Página 1 dos resultados de 278 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Matemáticas Volumen II

Campos, Beatriz
Fonte: Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2009. Publicador: Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, 2009.
Tipo: Livro Formato: application/pdf
SPA
Relevância na Pesquisa
27.01%
66 p.; Libro Electrónico; Diplomatura en Ciències Empresarials. C08: Matemàtiques

Resolució de problemes de matemàtiques : identificació, origen i formació dels sistemes de creences en l'alumnat alguns efectes sobre l'abordatge dels problemes /

Vila Corts, Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El present estudi es desenvolupa sobre alumnat de 1r d'ESO i té com a objectius: identificar elements del sistema de creences (SC) entorn a l'activitat de resolució de problemes (RP), analitzar la relació entre aquells i les accions desenvolupades durant l'abordatge en la RP no estàndard i identificar aspectes que incideixin en l'origen i formació dels SC. El Marc Teòric és el que ve descrit per la RP de Matemàtiques a l'escola i per les Creences de l'alumnat, a la vegada que per l'estreta relació assumida entre ambdues. En particular, abordem la RP des d'una visió curricular i adoptant el paper de mediadora de processos (Schoenfeld, 1991; Callejo, 1994; Abrantes, 1996; Deulofeu, 2000), incorporem els aspectes que intervenen en el procés de RP des d'un intent de no-separació dels dominis afectiu i cognitiu (McLeod, 1992; Gómez-Chacón, 1997) i en relació a la importància del context sòcio-cultural (Bishop, 1988). Paral·lelament, en el marc d'estudi dels SC proposat per McLeod (1992) i Pehkonen i Törner (1996), considerem el paper de les creences com a font d'explicació de les conductes i els obstacles de l'alumnat. L'estudi ha integrat l'enfocament quantitatiu (totalitat de l'alumnat de 1r d'ESO d'un centre educatiu; estudi de Grup) i l'enfocament qualitatiu (un estudi més profund sobre 8 alumnes; estudi de Casos)...

Soluciones de la ecuación de Beltrami con coeficiente regular

Cruz Barriguete, Víctor Alberto
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2012 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
27.01%
Descripció del recurs: el 01 setembre 2012; Vegeu vcbresum1de1.pdf

L'Aprenentatge de les matemàtiques com a participació i construcció social en un entorn virtual

Rodríguez Gayarre, Rafael
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta investigació se centra en l'estudi de les interaccions i els efectes que es produeixen entre els alumnes i el seu professor -tutor, fent ús intensiu de les noves tecnologies de la comunicació i la informació. Els objectius concrets són: 1. Caracteritzar les interaccions de tutorització que es produeixen entre el tutor-alumne i els seus efectes en la inicialització del coneixement, 2. Analitzar els efectes en la progressió de coneixements de les interaccions entre els alumnes que tenen lloc al llarg del procés comunicatiu, quan es confronten les seves produccions a traves del fòrum. Les dades de la investigació procedeixen dels registres d'una experiència d'innovació educativa que s'ha realitzat amb alumnes de 2º d'Ensenyament Secundari Obligatori (13 anys) d'una escola pública de Barcelona, fent ús d'un entorn virtual d'aprenentatge de la matemàtica, dissenyat a tal efecte en el context de les classes ordinàries de matemàtiques i en correspondència amb el disseny curricular del centre. En la recerca es considera la utilització del llenguatge escrit, mediat amb les noves tecnologies, que permeten establir un aprenentatge dialèctic i significatiu entre els participants en funció del conjunt de relacions de discussió significativa que poden dur a terme els alumnes. El marc teòric pren en consideració les nocions d'interacció amb relació a les situacions d'ensenyament-aprenentatge...

Materials matemàtics

Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Matemàtiques, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Matemàtiques,
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //2006 CAT; ENG; SPA
Relevância na Pesquisa
27.01%
Subtítol: Revista electrònica de divulgació matemàtica.

Fes matemàtiques!

Gasull i Embid, Armengol
Fonte: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Matemàtiques Publicador: Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Matemàtiques
Tipo: Llibres electrònics.; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
27.48%
El llibre està organitzat en 5 capítols. En el primer, entre d'altres coses, trobareu la presentació i els objectius. En el segon hi ha un petit recull de diverses aplicacions de les matemàtiques. En el tercer trobareu un llistat de problemes de deu especialitats matemàtiques que han estat preparats per professors del departament. El quart és un recull d'entreteniments matemàtics. Finalment, acabem amb un petit viatge per la història de les matemàtiques a partir de la biografia d'alguns matemàtics importants.

La transferencia de contenidos matemáticos a contextos científicos : el concepto de función

Burgoa Etxaburu, Miren Begoñe
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
27.3%
Esta investigación parte de la necesidad de profundizar sobre las relaciones entre las Ciencias y las Matemáticas en relación con la transferencia de conocimientos entre ambas áreas. Con tal fin, la presente tesis aborda la problemática de la transferencia entre los contenidos de estas dos disciplinas separadas en el currículo pero que están interrelacionadas, ya que los conocimientos matemáticos y los científicos se requieren biunívocamente para el desarrollo de ambos. La Ciencia necesita de los saberes matemáticos para modelizar la realidad y las Matemáticas adquieren mayor sentido en tanto y cuanto son útiles para esta finalidad.; Aquesta investigació parteix de la necessitat d'aprofundir sobre les relacions entre les Ciències i les Matemàtiques en relació amb la transferència de coneixements entre les dues àrees. Amb aquesta finalitat, la present tesi aborda la problemàtica de la transferència entre els continguts d'aquestes dues disciplines separades en el currículum però que estan interrelacionades, ja que els coneixements matemàtics i els científics es requereixen biunívocament per al desenvolupament de tots dos. La Ciència necessita dels sabers matemàtics per modelitzar la realitat i les matemàtiques adquireixen més sentit en tant i quant són útils per a aquesta finalitat.; This research tests the need to elaborate on the relationship between science and Mathematics in relation to the transfer of knowledge between the two areas. To this end...

El formador de profesores de matemática : un análisis de las percepciones de sus prácticas instruccionales desde la “tensión” estudiante-formador

Rojas, Francisco; Deulofeu Piquet, Jordi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.3%
El formador de profesores, como aquel que apoya al profesor en el desarrollo y la mejora de la enseñanza de las matemáticas, tiene una fuerte incidencia en la construcción del conocimiento inicial para la enseñanza en sus estudiantes. Considerando el contexto de un master de formación de profesorado, analizamos las percepciones de estudiantes y formadores sobre la actividad instruccional experimentada en cursos de tipo didáctico. Las opiniones han sido recogidas por medio de dos focus group, construidos de forma secuencial e inclusiva. Un aspecto que resulta clave para los estudiantes en tanto una característica fundamental de las prácticas instruccionales de sus formadores, dice relación con la coherencia entre las prácticas instruccionales de éstos y la racionalidad formativa que se busca intencionar en la gestión de las actividades didáctico-matemáticas realizadas.; El formador de professors, com aquell que recolza al professor en el desenvolupament i la millora de l'ensenyament de les matemàtiques, té una forta incidència en la construcció del coneixement inicial per a l'ensenyament en els seus estudiants. Considerant el context d'un master de formació de professorat, analitzem les percepcions d'estudiants i formadors sobre l'activitat instruccional experimentada en cursos de tipus didàctic. Les opinions han estat recollides per mitjà de dos focus group...

Publicacions matemàtiques

Fonte: Bellaterra : UAB, Dep. de Matemàtiques Publicador: Bellaterra : UAB, Dep. de Matemàtiques
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //1988 CAT
Relevância na Pesquisa
47.85%
Continuació de: Publicacions de la Secció de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona = ISSN 0210-2978.; Publicacions Matemàtiques (ISSN: 0214-1493 imprès, 2014-4350 en línia) és una revista que publica articles de qualitat de recerca de tots els camps de les matemàtiques i, de tant en quant, també actes de congressos. Aquesta revista va començar l'any 1976 amb el títol de Publicacions de la Secció de Matemàtiques (ISSN: 0210-2978 imprès, 2014-4369 en línia). L'any 1988 va introduir un nou format i comitè editorial que van donar lloc a la segona etapa d'aquesta revista.; Publicacions Matemàtiques (ISSN: 0214-1493 print, 2014-4350 online) is a journal that publishes research quality articles about all fields of mathematics, and from time to time, also proceedings. This publication began to work in 1976 under the title Publicacions de la Secció de Matemàtiques (ISSN: 0210-2978 print, 2014-4369 online). In 1988, a new format and a new editorial board was introduced which gave rise to the second stage of the publication.

Primeres Jornades de Matemàtiques i Didàctica de les Matemàtiques : Universitat Autònoma de Barcelona, 6 i 7 de febrer de 1991

Gascón, Josep
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1991 CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%

‘Think and Discuss’: Disseny de tasques per a la construcció de competències discursives a l’aula AICLE de matemàtiques. Un estudi de cas

Pallarés Monge, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
37.3%
L’objectiu de la present investigació és explorar des d’una perspectiva sociocultural el programa AICLE d’un centre de Barcelona, així com les opcions metodològiques adoptades pels docents, per tal d’esbrinar si les tasques interactives que es proposen als alumnes són integradores quant a l’aprenentatge de l’àrea –en el nostre cas, les matemàtiques– i l’adquisició d’una llengua estrangera –l’anglès. L’anàlisi de les dades mostra l’ús que els alumnes fan del complex dispositiu pedagògic que se’ls presenta per mitjà de les tasques i materials dissenyats ad hoc pel professorat que treballa en col•laboració. La recerca comprèn una crònica documentada del desenvolupament del programa experimental i l’estudi aprofundit de la tasca Think and Discuss

Reunió de dones europees en Matemàtiques

Guillem Pérez
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%
El Centre de Recerca Matemàtica de la UAB (CRM) ha acollit la 15a reunió general de dones europees en Matemàtiques (European Women in Mathematics EWM), amb el suport de la Foundation Compositio Mathematica i el Ministerio de Educación. Aquestes conferències s'organitzen biennalment des de fa més 20 anys amb la intenció de donar suport a les joves dones matemàtiques. Aquesta última trobada ha comptat amb la presència de la professora Gina Rippon, de l'Aston University (Anglaterra), que ha ofert la conferència “Sex, Maths and the Brain”.

La Influència de l'ús de jocs d'estratègia en l'aprenentatge de la resolució de problemes de matemàtiques a l'educació secundària

Navarro Farré, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.48%
El present treball estudia les influències de l'ús dels jocs d'estratègia en l'aprenentatge de la resolució de problemes de matemàtiques a l'educació secundària. En concret s'analitza si hi ha evidències de canvis en la comprensió de l'enunciat, en la resolució dels problemes, en les estratègies heurístiques utilitzades i en el llenguatge emprat per expressar les resolucions dels problemes. Aquest estudi consta de l'anàlisi de problemes d'alumnes de secundària abans i després de treballar amb jocs d'estratègia. Per fer aquest estudi, hem dissenyat un instrument de recollida de dades format per quatre problemes, hem escollit una mostra d'alumnes de secundària (alumnes de 1r, 2n ,3r d'ESO i alumnes, també de secundària, que segueixen un programa d'estimulació del talent en matemàtiques ESTALMAT). Hem escollit quatre jocs d'estratègia la resolució dels quals és similar a la resolució dels problemes. Hem fet unes sessions per treballar els jocs i les heurístiques concretes per cada joc. Hem recollit les dades del protocol de problemes en dues fases: la fase 1, abans de treballar els jocs i la fase 2, després de treballar-los. Per poder comparar les dues fases i valorar la millora, hem considerat 5 aspectes diferents dels problemes per a l'anàlisi de les seves resolucions: la resposta subjectiva que cada alumne fa sobre si ha resolt el problema...

La evaluación de la resolución de problemas en matemáticas : concepciones y prácticas de los profesores de secundaria. Autora: Janeth A. Cárdenas Lizarazo...

Caballero Carrasco, Ana
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
27.3%
La evaluación de la resolución de problemas en matemáticas: concepciones y prácticas de los profesores de secundaria. Asumimos que la evaluación es uno de los organizadores del currículo y como tal debe estar integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, entendemos que resolver problemas es un contenido específico que los estudiantes deben trabajar que se refleja en el currículo. Y, por lo tanto, debe ser objeto de evaluación Para trabajar sobre estos aspectos hemos trabajado con un grupo de profesores de matemáticas de secundaria de Bogotá (Colombia). En nuestra investigación hemos desarrollado cuatro instrumentos de investigación: cuestionario sobre evaluación de la resolución de problemas, cuestionario sobre creencias de la evaluación, análisis de las actividades de evaluación facilitadas por los docentes y entrevistas. Hemos realizado la triangulación de resultados con su correspondiente discusión, comentando algunas contradicciones, y constatando ideas similares recogidas a partir de los cuatro instrumentos. Todo ello nos ha llevado a proponer algunas ideas en relación al contenido desarrollado y a la formación de profesores de matemática en secundaria.; L'avaluació de la resolució de problemes en matemàtiques: concepcions i pràctiques dels professors de secundària. Assumim que l'avaluació és un dels organitzadors del currículum i com tal ha d'estar integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge. A més...

Citacions al voltant de les matemàtiques

Gasull i Embid, Armengol; Jolis Giménez, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%
En aquest treball es recullen i es tradueixen al català unes quantes citacions de personatges coneguts sobre matemàtiques i ciència així com d’altres citacions fetes per matemàtics o físics. La tria presentada es basa exclusivament en el gust personal dels autors. S’ha optat per ordenar les citacions per ordre cronològic, ja que aquesta presentació ens pot donar indicacions de com ha evolucionat el pensament humà sobre la matemàtica. Les fonts principals han estat: el "Mathematical Quotation Server", de la Furman University, la pàgina "web Science Jokes", preparada per Joachim Verhagen, i "The MacTutor History of Mathematics Archive", de la Universitat de St Andrews a Escòcia, interessantíssima web sobre història de les matemàtiques. Les il.lustracions, que consisteixen exclusivament en segells, s’han triat majoritàriament de les molt aconsellables planes web sobre filatèlia matemàtica, "Images of Mathematicians on Postage Stamps", preparada per Jeff Miller i sobre filatèlia física, "Physics-Related Stamps", mantinguda per Joachim Reinhardt. També podeu consultar la pàgina de filatèlia científica "Sciences & Philatélie" preparada per Patrick S.

Enfocant la realitat des d'una mirada matemática. Fotografia matemàtica a educació infantil

Soler Cundins, Estela
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
27.48%
Aquest treball té per objectiu reconèixer la fotografia matemàtica com un bon recurs per treballar a educació infantil. Es contextualitza enfocant les matemàtiques des d'una mirada artística. La recerca està centrada en aprofundir sobre el concepte de fotografia matemàtica i en descobrir on es manifesten les matemàtiques en la realitat. Finalment hem conclòs que només es pot parlar de fotografia matemàtica quan l'autor posa un títol que reflecteix clarament la intenció matemàtica i que, la fotografia matemàtica, és una eina que ajuda a canviar la mirada de la realitat i fa visibles les matemàtiques presents en l'entorn. En definitiva, aquest és un bon recurs per a treballar amb infants d'educació infantil, ja sigui presentant la fotografia com a material de treball o bé, fent que els infants siguin els productors i creadors de la fotografia matemàtica.

Contribució a l'estudi dels processos de modelització a l'ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques a nivell universitari

Gómez i Urgellés, Joan
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.3%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Es presenta una experiència de modelització realitzada en alumnes de primers cursos d'enginyeria tècnica. La investigació neix arran de la insatisfacció proporcionada per l'ensenyament tradicional de les matemàtiques. En concret la manca d'aplicacions en els currículums de matemàtiques i l'excessiu formalisme. En aquest context, s'analitza l'evolució del procés d'aprenentatge d'un grup d'alumnes sotmesos a experiències de modelatge. L'experiència, desenvolupada a l'Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (UPC), es concreta en el disseny i aplicació del que anomenem unitats didàctiques i projectes. Les unitats didàctiques són treballs dirigits i desenvolupats a les aules, siguent els projectes activitats desenvolupades fóra de les aules i una component important de recerca per part de l'alumne. La tesi planteja una articulació del contingut de la matemàtica que afavoreixi la perspectiva interdisciplinària i el pensament creatiu, utilitzant i descobrint coneixements matemàtics fonamentals per a un enginyer, mitjançant el plantejament de problemes reals. També implica un canvi substancial en la metodologia, que adquireix una vessant heurística alhora que fa servir tècniques de modelatge matemàtic...

Interdisciplinarietat ciències/matemàtiques a través de les mides a la natura

López Simó, Víctor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
37.3%
L’experiència didàctica que es presenta en aquest article ha estat dissenyada per treballar la interdisciplinarietat entre les ciències i les matemàtiques en la formació inicial del professorat.

Informe final de resultats : avaluació del Programa de Formació per a l'Ensenyament de les Matemàtiques en pràctica reflexiva

Armengol Asparó, Carme; Belvis Pons, Esther; Moreno Andrés, Maria Victoria; Lozano, Verónica
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
37.3%
Directora: Pilar Pineda ; Investigadors: Carme Armengol, Esther Belvis, Victòria Moreno ; Becària: Verónica Lozano; A coberta: Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i Formació, UAB; Aquest estudi presenta els resultats de l’avaluació d’un nou programa de formació per a l’ensenyament de les matemàtiques basat en la pràctica reflexiva i dut a terme per la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La formació del professorat basada en la pràctica reflexiva consisteix en l’observació, l’anàlisi i la reflexió sobre l’actuació docent per a la millora de la pràctica professional. L’avaluació de la formació es va realitzar a través del disseny d’un Pla d’Avaluació que contemplava cinc nivells d’anàlisi: Satisfacció, Aprenentatge, Adequació Pedagògica, Transferència i Impacte.

Coneixements i creences sobre la resolució de problemes dels professors i estudiants de professor d'educació primària i secundària: Un estudi sobre la continuïtat en l'ensenyament de les matemàtiques

Giné de Lera, Cèlia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.6%
És una creença generalitzada del professorat –i avalada també per les investigacions actuals– que tant la relació de l'alumnat amb la matemàtica com l'evolució de la seva competència en aquesta matèria canvien en general de forma negativa al llarg de l'escolarització. Aquest aspecte justifica la necessitat d'investigar la pràctica docent des del punt de vista de la transició, i analitzar fins a quin punt factors com els coneixements del professor de matemàtiques, les seves creences, o els objectius que persegueix amb el seu ensenyament poden afectar a l'aprenentatge present i futur dels alumnes. D'altra banda, la resolució de problemes constitueix un dels eixos principals en l'ensenyament de les matemàtiques, i des del punt de vista de la transició, entenem que aquesta pot ser una de les eines que ajudin a donar sentit a les matemàtiques. Aquesta tesi doctoral té com a objectiu caracteritzar i comparar les creences i coneixements de professors i estudiants de professor de matemàtiques de primària i secundària sobre la resolució de problemes i establir possibles relacions entre creences i coneixements, ja que considerem que aquests factors poden tenir un impacte en l'aprenentatge matemàtic de l'alumne durant la transició entre les etapes d'educació primària i secundària. Partint dels estudis de Ball sobre el Mathematical Knowledge for Teaching...