Página 1 dos resultados de 2923 itens digitais encontrados em 0.003 segundos

Caràcter i natura de la cultura en emergir la societat de comunicació de masses

Gómez Mompart, Josep Lluís
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //1993 CAT
Relevância na Pesquisa
26.78%
En una ressenya periodística sobre "Els intel·lectuals en la història", el professor Josep Fontana assenyalava que « John Carey, a The Intellectuals and the Masses (Londres, 1992), explica que l'ascens de les masses a l'educació i la cultura va produir una mena de terror en els intel.lectuals europeus al final del segle xix i comenbament del xx». Unes dècades abans, però, allò que s'entenia per la cultura popular anava relativament desapareixent a mesura que emergia una societat radicalment diferent, la societat-cultura de comunicació de masses, 2 la qual va suposar una altra mena de cultura i comunicació, de major complexitat.

La societat de la informació : del fordisme al gatesisme

Tremblay, Gaëtan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
36.78%
Es parteix de la posició que ocupa l'investigador davant les profundes transformacions que experimenten les societats més industrialitzades, i se'n critica el reduccionisme de les aproximacions teòriques dominants. El text es divideix en tres apartats: i) els obstacles epistemològics que dificulten la conceptualització dels canvis que afecten les nostres societats; ii)les diferents accepcions formulades en relació amb la noció de societat de la informació; iii) la proposta d'un canvi de perspectiva i la formulació d'una hipòtesi explicativa de les transformacions que s'estan produint. Respecte d'això, l'autor formula la hipòtesi de treball que s'ha passat del concepte de fordisme al de gatesisme, en la mesura que Bill Gates simbolitza les noves formes de producció, d'organització del treball i de consum en el marc de la nova fase de desenvolupament del capitalisme.; The article sets out by examining the role of the researcher in the face of the profound transformations which have taken place in the more industrialized societies. The reductionism of the prevailing theoretical approaches is criticised. The text is divided into three sections: 1) the epistemological obstacles to the conceptualization of the changes taking place in our societies; 2) the various interpretations which have been formulated of the notion of information society; 3) the argument for a change of perspective...

L'Amèrica Llatina en el món : medi ambient, societat i desenvolupament. Dues conferències internacionals a l'Havana, 31 de juliol-5 d'agost de 1995

Burgués, Anna; Pujol, Hermínia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
36.78%
Aquesta notícia ressenya els continguts generals de dues conferències internacionals que tingueren lloc a 1'Havana entre els dies 31 de juliol i el 5 d'agost de 1995, sota el títol "L'Amèrica Llatina en el món: medi ambient, societat i desenvolupament". Van ser organitzades per la Unió Geogràfica Internacional (UGI) i els Geògrafs d'Amèrica Llatina.; Esta noticia recoge los contenidos generales de dos conferencia internacionales que tuvieron lugar en La Havana entre los dias 31 de julio y 5 de agosto de 1995, bajo el título "América Latina en el mundo: medio ambiente, sociedad y desarrollo". Estuvieron organizadas por la Unión Geográfica Internacional (UGI) y los Geógrafos de América Latina.; Cette article fait le compte rendu des deux conferences internationales qu'on eu lieu à 1'Havane entre le 31 juillet et le 5 août, 1995, sous le titre "L'Amérique Latine dans le monde: environnement, société et développement". Ces deux conferences ont été organisées par 1'Union Géographique Internationale (UGI) et les Géographes d'Amérique Latine.; This news note outlines the principal contents of two international conferences on "Latin America in a global context: environment, society and development", which were held in La Havana between 31st July and 5th August 1995. The International Geographical Union (IGU) and the Latin American Geographers were responsible for the organization.

La presència de Felip Pedrell en el projecte fundacional de la Societat Internacional de Musicologia (1899)

Bonastre, Francesc,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
36.91%
L’any 1899, els professors Oskar Fleischer (1856-1933) i Max Seiffert (1868-1948) fundaren la primera societat internacional de musicologia a Berlín i sol·licitaren a Felip Pedrell que participés en el nou projecte científic.La proposta incloïa la creació d’una secció de la Societat Internacional de Musicologia a Madrid (que no arribà a constituir-se) i l’edició d’obres i articles d’investigació musicològica, que cristal·litzaren en diverses publicacions de Pedrell en els mitjans alemanys de l’època: les Opera Omnia de Tomás Luis de Victoria (Breitkopf und Härtel, 1902-1911) i els articles a la Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (1900-1910), a la cinquena Musiklexicon d’Hugo Riemann (1903) i al Riemann-Festchrift (1909).; 1899 gründeten die Professoren Oskar Fleischer (1856-1933) und Max Seiffert (1868-1948) die erste Internationale Musikgesellschaft in Berlin und baten Felip Pedrell um seine Mitarbeit bei dem neuen wissenschaftlichen Projekt.Der Vorschlag zur Zusammenarbeit umfasste die Gründung einer Sektion der Internationalen Musikgesellschaft in Madrid (die allerdings nicht zustande kam) und die Herausgabe von Werken und Artikeln der Musikforschung. In diesem Zusammenhang kam es zu mehreren Publikation von Pedrell in deutschen Medien: die Opera Omnia von Tomás Luis de Victoria (bei Breitkopf und Härtel...

El Moviment ecologista a Catalunya el seu origen, evolució i inserció a la societat catalana /

Mora Ticó, Pere
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.78%
En la present tesi s'analitza la configuració del moviment ecologista a Catalunya, de la seva activitat reivindicativa i mobilitzadora i de la seva importància com a constructor d'un corrent de pensament crítica amb el model de desenvolupament econòmic capitalista generador de greus problemes ambientals. S'han tingut en compte les principals teories científiques i filosòfiques que plantegen la necessitat d'una visió global de la natura, així com de les aportacions dels moviments socials, de les organitzacions ecologistes, dels acords sorgits de les principals cimeres i convenis internacionals sobre medi ambient, així com de les polítiques ambientals plantejades per part de la Unió Europea i administracions públiques catalanes amb competències en matèria ambiental (Generalitat de Catalunya, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...). El model de creixement característic del capitalisme ha configurat una mentalitat antropocèntrica respecte la natura que ha provocat un sistema econòmic, polític i social insostenible en termes ambientals que ha ocasionat, en el cas de Catalunya, greus problemes de contaminació i fortes desigualtats socials i territorials. Des del moviment ecologista s'han plantejat diverses propostes alternatives a aquest model de creixement que recullen reflexions que...

Informe anual

Societat General d'Aigües de Barcelona
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2003 SPA
Relevância na Pesquisa
26.78%
L'any 1867 es va fundar a Lieja la "Compagnie des Eaux de Barcelone". L'any 1919, inversors catalans van adquirir la societat francesa, que des d'aleshores va passar a dir-se Sociedad General de Aguas de Barcelona. L'any 1985 Aguas de Barcelona es va constituir en el Holding Aplicaciones del Agua S.A. L'any 1992, Agbar va absorbir Corporación Agbar i Aplicaciones del Agua i es va crear el Grupo Agbar. L'any 1998 va ser creada la Fundación Agbar i l'any 2002 va nèixer Applus+, companyia certificadora global del grup. Altre títol: Memoria, Informe financer. Noms variants de l’empresa: Agbar, Aigües de Barcelona, Aguas de Barcelona, Societat General d'Aigües de Barcelona, Sociedad General de Aguas de Barcelona, Grupo Agbar; Es dedica a tot el cicle integral de l'aigua (inspecció o certificació, instal·lacions, transport i manteniment).

Anàlisi de l'exercici actual de la medicina des de la perspectiva de la societat i dels metges

Dalmases Arnella, Martí
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.91%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi doctoral pretén analitzar la professió mèdica des de diferents perspectives: la dels metges; la dels ciutadans i, també, la perspectiva d'un conjunt representatiu de determinats agents socials de canvi(1). Per conèixer la perspectiva de cada un dels grups analitzats, s'han portat a terme tres estudis diferents, cadascun, amb una metodologia específica. Una enquesta mitjançant metodologia mini-Delphy a un total de 243 metges experts; una enquesta a 800 ciutadans de Catalunya, i sessions amb 3 grups de debat, amb la participació de 17 agents socials de canvi corresponents a sectors diferents. L'originalitat d'aquesta tesi es pot trobar en contrastar i analitzar les diferents perspectives que tenen metges, ciutadans i agents socials de canvi sobre la professió mèdica. Això permet identificar els temes sobre els quals hi ha consens o dissens, els elements de confort o disconfort dels protagonistes de la professió objecte d'estudi -els metges- o dels clients -els ciutadans- i, també, els valors o les llacunes actuals de la professió. És a dir, aquelles qüestions encara no resoltes i susceptibles de millora. Les conclusions principals que aporten aquests tres estudis...

Aigua i societat a Barcelona entre les dues exposicions (1888-1929) /

Martín Pascual, José Manuel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.91%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi pretén aproximar-se a l'evolució de l'abastament d'aigua a Barcelona entre l'Exposició Universal de 1888 i la Internacional de 1929. L'objectiu plantejat és apropar-se al servei urbà d'aigua tot considerant-lo com un factor integrat en l'intens i accelerat procés de creixement econòmic i de transformació política, social i urbana que experimenta la Barcelona del període. En aquest context l'aigua hi juga un paper protagonista en la producció econòmica i el sanejament públic de la ciutat, la higiene privada i la salut dels seus habitants. La recerca estableix relacions entre l'abastament d'aigua i l'entramat d'interessos socials, polítics i econòmics presents a la ciutat, s'apropa a les diferents possibilitats d'accés a l'aigua dels diversos sectors socials i interpreta la lluita pel model de servei que finalment havia d'imposar-se. Un model de monopoli privat en mans de la Societat General d'Aigües de Barcelona, resultat de la pugna entre aquesta empresa, els grups polítics presents a l'Ajuntament de Barcelona, els interessos d'altres societats d'abastament i els sectors econòmics i socials dominants a la ciutat. La tesi s'aproxima a la problemàtica de l'abastament d'aigua des d'una perspectiva social i històrica integradora que no contempla únicament el cantó de l'oferta d'aigua...

Arxiu documental de la Societat del Gran Teatre del Liceu : projecte de digitalització

Bausili, Mercè; Escañuela Barradas, Ana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.78%
Presentació del projecte de digitalització de l'arxiu de la Societat del Gran Teatre del Liceu

Dues dècades de comunicació científica : anàlisi bibliomètrica de les revistes de la Societat Catalana de Comunicació (1989-2009)

Fernández Quijada, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
36.91%
Mitjançant un recompte bibliomètric i una anàlisi temàtica basada en el tesaurus de la UNESCO, aquest article caracteritza la producció científica publicada per les revistes de la Societat Catalana de Comunicació entre 1989 i 2009. S’analitzen 498 articles per a obtenir una caracterització d’aquesta producció, i s’estableixen tres clars períodes d’evolució d’aquestes publicacions. Formalment, s’observa una escassa coautoria i un predomini, matisat segons les publicacions, de la publicació en llengua catalana. Els resultats també quantifiquen els temes principals i secundaris, els sectors estudiats i els àmbits teòrics a què es fa referència, així com l’evolució d’aquests paràmetres al llarg dels tres períodes identificats.; Through bibliometric techniques and a thematic analysis based on UNESCO’s thesaurus, this article characterises the scientific production published in the journals by the Societat Catalana de Comunicació (Catalan Communication Society) between 1989 and 2009. Four hundred and ninety-eight articles are analysed to measure this production, establishing three clear periods in the two decades studied. Analysis shows limited co-authorship and a predominance of the Catalan language...

Etapes estètiques /

Casellas, Raimon,; Ors, Eugeni d'
Fonte: Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, Publicador: Barcelona: Societat Catalana d'Edicions,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //1916 CAT
Relevância na Pesquisa
37.01%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Universitat Autònoma de Barcelona; Estudi de temàtica artística editada per la Societat Catalana d’Edicions l’any 1916 i en dos volums. El primer es centra en la ciutat de París, i el segon presenta Barcelona i l’Exposició General de Belles Arts de 1894. Conté un retrat de l’autor; Estudio de temática artística editada por la Societat Catalana d'Edicions en 1916 y en dos volúmenes. El primero se centra en la ciudad de París, y el segundo presenta Barcelona la Exposición General de Bellas Artes de 1894. Contiene un retrato del autor; Study on art edited in two volumes by Societat Catalana d'Edicions in 1916. The first one focuses on the city of Paris, and the second one presents Barcelona and the Exposició General de Belles Arts in 1894. It contains a portrait of the author

Lectura i societat

Duch, Lluís
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
36.91%
En aquest article s'intenta posar en relleu que el fet de llegir ha estat tostemps un exercici històric. Les condicions culturals, socials i polítiques que incideixen en una determinada societat són determinants per a la lectura, ja que modifiquen la configuració del lector que es posa al davant del text fixat i, sovint fins i tot, canonitzat. D'altra banda, la mobilitat social també repercuteix en la memòria col·lectiva d'una determinada societat i en la recepció que en fa el possible lector.; In this article we try to point out that reading has been always an historical exercise. Cultural, social and political conditions that influence a given society are determinant of reading, since they modify the configutarion of those readers who place themselves before a fixed and canonized text. On the other hand, social mobility rebound on the collective memory of a given society, and on the reception that it is done by a possible reader.

L'evolució dispar de la publicitat i la societat

José Lizcano, Eva Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
36.91%
Històricament la publicitat ha evolucionat al costat de la societat actualment ens trobem en una societat diversificada on la publicitat encara no ha evolucionat. Es nodreix d'estereotips i projecta una imatge poc diversificada i allunyada de la realitat. Els models familiars o els rols preestablerts per a cada gènere s'han ampliat a causa de la liberalització de l'individu .; Históricamente la publicidad ha evolucionado junto a la sociedad, actualmente nos encontramos en una sociedad diversificada donde la publicidad aún no ha evolucionado. Se nutre de estereotipos y proyecta una imagen poco actualizada y alejada de la realidad. Los modelos familiares o los roles prestablecidos para cada género se han extendido debido a la liberalización del individuo.; Historically, advertising has evolved with society, we are currently in a diverse society where advertising has not yet evolved. It thrives on stereotypes and projects an image undiversified and unrealistic. The family models or preset for each gender roles have amplify due to the liberalization of the individual.

Espais de Trànsit : una lectura de la societat contemporània, des del Metro de Barcelona

Pellicer i Cardona, Isabel
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.07%
En l'actualitat un dels espais urbans més utilitzats de la ciutat de Barcelona és el Metro. Les dades de 2011 així ho mostren. Diàriament més d'un milió de persones usen aquest mitjà de transport. Aquest dada posa de manifest l'elevada mobilitat ciutadana i, alhora, evidencia la importància dels trànsits, les trajectòries, els moviments... en la nostra quotidianitat. Partint d'aquesta consideració, i prenent com a posicionament el construccionisme social, hem realitzat una investigació urbana des d'un posicionament crític. Des d'allò que hem definit com a metodologia mòbil hem realitzat una etnografia urbana en el Metro de la ciutat usant l'observació participant i la deriva com a tècniques d'investigació. En consonància amb el plantejament teòric i la metodologia emprada hem realitzat un anàlisi crític del discurs del diari de camp amb la intenció de posar de manifest els processos socials implicats en la construcció social d'aquest espai urbà. Així doncs, l'objectiu del procés de recerca, és oferir una "lectura" de les pràctiques socials que es posen en joc en el Metro de Barcelona. Aquestes pràctiques ens permeten saber com és i com es construeix aquest espai urbà contemporani i, alhora, ens donen la possibilitat d'analitzar quins processos socials es posen en joc en el subsòl de la urbs...

Història, filosofia i diferència mediambiental : perspectives feministes sobre les relacions històriques i contemporànies entre la societat i el medi

Nash, Catherine
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
36.78%
La geografia humana sembla que hagi «tornat a la natura» o, almenys, que hagi tornat a aquella qüestió bàsica que són les relacions societat-medi, però ara ho fa carregada de sentit crític sobre els orígens socials de les idees de la natura, del seu aspecte materialista i de la política de canvi mediambiental. La dimensió filosòfica, històrica i política de la diferència, la unitat i dominació a les relacions humanoambientals han estat fonamentals per a la història geogràfica i mediambiental. Però també han estat camps d'anàlisi i crítica claus per a la geografia feminista i el feminisme, que tan profundament ha qüestionat el significat cultural d'humà, de natura i d'allò natural.; La geografía humana parece haber «vuelto a la naturaleza» o, al menos, que haya vuelto a aquella cuestión básica que son las relaciones sociedad-medio, aunque ahora lo hace cargada de sentido crítico sobre los orígenes sociales de las ideas de la naturaleza, de su aspecto materialista y de la política de cambio medioambiental. La dimensión filosófica, histórica y política de la diferencia, la unidad y dominación de las relaciones sociedad-medio han sido fundamentales para la historia geográfica y medioambiental. Pero también han sido campos de análisis y de crítica claves para la geografía feminista y el feminismo...

Els Ensenyaments d'ordenació del territori i urbanisme a les universitats catalanes : Societat Catalana d'Ordenació del Territori-Institut d'Estudis Catalans (setembre de 2000-juny de 2001)

Castañer i Vives, Margarida; Bellet, Carme
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
27.01%
La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntament amb alguns departaments de les universitats públiques catalanes, va organitzar, al llarg del curs acadèmic 2000-2001, un debat a l'entorn dels ensenyaments de l'ordenació del territori i l'urbanisme a les llicenciatures de ciències ambientals, geografia, arquitectura, enginyeria, economia, dret i paisatgisme. A més, es va considerar que calia parar atenció en els màsters que tenien implicacions en l'ordenació del territori. L'objectiu era, d'una banda, analitzar i reflexionar sobre la situació actual i, de l'altra, plantejar estratègies de futur.; La Societat Catalana d'Ordenació del Territori, conjuntamente con algunos departamentos de las universidades públicas catalanas, organizó, a lo largo del curso académico 2000- 2001, un debate sobre la enseñanza de la ordenación del territorio y el urbanismo en las licenciaturas de ciencias ambientales, geografía, arquitectura, ingeniería, economía, derecho y paisajismo. Además, se consideró que también era conveniente atender a los másters que tienen implicaciones en la ordenación del territorio. El objetivo era, por una parte, analizar y reflexionar sobre la situación actual y, por otra, plantear estrategias de futuro.; La Societat Catalana d'Ordenació del Territori...

Regulació, imatge i tecnologia. La dimensió relacional del Dret en la Societat de la Informació

Teodoro Martínez, Emma
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.01%
La societat de la informació (SI), i en particular les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Internet han obert l'espai a noves formes de regulació múltiples, diverses, i canviants. Aquesta tesi analitza tres sistemes i models de regulació desenvolupats en la intersecció dels àmbits del dret i la tecnologia que confirmen un canvi en la naturalesa de les noves formes de regulació emergents. Les propostes de regulació que es presenten en aquest treball es fonamenten en una perspectiva de dret relacional que integra les dimensions ètica, social, de governança i jurídica. Concretament presentem el disseny dels projectes CPAC, SAVASA i Mediakids. En la regulació, existeix una interacció contínua i a diversos nivells en la gestió de la informació. Els grups socials i les organitzacions tenen dinàmiques pròpies, i les eines que utilitzen tenen un origen molt divers. La dimensió relacional del dret consisteix en tots els mecanismes d'autoregulació i d'autocomposició que els grups socials es donen de forma semiautomatitzada en l'ús de les TIC. Es basen en la confiança, es produeixen de forma interactiva a través de la comunicació i el diàleg, i s'emmarquen en contextos institucionals que són ells mateixos heteroregulats des d'instàncies superiors (la UE...

Expectatives incomplertes a la "Cimera de les solucions"

Díez Jiménez, Mercè
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
26.91%
A l'hora de fer balanç sobre la Cimera Mundial de la Societat de la Informació, potser el més remarcable es trobi en el terreny dels procediments, més que no pas dels resultats. És a dir, en la incorporació de mecanismes de debat i seguiment multisectorials - amb la presència de representants de la societat civil, d'interlocutors governamentals i del món empresarial- per tal de pensar els futurs desenvolupaments de la societat de la informació. Precisament, la multisectorialitat serà una de las característiques de l'Internet Governance Forum, un nou instrument internacional per debatre sobre el govern d'internet impulsat a la Cimera.

Los tópicos creados a través de las relaciones entre la arqueología y la sociedad

Remírez Lacalle, Edurne
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
27.01%
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 10. Los tópicos en arqueología. Reflexiones en torno a la mitificación del pasado.; En ocasiones se ha implantado y generalizado entre la sociedad, la idea de una arqueología llena de aventuras, misteriosa, cuyo objetivo se cree qué es estudiar grandes culturas con evidencias monumentales y tesoros. Las posibles causas de la desorientación de la ciudadanía ante la arqueología, podrían estar, por un lado, en los medios más directamente relacionados con la sociedad cómo pueden ser: la televisión, el cine, periódicos, revistas, Internet, y las nuevas figuras surgidas tras el desarrollo del turismo cultural. Por otro lado, es importante tener en cuenta el papel que juegan en las relaciones entre arqueología y sociedad la figura de los profesionales de la arqueología y la de las administraciones, para entender de qué manera influyen ambos en la idea que se ha creado sobre la arqueología en la sociedad.; It has been established and generalized among the society, the idea of an adventuruos and mysterious archaelogy that its principal objective is believed to be the study of important cultures with their monumental evidences and treasures. The posible causes of this confusion could be for a first side...

El Territori i poblament del Vallès en época antiga Del sorgiment de la societat ibèrica a la romanització (ss. VI aC. – II dC.). Estudi arqueomorfològic i històric

Oller Guzmán, Joan,
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.01%
L'objectiu d'aquesta tesi doctoral consisteix en una aproximació a l'evolució del poblament i el territori en època antiga a la zona de l'actual Vallès. Es tracta d'un territori coherent a nivell geogràfic i històric, que actualment comprendria les dues comarques vallesanes (Vallès Occidental i Oriental) i que a l'Antiguitat apareix referenciat com a Laietània interior. Aquesta aproximació parteix d'una recopilació exhaustiva de totes les fonts d'informació disponibles, tant de caràcter literari, com epigràfic, numismàtic, documental i, especialment, arqueològic. De fet, la relativa abundant presència d'informació sobre aquesta territori en època antiga és un dels principals atractius a l'hora de plantejar-ne l'estudi. Un cop feta aquesta recopilació, s'ha dut a terme l'anàlisi històrica de l'evolució d'aquesta Laietània interior, situant-la en el context general del nord-est peninsular i d'Hispània, i amb una cronologia que se situaria entre els segles VI aC i el II dC. Aquest marc cronològic vindria determinat pel principal interès del nostre treball: determinar com Roma intervé a nivell territorial a la zona i com aquesta intervenció afectà a les poblacions autòctones. En aquest sentit, tot l'estudi gira al voltant de dos conceptes historiogràfics complexes i difícils de definir com serien...