Página 1 dos resultados de 9878 itens digitais encontrados em 0.084 segundos

Dereito e persoas con discapacidade. Unha experiencia universitaria

Seoane Rodríguez, José Antonio; López Suárez, Marcos A.; Núñez López, Marta
Fonte: Universidade da Coruña Publicador: Universidade da Coruña
Tipo: Artigo de Revista Científica
GLG
Relevância na Pesquisa
95.79%
[Resumo] A Universidade da Coruña dispón dun servizo para a promoción da accesibilidade e a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade: a Unidade universitaria de atención á diversidade (ADI). Nela participa un grupo de estudantes, persoal de administración e servizos e persoal docente e investigador da Facultade de Dereito (Grupo de Dereito-ADI). A súa actuación se reflicte na elaboración de tres informes, nos que se reflexiona desde unha perspectiva xurídica sobre diversos aspectos relacionados co desenvolvemento cotián das persoas con discapacidade, sobre a remoción de barreiras para a súa integración na comunidade universitaria e sobre a tutela dos seus dereitos.; [Abstract] The University Diversity Attention Service (ADI) is a Service of the University of A Coruña for improving the accessibility and equality in opportunities for people with disabilities. The Faculty of Law is represented by the Law-ADI Group, which consists of some members of the administrative and service staff, some members of the teaching and research staff, and a group of students. The Law-ADI Group has drawn up three reports, reflecting from the legal point of view on some matters related to the daily development of disabled people at the University...

Régimen hídrico del suelo y evapotranspiración en áreas agrícolas y forestales

Mestas Valero, Roger Manuel
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
SPA
Relevância na Pesquisa
85.8%
[Abstract] Water and soil are the most important resources for food production, and are also the basis for rural development, distribution of population and environmental conservation. In this sense, this thesis aimed to study the water regime, the dynamics of soil water and evapotranspiration in areas under agriculture and forest vegetation, using capacitance probes FDR (Frequency Domain Reflectometry) in the province of La Coruña. The study was conducted from June 2008 to December 2010, in soils of a watershed forest (specifically, an Eucalyptus globulus stand) called the Abelar, the Agricultural Research Center of Mabegondo (CIAM) (soils under grassland and corn) and natural grass plots located in the manor of Longora. All these sites are located in the province of La Coruña, Galicia, Spain. To study the soil water regime, PVC access tubes were installed in the study plots and soil water content was estimated using FDR probes. Then, using a water balance the evapotranspiration of the plots (ETr) was calculated. Simultaneously, crop evapotranspiration (E c) was estimated through the equation proposed by FAO, based on climatic variables. There was a wide variation of water content in the upper soil layers, this behavior was caused by the presence of crops and pastures in the CIAM...

O Teatro Circo na configuración do teatro independente galego : (1967-1978)

Lourenço Módia, Cilha (1974-)
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
GLG
Relevância na Pesquisa
95.8%
[Resumo] A presente tese ten como obxectivo realizar unha análise pormenorizada das actividades dramáticas e culturais do TEATRO CIRCO da Coruña, o primeiro colectivo galego plenamente identificado co Teatro Independente e o máis representativo deste movemento. Consoante con este obxectivo, escolleuse como faixa cronolóxica de estudo o período 1967-1978. A primeira data coincide coa fundación do TEATRO CIRCO; a segunda correspóndese coa súa profesionalización –co nome de ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA–. A partir da descrición da traxectoria do TEATRO CIRCO, determinaranse non só os postulados ideolóxico-estéticos e o traballo escénico e investigador do grupo, mais tamén dos colectivos independentes galegos actuantes durante o franquismo; e, asemade, procurarase estabelecer a relevancia da experiencia independente, decisiva para a recuperación, modernización e proxección do teatro galego. A través do percorrido trazado neste traballo ficará patente a relación do TEATRO CIRCO cos grupos independentes da Península Ibérica e o papel paradigmático que este desempeñou no panorama teatral da Galiza da altura, reducido á actividade en castelán dos colectivos comerciais e de Cámara. Comprobarase que, seguindo o exemplo do TEATRO CIRCO...

Instrumentos para a análise da xustiza social nos sistemas educativos : aplicación a materiais curriculares do sistema educativo de Galicia

Riádigos Mosquera, Carlos
Fonte: Universidade da Coruña Publicador: Universidade da Coruña
Tipo: Tese de Doutorado
GLG
Relevância na Pesquisa
95.81%
[Resumo] O obxectivo prioritario desta tese de doutoramento é analizar as conexións existentes entre cuestións macrosociolóxicas tales como a xustiza social e o capitalismo, con outras de natureza microsociolóxica, como as falas dos actores educativos, os materiais curriculares ou os procesos de ensinanza-aprendizaxe. Mediante unha primeira parte adicada á reflexión teórica, tentarase situar o estado actual dos debates e realidades sociais referidas ao plano macro. Posteriormente, serán elaborados tres instrumentos de análise coa finalidade de sintetizar moito do desenvolvido na primeira parte, para a súa aplicación no bloque metodolóxico deste traballo. Nel, levarase a cabo un estudo de caso, coa finalidade de analizar as falas do alumnado dun IES da cidade de A Coruña (Galicia, España), a través de entrevistas individuais e grupos de discusión, así como do estudo icónico e lingüístico dos libros de texto utilizados no centro e outros de máis disciplinas do 2º curso da ESO. Desta forma, os tres bloques diferenciados da investigación converxerán necesariamente para saber máis sobre as interaccións macro e micro.; [Resumen] El objetivo prioritario de esta tesis de doctorado es analizar las conexiones existentes entre cuestiones macrosociológicas tales como la justicia social y el capitalismo...

Educación superior universitaria : calidad percibida y satisfacción de los egresados

Pereira Puga, Manuel
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
SPA
Relevância na Pesquisa
95.79%
[Resumen] El objetivo de esta Tesis Doctoral consiste en el desarrollo y validación empírica de una escala de medida de la calidad percibida por los egresados de una universidad pública española (Universidad de A Coruña, UDC). Esta escala nos permite saber cuáles son los factores o dimensiones a partir de los cuales los egresados perciben el nivel de calidad global de la institución en la que cursaron sus estudios universitarios. Una vez construida esta escala de calidad percibida evaluamos la “validez nomológica” de la misma sobre la satisfacción global; esto es, la capacidad de la calidad percibida para explicar la satisfacción del egresado con su experiencia universitaria. La escala muestra que el egresado asocia la calidad global de su universidad a seis dimensiones, que tienen que ver con las instalaciones y los equipamientos; la calidad de la docencia impartida; el éxito en el aprendizaje del alumno; la orientación brindada al estudiante en lo referente a las prácticas laborales y las relaciones internacionales; la calidad de la investigación desempeñada por el personal docente e investigador (PDI); y las tasas a las que el alumno ha de hacer frente. Del mismo modo, constatamos que la relación causal entre calidad percibida y satisfacción global es alta...

Distribución de la irradiación solar global, directa y difusa, en la ciudad de A Coruña

Meizoso López, María del Carmen
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
SPA
Relevância na Pesquisa
85.82%
[Resumen] Con el objetivo de estudiar las series temporales de irradiación solar global, directa y difusa más largas de las que se dispone en Galicia, recogidas por la AEMET en A Coruña, se realiza en primer lugar, una caracterización estadística de las tres series de radiación, así como del índice de claridad y la fracción difusa, que ofrece una imagen de la cantidad y variabilidad de la misma en A Coruña, se incluye una clasificación de los días en los últimos 25 años según el índice de claridad. Se establece su relación con otras variables habitualmente registradas como las horas de sol, la temperatura y la precipitación. Se comprueba que las horas de sol son el predictor óptimo para estimar tanto la irradiación global como la componente directa, y se han obtenido modelos de regresión a escala diaria que permiten completar los datos de radiación. Se presentan modelos, basados en correlaciones con el índice de claridad, que permiten estimar las componentes difusa y directa. Y finalmente se modelaron todas las series objeto de estudio con el método ARIMA, a escala diaria y mensual, obteniendo ecuaciones que permiten hacer predicciones utilizando únicamente como entrada la propia serie.; [Resumo] Co obxectivo de estudar as series temporais de irradiación solar global...

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados: análisis en la ciudad de A Coruña

Fontenla Basoa, Rubén
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Dissertação de Mestrado
SPA
Relevância na Pesquisa
85.8%
Traballo fin de mestrado (UDC.FCS). Asistencia e investigación sanitaria. Especialidade en reeducación funcional, autonomía persoal e calidade de vida. Curso 2013/2014; [Resumen] Introducción: el contexto puede intervenir como una barrera o un facilitador, según el modelo biopsicosocial actual de la Organización Mundial de la Salud. La legislación española reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la "vida independiente"; para el ejercicio pleno de este derecho, es fundamental la accesibilidad en el entorno, ya sea en la edificación y en los espacios públicos urbanizados (plazas, parques, jardines, itinerarios peatonales .. ). Los modelos propios de la Terapia Ocupacional valoran el entorno o contexto como un factor primordial para el desarrollo de la independencia en el desempeño ocupacional de un individuo y en su participación en roles y actividades. Un entorno accesible favorece que el individuo sea un ser activo y participe en la sociedad y en sus ocupaciones. Objetivo: el objetivo general del presente estudio consiste en determinar el grado de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados de la ciudad de A Coruña. Metodología: el investigador evaluará el grado de accesibilidad en seis recorridos por cinco distritos de la ciudad de A Coruña...

Características clínicas, virológicas e inmunológicas de los nuevos diagnósticos de infección por VIH en el área sanitaria de A Coruña en los últimos 10 años: evolución clínica y respuesta al tratamiento antirretroviral

Grandal Fustes, Marta
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Dissertação de Mestrado
SPA
Relevância na Pesquisa
85.81%
Traballo fin de mestrado (UDC.FCS). Asistencia e Investigación Sanitaria. Especialidade en fundamentos de investigación biomédica. Curso 2013/2014; [Resumen] Objetivos: Describir las tendencias temporales y las características de las nuevas infecciones por VIH en A Coruña en los últimos 10 años con el fin de establecer las mejores estrategias para el diagnóstico, prevención y tratamiento de esta infección en nuestra área médica Métodos: Se identificaron todos los pacientes diagnosticados de novo por VIH desde 2004 hasta Septiembre de 2013 en un área médica de referencia en A Coruña. Se determinaron los datos epidemiológicos, virológicos, inmunológicos y clínicos en el momento del diagnóstico. La evolución clínica y la respuesta al tratamiento antirretroviral también fueron evaluadas. Resultados: Se identificaron un total de 521 pacientes durante el período de estudio. Principalmente eran hombres (83%) y su media de edad era de 38 años. En los últimos años el patrón de las vías de transmisión ha cambiado, incrementándose en homosexuales y reduciéndose en usuarios de drogas por vía intravenosa. En el momento del diagnóstico la mitad de los pacientes tenían una media de CD4 <350 células/μL y el 33% presentaba una enfermedad definitoria de SIDA. Los subtipos no-B se determinaron en el 34...

Análisis de la eficiencia energética de dos edificios de la UDC en Elviña

Marqués da Silva, Leandro
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
SPA
Relevância na Pesquisa
95.73%
Traballo fin de grao (UDC.EUAT). Arquitectura técnica. Curso 2013/2014; [Resumen] El objeto de este trabajo es evaluar la eficiencia energética de dos edificios pertenecientes a la “Universidade da Coruña” y localizados en el Campus de Elviña, así como proponer una mejora de ésta. Estos edificios son la Escuela Universitaria de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el edificio Xoana Capdevielle. En el primer bloque se hace una breve introducción a la eficiencia energética de edificios y a la normativa relacionada. En el segundo bloque del trabajo se describe el proceso de toma de datos para evaluar la eficiencia energética de los edificios objeto. Además, en él se describen las características de estos edificios que son relevantes para evaluar su comportamiento energético. Primero se describen los elementos que conforman la envolvente térmica de los edificios, para seguidamente describir las instalaciones. Una vez tomados los datos necesarios, en el siguiente bloque los edificios objeto se someten a una certificación energética. Para ello se emplea la herramienta informática CE3X. Con los resultados obtenidos se realiza un análisis pormenorizado de las causas y una comparativa entre ambos edificios. En el bloque cuatro se analizan los puntos débiles energéticamente hablando de cada uno de los edificios. Se introducen una serie de hipótesis de mejora en el programa CE3X a partir de equipos y soluciones constructivas disponibles en el mercado. Con ello...

A xestión dos residuos na cidade da Coruña: A catástrofe do vertedoiro de Bens

Fernández Castrillón, Francisco
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Dissertação de Mestrado
GLG
Relevância na Pesquisa
95.66%
Traballo fin de mestrado (UDC.ECO). Xestión e políticas públicas. Curso 2012/2013; [Resumo] A xestión da Crise dende o punto de vista práctico, conta cunha gran cantidade de variantes con respecto ao marco teórico; por este motivo é precisa unha análise en profundidade de cada un dos casos e das súas peculiaridades. Dende este punto de vista, a detección das características das organizacións afectadas, da súa imaxe e dos grupos de influencia dos que son debedores, van influír notablemente no devir histórico da crise. Un devir suxeito a infinidade de feitos e situacións que han de ser examinados en base á súa particularidade. A administración pública e a súa exposición mediática, van facer do caso de estudo un tema relevante á hora de adaptar o paradigma xerencial privado a un ente moi suxeito a escalas, prazos e orzamentos; o que o lle confire un especial interese máis aló do seu resultado.; [Abstract] In practice, crisis management involves a large amount of variables not always present in a theoretical approach; therefore an in-depth analysis is necessary for each case study. The elements of the organizations affected, their public image, and the influential groups that depend on them will influence the course of the crisis. It is necessary to take into account a vast number of incidents and situations to be examined on an individual basis. This case study illustrates what happens when public administration...

A situación actual do galego na Universidade da Coruña. Estudo cuantitativo

Botana Sanjurjo, Laura
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
GLG
Relevância na Pesquisa
115.73%
Traballo fin de grao (UDC.FIL). Galego e portugués estudios lingüísticos e literarios. Curso 2013/2014; O obxectivo do traballo é analizar a situación do galego na Universidade da Coruña. Primeiro verifícase o seu marco normativo e despois lévanse a cabo inquéritos a alumnos de distintas facultades. Conclúese que a situación do galego na UDC é difícil e que a solución depende da institución

Análisis de viabilidad económico-financiera de una residencia de estudiantes promovida por una universidad pública

Franqueira Vázquez, Uxía
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
SPA
Relevância na Pesquisa
85.83%
Traballo fin de grao (UDC.ECO). Economía. Curso 2014/2015; [Resumen] En este trabajo se analiza la eventual creación y puesta en funcionamiento de una residencia universitaria pública, promovida por la Universidad de A Coruña en las inmediaciones del campus universitario que esta institución tiene en la localidad de A Coruña. Para ello, se elaboró un estudio de viabilidad con dos posibles escenarios: el primero de ellos con un precio idéntico a las plazas ya ofertadas por dicha universidad en la Residencia Pública de Soutomaior en la ciudad de Ferrol; y un segundo escenario con precios incrementados una vez que se ha constatado los problemas de viabilidad derivados del primer escenario. Para ello se han descrito las características de ambos escenarios y se ha elaborado un plan económico-financiero en un horizonte de tiempo de 34 años. Analizada la información proporcionada por la empresa constructora Cotegar S.L, la construcción del complejo tendría una duración de un año, por lo que la explotación empezaría en el año x+1. Los planes financieros se realizaron a partir de la formulación de las distintas estrategias y políticas relevantes (explotación, capital, financiera y de corto plazo). A partir de los escenarios y de las diferentes políticas consideradas...

Redes de apoyo institucional a las mujeres víctimas de violencia de género en la comarca de A Coruña, Galicia, España

Currás Corral, Paula Luz
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
SPA
Relevância na Pesquisa
85.84%
Traballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2014/2015; [Resumen] La violencia de género es uno de los problemas más antiguos de la sociedad que tiene como consecuencia problemas de salud y psicológicos. Dada la gravedad del problema, han surgido a lo largo del tiempo diferentes apoyos institucionales contra los malos tratos y aunque existe una mayor concienciación social, la desigualdad entre géneros existe actualmente. Este trabajo está basado en el análisis de las distintas redes de apoyo institucional que existen con el objetivo de dar protección e información a las víctimas de los malos tratos. Para ello, se plantea un estudio fundamentalmente cualitativo de las mismas en el ámbito greográfico de la comarca de A Coruña a través de entrevistas en profundidad a las expertas y expertos que trabajan en estos centros institucionales. En base a los referentes teóricos, se elaboran unas preguntas de valoración cuantitativa y un cuestionario para definir el perfil de la víctima, agresor y efectividad del sistema. Se establecen unas hipótesis a contrastar sobre la efectividad del sistema y las características de la víctima así como un resumen con los aspectos más generales de la entrevista. El análisis se centra en la efectividad del sistema...

Percepción del imaginario turistico de los cruceristas que visitan la ciudad de A Coruña

Mosquera Carreira, Rubén
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Dissertação de Mestrado
SPA
Relevância na Pesquisa
95.83%
Traballo fin de mestrado (UDC.SOC). Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos.; [Resumen] Actualmente, con el turismo como uno de los sectores clave en la economía de muchos países, existe una fuerte competencia entre los diferentes destinos por la captación de visitantes. En particular, el turismo de cruceros es un mercado en pleno auge y muchas ciudades han apostado por este tipo de turismo. En este contexto, la construcción de una imagen de destino turístico se ha convertido en un factor clave para el posicionamiento de las ciudades como destinos. No obstante, en muchas ocasiones la imagen que se proyecta de las ciudades no siempre coincide con la imagen percibida por los turistas. En este proyecto de investigación se pretende estudiar la percepción de la imagen turística de los cruceristas que visitan la ciudad de A Coruña, con el objetivo general de contrastar si la imagen proyectada de la ciudad se corresponde con la percibida por los turistas de cruceros. Asimismo, se proponen una serie de objetivos específicos como son el averiguar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la ciudad en cuestión de imagen turística, identificar aquellos recursos turísticos que están fuera de los puntos de promoción turística habitual de la ciudad -pero a los que los cruceristas otorgan gran valor tras la visita- y conocer el gasto que realiza este colectivo durante su escala en la ciudad.; [Resumo] Actualmente...

Elección del centro escolar en el municipio de A Coruña: tipologías, diferencias de clase social y motivaciones

Soriano Baeza, Paula
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
SPA
Relevância na Pesquisa
95.84%
Traballo fin de grao (UDC.SOC). Socioloxía. Curso 2014/2015; [Resumen] En la actualidad existe una gran oferta de centros educativos en el municipio de A Coruña, lo que obliga a los padres de los menores en edad de escolarización a elegir entre una larga lista de centros. En la siguiente investigación se han desarrollado una serie de cuestiones acerca de algunas variables (especialmente la de la clase social) que influyen a la hora de optar por un centro público, concertado o privado por parte de los padres de los alumnos matriculados en cualquier curso de la educación obligatoria en A Coruña. Con el fin de averiguar estas razones se ha utilizado una encuesta diseñada exclusivamente para la investigación y dirigida a los padres y madres de los alumnos. De esta forma obtendremos información acerca de las prioridades (y los posibles prejuicios existentes) a la hora de escoger centro.; [Resumo] Na actualidade existe unha gran oferta de centros educativos no municipio da Coruña, o que obriga ós pais dos menores en idade de escolarización a elixir entre unha longa lista de centros. Na seguinte investigación desenvolveuse unha serie de cuestións acerca dalgunhas variables (especialmente a da clase social) que inflúen á hora de optar por un centro público...

Anteproyecto de carril bici, Plaza de Pontevedra-Campus de Elviña

Cagide Taboada, Alberto
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
SPA
Relevância na Pesquisa
95.77%
Traballo fin de grao (UDC.EUAT). Arquitectura técnica. Curso 2014/2015.; A Coruña, con la Universidad. Se trata de una temática necesaria y útil para la comunidad universitaria, motivo que fundamenta la ejecución del presente anteproyecto. Objetivos: Comunicación zona universitaria-centro de la ciudad. --Dotar a la comunidad universitaria de un medio de transporte alternativo a los habituales.--Dotar a la población de A Coruña de un medio de transporte alternativo que permita su uso para medios laborales y turísticos en la totalidad del trayecto.-- Iniciar una red de carriles conexionados entre sí para que en un futuro se cree un entramado continuo y seguro.--Fomentar el uso de un transporte sostenible, mejorando los niveles de contaminación de la ciudad, reduciendo la densidad del tráfico.

Promoción de la investigación e identidad digital: el caso de la Universidade da Coruña

Fernández Marcial, Viviana; González-Solar, Llarina
Fonte: El profesional de la información Publicador: El profesional de la información
Tipo: info:eu-repo/semantics/publishedVeresion
SPA
Relevância na Pesquisa
95.75%
[Resumen] Se presentan los resultados de un estudio sobre la situación de la identidad digital en la comunidad investigadora de la Universidade da Coruña (UDC) Se toma como universo los docentes que figuran en el catálogo de investigación de la universidad y se examina su presencia en Orcid, ResearcherID, Scopus Author, Google Scholar Citations, ResearchGate y Mendeley. Los resultados reflejan que los niveles deben ser mejorados pero, en comparación con la bibliografía consultada, pueden valorarse como positivos. Se reflexiona sobre el papel que deben asumir los investigadores, la biblioteca universitaria y la institución.; [Abstract] The results of a study on the situation of digital identity of the research community of the University of A Coruña are presented. The universe has been established with the faculty members listed in the university’s research catalog, and their presence in Orcid, ResearcherID, Scopus Author, Google Scholar Citations, ResearchGate and Mendeley was examined. The results show that the presence should be increased, but compared with others found in the literature, it can be assessed as positive. The role that researchers, the university library and the university must assume in this issue is suggested.

Análisis de las políticas europeas en la educación superior y algunos de sus efectos en el Grado de Educación Social de la Universidade da Coruña

Gómez Sánchez, Tania Fátima
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
SPA
Relevância na Pesquisa
115.79%
[Resumen] Este estudio se contextualiza en el Espacio Europeo de Educación Superior y las políticas educativas sobre universidad desarrolladas en el marco de la Unión Europea. Concretamente, las titulaciones de los distintos niveles académicos se han estructurado en competencias para favorecer una mayor transparencia y conexión con el mundo laboral. En este contexto nuestro propósito ha sido descubrir si la estructura en competencias del plan de Grado de Educación Social en la Universidade da Coruña se está percibiendo como un medio para favorecer la empleabilidad de sus titulados/as. Para ello hemos desarrollado una investigación fundamentada en una estrategia transformativa secuencial, constituida por las siguientes fases: FASE 1, aproximación inicial para conocer cuál es la situación existente construyendo el planteamiento de la investigación y la elaboración del marco teórico; FASE 2, desarrollo empírico, mediante un estudio cuantitativo y uno cualitativo, con el fin de entender las razones que han conducido a la implementación de este modelo, su viabilidad y su significado en la universidad actual; FASE 3, discusión de resultados y triangulación; y por último, FASE 4, conclusión y reflexión sobre sus limitaciones y prospectiva.; [Resumo] Este estudo enmárcase no Espazo Europeo de Educación Superior e as políticas educativas sobre universidade desenvolvidas ao abeiro da Unión Europea. Particularmente...

Análise cualitativa da situación sociolingüística do galego entre o estudantado da Universidade da Coruña

Vázquez García, Noé
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso
GLG
Relevância na Pesquisa
145.83%
Traballo fin de grao (UDC.FIL). Galego e portugués estudios lingüísticos e literarios. Curso 2014/2015; [Resumo]Este estudo pretende en todo momento coñecer a situación da lingua galega de xeito cualitativo dentro da Universidade da Coruña, especialmente no relacinado co estudantado e as súas actitudes e opinións sobre o idioma. Unha vez analizado isto, tamén pretendemos comparar a situación co regulamento e normativa existente sobre a lingua. Para lograr estes obxectivos, analizamos a situación legal do galego en diferentes niveis e a aplicación que se fai desta normativa dentro da institución. A seguir, fixéronse dous grupos de debate conformados por alumnos e alumnas da UDC. Neles foron tratados diversos temas relacionados co idioma do país de xeito que fosen argumentados e rebatidos por cada un dos debatentes. As conclusións sobre os discursos expostos, comparáronse cos resultados da obra de Iglesias Alvarez Falar galego:"no veo por que" e O galego segundo a mocidade, de González González, para comprobarmos se a situación mudou doce anos despois da publicación desta obra. O corpo do traballo, formado polos debates, xunto coa análise da situación normativa e seguida pola comparación das obras mencionadas...

La tutoría en el espacio europeo de educación superior: visión del profesorado

Prieto Vigo, Nuria
Fonte: Universidade da Corunha Publicador: Universidade da Corunha
Tipo: Tese de Doutorado
SPA
Relevância na Pesquisa
85.8%
[Resumen] El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una enorme revolución en la Universidad, un cambio tan drástico que ha hecho tambalear sus cimientos y, por supuesto, ha revivido la tutoría, retomándola como una función básica del profesorado a la que no debemos renunciar si queremos ofrecer una enseñanza de calidad. Muchos estudios se han centrado en estos cambios, pero pocos han optado por la tutoría, a pesar se de ser uno de los elementos claves del cambio y, los que lo han hecho, han recogido sólo la opinión del estudiante. Sin embargo la tutoría es cosa de dos, y en un caso como este, es de suma importancia el papel del tutor como principal agente del cambio. Así surge la necesidad de realizar un estudio donde se analicen, mediante cuestionarios y entrevistas, sus necesidades, miedos y opiniones, aspectos olvidados en la construcción de la nueva Universidade da Coruña. Los resultados recogen, sobre todo, una enorme falta de reconocimiento y apoyo que conlleva un creciente burn out del profesorado, pero también una alta motivación en su trabajo con el alumno, aunque la falta de asistencia siga siendo el principal problema de la tutoría universitaria.; [Resumo] O Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) supón unha enorme revolución na Universidade...