Página 1 dos resultados de 37 itens digitais encontrados em 0.003 segundos
Resultados filtrados por Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,

Acid-base imbalances in newborn foals and adult horses assessed by the quantitative approach

Viu Mella, Judit
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2014 ENG
Relevância na Pesquisa
282.1405%
Els mètodes tradicional i quantitatiu per l' interpretació de l'equilibri àcid-base (AB) s'han aplicat a la medicina esportiva i la clínica veterinària equina. Els problemes argumentats pels detractors del mètode quantitatiu són la complexitat de les equacions emprades i el major nombre de determinacions necessàries per dur a terme l'anàlisi. Després de les simplificacions fetes per Constable, l'aplicació de les formules és més senzilla i requereix menys determinacions, el que permet l'aplicació a la clínica diària. Encara que les equacions simplificades són més fàcils d'emprar, es necessiten d'altres adaptacions per aplicar les equacions de medicina humana al plasma de cavall. La principal diferència es deu a la diferent pKa de l'ATOT (espècie específica) i ha de tenir-se en compte en fer aquestes adaptacions. En publicacions anteriors s'han constatat diferències en els components de les variables emprades en el mètode quantitatiu (electròlits i proteïnes) durant els diferents estats fisiològics. Aquestes diferències podrien donar lloc a canvis en els valors de normalitat dels paràmetres calculats de l'AB (SIDm i ATOT). El present treball avalua els canvis en el SIDm i ATOT en cavalls de raid d'elit i l'efecte de l'edat durant el primer any de vida. Els valors de referència obtinguts en poltres nounats i cavalls d'esport d'elit són més baixos que els valors considerats normals en cavalls adults. A més s'ha observat que els poltres no assoleixen els valors adults d'ATOT fins als 6 mesos de vida...