Página 1 dos resultados de 85 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

El uso de celebrities como imagen de marca en relaciones públicas: el fenómeno blogger

González Vicente, Nabia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
47%
L'ús de celebrities en estratègies de relacions públiques es comú degut a la seva capacitat per augmentar la visibilitat i influència de la marca. No obstant, la aparició de nous mitjans de comunicació ha posat en dubte la tradicional celebrity mediàtica del món de la música o la televisió. Els bloggers tenen cada cop un paper més important a nivell comunicacional, donat el seu discurs sense intermediaris, més proper però igualment aspiracional. Aquesta investigació descriu algunes de les tècniques de relacions públiques més populars amb blogs, així com els seus objectius i importància.; El uso de celebrities en estrategias de relaciones públicas es común debido a la capacidad de aumentar la visibilidad e influencia de la marca. No obstante, la aparición de nuevos medios de comunicación ha puesto en jaque la tradicional celebrity mediática que provenía del mundo de la música o la televisión. Los bloggers tienen un papel cada vez más importante a nivel comunicacional, dado que ofrecen un discurso sin intermediarios, más cercano pero igualmente aspiracional. Esta investigación describe algunas de las técnicas de relaciones públicas más populares con blogs, así como sus objetivos e importancia.; The use of celebrities in public relations strategies is common due to its capacity of increasing visibility and brand influence. Nonetheless...

Estudio y análisis del estado de desconocimiento social de las Relaciones Públicas

Jiménez Vigueras, Cristina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
46.75%
La construcció dels fonaments conceptuals de les relacions públiques s'ha anat desenvolupant durant el segle XX després del seu naixement als EEUU i la seva posterior expansió pel món. Però les diferències pel que fa a l'evolució de la disciplina en els diferents països ha estat una realitat que l'ha acompanyat sempre, fet que ha donat com a resultat la situació actual de confusió i desconeixement envers la professió. Això, alhora, ha generat una certa pèrdua de credibilitat dels practicants de les RRPP, així com el desprestigi social de la professió.; La construcción de los fundamentos conceptuales de las relaciones públicas se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX tras su nacimiento en EEUU y su posterior expansión por el mundo. Sin embargo, las diferencias en la evolución de la disciplina en los diferentes países ha sido una realidad que la ha acompañado siempre, lo que ha dado como resultado la situación actual de confusión y desconocimiento hacia la profesión. Esto, a su vez, ha generado la pérdida de la credibilidad de los practicantes de las RRPP, así como el desprestigio social de la profesión.; The conceptual basis of public relations has been developing its own theory since its begginings in USA and its later expansion over the world. However...

La gestió del compromís : construir la identitat i els valors a les organitzacions a partir de les relacions públiques

Ordeix i Rigo, Enric
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
67.08%
L’article se centra en la relació dels conceptes «identitat» i «valors», com a elements definitoris de la personalitat de les organitzacions, decisius per a la millora del coneixement i la credibilitat de les entitats. És, alhora, una reflexió sobre la contribució de les relacions públiques en aquests conceptes, especialment pel que fa a la construcció i el manteniment de la cultura organitzativa davant d’un mercat globalitzat.; The article «Managing commitment: building up internal organizational identity and values though public relations» focuses on the existing relationship between identity and values, the two main elements of organizational behavior. The author shows the importance of this relationship and offers advice on how to gain credibility and increase employee knowledge of the company. At the same time, his approach to managing commitment invites the reader to look in more depth at Internal Public Relations principles, through the analysis of Corporate Culture in a growing global market.

Gabinets de premsa i de comunicació. L’ambigua frontera entre el periodisme i les relacions públiques

Risquete, Jaume
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
47%
Els gabinets de premsa i de comunicació són una realitat present en moltes institucions, organitzacions i empreses amb l’objectiu de construir i transmetre una bona imatge i reputació amb tècniques informatives, publicitàries i de les relacions públiques. En els gabinets podem trobar periodistes, economistes, publicitaris i altres professionals. En aquest article s’analitza si aquests professionals fan periodisme o bé la seva tasca s’emmarcaria en les relacions públiques.; Press and communication offices are correctly present in many institutions, organizations and companies, their aim being to build and transmit a good image and reputation using informative, advertising and public relations techniques and skills. Journalists, economists, advertisers and other professionals can be found in these offices. This article analyzes whether the work of these professionals should be classed as journalism or public relations.

El patrocini i el mecenatge cultural com a elements estratègics de les relacions públiques

Vinyals i Corney, Manel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
67%
El procés de construcció de la imatge d’una determinada empresa o institució és un dels elements clau en la comunicació actual de les organitzacions. Aquestes tenen a la seva disposició una gran diversitat d’instruments o tècniques de comunicació amb les que poden aconseguir determinats objectius. Davant aquesta situació, un dels principals reptes dels directors de comunicació és seleccionar, establir i integrar els elements que conformaran l’anomenat mix de comunicació. Dins aquest marc d’actuació, el mecenatge empresarial i el patrocini d’actes i esdeveniments en diversos àmbits estan experimentant una valoració i creixement significatius. Però malgrat això, encara es desconeixen molts dels elements que intervenen en el procés que permet vincular i associar els valors, la imatge i les implicacions socials que tenen determinats actes o esdeveniments amb les empreses i institucions que els recolzen. L’objectiu d’aquest article és l’anàlisi dels elements estratègics del mecenatge i el patrocini com a factors clau de les Relacions Públiques i la direcció de comunicació que permeten a les empreses i institucions aconseguir determinats objectius. Per aquest motiu realitzarem un estudi comparatiu dels objectius de quatre exemples o casos dins l’àmbit cultural agrupats en dos blocs: el primer el formen dos grans esdeveniments: el IV Centenari del Quixot...

Ètica i deontologia de les relacions públiques

Parés i Maicas, Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
67.26%
Com a punt de partida es fa una proposta de definició de les relacions públiques i s’exposen quines són les seves principals característiques comunicatives, així com també els seus camps d’acció. Tot seguit es formula la tipologia dels seus actors. Tots aquests prolegòmens tenen per objectiu estudiar el dret, l’ètica i la deontologia de les relacions públiques. S’analitzen els codis deontològics estrangers més rellevants en aquest àmbit, per estudiar després els que existeixen a Espanya en el camp del periodisme i el seu silenci sobre les relacions públiques en el sentit constitutiu del terme.; The text begins with a proposed definition of Public Relations: The principalcommunicative characteristics, its fields of activity, and the typology of its actors, are the main bases on which the Law, Ethics and Deontology of PR should be approached. The main foreign deontological codes existing in this field are analysed. Finally a study is made of the deontological codes of journalism existing in Spain and their silence regarding the real role of PR.

Relaciones públicas formación y profesión : definición empírico-operativa del practicum de los estudiantes universitarios de relaciones públicas y su vinculación con la realidad profesional de Catalunya (1992-1997) /

Magallón Pendón, Sara
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
47.33%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Definició empírico-operativa del practicum dels estudiants universitaris de relacions públiques i la seva vinculació a la realitat professional a Catalunya (1992-97). En aquesta tesi es planteja el problema del coneixement i del mètode científic aplicat a les ciències socials. Es compara amb el coneixement humanístic, per tal de justificar l'elecció del tema, l'objectiu i el mètode de treball. Es realitza una aproximació per a la classificació de les ciències, intentant ubicar ciències humanes i socials en funció de la seva relació amb les relacions públiques. Una proposta per a un marc teòric de les relacions públiques i el paper d'aquestes dins les organitzacions són el punt final del marc teòric. Per al treball metodològic s'empren els recursos propis de la investigació a les ciències socials. És planteja la problemàtica de la recollida, codificació, tabulació i tractament estadístic de les dades, així com l'objecte i objectius de la investigació a les relacions públiques. En el Projecte d'Investigació, subdividit en cinc apartats que recullen les característiques de la investigació (elecció del tema, objectiu general, objectius específics i metodològics); es descriu el problema i s'indiquen els seus elements. El Marc Teòric es situa indicant antecedents i definicions operacionals. Es formulen...

La gestió de la creativitat a les empreses consultores en comunicació i relacions públiques

Estanyol i Casals, Elisenda
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
67.26%
Aquest treball de recerca investiga com es gestiona la creativitat a les empreses consultores en comunicació i relacions públiques a través d'un estudi exploratori basat en la Grounded Theory. Els resultats suggereixen que la creativitat és una de les competències requerides al professional de les relacions públiques i també un dels criteris que tenen en compte les empreses client a l'hora d'escollir una agència. Tot i així, la figura del director creatiu en relacions públiques genera forta controvèrsia, les tècniques de creativitat utilitzades en el sector es limiten bàsicament a brainstorming, i la creativitat segueix associant-se principalment a la comunicació dirigida al consumidor

Relacions públiques i comunicació política

Xifra, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
67.57%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Les relacions públiques han estat considerades generalment com un conjunt de tècniques de comunicació al servei d'estratègies del màrqueting. Aquesta concepció instrumental ha presidit la majoria d'aproximacions al fenomen, tant des de l'àmbit professional com acadèmic. Tanmateix, les relacions públiques són una disciplina científica amb la seva corresponent dimensió estructural. Així ho ha demostrat l'abundant doctrina nord-americana, especialment a partir de les investigacions de James E. Grunig, qui va elaborar els quatre models de la pràctica de les relacions públiques que imperen a l'actualitat tant als Estats Units com a la resta de països que els han investigat. La dimensió estructural de les relacions públiques, però, ha de superar l'horitzó de la pràctica professional i situar-se en la perspectiva epistemològica de les ciències socials. Des d'aquest punt de vista, la teoria del conflicte és essencial per entendre les relacions públiques com a una disciplina que estudia els processos comunicatius que tendeixen a la prevenció de conflictes potencials o resoldre els actuals entre una organització i els seus públics. El model proposat en aquest treball es fonamenta en aquesta dimensió conflictiva i en el paper de les tècniques de negociació i mediació necessàries per assolir el consens entre les organitzacions i els públics que conformen el seu entorn. La pluridisciplinarietat de les relacions públiques és una característica essencial...

Anàlisi teòric i pràctic [sic] de la Future Search Conference en la gestió de la crisi la seva aplicació professional en l'àmbit de les relacions públiques /

Uribe Gil, Clara Eugènia de
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
67.15%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquest treball té com a pretensió ratificar teòrica i empíricament com la metodologia de la Future Search Conference (Conferència de Recerca de Futur) pot esdevenir una eina funcional de la gestió de crisi en el context de les relacions públiques. La Future Search Conference és una metodologia de treball que promou canvis organitzacionals i socials, activant la participació de tots els grups convidats tot reforçant-ne la seva motivació. El protocol d'actuació d'aquesta metodologia es basa en l'anàlisi del passat i del present per a la identificació d'un Futur Comú. La idea central de la Future Search Conference és representar tots els grups socials, institucions i sectors que constitueixen la totalitat del sistema en una sala. En aquest espai, es reuneix la suma dels grups d'interès de forma representativa: administracions i empreses, empresaris i sindicats, institucions i associacions, homes i dones, joves i grans… Resumint, l'objectiu principal és que els participants es concentrin en el que els uneix, no en el que els separa, per tal de que experimentin que els punts en comú són molts més dels que podien haver imaginat i cercant el consens en un seguit d'actuacions que aportin beneficis pel assolir el millor futur possible per a tots . Introduïm el concepte de la crisis management emmarcat en les relacions públiques. Definim i analitzem l'aplicació i les diferències amb altres tècniques de participació...

Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques

Estanyol i Casals, Elisenda
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
87.5%
Aquesta tesi investiga com es percep i com es gestiona la creativitat dins les empreses consultores de comunicació i relacions públiques per mitjà d'un estudi basat en la Grounded Theory. Per a la seva elaboració, s'han dut a terme entrevistes en profunditat realitzades en tres fases. En una primera fase, s'ha entrevistat a directors creatius internacionals de grans multinacionals de les relacions públiques; en una segona fase s'ha entrevistat a directius de consultores del sector de mida gran i que operen a l'Estat espanyol. Per últim, en una tercera fase s'ha entrevistat als directius d'aquelles agències que han resultat més premiades en les categories de relacions públiques de diferents certàmens del sector. Els resultats suggereixen que la creativitat és una de les competències requerides al professional de les relacions públiques i també un dels criteris que tenen en compte les empreses client a l'hora d'escollir una agència. Tot i així, la percepció de la creativitat encara està envoltada de certs estereotips, la figura del director creatiu en relacions públiques genera forta controvèrsia, les tècniques de creativitat utilitzades en el sector es limiten bàsicament al brainstorming i la creativitat continua associant-se principalment a la comunicació adreçada al consumidor. A partir d'aquestes dades i de la revisió de la literatura...

Uso de los eventos en el sector de la moda para la generación de publicity y la creación de imagen positiva

Ureña Pérez de Villar, Marina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
46.87%
Els esdeveniments són una de les tècniques de relacions públiques més utilitzades en el sector de la moda. Hi ha una sèrie d'esdeveniments, també anomenats pseudoesdeveniments per ésser de naturalesa organitzada i no aleatòria, propis d'aquest sector que tenen com a principal objectiu generar publicity, és a dir, repercussió als mitjans. A més, mitjançant els esdeveniments, també es pretén crear imatge positiva i establir relacions amb els públics, sobretot amb la premsa especialitzada i els consumidors. Actualment, aquesta tècnica d'àmplia trajectòria s'ha actualitzat enormement en el món de la moda gràcies a l'ús de les xarxes socials i Internet.; Los eventos son una de las técnicas de relaciones públicas más utilizadas en el sector de la moda. Existen una serie de eventos, también denominados pseudoeventos por ser de naturaleza organizada y no aleatoria, propios de este sector que tienen como principal objetivo generar publicity, es decir, repercusión en los medios. Además, mediante ellos también se pretende crear imagen positiva y establecer relaciones con los públicos, sobre todo con la prensa especializada y los consumidores. Actualmente, esta técnica de amplia trayectoria se ha actualizado enormemente en el mundo de la moda gracias al uso de las redes sociales e Internet.; Events are one of the most used public relations techniques in the fashion industry. There’s a serie of events...

Pla de comunicació per a la Fundació Amics de la Gent Gran

Juan Sala, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de projecte; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.75%
Aquest projecte tracta d'un pla de comunicació per a la fundació Amics de la Gent Gran, una organització que treballa per a solucionar la solitud i marginació social de les persones grans. El pla de comunicació s'estructura a partir d'accions de Relacions Públiques i accions publicitàries i de màrqueting que permeten una comunicació òptima de les primeres.; Este proyecto consiste en un plan de comunicación para la fundación Amigos de los mayores, una organización que trabaja para solucionar la soledad y marginación social de los ancianos. El plan de comunicación se estructura a partir de acciones de Relaciones Públicas y acciones publicitarias y de marketing que permiten una comunicación óptima de las primeras.; This project is about a plan of communication for the Foundation Friends of the old people, an organisation that works to solve the solitude and social marginalisation of the old people. The structure of this plan of communication is based on actions of Public Relations and advertising actions and marketing that help to communicate the Public Relation strategy

Comunitat virtual dinàmica d'integració academicolaboral en creativitat publicitària

Roca, David; Tena Parera, Daniel; Fernández Cuesta, Jordi; Fernàndez, Betsaida
Fonte: IDES Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: IDES Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; text/html
Publicado em //2008; 2008 CAT
Relevância na Pesquisa
46.75%
El projecte d'una comunitat virtual dinàmica (CVD) pretén facilitar als alumnes de Publicitat i Relacions Públiques la seva incorporació al món laboral com a culminació del seu aprenentatge, a través de la vinculació de dos tipus de públics: alumnes i apallones que ja estan inserits al món laboral. Aquesta iniciativa ve motivada per l'absència en l'actualitat d'una eina tecnològica que lligui el món acadèmic i el professional. Actualment aquest projecte s'està construint amb un programari lliure (Joomla!) especialitzat en la creació de comunitats virtuals. El disseny d'aquesta comunitat està permetent crear uns perfils professionals i de competències coincidents amb els perfils treballats en la titulació. Alhora, s'han fet accions de telemàrqueting per generar i ampliar una base de dades d'exalumnes de fins a 24 promocions per tal d'integrar-los posteriorment. La funcionalitat de l'entorn virtual d'alumnes i exalumnes contempla la possibilitat de visualitzar els perfils personals i professionals dels altres membres (per exemple, els currículums), posar-se en contacte entre ells, inscriure i consultar ofertes d'inserció laboral en el sector, trametre notícies personals als contactes seleccionats i també conèixer l'actualitat i notícies de les activitats relacionades amb la facultat.

Ús del fons virtual BREVIA als estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Tena Parera, Daniel; Fernández Cuesta, Jordi; Roca, David
Fonte: IDES Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: IDES Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; text/html
Publicado em //2008; 2008 CAT
Relevância na Pesquisa
46.75%
Es presenta la construcció d'una plataforma digital per facilitar l'ensenyament dels estudiants de la prova pilot de Publicitat i Relacions Públiques. Aquesta plataforma es constitueix com la Biblioteca de Recursos Virtuals que els alumnes poden fer servir al llarg de tots els estudis. El present treball especifica la manera com es construeix, els criteris de classificació, els materials col·locats i, en definitiva, com s'ha concebut la potencia que té la Biblioteca Virtual com a eina de reforçament de l'autoaprenentatge. La manera d'utilitzar aquest recurs i les possibilitats que ofereix, tant per als professors com per als alumnes, són algunes de les consideracions que es poden extreure del desenvolupament del projecte.

PUBLIRADIO.NET : creació d’un aplicatiu on-line com a eina de suport dins la nova metodologia docent derivada de la implantació dels crèdits ECTS

Perona Páez, Juan José; Barbeito Veloso, Mª Luz
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
27%
Publiradio és un grup universitari d’investigació format l’any 2002 i constituït per sis professors del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB. Està especialitzat en la investigació de la publicitat radiofònica i, des de la seva fundació, treballa per un major reconeixement de la ràdio com a mitjà publicitari. Davant l’horitzó del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i els canvis metodològics que la seva implantació havia de significar a nivell docent, Publiradio es va proposar crear un aplicatiu on-line que servís com a eina de suport a les diferents assignatures de ràdio dels estudis de comunicació i, de manera més rellevant, d’aquells que s’imparteixen a la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques. Per això, es va procedir a delimitar els diferents apartats que havia de contenir l’aplicatiu per tal que permetés als estudiants poder crear publicitat radiofònica. De la mateixa manera, es va marcar com un dels objectius principals de l’aplicatiu el fet que facilités l’aprenentatge autònom i permetés el treball tant a nivell individual com en grup. Amb aquestes premisses, es van dibuixar set apartats dins la web: notícies, qui és qui, fonoteca, investigació i docència...

Recursos digitals en Publicitat i Relacions públiques

Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT; SPA
Relevância na Pesquisa
67%
Presentació dels principals recursos digitals sobre publicitat i relacions públiques que es poden consultar a la UAB: catàleg UAB, bases de dades, revistes i llibres digitals, sumaris, tesis doctorals, pàgines web i eines d'especial interès (Trobador+, Mendeley, El Quiosc, DDD, etc.)

La convergència entre el periodisme, la publicitat i les relacions públiques en el nou sistema mediàtic

Ginesta, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
67.2%
Els actors del sistema mediàtic (mitjans de comunicació, agències de notícies, gabinets de premsa i agències de publicitat i relacions públiques) són complexos i mantenen relacions dialèctiques entre ells. En aquest sentit, ens podem qüestionar si és necessària una formació diferenciada dels professionals d’aquestes empreses o institucions a l’hora de dialogar amb la resta. Aquest article analitza fins a quin punt els professionals de la comunicació que treballen en algun d’aquests actors han de tenir coneixements, no solament del tractament de la informació d’actualitat, sinó també de màrqueting, publicitat o relacions públiques, per poder desenvolupar la seva tasca.; Actors of media systems (mass media, news agencies, press offices and advertising agencies) are complex and they establish dialectic relation between them. Hence, we can question whether it is necessary a different occupational training for the professionals who work in these companies. In this article, we analyse whether the communication professionals of these actors need not only the knowledge of how to deal with news, but also knowledge about marketing, advertising and public relations in their jobs.

Desenvolupament d’una comunitat virtual dinàmica d'integració acadèmico-laboral en creativitat publicitària dins el pla pilot de publicitat i relacions públiques

Roca, David; Tena Parera, Daniel; Fernández Cuesta, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
67.15%
El projecte ve motivat per l’absència en l’actualitat d’una eina tecnològica que lligui el món acadèmic amb el professional per a perfils especialitzats que genera el Grau en Publicitat i Relacions Públiques. És a dir, la creació d’una COMUNITAT VIRTUAL DINÀMICA (CVD) pretén facilitar als alumnes de Publicitat i Relacions Públiques la seva incorporació al món laboral com a culminació del seu aprenentatge, a través de vincular dos tipus de públics: alumnes i ex-alumnes que ja estan inserits al món laboral. La primera fornada de graduats ha estat al 2007 i la COMUNITAT VIRTUAL DINÀMICA esdevindrà una eina per assolir la màxima integració laboral d’aquests alumnes. Actualment aquest projecte s’està construint amb un programari lliure (Joomla!) especialitzat en la creació de comunitats virtuals. El disseny d’aquesta comunitat està permetent crear uns perfils professionals i de competències coincidents amb els perfils treballats en la titulació. Alhora, s’han fet accions de telemàrqueting per generar i ampliar una base de dades d’ex-alumnes de fins a 24 promocions per tal d’integrar-los posteriorment. La funcionalitats de l’entorn virtual d’alumnes i ex-alumnes contempla la possibilitat de visualitzar els perfils personals i professionals dels altres membres (com per exemple currículums)...

Materials virtuals d’autoaprenentatge en aplicacions gràfiques per a la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

Tena Parera, Daniel; Fernández Cuesta, Jordi; Roca, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
46.75%
El projecte d’elaboració de materials virtuals d’autoaprenentatge en programari gràfic per al Grau de publicitat i Relacions Públiques té l’objectiu de desenvolupar unitats videotutorials adaptades a les necessitats docents d’alumnes i professors de cara a complir els perfils professionals que hi són relacionats. Aquests materials virtuals estan dissenyats per aplicar-se en les classes pràctiques de les assignatures audiovisuals. Els videotutorials representen una millora en la qualitat d’interacció docent alumne-professor que s’inicia a classe i pot ser continuada autònomament fora d’ella. A partir d’un model semipresencial, els materials virtuals han actuat com a videotutorials dinamitzant les activitats pràctiques tant en el laboratori informàtic amb el professor com per continuar l’aprenentatge virtualment des de casa. Els resultats d’enquestes qualitatives als alumnes després d’usar els materials virtuals corroboren la seva utilitat, valorant-los positivament perquè aporten més flexibilitat en el seu ritme d’estudi. També es reconeix la dinàmica diferent que precisa tant de preparació com de recepció dels tutorials virtuals pel seu llenguatge multimèdia i les limitacions i problemes tècnics que distorsionen l’experiència d’autoaprenentatge. Concloem que els videotutorials cobreixen una necessitat de noves tàctiques d’interacció docent en un àmbit d’aprenentatge de programari gràfic professional...