Página 1 dos resultados de 35 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Carles Soldevila, periodista

Santamaria, Núria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
Per poc que es coneguin l’època i les circumstàncies de la vida cultural del primer tros de segle XX, es diria que la vinculació amb el periodisme d’un aspirant a escriptor havia de ser quasi inevitable, almenys com a afer subsidiari. El cas de Carles Soldevila no fou, per tant, original en aquest sentit, el que sí que potser el fa un pèl més insòlit és que el seu primer contacte amb una redacció de diari no es va deure ni a una tria romàntica ni a imperatius econòmics, sinó a la intervenció directa del seu pare, que, en adonar-se de la flaca literària del noi, va enviar-lo de meritori a El Poble Català, “tot dient que només en la brega dels diaris s’aprenia a redactar amb desimboltura”. Val a dir que l’afició literària també era compartida pel progenitor en qüestió. Carles M. Soldevila i Boixader solia aprofitar el lleure que li deixaven la notaria i els estudis sobre temes legals, per dedicar-se a l’activitat política, l’articulisme, la traducció i fins a la novel·la. Sigui com vulgui, i a pesar que la mesura paterna sembla que no pretenia pas encoratjar la professionalització literària del jove estudiant de Dret, el peculiar ingrés de Carles Soldevila a les files del periodisme no pot fer perdre de vista tres aspectes decisius i interconnectats: el component vocacional que per a l’autor sempre va tenir l’escriptura en qualsevol de les seves manifestacions...

Cartes d'Eugeni d'Ors a Amadeu Vives (1904-1906) /

Ors, Eugeni d',
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1986 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%

Ciencia y exclusión : el desplazamiento de los albéitares de la veterinaria a través de la prensa especializada en el cuidado animal (1853-1855)

Gutiérrez García, José Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
Las intenciones monopolistas de los veterinarios españoles a mediados del siglo XIX tuvieron un importante escollo en la existencia de los albéitares. Los veterinarios justificaron sus aspiraciones por ejercer una función preferente sobre el cuidado animal por la posesión de amplios conocimientos teóricos y de unas capacidades intelectuales abstractas que debían repercutir en una mejora de la praxis veterinaria. La retórica científica era acorde con el clima intelectual de la época, pero no se correspondió con un cambio de hábitos de los clientes ni con el apoyo de los poderes públicos, lo que forzó la búsqueda de otras vías de legitimación social. El presente artículo analiza las dinámicas de inclusión-exclusión que se produjeron en torno al proceso de monopolización de los saberes y de las prácticas veterinarias a mediados del siglo XIX en España. Las estrategias desplegadas por ambos grupos ocupacionales a través de la prensa veterinaria nos ofrecen una perspectiva original: la que se deriva del enfrentamiento entre dos figuras reconocidas legalmente para ejercer la misma función. Sobre la base de esta dicotomía, se estableció una pugna por definir el modelo de relación entre aquellos que pretendían desempeñar un papel rector en la medicina animal y los que...

Los formadores

Jiménez Jiménez, Bonifacio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
En este artículo se realiza una revisión actualizada en torno a los formadores dentro del ámbito de la formación profesional y ocupacional (inicial y continua). Además de un acotamiento conceptual sobre los formadores, se presenta una clasificación tipológica de los mismos, así como las funciones de las dos formaciones aludidas. Por último, se aborda la problemática genuina de su formación de acuerdo con las competencias profesionales. Esto no excluye volver a reflexionar sobre la profesionalización o el voluntarismo, sobre un profesor a tiempo completo o en alternancia. ¿Cuál debe ser, en realidad, el perfil de estos profesores? Aquí está la cuestión clave.; En aquest article es realitza una revisió actualitzada al voltant dels formadors dintre de l'àmbit de la formació professional i ocupacional (inicial i contínua). A més a més d'un acotament conceptual al voltant dels formadors, es presenta una classificació tipològica d'aquestes persones com també les funcions de les dues formacions esmentades. En darrer terme, es tracta la problemàtica específica de la seva formació d'acord amb les competències professionals. Això no exclou tornar a reflexionar sobre la professionalització o el voluntarisme, sobre un professor a temps complet o en alternança. Quin ha d'ésser...

La gestión de personas en los recursos residenciales de atención a la infancia : descripción del puesto de trabajo del educador/a social

Marzo Arpón, Maite; Fajardo Martinez, Sonia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
Este artículo presenta una propuesta de descripción de puesto de trabajo como herramienta básica en la gestión de personas en los centros residenciales de acción educativa de atención a la infancia y la adolescencia. Su elaboración surge del resultado de una investigación realizada entre el colectivo de educadores/as sociales de los recursos residenciales de atención a la infancia de Barcelona y provincia. Además, incluye una exposición sobre la necesidad de que el tercer sector social incorpore políticas integrales de gestión del talento para abordar los retos actuales de un contexto complejo que exige profesionalización, calidad, eficacia y eficiencia. Por último, se presentan los beneficios, las limitaciones y las conclusiones de la aplicación de las descripciones de puestos de trabajo en los recursos residenciales.; Aquest article presenta una proposta de descripció de lloc de treball com a eina bàsica en la gestió de persones en els centres residencials d’acció educativa d’atenció a la infància i l’adolescència. La seva elaboració sorgeix del resultat d’una investigació realitzada entre el col·lectiu d’educadors/es socials dels recursos residencials d’atenció a la infància de Barcelona i província. Inclou una exposició a l’entorn de la necessitat que el tercer sector social incorpori polítiques integrals de gestió del talent per analitzar els reptes actuals d’un context complex que exigeix professionalització...

Benet / Belbel : dramatúrgia enguionatjada?

Foguet i Boreu, Francesc
Fonte: Péronnas : Centre d'’Études et de Recherches Catalanes de la Université Montpellier III, Association Française des Catalanistes, Éditions de la Tour Gile, Publicador: Péronnas : Centre d'’Études et de Recherches Catalanes de la Université Montpellier III, Association Française des Catalanistes, Éditions de la Tour Gile,
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007; 2007 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
Comunicació presentada al 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans, Secció "La intertextualitat a la literatura de la postguerra fins avui", vol 2. edició a cura de Christian Camps i Montserrat Roser, que va tenir lloc al Centre Universitaire du Guesclin, a Béziers, del 19 al 21 de gener del 2006, organitzat per L'Association Française des Catalanistes i el Deutscher Katalanistenverband.; Les darreres tendències de la dramatúrgia catalana revelen la influència, directa o indirecta, de la narrativa del guió cinematogràfic i televisiu de ficció tant en la tria de referents com en l'escriptura. Amb o sense intencions paròdiques, iròniques o referencials, alguns dels textos de la dramatúrgia contemporània posen en solfa nombroses relacions intertextuals respecte als models narratius cinematogràfics i televisius. La interferència entre totes dues escriptures, que deu ser mútua, respon també a la professionalització, cada vegada més habitual, entre tots dos àmbits, especialment en el televisiu, dels escriptors de teatre.

Estudios duales del Grado de Educación Social : ¿Un modelo apropiado para la adquisición de la competencia de acción profesional?

Lentzen, Sandra
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
Los estudiantes de educación social en una Berufsakademie tienen un vínculo muy estrecho con la praxis. En sus estudios de ‘educación y gestión social’ trabajan 20 horas a la semana en una institución socioeducativa y estudian 20 horas semanales en la Berufsakademie. ¿Consigue este modelo amortiguar el «choque con la práctica» fruto de la «insuficiencia de la praxis de las tituladas y titulados» (Schröder, 2010, 138)? ¿Es capaz de contener el riesgo de una acrítica «glorificación de la praxis» (Harmsen, 2014, 126)? Para responder a estas preguntas presentamos ejemplos del seminario sobre ‘profesionalidad pedagógica’, en el que participan estudiantes de tercer semestre. En el seminario se ejemplifican los modelos teóricos al tiempo que se utilizan para reflexionar sobre la acción (socio)pedagógica. A continuación, el artículo presenta un caso práctico de una de las estudiantes abordando la pregunta sobre si reforzar la orientación a la práctica como se hace en este Grado posibilita y favorece la conformación de la competencia de acción sociopedagógica profesional. Así lo confirmamos en la sección final, donde se apunta a la formación de un práctico formado científicamente (Lüders 1989).; Els estudiants d’Educació Social en una Berufsakademie tenen un vincle molt estret amb la praxi. Al llarg dels seus estudis d’‘educació i gestió social’ treballen 20 hores cada setmana en una institució socioeducativa i estudien 20 hores setmanals a la Berufsakademie. Aconsegueix aquest model suavitzar el ‘xoc amb la pràctica’ fruit de la ‘insuficiència de la praxi de les titulades i titulats’ (Schröder...

La alternancia en la formación inicial docente : vía de profesionalización

Correa Molina, Enrique
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
17.98%
Las prácticas durante la formación inicial constituyen una forma de alternancia que, según su organización, contribuyen en mayor o menor medida a la profesionalización docente. El pasaje entre universidad y escuela durante las prácticas es susceptible de inducir el desarrollo de competencias y de una identidad profesional, pero también genera tensiones. Este artículo presenta elementos conceptuales que permiten situar las prácticas como dispositivo de formación concebido en una dinámica de alternancia y de profesionalización. Luego, por medio de dos trabajos de investigación que han estudiado el desarrollo de competencias por medio de un dispositivo metodológico inspirado de la «argumentación práctica» (Fenstermacher, 1996), presentamos algunos resultados que apoyan la perspectiva de las prácticas como espacio de formación y profesionalización. Concluimos señalando que si bien la profesionalización, como dinámica individual y colectiva de desarrollo de competencias, es una perspectiva atractiva para orientar la formación inicial, ciertas condiciones son necesarias.; Les pràctiques a la formació inicial constitueixen una forma d’alternança que, segons la seva organització, contribueixen en major o menor mesura a la professionalització de la professió docent. El passatge entre la universitat i l’escola al llarg de les pràctiques és susceptible d’induir al desenvolupament de competències i d’una identitat professional...

Corol·lari : un espai per a la professionalització : les relacions laborals

Espuny Tomás, Maria Jesús
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
Els trets que caracteritzen la diplomatura de Relacions Laborals a la Universitat Autònoma de Barcelona són la interdisciplinareitat i les pràctiques integrades, sempre externes, que ofereixen al estudiant una primera aproximació a la realitat laboral, al mateix temps que dóna a conèixer la titulació als múltiples sectors professionals relacionats amb aquests estudis.; The main characteristics of the Graduate Industriale Relation Studies at the Universitat Autònoma de Barcelona are the various disciplines and integrated training, always outside the University, which allow students to have firs contact with the working world and, at the same time, let many professional sectors linked to this studies know these Graduate Studies.

Teacher strategies to elicit knowledge from students in the CLIL classroom : the purpose of questions in controlled patterns of teacher-student interaction

Pallarès i Bertran, Laura; Evnitskaya, Natalia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
16.76%
This Master Dissertation comprises two parts: a personal reflection and an empirical study. The personal reflection reviews the process of professionalization undergone by its author throughout the Master. The empirical study tackles teacher strategies to elicit knowledge from students in the CLIL classroom and more specifically the purpose of questions in controlled patterns of teacher-student interaction. The theories of relevant authors such as Vigotsky, Mercer and Tsui are used as a framework to analyze the data presented. The analysis shows the different strategies to elicit knowledge used by the teacher and the appropriateness of her questions in the analyzed interaction; Aquest Treball de fi de Màster inclou dues parts: una reflexió personal i un estudi empíric. La reflexió personal revisa el procés de professionalització de l'autora durant el Màster. L'estudi empíric aborda les estratègies del professor per obtenir coneixements dels estudiants a la classe AICLE i més específicament la finalitat de les preguntes en models controlats d'interacció. Les teories d'autors rellevants com Vigotsky, Mercer i Tsui serveixen de marc per analitzar les dades presentades. L'anàlisi mostra les diferents estratègies per a obtenir coneixements dels estudiants que fa servir la professora i l'adequació de les seves preguntes en la interacció analitzada

The first steps of a secondary school teacher : experiences and studies of a student-teacher

Fuentes Arjona, Miquel Àngel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
16.76%
This dissertation aims at fostering the professional development of the EFL teacher. This document compiles two small scale empirical studies carried out during the practicum periods of the TED's course. The first one is based on the role of the teacher's talk in the EFL classroom and the second one focuses on students’ small group talk, analysing the impact of cooperative learning in the EFL classroom by examining students' conversation. The following section gathers the teacher's personal reflections upon the process of professionalization. The paper concludes with a summary of the major findings and further professional improvement proposals; Esta disertación pretende impulsar el desarrollo profesional del profesor de inglés/LE. Este documento compila dos estudios empíricos a pequeña escala realizados durante las fases Practicum del Máster de Formación del Profesorado. El primer estudio se basa en el rol del discurso del profesor en la clase de inglés/LE. El segundo se centra en la conversación entre estudiantes en grupo reducido, analizando el impacto del aprendizaje cooperativo en la clase de inglés/LE. La siguiente sección reúne reflexiones personales acerca del proceso de profesionalización experimentado. El estudio concluye con un sumario de los hallazgos más relevantes y propósitos para futuro desarrollo profesional; Aquesta dissertació pretén impulsar el desenvolupament professional del professor d'anglès/LE. Aquest document compila dos estudis empírics a petita escala realitzats durant les fases de Practicum del Màster de Formació de Professorat. El primer estudi es basa en el rol del discurs del professor a la classe d'anglès/LE i el segon està centrat en la conversa entre estudiants en grup reduït...

Innovació en el currículum de ciències socials i formació del professorat una recerca-acció /

Boixader i Corominas, Agnès
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta investigació concilia la innovació curricular, la investigació educativa i la formació del professorat de Ciències Socials de secundària. És una mostra d'una línia de treball que pretén generar un canvi, innovar, en les pràctiques educatives d'aula per tal d'adaptar l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències Socials a les necessitats dels nous contextos. Pretén donar resposta a preguntes com: quina és la millor manera de treballar a l'aula per aconseguir un bon aprenentatge en Ciències Socials? Com pot el professorat de Ciències Socials fer bones pràctiques? Com es pot formar un professor o una professora de secundària «sentint» que es forma? Com pot, el professorat, fer seu el bagatge teòric d'una innovació? La investigació ha estat possible gràcies a la col·laboració de Diàleg 9, un equip de 9 persones d'especialitats diferents en el camp de les Ciències Socials, que treballant a l'ESO i el Batxillerat van acceptar de bon grat fer innovació curricular a les seves aules. Per tal d'assumir el marc teòric de la línia d'investigació que sobre conceptes socials clau han fet Benejam, Batllori o Casas es va dissenyar un curs de formació i ha estat la seva col·laboració i cooperació quotidianes que han permès fer la investigació mentre tots hi apreníem a fer «bones pràctiques» educatives. La tesi consta de dues parts. En la primera es fa descripció de tot el procés per tal que el lector pugui situar-se en el context de la investigació; s'hi justifica la recerca...

10 anys del cicle formatiu d'animació sociocultural els tècnics superiors en animació sociocultural al mercat de treball de Catalunya /

Figueras Torruella, Pilar
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.77%
Descripció del recurs: el 13-04-2010; Després de deu anys d'implantació del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural (CFGS d'ASC) s'ha detectat que els Tècnics Superiors en Animació Sociocultural (TASOC) no s'insereixen laboralment en la mesura que seria d'esperar, sobretot si atenem als estudis de mercat que diuen que l'animació sociocultural és un nou nínxol d'ocupació. Partim de la pregunta: quins factors són els que provoquen la baixa inserció laboral dels Animadors Socioculturals? L'objectiu general d'aquesta tesi és realitzar un estudi descriptiu dels graduats en Tècnic Superior d'Animació Sociocultural a Catalunya i de la seva formació, professionalització i inserció laboral, per a poder millorar la seva adequació al mercat de treball. L'estudi s'estructura en tres parts. Una primera consta de cinc capítols en els que es descriu el marc teòric de l'animació sociocultural, el seu concepte, la figura professional de l'animador sociocultural i la seva formació i professionalització. Aquesta part ens servirà de marc conceptual on fonamentar la investigació. La segona part és la recerca empírica. Els objectius plantejats aboquen a una investigació exploratòria de la realitat. Es tracta d'un estudi que combina informació quantitativa i qualitativa. S'estructura en dues fases. En una primera fase s'obtenen dades quantitatives mitjançant l'aplicació d'un qüestionari a tota la població de TASOC formada en centres públics de Catalunya fins l'any 2006. La mostra està formada pels 303 participants que l'han contestat; això suposa el 25...

The first steps of a secondary school teacher : experiences and studies of a student-teacher

Fuentes Arjona, Miquel Àngel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
This dissertation aims at fostering the professional development of the EFL teacher. This document compiles two small scale empirical studies carried out during the practicum periods of the TED's course. The first one is based on the role of the teacher's talk in the EFL classroom and the second one focuses on students’ small group talk, analysing the impact of cooperative learning in the EFL classroom by examining students' conversation. The following section gathers the teacher's personal reflections upon the process of professionalization. The paper concludes with a summary of the major findings and further professional improvement proposals; Esta disertación pretende impulsar el desarrollo profesional del profesor de inglés/LE. Este documento compila dos estudios empíricos a pequeña escala realizados durante las fases Practicum del Máster de Formación del Profesorado. El primer estudio se basa en el rol del discurso del profesor en la clase de inglés/LE. El segundo se centra en la conversación entre estudiantes en grupo reducido, analizando el impacto del aprendizaje cooperativo en la clase de inglés/LE. La siguiente sección reúne reflexiones personales acerca del proceso de profesionalización experimentado. El estudio concluye con un sumario de los hallazgos más relevantes y propósitos para futuro desarrollo profesional; Aquesta dissertació pretén impulsar el desenvolupament professional del professor d'anglès/LE. Aquest document compila dos estudis empírics a petita escala realitzats durant les fases de Practicum del Màster de Formació de Professorat. El primer estudi es basa en el rol del discurs del professor a la classe d'anglès/LE i el segon està centrat en la conversa entre estudiants en grup reduït...

Teacher strategies to elicit knowledge from students in the CLIL classroom: the purpose of questions in controlled patterns of teacher-student

Pallarès Bertran, Laura; Evnitskaya, Natalia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
17.42%
This Master Dissertation comprises two differentiated parts: a personal reflection and an empirical study. The personal reflection reviews the process of professionalization undergone by its author throughout the Master Degree, both in the theoretical courses at the university and the practical stages in the secondary school. This section shows the importance of the Practicum in the process of becoming a teacher, the process of designing and implementing a Teaching Unit, as well as the challenges and most valuable experiences which the teacher has encountered during this process. The empirical study tackles teacher strategies to elicit knowledge from students in the CLIL classroom and more specifically the purpose of questions in controlled patterns of teacher-student interaction. The study finds its starting point in a literature review on theories from several relevant authors such as Vigotsky, Mercer and Tsui. These theories are used as a framework to analyze the data presented from a qualitative and ethnographic approach taking into account the ideas and categories coined by the aforementioned authors. The analysis shows that the teacher uses different strategies to elicit knowledge from students and that the questions she uses are appropriate for the controlled pattern of interaction analyzed. Moreover...

Cultura escolar y cultura profesional : los dilemas del cambio

Marcelo García, Carlos; Estebaranz García, Araceli
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
Se analizan los cambios que se han dado en la escuela en los últimos años, así como los diferentes enfoques que han tenido, y se han valorado como un desafío para llegar a una calidad y adaptación, abriéndose al mundo y al contexto y respondiendo a los problemas que se plantean en la vida social. Se analiza el papel del liderazgo y la profesionalización de los implicados. Se apunta la inovación como actividad individual y como actividad cooperativa.; S'analitzen els canvis que s'han donat a l'escola en els últims anys, així com els diferents enfocaments que han tingut, i s'han valorat com un desafiament per arribar a la qualitat i a l'adaptació, obrint-se al món i al context i responent als problemes que es plantegen en la vida social. S'analitza el paper del lideratge i la professionalització dels implicats. S'apuntala innovació com a activitat individual i com una activitat cooperativa.; The school changes that have taken place in the last years are analyzed, as well as the different approaches that have appeared. They have been valued as a challenge to improve quality and adaptation to the world and to each specific context, and to answer the problems that raise from social life. The lidership and professionalitzation are also studied. Innovation is suggested as an individual and collaborative solution.

La reforma universitària : gestió del pas d'un entorn institucional a un entorn parcialment tècnic

Troiano i Gomà, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
16.76%
A continuació es presenta un treball basat en una part dels resultats obtinguts en una tesi doctoral que analitza el procés de reforma dels plans d'estudis de tres titulacions universitàries d'informàtica a dues universitats diferents. En el context específic de les organitzacions universitàries, s'interpreta que la implementació de la LRU (Llei de Reforma Universitaria, 1983) equival a un exercici de pressió coercitiva per tal de provocar canvis que introdueixin les universitats en entorns més tècnics (responent a les demandes d'estudiants i del mercat laboral). S'analitza com les institucions universitàries responen de manera diferent a aquests nous requeriments establerts per l'Estat. Alguns paràmetres que s'han mostrat essencials en l'estudi se seleccionen aquí: context universitari, naixement dels centres, model de gestió, reclutament del professorat i objectius de la formació.; El trabajo que aquí se presenta se basa en una parte de los resultados obtenidos en una tesis doctoral que analiza el proceso de reforma de los planes de estudios de tres titulaciones universitarias de informática en dos universidades distintas. En el contexto específico de las organizaciones universitarias, se interpreta que la puesta en marcha de la LRU (Ley de Reforma Universitaria...

El rol de la supervisión educativa en la gestión de las políticas públicas

Aguerrondo, Inés
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
16.76%
Actualmente estamos asistiendo a un proceso un tanto paradójico. Por un lado, son evidentes los avances meritorios en las políticas educativas de muchos países que tienen como objetivo desregular, descentralizar y aumentar la autonomía de las unidades educativas locales, Y, por otro, inversamente, la función de control del Estado se está reforzando. En ese escenario se plantean diversas alternativas en el campo de la organización de la supervisión. Se observan nuevas tendencias que tratan de explicar y de resolver tres grandes cuestiones: la politización frente a la profesionalización del cuerpo de inspección; la brecha entre lo administrativo y lo pedagógico y la aparente contradicción entre las tareas de control y las de asesoramiento. El artículo aborda el estudio de dichas tendencias, destacando las que están orientadas a reforzar el carácter institucional de este servicio. Señala también el reto que representan los cambios en las políticas públicas y en el papel de la supervisión para pasar de la simple administración de los sistemas educativos a la de conducir los procesos de la mejora de la calidad en todas las unidades escolares.; Actualment estem assistint a un procés una mica paradoxal. D’una banda...

La formación del clero católico en la edad moderna. De Roma, a Italia, a Europa

Sangalli, Maurizio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA
Relevância na Pesquisa
27.42%
La formación del clero en Italia durante los siglos XVI y XVII debe relacionarse con las polémicas historiográficas sobre la reforma católica y el disciplinamiento, pero también con conceptos como la identidad y la profesionalización del sacerdocio. El Concilio de Trento, que crea los seminarios, no tiene un efecto inmediato, sino progresivo. Más que a la falta de apoyo del Papado, la debilidad de los primeros seminarios estriba en causas económicas y sociales (la Iglesia no podía oponerse a las estructuras sociales básicas). Los padres conciliares lo entienden y plantean una institución que pueda desarrollarse gradualmente al lado de los canales formativos tradicionales del clero. El autor analiza la situación de los seminarios en Roma, Milán, Bergamo, Saboya, Siena y la Italia meridional, prestando atención a una serie de factores como el papel de las órdenes religiosas y de las oligarquías urbanas o la importancia de la atención pastoral en la formación de los clérigos. La fundación de seminarios, que languidecía desde finales del siglo XVI, se reactiva entre 1680 y 1720 por diversas causas; se distingue en particular el caso de Gregorio Barbarigo, obispo de Padua.; Cal relacionar la formació del clergat a Itàlia durant els segles XVI i XVII amb les polèmiques historiogràfiques sobre la reforma catòlica i el disciplinament...

Projecte interdisciplinari de professionalització (pip) a la titulació de sociologia

Moreno, Sara,; García Gracia, Maribel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
38.13%
La Facultat de Ciències Politiques i de Sociologia de la UAB ha desenvolupat des del curs 2002/2003 una Area de Professionalització amb la finalitat de millorar les competències professionals i la capacitat d’inserció dels titulats de Ciències Polítiques i de Sociologia en el mercat de treball. El desenvolupament de les assignatures d’aquesta Àrea de professionalització ha fet palesa la necessitat de coordinació d’aquestes assignatures amb les assignatures “teòriques” de la llicenciatura. Tot plegat en la línia tradicional d’establir la millor integració possible entre teoria i pràctica. Així doncs, els Projectes Interdisciplinaris de Professionalització (PIP) tenen l’objectiu d’ajudar a cobrir, mitjançant la cooperació interdisciplinar, les llacunes detectades a l’hora d’integrar la teoria i la pràctica.