Página 1 dos resultados de 10 itens digitais encontrados em 0.025 segundos

Félix Sardá y Salvany, escritor y propagandista católico

Moliner i Prada, Antoni,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2001 SPA
Relevância na Pesquisa
36.14%
El estudio se centra en la figura del sacerdote de Sabadell Félix Sarda y Salvany, el cual desarrolló una importante labor de propaganda católica por medio de la prensa, para frenar el avance del liberalismo, del anarquismo y del socialismo.; This article studies the figure of Félix Sardá y Salvany, priest from Sabadell, who made an important work of catholic advertising through the press, in order to check the advance of liberalism, anarchism and socialism.

Mitin hacia la transformación social : ... /

Partit Comunista Obrer de Catalunya
Fonte: [S.l.] : Comissió de Premsa i Propaganda del PCOC, Publicador: [S.l.] : Comissió de Premsa i Propaganda del PCOC,
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em //1982 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
46%
Fotografia d'Enrique Lister i d'un altre particpant

Semiótica de la propaganda : aplicación empírica de un modelo de análisis formal a portadas de prensa de la Guerra Civil Española

Pineda, Antonio; Macarro Tomillo, Antonio; Barragán Romero, Ana Isabel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
56.63%
Aquest article es basa en l'aplicació d'un model dissenyat per a l'anàlisi semiòtica de la propaganda. El model s'aplica a una mostra de 182 portades de premsa procedents del diari ABC (en la seva edició madrilenya, políticament prorrepublicana) durant la Guerra Civil Espanyola. El model utilitzat estudia fonamentalment el procés de representació semàntica de les instàncies de poder propagandistes. En la present investigació, l'aplicació de conceptes i estructures formals del model es complementa amb la quantificació dels resultats empírics. Les portades analitzades s'entenen com a missatges propagandístics unitaris compostos per una imatge i un text; el grau en què ambdós codis convergeixen en un únic concepte propagandístic és un dels diversos aspectes de la Semiòtica de la Propaganda estudiats en aquest treball. Per mesurar aquesta convergència, els missatges són analitzats utilitzant el concepte teòric de el “propagandema” o unitat mínima de significat propagandístic. Els resultats evidencien que les portades d'ABC coadjuven a l'esforç de propaganda bèl·lica de la República, i funcionen bàsicament com un discurs a curt termini destinat a mantenir l'esperit de combat del bàndol republicà. No obstant això...

La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer

Moliner i Prada, Antoni,
Fonte: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions Publicador: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
Tipo: Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
36.08%
Barcelona cautiva, dietari escrit pel pare Raimon Ferrer (1777-1821), és una obra fonamental sobre l’ocupació napoleònica de Catalunya i l’organització de la resistència durant la Guerra del Francès (1808-1814). Espectador privilegiat, dedicat a l’assistència hospitalària i a les presons reials, dóna testimoni de tot el que succeeix a la ciutat i al Principat. Recull totes les informacions i mitifica l’esperit de resistència dels catalans i la seva fidelitat a Ferran VII. L’obra conté referències molt valuoses sobre la vida quotidiana i els problemes generats per l’ocupació francesa. Entre altres aspectes, tracta sobre l’evolució del comerç, el problema de les subsistències i la mendicitat; les qüestions fiscals i monetàries; l’evolució de la guerra, les accions militars de l’exèrcit espanyol, sometents i miquelets, i del francès; la situació dels hospitals militars i el nombre de morts; les disputes i divisions entre autoritats civils i militars; el fenomen de la deserció, el bandolerisme i la inseguretat; les noves institucions creades pels «patriotes» i l’administració del govern intrús; els personatges més destacats de la vida política i militar; la propaganda patriota i l’afrancesada; les pràctiques religioses i la situació de l’Església; la vida cultural...

Entre la informació i la propaganda. Premsa en la guerra civil espanyola (1936-1939)

Figueres, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
36.46%
D’una banda, volem sintetitzar conclusions d’altres treballs nostres, i que el present esquema ofereixi no només les conclusions dels treballs que fins avui hem desenvolupat sobre la comunicació en la Guerra Civil, sinó també remarcar trets de conjunt del periodisme escrit a Catalunya. Igualment volem aportar una reflexió i interpretació arran de la recent bibliografia, acarada amb una lectura hemerogràfica que permeti fer una anàlisi més fina del paper dels mitjans escrits durant la Guerra Civil espanyola a Catalunya i que vagi més enllà dels tòpics, segons els quals, atès que eren simple propaganda governamental, no aporten noves dades sobre el conflicte si no és el coneixement per part de la societat, esdevenen simplement un entorn auxiliar en comptes de ser un entorn de referència o prioritari quant a la cerca de notícies, a causa de presència constant de la censura, etc. Els mitjans seguiran el comportament de la societat oral, com la ràdio i el míting, per exemple, però el periodisme excel·lirà en la ràdio, el cinema i la premsa.

Josep Roca i Roca : polític, periodista i escriptor republicà: els anys de joventut, 1848-1878 /

Colom i Bussot, Juli
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56.08%
Aquesta tesi analitza el primer període de la vida de Josep Roca i Roca (Terrassa, 1848-Barcelona, 1924) incidint principalment en la triple vessant de polític, periodista i escriptor. Roca, bàsicament conegut com a director de La Campana de Gràcia i L' Esquella de la Torratxa, fou una de les personalitats importants del republicanisme català com a mínim entre 1868 i la Setmana Tràgica. Sense ser una figura de primer pla, desenvolupà una continuada activitat política, especialment des de la premsa. Es ressegueixen aquí els trenta primers anys de la seva vida, atesa la complexitat i densitat de la seva llarga trajectòria, amb la voluntat de completar aviat la biografia. En el Sexenni Democràtic, Roca s'integrà en el federalisme transigent barceloní. Participà en la dinàmica política del republicanisme sobretot des dels periòdics que actuaren com a portaveus del federalisme transigent i, des d'octubre de 1872, dirigint en solitari La Campana de Gràcia. Roca s'alineà amb la política seguida pel Directori del PRDF i s'oposà a la via insurreccional, així com als intents de proclamar l' Estat Català un cop establerta la República i, en especial, al cantonalisme. La caiguda de la República Federal va fer que modifiqués el seu pensament polític...

Inventari de l'Arxiu del Partido del Trabajo de España-Partit del Treball de Catalunya Fons del Comitè Vallès Occidental i Associació Pa, Treball i Llibertat

Partido del Trabajo de España; Campoy Hernández, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Livro Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
46.07%
Els documents inclosos en aquest inventari es poden trobar tant en paper com en format digital.; L’arxiu inclou documents del partit de tot tipus: circulars internes, documents congressuals, notes de premsa, propaganda electoral, fotografies, cartells i llibres. Aquest material permet tenir una visió general d’un dels partits polítics protagonista de la Transició Espanyola, els seus posicionaments polítics, i el seu recorregut històric. Aquesta documentació comprèn el període entre 1973 i 1980, any de la seva dissolució, i ha estat recollida pel Comitè Comarcal del Vallès Occidental del PTC i l’Associació Pa, Treball i Llibertat

El món de la publicitat

Casals i Martorell, Daniel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
26.16%
Obra ressenyada: Anna M. TORRENT [coord.], Els anuncis de la premsa. El món de la publicitat i la propaganda. Vic: Eumo Editorial, 2004.; El volum ressenyat, sobre el món de la publicitat i de la propaganda, conté un bloc lingüístic "significativament important", amb aportacions de les autores que esmentades.

El joc del "rescat" en el procés constituent de l'esport contemporani a Catalunya (1920-1926)

Brasó i Rius, Jordi; Torrebadella Flix, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
26.06%
L’objecte d’aquest article és analitzar la presència del joc del rescat en la societat catalana i, concretament, en els moviments associatius de l’esport d’inicis del segle XX. Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una recerca documental de fonts primàries, principalment de la premsa esportiva, però ha comptat amb el suport d’altres investigacions recents. A principis del segle passat, amb la incorporació dels esports d’origen anglosaxó, a Catalunya el popular joc d’equip del rescat va presentar-se públicament amb la intenció d’assolir el nivell de reglamentació òptima per ser acollit en el procés de deportivització modern. Així, el rescat va ser practicat a Barcelona per alguns prohoms de la cultura física, agrupant-se inicialment en la “Colla Riscat”, i tractant de potenciar el caràcter saludable i educatiu d’aquest joc a l’aire lliure. Així mateix, la pràctica es va exhibir com a expressió genuïna de la catalanitat davant l’allau de les pràctiques esportives foranes que s’estaven duent a terme a Catalunya. Tot i la propaganda i la popularitat ancestral del rescat, aquest joc corporal va perdre l’atractiu predominant en els costums recreatius de la població més jovenívola. Una de les causes de la pèrdua de protagonisme de la pràctica s’atribueix a la ràpida i significativa acceptació de l’esport de moda: el futbol.

La Contrarevolució de 1939 a Barcelona els que es van quedar /

Fabre, Jaume,
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.39%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu de la tesi és intentar establir la base social que el règim franquista va trobar a Barcelona en establir-s'hi a partir del 26 de gener de 1939. Per a fer-ho, s'han cercat motius possibles d'adhesió al nou règim per part de diferents sectors socials. La font d'informació bàsica per aquest punt han estat els llibres de memòries, dels quals n'han estat consultats prop de 125, entre publicats i inèdits. Els motius d'adhesió o acomodació al nou règim que s'han trobat han estat els següents: 1) L'anticatalanisme. Els plantejaments contraris no solament al catalanisme polític sinó també a un catalanisme sentimental, de costums i tradicions, van atreure els qui, vivint a Barcelona, se sentien incòmodes amb el nacionalisme. Pel contrari, van allunyar del règim sectors de població que, per altres motius, podria haver-se adaptat amb gust al franquisme. 2) La religió. La possibilitat de recuperar els actes de culte i la vida social relacionada amb les parròquies va atreure sectors importants de les classes mitjanes. 3) L'esperança. Les ganes d'oblidar la guerra i l'esperança en una millora de les condicions de vida van ser, en uns primers moments...