Página 1 dos resultados de 22 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Proposta de pla bàsic del Centre d'Interpretació Terres de Frontera de Valls de Valira

Barbeta i Margarit, Adrià; Puig i Duran, Arç; Cortina i Plaixants, Marc; Riquer i Gatell, Martí de; Boada, Martí,; Garcia i Orellana, Jordi; Rieradevall, Joan; Garcia Solsona, Ester
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
36.35%
El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ajuntament de Valls de Valira van

Adaptació d'itinerari d'educació ambiental i sensorial a la vall d'Alinyà

EducAmb (Grup de recerca); Mariné Rom, Joan; Riera Riera, Maria Rosa; Vert Roca, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%
Després d’analitzar el potencial de la muntanya d’Alinyà, s’ha observat que és un lloc idoni per desenvolupar activitats d’educació ambiental (EA). Per aquest motiu s’elabora un itinerari d’EA, part del qual és adaptat sensorialment. Havent analitzat els pros i contres de cada itine-rari ja descrit en la muntanya d’Alinyà s’ha escollit l’itinerari 3 que s’amplia fins a la zona de El Ribatell per aconseguir un dels objectius inicials: l’adaptació d’un itinerari d’EA per a persones amb mobilitat reduïda o discapacita-des. En el disseny de l’itinerari s’han inclòs tots els elements d’interès socio-ambiental més desta-cables de la zona, entre els quals es pot destacar els diferents tipus de boscos, aspectes geològics com el Roc de la Pena o els quatre grans rapi-nyaires que es poden trobar a la zona.; Después de analizar el potencial de la montaña de Alinyà, se ha observado que es un lugar idóneo para desarrollar actividades de educación ambiental (EA). Por éste motivo se elabora un itinerario de EA, parte del cual es adaptado sensorialmente. Una vez analizados los pros y contras de cada itinerario descrito en la montaña de Alinyà se ha elegido el itinerario 3 que se amplía hasta la zona de El Ribatell para conseguir uno de los objetivos iniciales: la adaptación de un itinerario de EA para personas con movilidad reducida o discapacitadas. En el diseño del itinerario se han incluido todos los elementos de interés socio-ambiental más destacables de la zona...

Caracterització agroecològica de la vall d'Alinyà

GRAVA (Grup de recerca); Bel, Albert; Iriani, Marc; Torre, Sara de la; Vera, Paula; Duch Cortinas, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%

La ramaderia extensiva a la Vall d'Alinyà. Un retrat de la ramaderia de muntanya del segle XXI

Ramcat (Grup de recerca); Hernàndez i Costa, Anna; Rodríguez i García, Eduard; Rodon i Rius, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
67.03%
El projecte se centra en el la vall d’Alinyà, en els terrenys de la Fundació Territori i Paisatge que abasten des dels cims del Port del Comte, a més de 2.000 m d’altitud fins més avall del nucli de Perles en els 500 m, en un ambient de muntanya a la comarca de l’Alt Urgell, Catalunya. L’objectiu principal ha estat diagnosticar la situació de la ramaderia extensiva de la vall, tot predient la seva viabilitat socioeconòmica com a estratègia de futur, tant pel que fa la seva població, com per les característiques d’un paisatge en mosaic molt ben afaiçonat per la mà humana en el passat. Aquesta diversitat paisatgística assegurada per l’existència de la ramaderia extensiva, provoca una riquesa en biodiversitat ecològica, en front del creixement continu de la massa forestal causat per l’abandonament de les activitats a la muntanya. Un dels aspectes estudiats de la ramaderia de la vall, ha estat la gestió dels cinc ramats existents en l’actualitat, dos de vaques, un de cabres, un d’ovelles i un de cavalls. Des de la identificació dels moviments de transtermitància durant les diferents estacions de l’any, a la de l’obtenció dels diferents recursos alimentaris pel bestiar provinents directament de la natura. Les entrevistes personals als ramaders han estat una important font d’informació i de tractament de dades per poder diagnosticar la situació actual del sector i de la figura del pastor com a figura professional clau en la vessant socioeconòmica i paisatgística local. Es van poder identificar clarament els problemes amb els quals es troba la ramaderia extensiva i quins reptes presenta per poder arribar a ser un sector de futur per a la població de la vall. En aquest context es proposen mesures de millora de l’activitat i de difusió dels productes agroramaders de qualitat.; El proyecto se centra en el valle de Alinyà...

Avaluació de l'aplicació de la biomassa produïda a la Vall d'Alinyà per la producció d'energia calorífica

Sunshine (Grup de recerca); Aviñoa Yorio, Laura; León Molina, Ariadna; Montero Pérez, Esther; Saura Mas, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
46.35%
L’estudi analitza detalladament les energies que s’utilitzen actualment a la població d’Alinyà (Lleida, Catalunya, Espanya). Les energies més utilitzades amb fins calorífics provenen d’energies fòssils (95,3%). Aquest tipus d’energia, des de un punt de vista econòmic, és inviable donat l’augment continuat dels preus d’aquest tipus de combustibles. A més a més el petroli ha arribat al peak oil. Tenint en compte la delicada situació que viuen actualment els combustibles fòssils, en particular el petroli, fa pensar que el futur està encaminat a produir energia a partir d’altres fonts. Una bona opció és començar a utilitzar biomassa com a font energètica. La zona d’estudi presenta un stock de biomassa 8,4 vegades superior a la que es necessitaria a Alinyà per produir calor i ACS a totes les llars. Per això, en aquest estudi, s’estimen possibles escenaris on es podria aplicar la biomassa que es produeix a la Vall d’Alinyà. S’estima que les calderes individuals serien l’escenari més viable, ja que tècnicament són eficients i s’adeqüen a les característiques de les llars d’aquesta població. Posteriorment, es realitza un estudi de les emissions de CO2 i s’observa que, si s’utilitzés biomassa com a font energètica a Alinyà ...

Autosuficiència energètica. Estudi pilot a Alinyà (Alt Urgell)

Effisense (Grup de recerca); Cilimingras, Enrique; Fontanillas, Alejandro; Hernández, Víctor; Jové, Aleix
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
56.56%
A aquest estudi s'ha analitzat si és viable l'autosuficiència energètica en base a un estudi pilot al nucli rural d'Alinyà aprofitant els recursos naturals de la zona. S'ha realitzat un estudi del consum energètic de la població i s'ha comparat amb el potencial de producció energètica dels recursos renovables locals incloent energia provinent de la biomassa i aprofitada en calderes individuals per a cada habitatge, energia solar en teulades i energia hidroelèctrica a partir de centrals minihidràuliques restaurades ja existents. També s’ha realitzat un anàlisi per detectar possibles factors d’ineficiència energètica i a partir d’aquí, proposar una sèrie de mesures per corregir aquesta. S'han comptabilitzat les emissions de CO2 derivades del consum energètic i les proporcions que representa cada tipus de font energètica sobre el total del nucli.; En este estudio se ha analizado si es viable la autosuficiencia energética en base a un estudio piloto del núcleo rural de Alinyà aprovechando los recursos naturales de la zona. Se ha realizado un estudio del consumo energético de la población y se ha comparado con el potencial de producción energética de los recursos renovables locales incluyendo energía proveniente de la biomasa aprovechada en calderas individuales para cada vivienda...

Alt Pirineu, Val D'Aran, Alt Urgell, Alta Ribagorça ... vota PSC, pel progrés i la qualitat de vida /

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //[1984] CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
46.49%

Diagnosi i anàlisi de la petjada de carboni en el cicle de vida dels residus municipals a la Vall d'Alinyà

DAGRA (Grup de recerca); Cristòfol Amat, Albert; Galopa Alier, Ignasi; López Salamero, Yoel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
57.16%
La gestió i el tractament dels residus ha esdevingut una de les problemàtiques ambientals de la societat actual, que genera uns impactes greus sobre el medi. En aquest projecte s’analitza l’impacte associat a les emissions de CO2eq produïdes en la gestió i tractament dels residus municipals d’una zona rural difosa, la Vall d’Alinyà. Aquesta està situada a la comarca de l’Alt Urgell i es caracteritza per tenir una baixa densitat de població, uns nuclis poblacionals disseminats i grans distàncies entre els punts de recollida i tractament. A més de la situació de l’any 2012, s’ha analitzat l’impacte de l’aplicació del nou pla de residus de Catalunya (PRECAT20). Les emissions s’han analitzat mitjançant l’eina innovadora d’anàlisi ambiental ZWCO2, que segueix un protocol de càlcul per a la identificació i quantificació dels gasos d’efecte hivernacle al llarg del cicle de vida de la gestió dels residus municipals. Els resultats indiquen una petjada de carboni per habitant elevada l’any 2012 en comparació amb Catalunya i l’Alt Urgell, vuit vegades per sobre. Això és degut a que els mètodes de tractament de la fracció resta i les emissions associades al transport són diferents a la zona d’estudi. Com a conclusió principal es pot afirmar que l’aplicació del PRECAT20 no comporta una disminució de la petjada de carboni...

Anàlisis de la connectivitat ecològica de les aus necròfagues a la Vall d'Alinyà i als espais circumveïns

Da.Nu.Vi (Grup de recerca); Foguet Porta, Núria; Perals Bertomeu, Daniel; Reixach Rubió, Victòria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
56.74%
Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.; En el present article s'exploren les relacions entre el moviment de les aus necròfagues a petita i a gran escala, tenint en compte els components tant biòtics (cicle de vida, ecologia, biologia i hàbitat) com abiòtics (meteorologia) d'aquesta dispersió, per extreure'n patrons en els moviments d'aquests. Sobre aquest tipus de connectivitat, fins ara es desconeixen els processos que afecten a aquesta tendència en els desplaçaments. La localització central del treball és a la vall d'Alinyà (Alt Urgell), única regió d'Europa on es poden veure les quatre espècie d'aus necròfagues estudiades (aufrany, trencalòs, voltor comú i voltor negre). Algunes de les conclusions que deriven d'aquesta recerca són: la consolidació dels canyets com a eina fonamental en la conservació de les espècies més amenaçades i la importància d'aquests en la connectivitat ecològica de diferents poblacions. S'ha disminuït l'aliment que s'aporta als canyets per reduir l'aglomeració del voltor comú a la zona i modificat l'aliment per atendre les necessitats d'altres espècies. Sobre els moviments a gran escala d'aquestes aus...

El papel del pastoreo en la reducción de la carga de combustible en los bosques de la Vall d'Alinyà

Forestalia (Grup de recerca); Membrive, Rosa; Pérez, Ana; Reñé, Sheila; Reyes, Nidya
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
36.23%
Títol variant: The role of extensive ranching in reducing fuel loads in the forests of the Alinyà Valley; Este estudio pretende mostrar como una gestión mediante pastura extensiva puede ayudar entre otros beneficios ecológicos y sociales a disminuir la carga de combustible forestal, reducir el riesgo de incendios y mejorar la biodiversidad. El objetivo principal es determinar si la ganadería extensiva es una opción viable como método reductor de la carga combustible en los bosques de la Vall d’Alinyà. El ganado transforma la biomasa vegetal combustible producida, alimentándose de ella y contribuyendo a prevenir el riesgo de incendios forestales, conllevando impactos económicos y ecológicos mucho menores además de aportar proteínas para el consumo humano. Para determinar los beneficios e impactos de esta actividad se ha caracterizado la vegetación, agrupándola en 6 unidades forestales principales: bosques de Quercus ilex ssp. ballota, Quercus faginea y Quercus subpyrenaica, Pinus nigra, Quercus humilis y Quercus subpyrenaica, Pinus sylvestris y bosques de Pinus mugo ssp. uncinata. Se han establecido para cada una de ellas las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas dominantes. Se han determinado las producciones de cada unidad forestal...

Captura de carboni a la Vall d'Alinyà : el bosc de pi roig (Pinus sylvestris) a l'Obaga de Colldéu

Operation CO2 (Grup de recerca); Azcárate, Ales; Barguilla, Gabriel; Bassols, Jordi; Canudas, Pol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.35%
Aquest estudi analitza les possibilitats de gestió d'una parcel·la de pi roig (Pinus sylvestris) situada a la Obaga de Colldéu a la Vall d'Alinyà (Catalunya, Espanya) des d'un punt de vista de fixació de carboni i econòmic. S'ha observat que el bosc sense gestionar ja presenta la capacitat de funcionar com a embornal CO2 (15,4 t CO2/ha). S’ha determinat que la fixació màxima de CO2 es produeix amb una aclarida del 37% (23,4 t CO2/ha). L'elevat cost d'aquesta gestió ha portat aquest projecte a analitzar una gestió alternativa en la que es busqui una major ecoeficiència. D'aquesta manera, amb el 14% d'aclarida es redueix el dèficit en un 39% tot i reduir el balanç de CO2 en només un 15%. Les aclarides superiors al 80% provoquen una fixació de CO2 menor a la que presenta el bosc sense gestionar.; Este estudio analiza las posibilidades de gestión de una parcela de pino silvestre (Pinus sylvestris) localizada en la Obaga de Colldéu en el Valle de Alinyà. (Cataluña, España) desde el punto de vista de fijación de carbono y económico. Se ha observado que el bosque sin gestionar ya presenta la capacidad de funcionar como sumidero de CO2 (15.4 t CO2/h). Se ha determinado que la fijación máxima de CO2 se produce con un aclareo del 37% (23.4 t CO2/h). El elevado coste de esta gestión ha conducido a este proyecto a analizar una gestión alternativa en la que se busque una mayor eco-eficiencia.; This study analyzes the management possiblites of a Scots pine plot (Pinus sylvestris) located in the Obaga de Colldéu inside Alinyà's Valley (Catalonia...

Estudi de la viabilitat agronòmica i ambiental del conreu de la quinoa a la vall d'Alinyà

Kinuwa (Grup de recerca); Baca, Edwin Alejandro; Bea, Elisenda; Cabau, David; López, Òscar; Romeral, Alejandra
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%
La capacitat d’adaptabilitat agroecològica de la quinoa a diferents llocs i pisos altitudinals ens porta a treballar amb paràmetres que influeixen en el seu creixement i desenvolupament. Els paràmetres son extrapolats des d’altres estudis i comparats amb la informació obtinguda i treballada en les parcel·les experimentals d’una finca a la Vall d’Alinyà. A partir d’aquí, establim rangs d’adaptabilitat pels conreus utilitzables de la finca, considerant factors com l’altimetria, el pendent i la temperatura mínima. La quinoa a la Vall d’Alinyà presenta un millor desenvolupament entre els 582 m fins els 1400 m d’altitud, pendents de 0 a 15% i temperatures mínimes de -0,2 ºC a 4,6 ºC. A més, s’identifiquen afeccions per aus, àfids i pels vents. També s’ha determinat la penjada de carboni per a dos escenaris: la producció de quinoa i la importació d’aquesta des del Perú, i un hipotètic cas de producció de quinoa a la Vall d’Alinyà.; La capacidad de adaptabilidad agroecológica de la quinua en diferentes lugares y pisos altitudinales, nos lleva a trabajar con parámetros que influyen en su crecimiento y desarrollo. Los parámetros son extrapolados desde otros estudios y comparados con la información obtenida y trabajada en las parcelas experimentales de una finca en el valle de Alinyà. A partir de ello...

Un gegant del cel en perill d'extinció : socialització i divulgació de la reintroducció del voltor negre a Catalunya

Anri Puigdomènech, Gerard; Marcet Pavón, Adrià; Boada, Martí,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
46.35%
Voltor negre, educació ambiental; La interacció de l’home amb les diferents espècies amb les quals cohabita ha creat casos com el del Voltor Negre (Aegypius monachus), l’au necròfaga més gran d’Europa, que actualment es troba en perill d’extinció. La utilització del territori per a ús antropogènic (ramaderia, xarxes elèctriques, zones urbanes,...) ha fet disminuir la població d’aquesta espècie. Així com la incursió, de manera indirecta, en aquestes poblacions degut a l’acció de l’home podem destacar-ne’n dos, el més rellevant és la intoxicació per verí, degut a l’ús il·legal d’aquestes substàncies per al control de depredadors fa que els tòxics vagin pujant per la piràmide tròfica. La segona causa rellevant és la disminució d’aliment degut a la mixomatosis i a la normativa existent d’obligatorietat de retirada dels animals morts a muntanya per sota dels 1400m. Al fer l’anàlisi de problemàtiques, s’observa que la gran majoria són antròpiques, degudes a la desinformació i al desconeixement, per tant; per a realitzar un bon pla de reintroducció és necessari fer un treball previ de socialització de les poblacions de la zona per a que el projecte sigui eficient. El projecte consisteix en fer una conscienciació social als diferents grups implicats (turisme...

Anàlisi de la viabilitat econòmica i ecològica de la patata d'Alinyà. Transició cap a un model ecològic

Ecogreen (Grup de recerca); Regaño, Alba; Reina, Pau; Rufete, David; Serrano, Blai; Duch Cortinas, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%
Aquest projecte és un recull del treball realitzat pels autors en l’anàlisi de la viabilitat econòmica i ecològica de la producció de patates a Alinyà. Mitjançant la recopilació d’informació multidisciplinar i estudiant la realitat socioeconòmica d’Alinyà, s’han pogut projectar una sèrie d’escenaris de possibles produccions que es podrien esdevenir a la vall, calculant-ne els seus beneficis i despeses. De forma paral·lela, s’ha analitzat l’ecologia de la patata, estudiant el cicle de vida i condicions i requeriments necessaris pel seu desenvolupament. Els resultats obtinguts demostren que la patata d’Alinyà és rendible econòmicament però no es pot considerar un producte ecològic, degut principalment a la utilització del fertilitzant Triple 15, prohibit pel CCPAE (Consell Català de Producció Agrària Ecològica). Un dels objectius que comprèn aquest projecte és la transició del model tradicional cap a un model de producció ecològica, amb la possibilitat de creació d’una agrobotiga local per tal de vendre aquestes patates i altres productes de la zona. Per tal de què aquest model de compravenda progressi, és del tot necessari la implementació d’una sèrie de propostes encaminades a la difusió i dinamització d’Alinyà. Alguns exemples en són la creació d’una pàgina web...

Protocol de viabilitat socioecològica del llop : àrea d'estudi de la Vall d'Alinyà

QuercusLupus (Grup de recerca); Cantos, Sergi; García, Mikel; Guindulain, Pau; Prat, Maria; Boada, Martí,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
46.35%
Aquest estudi analitza diferents variables ecològiques i socials amb l’objectiu de determinar la viabilitat de l’espècie Canis lupus en el territori que compren la Vall d’Alinyà, i definir unes pautes per extrapolar aquest tipus d’anàlisis a altres àrees d’estudi. El llop va desaparèixer de Catalunya a causa de la forta pressió antròpica exercida sobre l’espècie en el passat. En l’última dècada, s’han donat indicis d’una possible reaparició del súper depredador en el territori català. Com a mètode per a la cerca del llop s’ha experimentat amb l’ús de gossos de rastreig per a la cerca i diferenciació de rastres de llop, aquesta és una tècnica innovadora no utilitzada anteriorment per a aquest tipus d’objectiu. L’exploració de les inquietuds dels ramaders i caçadors de la zona, mostra una bona predisposició a la reaparició de l’animal. Malgrat no s’ha detectat llop amb els mètodes emprats, es demostra que li és viable d’establir-se a la zona.; Este estudio analiza diferentes variables ecológicas y sociales con el objetivo de determinar la viabilidad de la especie Canis lupus en el territorio que comprende la Vall d’Alinyà, y definir unas pautas para extrapolar este tipo de análisis a otras áreas de estudio. El lobo desapareció de Cataluña a causa de la fuerte presión antrópica ejercida sobre la especie en el pasado. En la última década...

Estudi de la recollida i transport dels residus a les zones rurals difoses : la Vall d'Alinyà

Projecte GEC (Grup de recerca); Aguado, Conxi; Canals, Gemma; Iñigo, Estela
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%

Anàlisi socioambiental dels voltors a Alinyà : evolució, percepció i viabilitat

Volalt4 (Grup de recerca); Cuervas Sánchez, Diego; Jiménez Benet, Pere; Miranda Millot, Diego; Sabater Dalmau, Oriol; Boada, Martí,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%
Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.; La finca de la Muntanya d'Alinyà és l'única zona del món on es poden observar les quatre espècies de voltors europeus: voltor comú (Gyps fulvus), voltor negre (Aegypius monachus), aufrany (Neophron percnopterus) i trencalòs (Gypaetus barbatus). Davant el problema de l'abandonament del poble i de l'envelliment de la població es planteja una alternativa de futur vers a una economia no tant basada en la ramaderia i l'agricultura, que són les activitats agropecuàries tradicionals a la zona. La recent intervenció de la Fundació Territori i Paisatge ha determinat, en gran part, el futur d'aquestes aus a Alinyà. Per una altra banda, les normatives vigents eren molt restrictives, fins fa ben poc, sobre l'aprofitament per part dels voltors de les restes d'animals morts provinents de la ramaderia. Ara neix una nova perspectiva de futur de tipus turístic.; The property of La Muntanya d'Alinyà (Alinyà's Mountain) is the one and only place in the world where you can find the four diferent kind of vultures existing in Europe (Gyps fulvus Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus and Aegypius monachus). Now people are leaving the small town of Alinyà and they're also getting old without a regeneration. Livestock has been trough many years the main traditional primary economy sector. If livestock disapears in this town...

Propuesta de implementación del cultivo del manzano (Malus domestica) en la Vall d'Alinyà : análisis de viabilidad ambiental-económica y certificación de créditos voluntarios de carbono

ForestQuality (Grup de recerca); Bargalló Lorenzo, Daniel; Cañadas Molina, Víctor; Cecilia Pérez, Francisco José; López Barrachina, Sonia; Martínez Gasol, Carles; Duch Cortinas, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
36.23%
El presente proyecto tiene por objetivo realizar una propuesta de cultivo de manzano (Malus domestica) en la Vall d'Alinyà para el desarrollo de un producto agroalimentario que contribuya a la revitalización de esta área rural y a la mitigación del calentamiento global. Para ello, se pretende proporcionar una metodología para calcular, con mayor precisión, el comportamiento de los cultivos como sumidero de carbono a partir del balance neto de gases con efecto invernadero (GEI) del sistema. Con tal de obtener las emisiones de GEI generadas por los cultivos se desarrolla un análisis del ciclo de vida (ACV), y para obtener la fijación de los cultivos, se realiza un análisis de su capacidad de absorción de dióxido de carbono en la biomasa de la plantación. Además, mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG), se determinaron los terrenos potenciales para el cultivo del manzano en la zona de estudio. Posteriormente, se verifica la certificación de créditos en el mercado de carbono voluntario y se analiza la viabilidad económica del proyecto, obteniendo así un producto (la manzana) con valor ambiental añadido. Como conclusión se obtuvo una viabilidad positiva de la verificación de créditos, puesto que el balance neto de carbono fue positivo...

Macròfits com a bioindicadors de la conca fluvial d'Alinyà

Ecosalix (Grup de recerca); Alcaraz, Sergi; Petit, Maria; Saludes, Oriol; Zaidín, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
36.23%
L’objectiu d’aquest projecte ha sigut analitzar la qualitat de l’aigua a la Conca fluvial d’Alinyà i esbrinar quins són els factors que la determinen. Per fer-ho s’han utilitzat els macròfits (mitjançant l’índex IM) com a bioindicadors de la qualitat dels boscos de ribera i de manera indirecta determinar la qualitat de l’aigua. Es conclou que els factors més influents en els resultats són: la maca de diversitat dels macròfits donada l’època de l’any del mostreig (a la tardor), l’augment de les masses forestals homogeneïtzant el paisatge, les fortes pluges d’enguany i la contaminació puntual al nucli urbà d’Alinyà.; El objetivo de este proyecto ha sido analizar la calidad del agua en la Conca fluvial de Alinyà y descubrir cuáles son los factores que la determinan. Para hacerlo se han utilizado los macrófitos (mediante el índice IM) como bioindicadores de la calidad de los bosques de ribera y de manera indirecta determinar la calidad del agua. Se concluye que los factores más influyentes en los resultados son: la carencia de diversidad de los macrófitos dada la época del año del muestreo (durante el otoño), el aumento de las masas forestales homogeneizando el paisaje, las fuertes lluvias de este año y la contaminación puntual del núcleo urbano de Alinyà.; The objective of this project has been to analyze the quality of the water in the basin of Alinyà and try to discover which determinants are. Macrophytes have been used (by means of IM) like bioindicators of quality of river forest and indirectly determinate the quality of the water. It concludes that the most influents facts in the results are: the absence of macrophyte diversity in consequence of sampling season (during autumn)...

Gobierno socialista Generalitat de todos : la Catalunya nueva : Alt Urgell /

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Fonte: Barcelona : Printer, Publicador: Barcelona : Printer,
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //1980 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
56.62%
Dibuix de la comarca de l'Alt Urgell