Página 1 dos resultados de 14 itens digitais encontrados em 0.011 segundos
Resultados filtrados por Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona

Preparació d'òxids mesoporosos mitjançant nanocasting

Cabo Sanz, Moisés; Pellicer Vilà, Eva M.; Rossinyol Casals, Emma
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
29.118652%
S’ha sintetitzat pel mètode de nanocasting pols nanomètrica d’In2O3, NiO i Co3O4 utilitzant diferents mesoestructures de sílice (SBA-16, SBA-15 i KIT-6) com a motlle rígid. Les rèpliques obtingudes s’han caracteritzat amb les tècniques de difracció de raigs X, microscòpia electrònica de rastreig, microscòpia electrònica de transmissió d’alta resolució i BET. L’òxid d’indi, l’òxid de níquel i l’òxid de cobalt obtinguts a partir de la sílice SBA-15 i KIT-6 conserven perfectament l’estructura mesopòrica del motlle, amb valors del diàmetre de porus al voltant dels 7-8 nm. Les rèpliques del motlle SBA-15 estan formades per nanofilaments llargs, mentre que les rèpliques de KIT-6 presenten una estructura hexagonal. A partir del motlle de tipus gàbia (SBA-16), si bé el Co3O4 obtingut és mesopòric, en els altres dos casos (In2O3 i NiO) no s’ha observat ordenament. Per a les rèpliques In2O3 KIT-6 i NiO SBA-15, la caracterització mitjançant BET ha permès corroborar el caràcter mesoestructurat de les mostres.; In2O3, NiO and Co3O4 nanopowders were synthesized by the nanocasting method using different silica mesostructures (SBA-16, SBA-15 and KIT-6) as hard templates. The replicas were characterized by X-ray powder diffraction...