Página 1 dos resultados de 2 itens digitais encontrados em 0.007 segundos

Reorganitzacions cromosòmiques segregació, efecte intercromosòmic i risc reproductiu /

Anton, Ester
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
46.15%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Els portadors de reorganitzacions cromosòmiques estructurals presenten un risc incrementat de produir gàmetes desequilibrats, sobretot com a resultat de la segregació dels cromosomes reorganitzats però també d'un possible efecte de destorb produït per aquestes reorganitzacions en la segregació d'altres cromosomes (efecte intercromosòmic, ICE). Això provoca una reducció de la seva capacitat reproductiva a més d'incrementar el risc de transmetre cromosomopaties a la descendència. Entre les reorganitzacions cromosòmiques més freqüents en humans hi trobem les translocacions (recíproques i Robertsonianes) i les inversions (pericèntriques i paracèntriques). La tècnica d'hibridació in situ fluorescent (FISH) en nuclis descondensats d'espermatozoides proporciona una eina útil per estimar la quantitat d'espermatozoides desequilibrats produïts per aquests portadors. En aquest treball es mostren els resultats recollits en els estudis de segregació i ICE de 10 portadors de translocacions Robertsonianes, 14 portadors de translocacions recíproques i 5 portadors d'inversions. Les dades obtingudes descriuen un patró de segregació molt similar en els portadors de translocacions Robertsonianes...

Caracterizacion de la fenología de la vegetación a escala global mediante series temporales SPOT VEGETATION

Verger Ten, Aleixandre; Filella Cubells, Iolanda; Baret, Frédéric; Peñuelas, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
55.97%
Altres ajuts: Programes Copernicus, le Pôle Thématique Surfaces Continentales THEIA, GIOBIO (32-566) i LONGLOVE (32-594).; La fenología de la vegetación a escala global se caracterizó a partir de series temporales del índice de área foliar (LAI) SPOT VEGETATION a 1-km de resolución espacial en el periodo 1999-2010. Los patrones espaciales de la fenología estimada a partir de datos de satélite muestran una gran consistencia con la distribución de biomas y factores climáticos. La comparación de la fenología SPOT VEGETATION con medidas in-situ para las fenofases del abedul común (Betula pendula) en Europa muestra un gran acuerdo en el gradiente latitudinal de temperatura con un descenso en la duración de la estación de crecimiento de 5 días por grado de latitud; We characterized the phenology of the vegetation at the global scale from the mean seasonal leaf area index (LAI) estimated from 1-km SPOT VEGETATION time series for 1999-2010. The satellite-derived phenology was spatially consistent with the global distributions of climatic drivers and biome land cover. The rate of change of phenological leaf development from VEGETATION data and in-situ observations for the date of phenophases of European birch forests agreed very well with latitudinal temperature with a decrease in the length of season of approximately five days per degree of latitude.