Página 1 dos resultados de 504 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Fitxes d'opinió sobre el lloc de feina ocupat durant les pràctiques de Premsa. Curs 2010-2011. 1er semestre

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Fitxes presentades a l'assignatura Taller de redacció de premsa. Aquestes avaluacions són l'opinió subjectiva dels alumnes que han fet pràctiques en aquests mitjans. La seva finalitat és ajudar a prendre decisions informades a futurs becaris i becaries mitjançant la pròpia experiència.

Fitxes d'opinió sobre el lloc de feina ocupat durant les pràctiques de Premsa. Curs 2009-2010. 2n semestre

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Fitxes presentades a l'assignatura Taller de redacció de premsa. Aquestes avaluacions són l'opinió subjectiva dels alumnes que han fet pràctiques en aquests mitjans. La seva finalitat és ajudar a prendre decisions informades a futurs becaris i becaries mitjançant la pròpia experiència.

Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a Catalunya pràctiques, representacions i condicions materials de vida /

Brullet, Cristina
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.34%
El document digitalitzat conté 8 arxius en pdf; Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Objectius: L'objectiu de la tesi és explicar les tendències de canvi en les relacions de gènere en famílies joves tant respecte a les de conyugalidad com a les de parentalitat. L'anàlisi es focalitza sobre: (a) les formes de segregació sexual en les pràctiques de cura dels fills i en el treball domèstic; (b) la relació entre la divisió sexual del treball familiar amb la divisió sexual del treball en el mercat laboral d'ambdós cònjuges; (c) la diversitat de les pràctiques, representacions i combinacions del treball de cura, del treball remunerat i els valors en l'educació dels fills. (d) L'anàlisi sistemàtica i articulada de les diverses dimensions observades permet construir quatre tipus familiars bàsics. Pressupòsits teòrics i metodològics: (a) La tesi segueix la tradició objetivista i estructural però reconeix la dialèctica entre estructura i agència en l'explicació i comprensió de la realitat social i assumeix la teoria sociològica feminista en la definició del problema; (b) l'anàlisi es realitza sobre una mostra representativa de 356 llars de famílies joves biparentals amb, almenys...

Suport interactiu a les pràctiques clíniques mitjançant un ordinador de butxaca (PDA)

Coll, Joaquim; Carles i Pomar, Àngels; Castellano, Ana; Guerrero, Fernando
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
27.17%
Un grup d’estudiants planteja la necessitat d’un manual sintètic per a les pràctiques clíniques a la Jornada d’Innovació Docent celebrada a la UDHUGTIP a l’abril de 2006. La direcció del centre recull la proposta i es forma un grup de treball. S’opta perquè el manual que conté els Essencials es pugui consultar des d’un dispositiu mòbil PDA, i des de un web amb tecnologia Web 2.0 Es contacta amb empreses del sector per obtenir preus reduïts per als estudiants que vulguin disposar d’un dispositiu PDA. La Biblioteca de Medicina deixarà PDA’s en préstec durant les pràctiques clíniques

Which score is adequate : approximation to the assessment rationale used in a Science through English CLIL written test

Fuentes, Miquel Àngel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG
Relevância na Pesquisa
27.17%
Despite the surge of Content and Language Integrated Learning (CLIL) studies in many areas, assessment practices in CLIL contexts are considered to be much unaccounted for (Poisel, 2007; Hönig, 2009, Maggi, 2012). This paper intends to become a contribution to this area and addresses the issue by approaching to the case study of a Science through English CLIL unit implemented on a state-funded secondary school in Barcelona, Spain. The paper focuses on the written test of the unit and analyzes the students’ responses and degree of satisfaction of the teacher after implementing and correcting the test, which provides valuable insights in the light of teacher development and offers a snapshot of CLIL assessment practices and their effects. The results present a close look at the teacher’s attitude towards content and language errors and points out the lights and shadows of assessment in CLIL while highlighting the need of disclosing further assessment practices in similar contexts.; A pesar de la oleada de estudios sobre Aprendizaje Integrado de Contenido en Lengua Extranjera (AICLE) en varias áreas, las prácticas de evaluación en contextos AICLE continúan siendo escasas (Poisel, 2007; Hönig, 2009, Maggi, 2012). Este estudio pretende contribuir a este apartado y trata el problema acercándose a un estudio de caso situado en una unidad de Ciencias a través de Inglés AICLE implementado en una escuela secundaria pública en Barcelona...

Desafíos planteados por las actividades abiertas de indagación en el laboratorio : articulación de conocimientos teóricos y prácticos en las prácticas científicas

Crujeiras Pérez, Beatriz; Jiménez Aleixandre, María Pilar
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.45%
Se analizan las prácticas de contextualización de tres pequeños grupos de alumnado de máster durante la realización de una indagación en el laboratorio que supone la participación en prácticas científicas. El objetivo es examinar los desafíos planteados por una actividad abierta, a través del análisis del proceso de contextualización, es decir de conexión del conocimiento teórico relevante al contexto (cómo evitar el oscurecimiento en las manzanas cortadas), transformándolo en decisiones y acciones prácticas. Los resultados indican las dificultades de los participantes para movilizar los conocimientos teóricos relevantes y articularlos con los conocimientos prácticos. Se discuten implicaciones para el diseño de actividades abiertas que pretendan la inmersión en prácticas científicas, y para planificar el andamiaje.; S'analitzen les pràctiques de contextualització de tres petits grups d'alumnat de màster durant la realització d'una indagació en el laboratori que suposa la participació en pràctiques científiques. L'objectiu és examinar els desafiaments plantejats per una activitat oberta, a través de l'anàlisi del procés de contextualització, és a dir de connexió del coneixement teòric rellevant al context (com evitar l'enfosquiment en les pomes tallades)...

Fitxes d'opinió sobre el lloc de feina ocupat durant les pràctiques de Premsa. Curs 2010-2011. 2n semestre

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Fitxes presentades a l'assignatura Taller de redacció de premsa. Aquestes avaluacions són l'opinió subjectiva dels alumnes que han fet pràctiques en aquests mitjans. La seva finalitat és ajudar a prendre decisions informades a futurs becaris i becaries mitjançant la pròpia experiència.

Fitxes d'opinió sobre el lloc de feina ocupat durant les pràctiques de Premsa. Curs 2011-2012. 1r semestre

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Fitxes presentades a l'assignatura Taller de redacció de premsa. Aquestes avaluacions són l'opinió subjectiva dels alumnes que han fet pràctiques en aquests mitjans. La seva finalitat és ajudar a prendre decisions informades a futurs becaris i becaries mitjançant la pròpia experiència.

Online community building in classrooms and schools : Using the internet to extend teachers’ face-to-face community practices

Meneses, Julio; Mominó, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
27.17%
Using a digital inequality approach, this study analyses the introduction of the internet into teachers’ daily activity in order to support and enhance community building in classrooms and schools. From a representative sample of 350 schools offering compulsory and postcompulsory education in Catalonia (Spain), 2,163 teachers were surveyed. After controlling for school and socio-demographic characteristics, a hierarchical multiple regression analysis was conducted to assess the effects of face-to-face community building and digital literacy. The article analyses their main and interaction effects and discusses the implications of the observed patterns in relation to the introduction of the internet in order to extend and reinforce teachers’ face-to-face teaching and professional practices. Going beyond the technological promise, our findings suggest the opportunity to encourage agreement between teachers, school administrators, and policy makers on the importance of a community approach that recognises the value of communication and collaboration as a successful means of addressing the educational challenges of schooling.; Utilitzant una aproximació basada en la desigualtat digital, aquest treball analitza la introducció d’internet a l’activitat quotidiana dels professors per donar suport i millorar el desenvolupament comunitari a les aules i escoles. Es van enquestar dos mil cent seixanta- tres (2.163) professors d’una mostra representativa de 350 escoles i instituts que ofereixen educació obligatòria i postobligatòria a Catalunya (Espanya). Una vegada controlades les característiques dels centres educatius i les característiques sociodemogràfiques dels professors...

Un Practicum per a la formació de mestres innovadors, reflexius i crítics

Creus Solà, Teresa; Valls, Carme; Bosch Mestres, Dolors; Bonil, Josep; Camps, Anna; Font, Raquel; López del Castillo, Lluís; Prat, Maria; Ribas, Teresa; Sanmartí, Neus
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT
Relevância na Pesquisa
27.34%
En aquesta comunicació es presenta una experiència feta amb alumnes de formació inicial de magisteri que es troben ja en el tercer curs. Especialitat Educació Primària. Es pretén dissenyar un model que faciliti la formació de mestres reflexius i decidits per una metodologia innovadora. És un projecte interdisciplinar en el que participen professors i professores de diferents Departaments. Davant alguns dels problemes detectats en l’assignatura de pràctiques pels quals s’observava la tendència, en ocasions de fer que els alumnes adquirissin pràctiques tradicionals que veien a l’escola, s’ha buscat la possibilitat de fer projectes d’innovació a les escoles i relacionar-los amb la rebuda d’alumnes de pràctiques . En aquesta comunicació s’explica el funcionament del projecte que és molt ampli, ja que hi participen 11 professors i professores de l’Especialitat i dos exemples de la realització del projecte a les escoles.

Avaluació de pràctiques policials a Catalunya partint de l’estudi «Preventing crime: what works, what doesn’t, what’s promsing» de Sherman et al.(1997)

Casas Díaz, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
27.45%
Vivim en un món de constants avaluacions. Se’ns parla de capacitats, d’aptituds i competències. Des de la infantesa fins als últims anys de vida la societat ens sotmet a un constant procés d’avaluació. Aquesta realitat ens porta a parlar d’efectivitat. Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, el terme efectiu designa quelcom «que produeix l’efecte que hom n’espera». Aquesta definició inclou una complicada aplicació. Què considerem efectiu? és efectiu tot el que hom espera que ho sigui? Aquest treball girarà entorn d’aquest vocable i un dels sectors més rellevants de la criminologia: La policia. La població confia en l’efectivitat de la policia i espera que redueixi el volum de delictes per tal que els ciutadans puguin sentir-se segurs, però totes les pràctiques policials són veritablement efectives? Tenint en compte que l’any 2013 la Ley de Presupuestos assignava al sector de la seguretat pública una dotació de 5.968,07 milions d’euros i que la despesa mitjana en els cossos i forces de seguretat de l’Estat1 s’ha anat incrementant any rere any2 queda palès que la seguretat pública i l’efectivitat de les pràctiques destinades a assegurar-la no són temes irrisoris. Països com els Estats Units...

Gestió i desenvolupament d'un conjunt comprensiu de pràctiques per les assignatures de sistemes operatius

Caparrós Ramírez, Joan; César Galobardes, Eduardo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
27.34%
En aquest projecte s'ha desenvolupat un entorn repositori de pràctiques per a emmagatzemar i donar una eina de control del material docent que es disposa. El desenvolupament dels mòduls del sistema s'han realitzat després de contemplar els diferents rols que existeixen dintre dels membres del personal docent, sent aquest becaris o professors. Atès que el personal destinat a l'ensenyament està sotmès a un alt grau de rotacions aquest sistema intentarà ser un punt de trobada de totes les seves aportacions, ajudant així la tasca d'avaluació i explicació de les pràctiques. L'estudi d'un nou ventall de pràctiques ha permès conèixer un nou entorn de treball, que ofereix camps no tractats fins al moment a través de la implantació d'un sistema operatiu simulat per sobre del sistema operatiu Linux.; En este proyecto se ha desarrollado un entorno repositorio de prácticas para almacenar y dar una herramienta de control del material docente que se dispone. El desarrollo de los módulos del sistema se han realizado tras contemplar los diferentes roles que existen dentro de los miembros del personal docente, siendo estos becarios o profesores. Dado que el personal destinado a la enseñanza está sometido a un alto grado de rotaciones este sistema intentará ser un punto de encuentro de todas sus aportaciones...

Model de pràcticum integrador (MPI) per a unes bones pràctiques de qualificació professional

Massot, Margarida; Sala Roca, Josefina; Armengol, Carme; Jariot, Mercè; Botey, Marçal
Fonte: IDES Universitat Autònoma de Barcelona Publicador: IDES Universitat Autònoma de Barcelona
Tipo: Parte de Livro Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008; 2008 CAT
Relevância na Pesquisa
27.34%
En el projecte Model de Pràcticum integrador (MPI) per a la recerca i consolidació d'una xarxa de centres d'excel·lència per a unes bones pràctiques de qualificació professional es desenvolupen bàsicament dos objectius: en primer lloc, es defineixen les competències que l'estudiant en pràctiques pot desenvolupar en cadascun dels centres, tenint en compte l'àmbit al qual pertany; i en segon lloc, s'estableix una xarxa de centres de pràctiques d'excel·lència MPI que, per les seves característiques, afavoreixen el treball en equip dels estudiants de diverses titulacions.

El treball de les competències científiques en les pràctiques de camp d'ecologia

Rodrigo Domínguez, Anselm
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
27.59%
En aquesta comunicació es presenta com es realitzen i avaluen les pràctiques de camp de l’assignatura d’Ecologia (troncal de 2on any) de la Llicenciatura de Biologia i Ciències Ambientals de la UAB. Aquestes pràctiques estan concebudes d’una manera, tant en la seva realització com en la seva avaluació que els hi dona un gran potencial com eina d’aprenentatge tant per continguts i competències pròpies de l’Ecologia com per competències de caràcter científic general més enllà de la pròpia disciplina. Per tant es poden readaptar fàcilment a altres assignatures o llicenciatures del campus que realitzen pràctiques de camp. En aquesta comunicació es fa un anàlisi de quines competències científiques es treballen amb aquestes pràctiques i, com algunes variants introduïdes recentment en la seva avaluació, amb la incorporació de tutories, poden millorar encara més aquest aprenentatge. Especificar l’àmbit d’aplicació El tipus de pràctiques que es presenten en aquesta comunicació i les conclusions extretes poden ser útils per diferents assignatures de diferents llicenciatures de Ciències, en especial aquelles que realitzen pràctiques de camp. Coautors: Unitat d’Ecologia de la UAB.

Competencias y prácticas científicas en el laboratorio de química : participación del alumnado de secundaria en la indagación

Crujeiras Pérez, Beatriz
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.45%
Esta investigación pretende contribuir al estudio de la participación del alumnado en las prácticas de la comunidad científica, en particular en las relacionadas con el diseño y puesta en práctica de investigaciones e interpretación de datos y establecimiento de conclusiones, así como al estudio de las operaciones epistémicas que el alumnado lleva a cabo en cada práctica. El estudio se enmarca en una perspectiva que considera el aprendizaje de las ciencias como un proceso de socialización dentro de la cultura científica (Driver, Newton & Osborne, 2010) e implica la participación de los estudiantes en las prácticas características de la comunidad científica. La participación del alumnado en las prácticas científicas (NGSS, 2013) implica construir el conocimiento científico y comprender por qué este se construye, examina y evalúa de una forma determinada (Reiser, Berland & Kenyon, 2012). El enfoque del aprendizaje basado en las prácticas guarda relación con el desarrollo de las competencias científicas, ya que ambas implican el desarrollo de operaciones similares.; Aquesta recerca pretén contribuir a l'estudi de la participació de l'alumnat en les pràctiques de la comunitat científica, en particular en les relacionades amb el disseny i posada en pràctica de recerques i interpretació de dades i establiment de conclusions...

El Desenvolupament de la personalitat psicopàtica pràctiques educatives parentals i altres variables familiars /

Pardo Cladellas, Yolanda
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.53%
Títol obtingut de la portada digitalitzada; Consultable des del TDX; La psicopatia és un constructe caracteritzat per una constel·lació de trets afectius, interpersonals i conductuals que porten a aquells que mostren aquest perfil de personalitat a un patró de conductes antisocials reiterat. Els delinqüents psicòpates es diferencien de la resta d'infractors en que les seves carreres delictives s'inicien abans i en que són més prolífiques, versàtils i violentes. Les dades indiquen que aquests individus suposen un important cost social, donat que, tot i ser una minoria dins d'aquest col·lectiu, se'ls considera responsables de més de la meitat dels delictes constatats (Lynam, 1996) i que es mostren força resistents als esforços de tractament i rehabilitació. Actualment, diferents models han sorgit per tal d'identificar els precursors psicopàtics infantils. Entre els factors proposats, destaquen la comorbiditat entre diagnòstics externalitzants i a presentació de trets d'insensibilitat afectiva i absència d'emotivitat, com a possibles precursors de la personalitat psicopàtica. La identificació d'aquests precursors psicopàtics ha possibilitat l'estudi dels factors implicats en el seu desenvolupament entre els que destaquen les variables familiars. Aquesta recerca ha tingut com a objectiu estudiar la implicació de diversos factors familiars...

The use of technology in translation work placements

Torres-Hostench, Olga
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG
Relevância na Pesquisa
27.45%
Work placements are considered the natural step to take prior to obtaining full-time employment. Students would therefore benefit from instruments to guide them in their work placements and to invite them to reflect on their experience. This article is not a research work but a “food for thought” exercise for students, tutors and work placement coordinators in order to make technology visible and show that technological competences are inseparable from the other professional competences identified by the expert group for the European Master’s in Translation.; Les pràctiques es consideren el pas previ a la inserció laboral. Per aquest motiu val la pena elaborar instruments que guiïn els estudiants en el seu procés de reflexió i aprofitament de les pràctiques. Aquest article no és un treball de recerca, sinó un exercici de reflexió per a estudiants, tutors i coordinadors de pràctiques que, d’una banda, intenta donar visibilitat a les tecnologies que es fan servir durant les pràctiques i, d’altra banda, relaciona l’ús de la tecnologia amb les competències professionals proposades pel grup d’experts de l’European Master’s in Translation.; Las prácticas se consideran el paso previo a la inserción laboral. Por este motivo vale la pena elaborar instrumentos que guíen a los estudiantes en su proceso de reflexión y aprovechamiento de las prácticas. Este artículo no es un trabajo de investigación...

Fitxes d'opinió sobre el lloc de feina ocupat durant les pràctiques de Premsa. Curs 2011-2012. 2n semestre

Rodríguez, Pepe,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
37.17%
Fitxes presentades a l'assignatura Taller de redacció de premsa. Aquestes avaluacions són l'opinió subjectiva dels alumnes que han fet pràctiques en aquests mitjans. La seva finalitat és ajudar a prendre decisions informades a futurs becaris i becaries mitjançant la pròpia experiència.

Estudis de Veterinària : com aprofitar les pràctiques clíniques a l'assignatura de cirurgia clínica

Andaluz Martínez, Anna; Fresno Bermejo, Laura; García Arnas, Félix; Moll Sánchez, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
37.34%
Els estudiants de segon cicle de la llicenciatura de veterinària realitzen, al llarg de la seva titulació, diferents pràctiques clíniques. Un d’aquests mòduls es el que els estudiants de quart curs realitzen a l’assignatura de cirurgia clínica. Durant una setmana assisteixen a les cirurgies que es realitzen al HCV de la Facultat de Veterinària. Aquestes pràctiques són utilitzades no només per a que els nostres estudiants tinguin una visió global dels coneixements teòrics que aprenen a l’assignatura sinó que també són aprofitades per a la presentació de casos clínics. Finalitzat el mòdul cada estudiant ha d’escollir un cas clínic dels vistos durant aquella setmana i desenvolupar-lo. Haurà de discutir de forma lògica el problema de l’animal, les alternatives terapèutiques, l’elecció de la tècnica quirúrgica, el postoperatori, l’evolució del pacient així com les possibles complicacions derivades de la intervenció que puguin aparèixer. Finalment l’alumne fa entrega d’una presentació PowerPoint que s’introdueix a Veterinària Virtual per a que la resta d’alumnes tinguin accés a ella.; Veterinay students perform several clinical practices during the fourth year of degree. One of these clinical practices are the Clinical Stays (“Moduls”) in Veterinary Surgery. These practices consist on one week of clinics in the surgery service of the Veterinary Teaching Hospital of the UAB. The aim of the laboratory practices is to teach the basic principles of surgical asepsis ...

Aplicació multidispositiu per a la gestió de les Pràctiques Externes

Hernando Jurado, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 29/06/2015 CAT
Relevância na Pesquisa
37.34%
En tots els estudis de grau s'han incoroporat com a matèria les pràctiques externes. En aquest activitat hi intervenen molts actors diferents: empreses, tutors d'empresa, tutors acadèmics, estudiants, gestió acadèmica... i es fa indispensable disposar d'eines per a la seva gestió. Amb aquest projecte es vol facilitar la tasca del coordinador en aquesta gestió. En tots els estudis de grau s'han incoroporat com a matèria les pràctiques externes. En aquest activitat hi intervenen molts actors diferents: empreses, tutors d'empresa, tutors acadèmics, estudiants, gestió acadèmica... i es fa indispensable disposar d'eines per a la seva gestió. Amb aquest projecte es vol facilitar la tasca del coordinador en aquesta gestió.; Every degree has added supervised externship as a subject in their curriculum. A variety of actors take part in this activity: companies, company tutors, academic tutors, students, academic management... and having a tool to manage every step becomes mandatory. Lowering the hassle of this task to the coordinator of the subject is the main goal in this project. Every degree has added supervised externship as a subject in their curriculum. A variety of actors take part in this activity: companies, company tutors...