Página 1 dos resultados de 1027 itens digitais encontrados em 0.006 segundos

Supervision als partizipatives Instrument der Qualitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit. Von der Dienstleistungsdebatte zur Entwicklung von Qualität; Supervision as a Participative Quality-Method in Social Work. From the Debate of Servicequality to Qualityimprovement

Iser, Angelika
Fonte: Universidade de Tubinga Publicador: Universidade de Tubinga
Tipo: Masterarbeit
DE_DE
Relevância na Pesquisa
37.01%
Die Arbeit untersucht, ob Supervision als Methode zur Qualitätsentwicklung, ggf. auch -sicherung für das Feld der Sozialen Arbeit in besonderem Maße geeignet ist. Hintergrund der Fragestellung ist die Zunahme von Qualitätsdiskussionen und -maßnahmen im Bereich sozialer Institutionen seit Mitte der 90er Jahre, die z.T. aus betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen stammen. Indem die vorliegende Arbeit den Blick auf das feldeigene Verfahren der Supervision lenkt, will sie einen Kontrapunkt zur vorausgehenden Entwicklung einer betriebswirtschaftlichen Überformung sozialer Institutionen setzen. These der Arbeit ist, dass Supervision ein originäres Qualitätsinstrument der Sozialen Arbeit ist, an das für eine effektive Qualitätsentwicklung angeknüpft werden kann, ohne die Irritationen, Fehlentwicklungen und den Mehraufwand zu bewirken, die durch rein ökonomische Verfahren leicht verursacht werden. Von einer Zusammenführung der Supervision mit einem dienstleistungstheoretisch fundierten Qualitätsverfahren verspreche ich mir dreierlei: Zum ersten die Chance, Schwierigkeiten derzeitiger Qualitätsverfahren im Feld der Sozialen Arbeit zu überwinden. Zum Zweiten ist damit die Hoffnung verbunden, das v.a. auf psychohygienische Elemente eingeschränkte Supervisionsverständnis zu erweitern...

La salut a la xarxa : propostes de qualitat i de certificació

Mayer, Miquel Àngel; Terrón Blanco, José Luis; Leis, Angela
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Els serveis que ofereix internet estan produint canvis importants en molts camps de la comunicació. Aquest fenomen és especialment present en l’àmbit sanitari, ja que és un dels sectors més intensius en l’ús de la informació a la xarxa. Des de diferents organitzacions i institucions s’han posat en marxa iniciatives de qualitat amb estratègies diverses d’implantació, així com propostes per solucionar els problemes identificats respecte de la utilització de la informació sanitària disponible a internet. A Espanya destaca el programa de qualitat de Web Mèdica Acreditada, del qual presentem algunes dades d’interès.

Efecte del genotip halotà i la línia paterna en el comportament, productivitat, qualitat de canal i carn i benestar animal en porcí

Fàbrega i Romans, Emma
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.56%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El gen de l'halotà ha estat vinculat a un augment de la qualitat de canal porcina, que s'acompanya, però, d'una disminució de la qualitat de carn i del benestar animal. Per aquest motiu, aquest treball pretenia respondre si existirien alternatives econòmicament viables a l'ús del gen halotà, que permetessin disminuir les seves repercussions negatives a nivell de qualitat de carn i benestar sense afectar els seus avantatges en qualitat de canal. Per tal d'aconseguir aquests objectius, es va fer el seguiment de dos lots d'animals, des de la maternitat fins al sacrifici. Aquests dos lots d'individus es van diferenciar fonamentalment en la línia paterna utilitzada: dues línies heterozigotes pel gen halotà en el primer lot, una de raça Pietrain i l'altra híbrida Large White¥Pietrain, i tres línies Pietrain en el segon lot, dues lliures del gen i una homozigota recessiva. Alhora, es van recollir mostres en dos escorxadors per tal de determinar les freqüències de mortalitat per cada genotip. Els resultats es van agrupar en cinc capítols en funció de la naturalesa dels experiments d'on es van obtenir i dels factors avaluats. En el primer capítol es van agrupar tots els resultats de conducta individual i social...

Informe d'auditoria interna de qualitat de ...

Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Organització i Planificació
Fonte: Barcelona Publicador: Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
37.01%
El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Biblioteques segueix la norma ISO 9001. La certificació comporta l'existència d'auditories internes i externes anuals. Cal demostrar no únicament la bona gestió dels processos que es realitzen i els serveis que s'ofereixen, sinó també que es cerca la millora continua en tots els aspectes, en especial en l'augment de la satisfacció dels usuaris.

Les propietats del concepte de qualitat en la informació radiofònica

Tamborero Viadiu, Vicenç
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.59%
La tesi que es presenta es centra en la descripció de la presència i importància de les propietats que configuren el concepte de qualitat en la informació radiofònica. Es posa de manifest que la qualitat és susceptible de ser estudiada en l'àmbit de la informació dels mitjans de comunicació. Alhora, la fonamentació teòrica evidencia la multidimensionalitat del concepte i la seva significació en base a atributs o propietats. El treball recull les principals aportacions sobre qualitat informativa en el marc de la ràdio, prenent també com a referència d'altres experiències i anàlisis del sector audiovisual. La intenció de l'autor és la d'aprofundir en el coneixement del concepte de qualitat, sense defugir les consideracions que permeten observar, encara que sigui vagament, els seus límits, la seva definició i els elements que el minven o el potencien. En el marc teòric, es juga entre la raonable abstracció de la qualitat i la seva necessària contrastabilitat. Necessita referents per a poder existir, però requereix l'acceptació d'un marge de tolerança sobre la seva variabilitat. La combinació de metodologies qualitatives i quantitatives ha permès aprofundir en les propietats que configuren el concepte de qualitat...

Avaluació de la gestió i de la qualitat de l'aigua de les principals fonts naturals del Parc de Collserola

Iriondo Martínez, Martí; Boada, Martí,; Maneja Zaragoza, Roser
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
37.27%
Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.; En aquest projecte s'avalua la gestió municipal de les principals fonts naturals del Parc Natural de Collserola. S'estudien 28 fonts analitzant-se l'estat actual de les fonts i la qualitat de l'aigua dels darrers anys. Només dos dels nou ajuntaments realitzen analítiques periòdics analitzant paràmetres microbiològics i fisicoquímics així com analítiques completes cada 5 anys. La qualitat de l'aigua en el 78% de les fonts es considera com a “no apta per al consum humà” segons la normativa (RD 140/2003) i només el 35% de les fonts naturals està en bon estat. Així doncs, s'han proposat diferents propostes per tal de millorar l'estat de les fonts i la qualitat de l'aigua per a que en un futur pròxim tant les fonts naturals com el seu entorn estiguin en un estat de conservació òptim.; En este proyecto se evalúa la gestión municipal de las principales fuentes naturales del Parque Natural de Collserola. Se estudian 28 fuentes analizando el estado actual de las fuentes y la calidad del agua de los últimos años. Sólo dos de los nueve ayuntamientos realizan analíticas periódicas analizando parámetros microbiológicos y fisicoquímicos así como analíticas completas cada 5 años. La calidad del agua en el 78% de las fuentes se considera como "no apta para el consumo humano" según la normativa (RD 140/2003) y sólo el 35% de las fuentes naturales está en buen estado. Así pues...

Defining Translation Quality

Koby, Geoffrey S.; Fields, Paul; Hague, Daryl R.; Lommel, Arle; Melby, Alan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 ENG
Relevância na Pesquisa
27.54%
Many problems in the translation industry revolve around customer dissatisfaction with someone’s translation quality and disputes between translators when one is revising the work of the other. To determine whether someone has attained translation quality, one must be able to measure it. To measure translation quality, one must be able to define it. And to define translation quality, one must be able to define both translation and quality. Our two prior articles have addressed these terms respectively. Those articles do not resolve disagreements about these terms; indeed, we authors have unresolved disagreements among ourselves. However, the articles outline how different definitions can radically affect people’s expectations about translation and quality. This third article builds on the first two and presents two contrasting definitions of translation quality, a narrow one and a broad one. The narrow definition matches with the narrow definition of translation in the first article and an emphasis on the transcendent view of quality in the second article, while the broad definition matches with the broad definition of translation the first article and an integration of the five approaches in quality management from the second article. The authors strongly disagree about which definition of translation quality is better for the translation industry. Rather than pretending to be the end of this discussion...

Traducció i qualitat : catàleg d’eines i recursos

Sánchez-Gijón, Pilar
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
37.35%
Aquest catàleg recull, d'una banda, un apartat de documentació que il·lustra els termes en els quals es duu a terme les tasques relacionades amb la qualitat dins del procés de traducció. I de l’altra, presenta les eines i els recursos més rellevants i útils que permeten dur a terme les tasques de control de qualitat per estimació o per avaluació del text.; Este catálogo recoge, por un lado, un apartado de documentación que ilustra los términos en los que se lleva a cabo las tareas relacionadas con la calidad dentro del proceso de traducción. Y por otro, presenta las herramientas y los recursos más relevantes y útiles que permiten llevar a cabo las tareas de control de calidad por estimación o por evaluación del texto.; This catalogue includes, on the one hand, a section on documentation that illustrates the framework in which this phase of the translation process is usually carried out. On the other hand, it introduces some of the most relevant and useful tools needed to estimate or evaluate the quality of translated text.

Informe final d'avaluació del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
37.01%
Aquest document és l'Informe final d'avaluació del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (SdB). Per a redactar-lo s'ha seguit la Guia d'avaluació dels serveis bibliotecaris de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, tot ajustant-nos a les directrius i les pautes marcades. S'ha fet d'acord amb la confrontació de les valoracions aplegades en els informes resultants de les dues fases del procés: l'Informe d'avaluació interna, i l'Informe d'avaluació externa. L'Informe final d'avaluació és una part essencial on caldrà identificar els principals punts forts i febles i determinar les accions que cal emprendre per aprofundir els punts forts i resoldre o millorar els punts febles.

Avaluació del Servei de Biblioteques de la UAB i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca

Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em /2007/2006 CAT
Relevância na Pesquisa
47.17%
L'informe final d'avaluació del Servei de Biblioteques de la UAB, de data abril de 2007, és el resultat de la síntesis de l'Informe Intern (juny 2006) i de l'Informe extern (gener 2007).; L'objectiu d'aquests informes és ajudar a la biblioteca, i als propis òrgans gestors de la Universitat Autònoma de Barcelona, a millorar quant a la seva forma de gestionar la qualitat del servei i la seva activitat, mitjançant l'estudi de la documentació rebuda, el resultat de la visita i la pròpia reflexió interna del Comitè d'Avaluadors Externs. Tot això resultarà en la proposta de les pertinents accions de millora.

Desenvolupament i implantació de programes de canvi organitzatiu : la gestió de la Qualitat Total

Capelleras i Segura, Joan-Lluís
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Aquest article tracta sobre la Gestió de la Qualitat Total (GQT), un programa de canvi organitzatiu que té com a principis fonamentals l'orientació al client, la millora contínua i el treball en equip. En el desenvolupament dels seus sistemes de qualitat total, les empreses han seguit tres enfocaments bàsics: el dels consultors, el de la normalització i els dels premis. Emperò treballs recents apunten que l'adquisició de certs recursos, en especial de caràcter intangible, condueixen a l'èxit de la GQT, independentment de l'enfocament adoptat. A més a més d'una inversió contínua en la formació dels empleats, una implantació eficaç de la GQT també requereix d'una sèrie de canvis en l'arquitectura organitzativa, que impliquen una descentralització controlada dels drets de decisió.; This article deals with Total Quality Management (TQM), an organizational change program, whose fundamental principles are customer focus, continuous improvement, and teamwork. In the development of their total quality systems, firms have used three main approaches: consulting, standardization, and quality awards. Hovewer, current research shows that the acquirement of some resources, especially intangible ones, drives TQM success, regardless of the adopted approach. Effective implementation of TQM also requires changes in organizational architecture...

Impacte de l'esclerosi múltiple en la qualitat de vida relacionada amb la salut dels malalts i llurs familiars, i avaluació cost-efectivitat dels nous tractaments per aquesta malaltia estudi multicèntric a Catalunya /

Aymerich, Marta
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Descripció del recurs: 5 desembre 2002; Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Introducció: L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia crònica d'etiologia desconeguda i caracteritzada histològicament per la desmielinització dels axons neuronals. El tractament de l'EM, en absència de la possibilitat de cura, és pal·liatiu, amb els objectius de millorar els símptomes durant les brotades, intentar evitar aquestes i prevenir les complicacions. És per això que per aquest treball es plantejà comparar en termes de cost-efectivitat els tres tractaments que fins avui han demostrat reduir la freqüència de les brotades en l'EM recidivant i remitent. Endemés, sabent que no hi ha cura per l'EM i que la majoria evolucionaran amb discapacitat crònica, aquesta tesi es plantejà contribuir al coneixement estudiant la qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) tant d'aquestes persones com la del familiar que en té cura. Metodologia: Estudi multicèntric transversal i, per al cost-efectivitat calgué, a més, dissenyar un model d'anàlisi de decisions de Markov (amb horitzó temporal de 5 anys i perspectiva social d'anàlisi). Els malalts d'EM i familiars elegibles per a l'estudi foren aquells que de forma consecutiva visitaven per control o seguiment les consultes externes dels nou centres hospitalaris participants i que complien uns determinats criteris d'inclusió. Instruments de QVRS: SF-36 i escala visual analògica de l'EuroQol per als malalts...

Estudi de qualitat de vida relacionada amb la saluten atenció primària malaties cròniques versus patologia mental /

Marín Serral, Judit-Angela
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.4%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; OBJECTIU. Valorar si hi ha diferències en la qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) entre pacients amb diagnòstic de patologia mental crònica comparat amb qualsevol malaltia crònica i screening ansietat-depressió en aquests per a comparar-lo amb la qualitat de vida percebuda. MATERIAL I MÈTODE. Disseny: Estudi descriptiu transversal. Àmbit: Atenció primària . Població: pacients amb diagnòstic de patologia orgànica i pacients atesos per patologia psiquiàtrica. Mostra: 147 per grup per a detectar diferències de mitges amb una confiança del 95% i potència del 80%. Lloc: Centre Atenció Primària (CAP) Deltebre, CAP Sant Carles de la Ràpita i CAP Tortosa Est. Variables: Mesura de QVRS amb el qüestionari SF36. Variables sociodemogràfiques ( edat, sexe, nivell estudis, intensitat activitat física en el treball, realització o no d' exercici físic, hàbits tòxics, tipus activitat laboral), presència o no de patologia mental crònica no greu (depressió crònica), tipus de malaltia orgànica crònica ( hipertensió arterial, diabetes mellitus, dislipèmia, obesitat), antecedents familiars de patologia mental . Escala de depressió i ansietat de Goldberg al grup de patologia orgànica crònica. Anàlisi estadística de comparació de mitges: t d' Student i U de Mann-Whitney quan no s' acompleix el supòsit de normalitat. RESULTATS. S'han estudiat 148 subjectes amb malaltia mental crònica i 152 amb malaltia crònica. Les puntuacions en les diferents dimensions del qüestionari SF 36 van ser inferiors en els pacients amb malaltia mental crònica en totes les dimensions : funció física (FF)...

Qualitat de vida laboral i riscos psicosocials en professionals de la salut catalans de la pressió assistencial a la violència ocupacional /

Cervantes, Genís
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.27%
Descripció del recurs: el 09-06-2010; La tesi tracta en general sobre la incidència de les condicions de treball i del clima social sobre la qualitat de vida laboral i el benestar psicològic a la feina dels professionals de la salut catalans que treballen a la XHUP (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública). I focalitza especialment el paper que hi fan dos importants factors de risc psicosocial que la literatura presenta com les principals amenaces ambientals que ha d'afrontar el personal que treballa a l'àmbit sanitari: un de genèric i ja tradicional, com és la pressió assistencial, i un altra, de caràcter emergent, que és el de la violència ocupacional. Està estructurada en tres capítols, el primer dels quals ofereix una visió esquemàtica d'algunes transformacions en el món laboral contemporani, així com en les tendències quantitatives i qualitatives de la demanda de serveis de salut, que incideixen particularment en la reorganització flexible del treball en el món sanitari en general i en el de l'àmbit català en particular. Establert aquest marc de referència, en els capítols segon i tercer es presenta dos estudis empírics centrats respectivament en la pressió assistencial i en la violència ocupacional. El que tracta especialment de la Pressió Assistencial s'ha realitzat en diferents moments sobre una sèrie de mostres de centres integrats en la XHUP: 2002-03 (n=169)...

Factors determinants de la percepció de qualitat de vida a la patologia de l'espatlla

Miquel i Noguera, Joan
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.01%
INTRODUCCIÓ La mesura del resultats a la cirurgia de l'espatlla és sovint obtingut a través d'escales funcionals, que solen considerar el dolor, la mobilitat i la força. Cadascún d'aquests paràmetres pot tenir diferent impacte sobre la percepció de salut o de qualitat de vida. L'objectiu d'aquest estudi és determinar quin factor de l'escala de Constant-Murley és més útil per predir la percepció general de salut en malalts afectats de patologia de l'espatlla. MATERIALS I MÈTODES Un total de 415 pacients foren inclosos en un estudi de tall transversal; 221 dones i 194 homes. L'edat mitjana fou de 50.75 (18-85). 265 dels individus inclosos consultaren per patologia de la còfia, 72 per degeneració articular glenohumeral (artrosi), 43 d'ells per seqüeles de fractures, mentre que 35 individus ho feren per inestabilitat de l'espatlla. Tots els pacients foren avaluats mitjançant l'escala de percepció de salut SF-36, mentre que l'estat global de l'espatlla s'estudià emprant l'escala de Constant-Murley. RESULTATS El resultat global a l'escala de Constant fou de 62,58 punts (±19,52). Els resultats per l'escala SF-36 són 41,11 (±9,38) pel component físic i 49,47 (±10,98) pel component mental. En una correlació multivariant...

L’acreditació i la garantia externa de la qualitat de la universitat com a resposta a la internacionalització dels ensenyaments universitaris i a l’establiment de l’espai europeu d’educació superior

Grifoll i Saurí, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
37.27%
Aquest article relaciona el nou entorn en què les universitats se situen amb l’establiment de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’ús de mecanismes de garantia de la qualitat externa (acreditació). Davant de la necessitat de preservar la característica de bé públic que té la formació universitària en un entorn de competitivitat creixent que prové de la internacionalització, l’article assenyala el desenvolupament dels mecanismes de garantia de la qualitat en els sistemes universitaris com a element clau per equilibrar les forces del lliure mercat, tot estimulant una distribució adequada de prioritats i recursos en pro de la modernització de les universitats en un territori determinat. A la segona part, s’hi presenta un seguit de reflexions al voltant dels estàndards d’acreditació que es proposen per als programes universitaris, en la línia d’obrir un debat sobre el disseny de la formació universitària, més enllà de l’objectiu d’explicitar-ne de manera immediata el reconeixement extern de la qualitat, entenent que els estàndards han de pensar-se com una via de transformació progressiva de la universitat.; This article associates the new context of the universities with the setting up of the European Higher Education Area and the use of external quality assurance mechanisms (accreditation). In view of the need to preserve the characteristic of university education as a public good within the context of increasing competitivity stemming from internationalisation...

Avaluació de treballs de rehabilitació de sòl en àrees afectades per activitats extractives a Catalunya : criteris de qualitat de la restauració

Alcañiz, Josep M.; Ortiz Perpiñà, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2003 CAT
Relevância na Pesquisa
37.27%
Es recopilen dades referents a treballs de restauració d'activitats extractives a cel obert, i es discuteix la utilització de diferents tipus d'indicadors per tal d'avaluar la qualitat dels treballs de restauració, així com el patró amb el qual comparar aquests indicadors. Es proposen valors límit per a gruix del sòl, pedregositat, fraccions texturals, contingut de carbonats i matèria orgànica. Es discuteix l'avaluació dels treballs de restauració de les mines de carbó del Pedraforca com a exemple de l'ús de diferents tipus d'indicadors. D'entre els indicadors utilitzats més freqüentment, les mesures referents a la pèrdua de sòl per erosió (volum de sòl perdut i àrea afectada), les propietats físiques (densitat aparent, capacitat d'infiltració) i algunes característiques biològiques (flux de CO2) son les que han resultat de més utilitat. Això és així gràcies al caràcter integrador d'aquests atributs del sòl a les zones restaurades i a la relativa facilitat de mesura. En canvi, la informació referent a la vegetació arbustiva i arbòria, malgrat l'ús habitual que se'n fa, té una utilitat més limitada com a indicadora de la qualitat final dels treballs, atès el relativament curt termini transcorregut fins l'acabament del període legal de garantia de les obres de restauració (màxim cinc anys). Es presenta un exemple de taula global de puntuació de la qualitat de la restauració d'activitats extractives.; Data on quarry reclamation are compiled and several reclamation-quality indicators are discussed. The use of soil quality standards is also discussed. Limit values for soil depth...

Qualitat visual dels pacients amb implantació de lent fàquica tipus ICLtm per a la correcció de la miopia

Valldeperas Belmonte, Xavier
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.59%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; INTRODUCCIÓ: La correcció de la miopia moderada i alta mitjançant la implantació de lent fàquica tipus ICL™ ha demostrat la seva seguretat, eficàcia i predictibilidad. La qualitat visual d'aquests pacients als que se'ls ha implantat una lent fàquica no ha estat, però, objecte d'estudis publicats en la literatura científica. OBJECTIUS: Demostrar que la qualitat visual dels pacients als que se'ls implanta una ICL™ millora, amb milloria de la sensibilitat al contrast, disminució en la puntuació del qüestionari subjectiu de qualitat visual i milloria en les aberracions d'alt ordre. També demostrar que la qualitat visual depèn de la edat dels pacients, diàmetre pupil•lar, miopia prequirúrgica, efectivitat quirúrgica i distància entre la lent i cristal•lí (vault). MATERIAL I MÈTODES: Prèviament a la cirurgia se ha realitzat un anàlisi de las aberracions oculars d'alt ordre mitjançant un aberròmetre ZyWave (Bausch&Lomb), així com una mesura de la sensibilitat al contrast i el qüestionari de qualitat visual Refractive Status and Vision Profile. S'ha emprat la lent ICL™ model V4 en tots els casos. Postquirúrgicament s'han realitzat controls als 3 i 6 mesos...

Participació i qualitat democràtica : proposta de criteris de qualitat en l'anàlisi de processos de participació local a Catalunya

Castellà Josa, Carola
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
37.27%
L’objectiu de la tesina és doble: 1. D’una banda, presentar una sèrie de criteris de qualitat democràtica pensats per avaluar processos participatius 2. D’altra banda, tot seguint el model presentat en el primer apartat de la tesina, he realitzat una temptativa d’avaluació de la qualitat democràtica dels processos participatius impulsats per l’administració local a Catalunya durant els darrers anys.

Avaluació de la qualitat docent : disseny i aplicació d’un inventari per a conèixer la influència percebuda del portafolio en l’ aprentatge dels estudiants

Gomà Freixanet, Montserrat; Muro Rodríguez, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
37.4%
La implantació dels estàndards de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica un ampli ventall d’innovacions, des de reformes en les estructures de grau fins a nous mètodes educatius o d’avaluació de la qualitat docent. Per aquest motiu, es va introduir una nova eina docent, el portafoli de l’estudiant, en una assignatura troncal de primer cicle, Psicologia de la Personalitat, impartida a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tal de garantir la qualitat interna del procés de reforma, es va administrar un breu inventari de sis ítems en un mostra de 179 estudiants de l’assignatura, un cop finalitzada la realització i avaluació del portafoli. Aquest inventari es va dissenyar específicament per a conèixer la influència percebuda del portafoli en l’aprenentatge dels estudiants (IIPAE), seguint els estàndards europeus per un aprenentatge de qualitat i a causa de la manca d’instruments publicats en la literatura científica amb el mateix objectiu. Els resultats indiquen que el 88% d’estudiants avalua positivament la influència percebuda del portafoli en els sis aspectes d’aprenenentatge explorats: consideren que els ajuda a assimilar i entendre millor els continguts de l’assignatura...