Página 1 dos resultados de 44 itens digitais encontrados em 0.115 segundos

Temerositat en rates heterogènies (N/Nih-HS) vers els gens quantitatius de l'ansietat i la por /

López Aumatell, Regina
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
95.82%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, 2008; En l'estudi de l'ansietat, models animals com ara les soques de rates Roman High i Low-Avoidance (RHA-I i RLA-I respectivament), seleccionades per llur alta o baixa adquisició de l'evitació activa en dos sentits, han demostrat tenir una gran validesa. A la primera part d'aquest treball es presenta l'avaluació d'aquestes soques a la prova de resposta de sobresalt potenciada per por i a la de condicionament de por clàssic. Tal com seria predictible, en base a la seva conducta en altres proves d'ansietat, les rates RLA-I van mostrar més potenciació per por de la resposta de sobresalt i més condicionament de por, mesurat com a resposta de petrificació. En la segona part es presenta, per primera vegada, l'avaluació conductual d'una gran mostra de rates genèticament heterogènies N/Nih-HS en una bateria de sis proves d'ansietat incondicionada i condicionada. Les soques genèticament heterogènies són una eina molt valuosa pels estudis de mapeig genètic d'alta resolució de «QTLs» (Quantitative Trait Loci), que poden permetre la identificació de gens. L'anàlisi factorial de les dades mostra una estructura multidimensional de les conductes relacionades amb la por i l'ansietat. En tots dos sexes...

Anatomia, química i física experimental al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1808)

Pérez Pérez, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
126.06%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El desenvolupament de la cirurgia moderna va venir determinada per un increment en la demanda de personal sanitari per tal d'atendre els soldats dispersos en els diferents fronts oberts arreu d'Europa. Els Reials Col·legis de Cirurgia són les institucions sanitàries de la Il·lustració més importants que va impulsar la monarquia borbònica espanyola. El Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, fundat el 1760, va ser el segon col·legi creat a Espanya en una àrea geogràfica peninsular fronterera amb França. Des que la monarquia borbònica va clausurar les universitats catalanes el 1714 i va fundar la Universitat de Cervera, l'única institució capaç d'atorgar graus acadèmics universitaris en disciplines relacionades amb la salut a Catalunya era el Col·legi barceloní. Fins i tot els estudiants de medicina de la Universitat de Cervera havien de cursar l'anatomia al col·legi de Barcelona. El programa acadèmic que es va instaurar en els nous col·legis de cirurgia era diferent de la formació tradicional de caire gremial establerta per als cirurgians i barbers. Els nous físics-cirurgians no només volien conèixer sobre terapèutica sinó que estaven igualment atrets per l'anatomia...

Casos de negligència en clínica veterinària. Ètica i legislació

Ariadna Bosch Alcolea; Marina Carbonell Farré, Marina; Delarbre, Faustine; Domingo Curto, Silvia; Fornalés Pallàs, Clara
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
115.77%
Treball presentat a l'assignatura d'Ètica i Legislació. Gestió empresarial (102680); La legislació forma una part important de la medicina veterinària, freqüentment els veterinaris es confronten a problemes ètics, legals o a denúncies per part dels seus clients. Nosaltres hem decidit centrar-nos en les negligències veterinaris perquè és un problema en el qual ens podem trobar durant el nostre exercici professional i, a més cada vegada hi ha mes denúncies a les clíniques d’animals de companya ja que la gent inverteix molt diners i espera bons resultats. Per negligència veterin{ria s’entén que és el greuge que afecta la integritat del pacient/client, el qual pateix uns danys a conseqüència de la infracció comesa pel veterinari, que no ha complert les seves obligacions. Els animals són responsabilitat del veterinari, i si com a conseqüència d’una mala praxis l’animal pateix un dany es pot parlar de negligència. Això fa referència a la responsabilitat civil del veterinari. En el cas de negligències es pot recórrer a la justícia amb una denúncia. Hi ha diferents figures implicades en aquests temes legals en el cas de denúncia: el veterinari, el client, l’animal, les associacions de consumidors, el jutge...

HOMEOPATÍA VETERINARIA ¿CREENCIA O CIENCIA?

Carreras, Laura; Coloma, Helena; Darriba, Sara; García-Talavera, Laura; Andrea Gil
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
65.84%
Treball presentat a l'assignatura d'Ètica i Legislació. Gestió empresarial (102680); La homeopatía despierta diferentes opiniones entre la gente, con frecuencia opuestas: hay quien la usa, la recomienda o la prescribe (si tiene la autoridad necesaria) porque está convencido de su eficacia, mientras que hay quien está convencido de su inutilidad. En las siguientes páginas expondremos una serie de fuentes bibliográficas, opiniones de expertos en el tema y otras referencias sobre la homeopatía para discutir si su efectividad es real o no. La homeopatía se clasifica frecuentemente en el ámbito de las “medicinas alternativas”, pero se está abriendo camino cada día para ponerse al lado de la medicina convencional. Cabe decir que en muchos países del mundo incluso se incluye dentro de los sistemas públicos de sanidad. Pero, ¿de qué trata esta técnica? ¿Dónde nace y cómo se produce? El principal creador e impulsor de la fue el médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843). En aquella época, la medicina trataba de curar al enfermo por partes y órganos, pero Hahnemann no se sentía conforme con esta visión, por lo que reclamó una nueva manera de entender la medicina: tratar al enfermo con una visión integradora en la que se atiende a cada uno de los síntomas...

Eficàcia de la punció seca en el tractament fisioterapèutic de l’osteopatia dinàmica del pubis

Fort, Jordi; Ortiga, Marçal
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
75.77%
Objectius: L’objectiu d’aquest estudi és determinar l’eficàcia de la punció seca (PS) en l’osteopatia dinàmica del pubis (ODP) en termes de reducció del dolor i del temps de recuperació. Mètodes: Assaig clínic aleatoritzat i a doble cec. Quaranta quatre pacients seran seleccionats i aleatoritzats en dos grups: Grup 1 rebrà fisioteràpia convencional i PS, grup 2 rebrà fisioteràpia convencional i PS placebo. Principals variables de resultat: dolor i temps de recuperació. Les variables es recolliran a l’inici del tractament, al 1r mes, al final del tractament i als 2 mesos post-tractament. Les principals proves estadístiques a utilitzar: Chi-quadrat, t de Student, anàlisi de la variança per a mesures repetides i coeficient de correlació de Pearson. Es consideraran diferències significatives quan p ≤0.05. Resultats esperats: S’espera que la PS sigui eficaç pel que fa a la reducció del dolor i el temps de recuperació.; Objective: The aim of this study is to determine the efficacy of dry needling in the dynamic osteopathy of the pubis in terms of pain reduction and recovery time. Methods: A randomized double-blind clinical trial. Forty four patients will be selected and randomized into two groups. The first group will receive conventional physiotherapy and dry needling and the second group will receive conventional physiotherapy and placebo dry needling. The variables will be collected at the beginning of the treatment...

Effect of kinesiotaping in shortening rehabilitation deadlines in sportsmen operated of anterior cruciate ligament: Randomized clinical trial, double blinded and multicentre

Franco Vargas, Daniel; Hernández Morales, Alberto
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
75.76%
Background: There is not much scientific evidence available about this application of kinesiotaping (KNT) due to it being a new and recent technique of application in physiotherapy world. This study is pioneer in demonstrating the effectiveness of KNT in shortening deadlines of recuperation time after a cruciate ligament (ACL) surgery. Objectives: To demonstrate the capacity of KNT to recover the correct muscular tone in hamstrings and this make a reduction in recovery times after an ACL surgery in athletes. Material and methods: Selected for this randomised clinical trial multicentre a total of 36 patients, all of them athletes and that have had suffered and ACL surgery, divided randomly in two different groups (1) conventional treatment + KNT and (2) conventional treatment + placebo taping. Variables to analyse will be measured at the beginning of the treatment, every month, and from fifth month every week until treatment is finished. Expected results: patients who are established in group two treatment (KNT) reflect better results concerning functionality range joint motion, pain, and above all recovery deadline. With these possible results we could define KNT as an adequate technique for the ACL treatment to reduce recovery time in athletes.

L’efectivitat del mètode Pilates en el tractament de les lumbàlgies cròniques inespecífiques

Franquesa, Gemma; Llaona, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
125.77%
Introducció: La lumbàlgia crònica inespecífica és una patologia actualment molt prevalent. El mètode Pilates s’utilitza per millorar el dolor i la funcionalitat dels; pacients que pateixen aquesta dolència. Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’eficàcia del mètode Pilates comparat amb el tractament convencional en el tractament de pacients amb lumbàlgia crònica inespecífica tant a curt com a llarg termini. Disseny: Assaig clínic aleatoritzat.; Participants: Es precisaran setanta-dos pacients diagnosticats de lumbàlgia crònica; inespecífica per participar a l’estudi.; Mètode: Distribució de la mostra en dos grups aleatoritzats: un realitzarà tractament; de fisioteràpia convencional (grup control) i l’altre fisioteràpia convencional i mètode; Pilates (grup estudi). Els dos grups seran avaluats amb: EVA (dolor), Oswestry; (discapacitat), SF-36 (qualitat de vida), Daniels (balanç muscular), BA (balanç; articular) i el grau d’adherència al tractament.; Anàlisi de resultats: Es realitzarà un estudi descriptiu de la mostra, un anàlisi; estadístic dels dos grups (control i estudi) i una comparativa entre aquests dos,; finalment farem un anàlisi de les pèrdues.

Que alguien apague la luz

Dacal Torrado, Santiago
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de projecte; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
85.81%
La mort és un tema tabú a Espanya. La por al desconegut , la pèrdua de la fe religiosa , la confiança cega en la medicina moderna , els costums i valors del capitalisme que a qualsevol esfera li atorga un sentit comercial i productiu i el progressiu abandonament de la tercera edat són alguns dels factors que promouen l'evitació d'un dels esdeveniments més transcendentals de les nostres vides. " Que algú apagui la maleïda llum " fa un breu repàs a tots aquests factors mitjançant uns personatges que tenen una perspectiva privilegiada de la mort.; La muerte es un tema tabú en España. El miedo a lo desconocido, la pérdida de la fe religiosa, la confianza ciega en la medicina moderna, las costumbres y valores del capitalismo que a cualquier esfera le otorga un sentido comercial y productivo y el progresivo abandono de la tercera edad son algunos de los factores que promueven la evitación de uno de los acontecimientos más trascendentales de nuestras vidas. “Que alguien apague la maldita luz” hace un breve repaso a todos estos factores mediante unos personajes que tienen una perspectiva privilegiada de la muerte.; Death is a taboo subject in Spain . The fear of the unknown, the loss of religious faith , blind faith in modern medicine ...

Efectivitat dels programes a les escoles per reduir la prevalença de l'obesitat infantil i millorar els estils de vida

Moriña Soler, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
95.86%
Un estudi amb la participació de prop de 2.000 nenes i nens d'escoles de Reus com a grup intervenció i Cambrils, Salou i Vila-seca com a grup control posa de manifest que, després de 28 mesos d'intervenció a les escoles (amb classes pràctiques sobre hàbits de vida saludables, introducció d'objectius nutricionals i activitats pels infants i les seves famílies), la prevalença de l'obesitat s'ha reduït en un 2,36% en els nens i un 1,66% a les nenes, mentre que al grup control la prevalença ha augmentat.

Combinació de la teràpia cel·lular i gènica per a la regeneració de teixits

Martinez Mateos, Victor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
95.76%

Actituds, opinions i tendències vocacionals cap a la psiquiatria dels estudiants de medicina de la UAB

Pailhez Vindual, Guillem
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
66.07%
Descripció del recurs: 11 octubre 2010; Cada vegada hi ha més preocupació en molts països pel baix nombre de metges que escullen psiquiatria com a especialitat a la fi de la llicenciatura. Això ha comportat un interès en la literatura especialitzada, amb estudis centrats en els següents objectius: analitzar les opinions i actituds dels estudiants de medicina cap a la psiquiatria; avaluar els factors que intervenen en l'elecció de psiquiatria com a futur professional; i, finalment, observar la influència de la formació en psiquiatria en aquestes opinions i actituds. En aquest sentit, diversos autors han observat ja, habitualment, actituds crítiques cap a la psiquiatria o cap a la funció del psiquiatre. Les queixes més freqüents són en relació a la manca de rigor científic de la psiquiatria, la ineficàcia del tractament, la baixa gratificació de l'assistència i el baix status social dels psiquiatres en relació a les altres especialitats. Per a una millor comprensió, hem classificat els possibles factors que influeixen en l'elecció de psiquiatria en factors extrínsecs, que depenen de zones geogràfiques o motius històrics que influencien el present, i intrínsecs, relacionats amb les característiques del subjecte i amb les tasques docents exercides pel mateix departament de psiquiatria. Tot i que alguns estudis assenyalen la dificultat per modificar les opinions i actituds crítiques cap a la psiquiatria durant la formació...

Doctor Honoris Causa Roberto Romero

Romero, Roberto
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
65.88%
Professor Roberto Romero MD, és professor d'Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat Estatal de Wayne i el cap de la Subdivisió d'Investigació de Perinatologia de l'Institut Nacional de Salut Infantil i Desenvolupament Humà dels Instituts Nacionals de Salut en Bethseda, Maryland. Romero ha estat un destacat investigador i docent i ha fet contribucions substancials a la literatura mundial en les àrees de diagnòstic d'embaràs ectòpic, el diagnòstic prenatal, l'amniocentesi, la restricció del creixement fetal, la prematuritat i la infecció com a causa de part prematur i paràlisi cerebral, i la biologia molecular prenatal. Ha estat mereixedor de nombrosos premis en els últims anys, incloent el Premi de Servei ISUOG de la Societat Internacional de Ginecòlegs i Obstetres de Ultrasons de 1995 - 2000, el Premi a l'Investigador Young CAOG presentat el 1999, el Premi de la E de Excel·lència a la Millor Comunicació Oral en el 1999 per la Societat per a la Medicina Materno-Fetal i molts més.; Nomenament 14/03/2012. A proposta de Facultat de Medicina

Monozygous twins discrimination in forensic medicine

Mendizuri Sánchez, Saioa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG
Relevância na Pesquisa
85.76%

Benvinguda als nous alumnes de la Facultat de Medicina

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Document institucional Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
86.07%
Presentació de la Facultat de Medicina als nous alumnes de 1er curs 2014/2015 dels Graus de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia.

La Guia de l'estudiant

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona
Formato: text/html; text/html; text/html; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; a
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
75.88%

Doctor Honoris Causa Asim Kurjak

Kurjak, Asim
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; image/jpeg
Publicado em //2003 ENG
Relevância na Pesquisa
65.94%
El professor Asim Kurjak va néixer el 13 de setembre de 1942 a Kotor-Varos (Bòsnia-Herzegovina). Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Zagreb l'any 1966 i va completar la seva formació com a ajudant d'investigació a l'Institut dObstetrícia i Ginecologia de Londres. Actualment és president de la Societat Mundial de Medicina Maternofetal i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Croàcia. Se'l considera un dels pares de la medicina perinatal, ha publicat més de 300 articles a revistes d'impacte i ha escrit o participat en 79 llibres de l'especialitat. Ha estat professor convidat en més de 400 reunions internacionals i els seus treballs han estat citats més de 2.600 vegades per la resta de la comunitat científica. Mereixedora de nombrosos premis, la seva recerca s'ha centrat en el desenvolupament de les tècniques d'estudi ultrasonogràfic del fetus, les quals permeten conèixer el que succeeix tant de forma estructural com funcional en el fetus des dels primers moments de la seva existència. Les investigacions del professor Kurjak ens han permès poder saber el grau de possibilitat d'avortament en la fase embrionària, així com conèixer si l'embrió de tant sols vuit o nou setmanes pot ser portador d'una alteració en els cromosomes. Kurjak ha adreçat la seva presidència de la Societat Mundial de Medicina Maternofetal a orientar els coneixements vers els països del tercer món. El catedràtic de la Universitat del Zagreb ha estat també un ferm defensor del concepte de fetus com a pacient...

Las Plaquetas reticuladas medidas por citometría de flujo un marcador indirecto de actividad trombocitopoyética /

Monteagudo Jiménez, Manuel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
105.98%
Descripció del recurs: 6 setembre 2011; Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Medicina, 2010; Introducción Las plaquetas reticuladas (PR) son las formas más jóvenes de las plaquetas circulantes, que contienen ARN residual, y por tanto constituyen el equivalente plaquetario de los reticulocitos de la serie roja. La primera descripción se realizó en 1969, a partir de su visión directa en extensiones periféricas de un modelo animal de pérdida de sangre. Los primeros trabajos que investigan su aplicación clínica no aparecen hasta 1990, cuando es posible utilizar la citometría de flujo para su identificación. La determinación de PR por citometría de flujo, no es una técnica estandarizada, se han utilizado distintos sustratos, sangre total o plasma rico en plaquetas, diversos colorantes y diferentes tiempos de incubación. Metodología Entre 2002 y 2005, se recogieron de forma prospectiva pacientes que ingresados o de forma ambulatoria presentaban trombocitopenia, inferior a 100x109/L confirmada por revisión manual de extensión periférica así como un grupo control de pacientes no trombocitopénicos. Se determinó el porcentaje de plaquetas reticuladas mediante citometría de flujo...

Tratamiento de la retinopatía del prematuro con láser de diodo correlación de la retinopatía grave y la presencia de enfermedad plus con factores clínicos de riesgo predictivo /

Martín Begué, Nieves
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
75.89%
Descripció del recurs: 7 setembre 2011; Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina, Departament de Cirurgia, 2010; Retinopathy of prematurity is a peripheral proliferative vitreoretinopathy seen in premature infants, which has a multifactorial aetiology. The incidence and severity of retinopathy of prematurity is influenced by the increasing survival of the more premature infants thanks to the advances in their care and management in the peri- and post-natal periods. It is a prevalent pathology with an associated high morbidity, as illustrated by the fact that it remains the second cause of blindness in children within the developed world. This study analyses the characteristics of the premature infants who developed retinopathy of prematurity that required treatment and their structural outcome after photocoagulation at nine-months postnatal age in Vall d'Hebron Hospital. A comparative analysis was made between the premature infants that developed retinopathy and those that did not in order to identify possible prognostic factors that could identify infants at risk of developing severe retinopathy or plus disease. As a secondary objective we compared our results with data from other national and international centres within the developed world. Lastly...

Anàlisi dels controls veterinaris realitzats en competicions equines i del benestar i protecció del cavall durant aquestes

Espinosa del Alba, Laura; Cazorla Arjona, Silvia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
105.76%
Treball presentat a l'assignatura d'Ètica i Legislació. Gestió empresarial (102680); El nostre treball té com a objectiu realitzar un anàlisi dels controls veterinaris que avaluen si el cavall té una condició física adequada per poder competir, per al final poder valorar si són suficients, a la realitat es compleixen i si poden millorar-se. Aquest constitueix el punt central del nostre treball, però també hem considerat que mereixen atenció altres aspectes sobre benestar i protecció del cavall que no estan explícitament dins dels controls veterinaris, amb la qual cosa també els hem inclòs i valorat.

Formar en comunicación a los estudiantes de medicina: A propósito de un seminario para profesores universitarios

Clèries,Xavier; Nadal,Juli de; Branda,Luis
Fonte: Educación Médica Publicador: Educación Médica
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; journal article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: text/html; application/pdf
Publicado em 01/03/2006 SPA
Relevância na Pesquisa
75.78%
Las expectativas de los ciudadanos y la evidencia que existe sobre la incidencia de la comunicación en los resultados clínicos determinan, entre otros aspectos, la necesidad de que la dimensión comunicacional se integre en la enseñanza del pregrado de medicina. En este sentido, se realizó en el Institut d’Estudis de la Salut un Seminario para profesores de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Según la opinión de los participantes la experiencia fue exitosa; cabe advertir de las dificultades que puede suponer la implementación de los aspectos comunicacionales en el currículo de las facultades de medicina. Se espera que el inicio de esta actividad formativa favorezca el desarrollo de una dinámica positiva hacia la introducción y consolidación de este tipo de habilidades en la enseñanza del pregrado de medicina, habida cuenta de la poca tradición de las universidades de nuestro entorno en abordar las habilidades de comunicación y de relación como un contenido de la misma importancia competencial que las esferas técnica y clínica.