Página 1 dos resultados de 14 itens digitais encontrados em 0.005 segundos

La Formació de les aspiracions educatives anàlisi dels raonaments sobre l’educació dels grups socials a la conurbació de Barcelona /

Rambla, Francesc Xavier,
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.27%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi doctoral ha estudiat els raonaments quotidians que els pares i mares de diferents classes socials fan servir a l'hora de valorar les escoles i triar-ne una per als seus fills. Es divideix en tres parts. La primera part presenta un model sociològic de les accions socials que facilita una definició de les aspiracions educatives familiars, i llavors procedeix a fonamentar un concepte sociològic de la consciència discursiva i dels raonaments quotidians. La segona part del text formula un seguit d'hipòtesis sobre la forma dels raonaments quotidians del professorat i de les mares. D'una banda, situa els raonaments quotidians dels equips docents entre les forces centrípetes i centrífugues de l'organització escolar. D'una altra, evoca els estudis sociològics sobre les pràctiques socials que són el vehicle de la transmissió cultural familiar, i proposa de complementar-los remarcant els raonaments quotidians que aquestes pràctiques duen associats. La tercera part del text és un informe on s'especifiquen els resultats del treball de camp programat. Així doncs, el text ressegueix les característiques dels casos d'estudi i presenta l'anàlisi. Assenyala els trets semàntics del discurs amb què el professorat i les mares enraonen de les aspiracions educatives projectades sobre els infants. Tot plegat mostra la fotografia de la simetria que detecten les entrevistes entre el discurs docent i el de les mares d'origen mitjà...

Opinión pública y publicidad (siglo XVII) nacimiento de los espacios de comunicación pública en torno a las bodas reales de 1615 entre Borbones y Habsburgo /

Perceval, José María
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objecte d'estudi de aquesta tesi doctoral és la Publicitat Monàrquica o Representativa a començaments del segle XVII: suports de producció i distribució, formes d' expressió i de transmissió de missatges, xarxes de comunicació i estratègies discursives. La metodologia és pluridisciplinar i aplica diferents eines teòriques per l' anàlisi dels documents i imatges amb l'objectiu de servir a un nou plantejament de la historia de la comunicació en el període estudiat. S'ha escollit com a camp de treball un fet concret i noticiable en quan únic i irrepetible: el doble casament que es va celebrar el 1615 entre les dues cases reials d' España i França. Mitjançant aquest enllaç es van unit la infanta Anna d'Àustria amb el rei de França Lluís XIII, i la princesa Isabel de Borbó amb el príncep espanyol futur rei Felip IV. La tesi es troba dividida en tres grans blocs que analitzen el context, les xarxes i la producció. El context històric (Capítol 1) situa el moment concret del intercanvi de les princeses (9 de novembre de 1615), el període de negociacions matrimonials (1614-1618) i el marc temporal en que estan situades (1598-1621), que comprèn una època de pau relativa a Europa i de radicals canvis culturals i polítics. El Capítol 2 està dedicat al context teòric...

Disney i la transmissió de valors sòcio-culturals als nens: anàlisi semiòtico-freqüencial de la recepció aproximació a la investigació de l'audiència des de la semiòtica social /

Romero Diaz, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.37%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La indústria Disney transmet valors sòcio-culturals a la audiència infantil, no solament a través de les seves produccions animades, sinó també a través de l'entrallat comercial que s'estén al llarg del cicle vital del producte. Mitjançant l'ús de disciplines com ara la Semiòtica i l'Anàlisi del Discurs, i també amb l'aproximació etnogràfica a les audiències -avaluades estadísticament amb mètodes sociològics d'investigació-, l'autor proposa un recorregut (meta)textual de la interpretació de les audiències en els tres períodes de la vida cultural del producte, que es perllonga durant un any comercial. Una primera fase d'investigació l'anomenem «Fase de pre-Exposició», que s'estén quan la producció animada no es troba encara a les sales d'exhibició cinematogràfiques però que el desplegament del merchandising de la indústria s'ha ocupat de promocionar la seva existència en el conscient col·lectiu popular, i que per tant prepara l'audiència per a un primer moment de recepció on el ritual familiar d'acudir al cinema i d'altres actituts preparatòries de consum es fan evidents. Una segona fase l'anomenem «Fase d'Exposició», i ve determinada per l'exhibició del producte cultural...

An Absence of Ghosts : cultural and theatrical translation in the british reception of the Mysteries-Yiimimangaliso

Kelly, Stephen
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG
Relevância na Pesquisa
36.38%
Mark Dornford-May’s widely-acclaimed adaptation of the medieval English Chester «mystery» plays, The Mysteries-Yiimimangaliso, reveal the extent to which theatrical translation, if it is to be intelligible to audiences, risks trading in cultural stereotypes belonging to both source and target cultures. As a South African production of a medieval English theatrical tradition which subsequently plays to an English audience, The Mysteries-Yiimimangaliso enacts a number of disorientating forms of cultural translation. Rather than facilitating the transmission of challenging literary and dramatic traditions, The Mysteries-Yiimimangaliso reveals the extent to which translation, as a politically correct — and thus politically anaemic— act, can become an end in itself in a globalised Anglophone theatrical culture.; L’elogiada adaptació de Mark Dornford-May de les obres «de misteri» de Chester (en anglès medieval), The Mysteries-Yiimimangaliso, revela fins a quin punt la traducció teatral, si és concebuda per ser comprensible per al públic, té el risc d’acabar comerciant amb estereotips culturals tant de la cultura de partida com de la d’arribada. En tant que producció sud-africana d’una tradició teatral medieval en anglès que ha de ser representada per a un públic anglès...

Canvis i continuïtats en l'organització del parentiu entre els aborígens australians Jambun: la manera aborígen de construir el parentiu /

Piella Vila, Anna
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.41%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Es presenta en aquest treball una aproximació a la realitat cultural dels aborígens d'Austràlia per aprendre i comprendre la dinàmica que envolta les relacions que s'emmarquen dins del parentiu. El context cultural concret escollit és la comunitat Aborigen de Jambun, al nordest de l'estat de Queensland, una comunitat de recent creació que ha viscut un procés històric similar al que han patit molts altres grups tribals arreu del continent: invasió, dispersió, desestructuració i finalment marginació. En la primera part del treball es planteja el marc teòric de la investigació a través de la relació que existeix entre les relacions de parentiu i la identitat ètnica en el cas dels Aborígens Australians i com l'antropologia s'ha aproximat a aquesta relació. L'anàlisi bibliogràfic porta a concloure que la decreixent importància que la literatura antropològica més recent atribueix al parentiu en el procés de construcció identitària dels Aborígens Australians es deu tant als canvis que s'han produït en la pròpia teoria antropològica del parentiu, com als canvis que s'han donat en la forma d'organitzar les relacions de parentiu en el cas dels aborígens...

Faire des outils entre le 50ème et le 35ème millénaire en France méditerranéenne. Systèmes techniques et évolutions anthropologiques

Slimak, Ludovic
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 FRA
Relevância na Pesquisa
16.2%
L’analyse des principales séries archéologiques de la fin du Paléolithique moyen de France méditerranéenne permet de reconnaître l’émergence de groupes culturels originaux ainsi que leur évolution technique. Dans un premier temps des processus de continuité et d’évolution technique peuvent être reconnus, aboutissant à la structuration de sociétés dont les techniques sont exclusivement orientées vers l’obtention de lames, lamelles et pointes. Ce processus évolutif induit une transmission structurée des traditions techniques. Un second temps, correspondant localement aux dernières expressions du Moustérien, entre le 45ème et le 35ème millénaire. On y voit l’émergence de groupes moustériens dont les traditions techniques sont fondées sur des objectifs et des savoir-faire fortement différenciés. L’origine de ces derniers groupes du Moustérien reste encore à éclaircir. L’organisation de ces sociétés est abordée au travers de la structure de leurs systèmes techniques et des relations culturelles qu’ils ont entretenu avec leur milieu écologique. Cette présentation pose les premiers jalons d’une approche anthropologique et historique des sociétés néandertaliennes en portant le regard sur les 15 derniers millénaires du Paléolithique moyen en France méditerranéenne.; L’anàlisi de les principals sèries arqueològiques del paleolític mitjà final de la França mediterrània permet reconèixer l’emergència de grups culturals originals i la seva evolució tècnica. En un primer moment es reconeix un procés de continuïtat i d’evolució tècnica que dóna lloc a l’estructuració de societats en les quals les tècniques s’orienten exclusivament cap a l’obtenció de làmines...

Interculturalitat i educació. Aportacions per a un debat entre l'antropologia social i la pedagogia

Carrasco, Sílvia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1998 CAT
Relevância na Pesquisa
26.27%
L'article fa una reflexió crítica sobre els objectius i els plantejaments de la interculturalitat en medis educatius, a partir d'una proposta de principis per a una educació intercultural. S'hi afirma que l'antropologia de l'educació, a partir de la necessitat de reformular-se les idees clau, ha de sumar-se a la recerca de relacions interculturals en els contextos educatius, a partir de l'estudi dels entorns d'aprenentatge. S'hi proposa una recuperació crítica i constructiva dels precedents en la investigació sobre la transmissió i l'enculturalització des d'una perspectiva transcultural. Finalment, s'hi destaca que la intervenció de l'antropologia en equips interdisciplinaris d'investigació educativa pot ajudar els docents a resoldre els dilemes de renovació que la interculturalitat imposa a l'escola actual.; El artículo hace una reflexión crítica sobre los objetivos y los planteamientos de la interculturalidad en medios educativos, a partir de una propuesta de principios para una educación intercultural. Se afirma que la antropología de la educación, a partir de la necesidad de reformularse las ideas clave, ha de sumarse a la búsqueda de relaciones interculturales en los contextos educativos a partir del estudio de los entornos de aprendizaje. Se propone una recuperación crítica y constructiva de los precedentes en la investigación sobre la transmisión y la enculturalización desde una perspectiva transcultural. Finalmente...

Explorant les possibilitats transformatives de la pràctica educativa : el coneixement antropològic aplicat a la formació de mestres

Soto, Pepi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
36.35%
Durant dos cursos escolars s'ha dut a terme un procés de formació de mestres per a la millora de les relacions interculturals a l'escola, mitjançant seminaris, a tres centres d'Educació Infantil i Primària públics de Catalunya. L'enfocament socioantropològic i la consideració de la dimensió de subjectes culturals de cada membre del seminari són les novetats d'aquesta proposta, que ha possibilitat la transformació de les relacions socioculturals i de la pràctica educativa amb col·lectius de minories culturals en risc de marginació.; A lo largo de dos cursos escolares se llevó a cabo un proceso de formación de maestros, mediante seminarios, en tres centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Cataluña, con el objetivo de mejorar las relaciones interculturales en la escuela. El enfoque socioantropológico y la consideración de la dimensión de sujetos culturales de cada miembro del seminario, son las novedades de esta propuesta que ha posibilitado la transformación de las relaciones socioculturales y de la práctica educativa en colectivos de minorias culturales con riesgo de marginación.; A program of teacher's trainning has been developed in three public elementary and primary schools, in a period of two years. The main goal was to improve intercultural relationships in school. The sociol-antropological app roach and the consideration that each member of the group is a cultural subjectect a r e the new features of this p roposal...

Els nivells educatius de la població i la transmissió del capital cultural

Subirats, Marina,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
16.07%
En aquest article s'estudien els elements que ajuden a definir el nivell educatiu de la població metropolitana: el creixement de l’estoc educatiu —amb una especial consideració per la influència de la immigració—, l’accés de la població als diferents nivells d’estudis i la relació entre educació i mercat de treball. Es constata la importància de posar a l’abast de tothom la possibilitat d’accés a tots els nivells de l’ensenyament, alhora que s’apunta que aquest fet no garanteix una verdadera igualtat en l’accés al mercat de treball.

Jove i participatiu : requisits del nou model de transmissió cultural

Reyes García, Victoria; Molina, JL.; Broesch, James; Calvet, Laura; Huanca, Tomás; Saus, Judith; Tanner, Susan; Leonard, William; McDade, Thomas W.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
36.2%
La imitació com a mètode d'aprenentatge humà mai ha estat un procés simple. L'evolució cultural de l'espècie humana que d'ella es deriva segueix arrelada a una actitud selectiva –els models escollits es caracteritzen per ser individus amb prestigi-, però sembla ser que aquesta reputació ja no recau en els mateixos de sempre. Mitjançant un estudi de camp amb els Tsimane' –un grup ètnic bolivià-, s'ha vist que el lideratge ha passat a mans dels més joves, tenint aquests un alt nivell educatiu i una forta vinculació amb el treball comunitari.

Los juegos de crianza y el holding corporal

Ruiz, Analia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
36.66%
El objetivo de este trabajo es destacar la importancia de las primeras interacciones madrebebé como elemento constitutivo del ser humano, subrayando la importancia de los primeros juegos que se desarrollan desde un estado de proximidad física y afectiva entre ambos y que han sido denominados «juegos de crianza» (Calmels, 2001). Estos están ligados a las actividades de cuidado del bebé (alimentación, aseo, etc.), que generan experiencias lúdicas impresas con las marcas de la cultura que quedan inscritas en un registro y memoria corporal. Rescatamos el lugar del juego como espacio intermedio, de creación, de transmisión de prácticas y códigos culturales de cada familia. Desde una mirada transcultural a través de la observación de la interacción madre-bebé podemos elaborar dispositivos terapéuticos. La consulta de una madre adolescente y su bebé, pertenecientes a una población de Argentina cuyos orígenes maternos se enlazan con un pueblo originario —los mbyá— nos permite integrar los aportes teórico-clínicos.; L’objectiu d’aquest treball és destacar la importància de les primeres interaccions marenadó com a element constitutiu de l’ésser humà, subratllant la importància dels primers jocs que es desenvolupen des d’un estat de proximitat física i afectiva entre ambdós i que han estat denominats «jocs de criança». Aquests estan lligats a les activitats de cura del nadó (alimentació...

El teatre marroquí durant el Protectorat espanyol

Mateo Dieste, Josep Lluís
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.07%
A partir d’una recerca en antropologia històrica, J.L. Mateo Dieste, del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, analitza el teatre colonial marroquí tot concloent que la modernitat no es pot definir unívocament com un procés de simple transmissió d’“occident” cap a la resta del món. En el Protectorat espanyol del Marroc (1912-1956), els nacionalistes marroquins van organitzar obres de teatre des de finals dels 1930es, per tal d’impulsar el reformisme i criticar el domini colonial. Aquelles obres de teatre representaven dalt de l’escenari tota una sèrie de canvis en les formes de matrimoni, la medicina o l’educació; al mateix temps, també a l’amfiteatre i en la societat marroquina de l’època tenien lloc tensions i discussions polítiques com ara l’accés de les dones al teatre com a nou espai públic.

Noves aportacions a la vigilància, prevenció i control del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual a Catalunya

Carnicer-Pont, Dolors
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
26.72%
La vigilància de les malalties transmissibles ha evolucionat al llarg dels anys beneficiant-se dels desenvolupaments tecnològics tant pel que fa al laboratori com als sistemes d'informació. L'objectiu de tenir una visió més global de la realitat que permeti dirigir les actuacions per reduir la transmissió es va assolint gràcies a: 1) La triangulació de les dades procedents de diferents fonts d'informació com són les enquestes bio-conductuals, la vigilància sentinella per part d'un grup de metges, la vigilància en poblacions sentinella i els registres convencionals de VIH i ITS, i 2) La major implicació dels professionals sanitaris, els quals reben informació més completa i més a temps dels encarregats de recollir-la, processar-la, analitzar-la i difondre'n els resultats. El procés de triangulació és iteratiu i permet modular les activitats de vigilància segons els resultats. Aquesta vigilància hauria d'informar les polítiques i orientar les activitats de prevenció i control, aconseguint al llarg del temps, els resultats esperats de disminució de la incidència i la prevalença. En els darrers 10 anys a Catalunya, la reducció global del VIH i les infeccions de transmissió sexual (ITS) no ha estat prou significativa...

Il·legibilitat i tradició en la poesia experimental

Pons, Margalida
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
26.27%
Prenent com a base la poesia experimental de les darreres dècades, aquest treball defensa la impossibilitat de definir un tall net entre continuïtat i ruptura literàries. A causa de les diverses experiències de subalternització a què s'ha enfrontat, la cultura catalana ha solemnitzat el concepte de continuïtat i ha associat la ruptura amb l'extinció. L'article revisa aquest plantejament des de la convicció que la transmissió cultural també es pot construir a partir de la discontinuïtat, la interrupció i la contraescriptura. La justificació d'aquesta hipòtesi es fonamentarà en l'estudi dels usos i lectures de la poesia de Gabriel Ferrater per part d'autors com Carles Hac Mor, Vicenç Altaió i Víctor Sunyol i en l'examen de la dimensió semiòtica de l'il·legible en textos de Miquel Bach i altres poetes.; Partiendo de la poesía experimental de las últimas décadas, este trabajo defiende la imposibilidad de trazar un corte limpio entre continuidad y ruptura literarias. Debido a las diversas experiencias de subalternización a las que se ha enfrentado, la cultura catalana ha solemnizado el concepto de continuidad y ha asociado la ruptura a la extinción. El artículo revisa ese planteamiento desde la convicción de que la transmisión cultural también se puede construir a partir de la discontinuidad...