Página 1 dos resultados de 42 itens digitais encontrados em 0.014 segundos

El papel de la sociedad civil en la construcción de sistemas de salud equitativos; Revista Cubana De Salud Publica

Vega Romero, Roman Rafael
Fonte: Pontifícia Universidade Javeriana Publicador: Pontifícia Universidade Javeriana
Formato: 1-16
Relevância na Pesquisa
26.36%
37-2; Objetivo Proveer evidencias sobre la contribución de la Sociedad Civil a la construcción de sistemas de salud equitativos. Fuente de datos Se revisaron diferentes fuentes de información, buscadores y bases de datos, entre ellas, Google, los sitos Web de las Naciones Unidas, el Training and Research Support Centre, The Southern Africa Regional Network for Equity in Health, la Iniciativa sobre la Sociedad Civil de la OMS, la OPS e iniciativas públicas y privadas. Los artículos que se revisaron incluyeron archivos de investigación, artículos publicados con revisión de pares, literatura gris, revisiones sistemáticas de documentos e informes especializados sobre el tema. Algunas de las las palabras clave empleadas fueron: personas centradas en sistemas de salud, equidad y políticas públicas, organizaciones no gubernamentales y sistemas de salud, organizaciones no gubernamentales y acción intersectorial en salud. Síntesis de los datos Las evidencias muestran que la Sociedad Civil ha podido contribuir a constituir sistemas de salud equitativos por su enfoque centrado en las personas y en la población, en la acción intersectorial por la salud y en el empoderamiento y movilización social. Sin embargo, muchas acciones de organizaciones de la Sociedad Civil también han sido funcionales a las políticas globales y nacionales que defienden intereses privados del mercado. Tales acciones en algunos casos han sido focalizadas...

Quality in action research : reflections for second-order inquiry

Martí Olivé, Joel; Villasante, Tomás R.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2009 ENG
Relevância na Pesquisa
36.05%
One of the current debates in action research concerns the quality of these practices.Up to now, many contributions have focused on defining specific criteria based on action research epistemology. This article sustains (1) that prior to dealing with these questions, it is necessary to define for what purpose and for whom we are making the evaluation; (2) that this leads us to make a distinction between different evaluation models; and (3) that the quality strategies and criteria will be different for each model.In particular, the article confronts an academic evaluation model as a form of external control over the quality of action research and an internal, participatory evaluation model as a quality strategy aimed at establishing feedback for the process. Final considerations are given about the implications of both models for academia

Els relats històrics a les aules de secundària. Un cas d'investigació-acció

Grau Verge, Ferran
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
36.61%
La finalitat essencial d'aquesta tesi és respondre a les següents preguntes: Com les i els alumnes de l'ESO construeixen relats històrics? I com s'aprèn o es pot aprendre a narrar i construir relats històrics? Per fer una aproximació prèvia a les respostes d'aquestes preguntes s'ha fet un repàs epistemològic i un altre de les recerques i aportacions realitzades des de l'ensenyament-aprenentatge. Després d'una lectura atenta de la literatura més actual s'apunta una definició de relat històric i una definició de relat històric escolar. A banda, s'enumeren els elements que componen aquests relats i les característiques essencials. A partir d'aquest bagatge es precisen els següents supòsits: - L'alumne de l'ESO és capaç de fer un relat sobre qualsevol fet o procés històric, però presenta moltes inexactituds i deixa d'emprar elements essencials. - La construcció d'un model sobre el relat històric a partir de les aportacions de la història, de la filosofia de la història i de la mateixa didàctica de la història, pot ser un instrument valuós en l'anàlisi de l'evolució de les representacions del pensament històric. - El relats històrics sorgits del model proposat seran complets i pertinents. - Emprar bastides ficcionals i bons plantejaments de problemes històrics afavoreix la confecció de relats històrics. Aquests supòsits comporten l'objectiu essencial d'aquesta recerca: comparar...

Eliminació de les quotes lleteres i taxes suplementàries a la UE i repercussió en la feina del sector

De la Torre Andreu, Enric
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Relatório Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
36.17%
Treball presentat a l'assignatura d'Ètica i Legislació. Gestió empresarial (102680); Dins de la Unió Europea hi ha un sector que legisla i regula el sector agrari. Es tracta de la Política Agrària Comuna (PAC a partir d’ara). Aquesta té com a objectius assegurar una productivitat elevada, un nivell de vida correcte al camp i uns preus assequibles per la ciutadania europea. Per fer-ho, intenta regular els preus del mercat agrícola, especialment en certs sectors com és el de la llet. Una de les mesures que ha pres al llarg del temps és la instauració de les quotes lleteres i taxes suplementàries. Es tracte d’una mesura proteccionista i temporal, tot i que porta vigent des del 1984. Al 2015 s’eliminarà aquesta mesura, provocant una liberalització del mercat. Aquesta acció tindrà una gran repercussió en quan a la producció lletera i de retruc en la feina dels veterinaris que es dediquen a aquest sector. En aquest treball intentarem respondre a les preguntes: - Quines seran les repercussions en el sector de la llet a nivell català més probables de l’eliminació de les quotes lleteres? - Quines seran les repercussions en la feina d’un veterinari rural que es dediqui a l’àmbit de les vaques de llet? Per respondre-hi explicaré primer què són exactament les quotes lleteres i les taxes suplementàries...

Música i matemàtiques : “Disseny, implementació i anàlisi d’una intervenció interdisciplinària a 3r de Primària”

Palou Sueiras, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
26.23%
Les relacions entre la música i les matemàtiques són naturals i innegables. Diversos estudis i investigacions així ho demostren. Tot i això, a nivell educatiu no sempre s’aprofita aquesta ben entesa, i ens trobem amb comptades aportacions i propostes que integrin ambdues àrees. El present treball parteix d’aquesta problemàtica, i tot emmarcant-se en el projecte EMP-P: Sounding Ways into Mathematics, planteja un procés d’investigació-acció el qual duu a la pràctica una proposta interdisciplinària per a demostrar que el lligam entre les matèries possibilita l’aprenentatge significatiu i una bona qualitat del procés d’e-a.; The relationship between music and mathematics are naturals and undeniable. Several studies and investigations prove it. However, in the educational level this advantage is not always well understood, and we only find a few contributions and proposals that include both areas. This project begins with this problem, and belongs to EMP-P’s project: Sounding Ways into Mathematics, which sets out a process of action-research that leads to a proposed interdisciplinary practice to demonstrate how the link between subjects makes possible a meaningful learning and a high quality of teaching-learning process.

Canvi i continuïtat conceptes clau en l'ensenyament de les ciències socials en l'educació secundària obligatòria /

Pons, Manel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.34%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu general de la tesi és investigar els encerts i les dificultats que tenen els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria en la construcció dels conceptes clau de canvi i continuïtat. L'opció d'ordenar el currículum escolar de Ciències Socials a partir dels conceptes clau, formulada en el seu moment al món educatiu anglosaxó, ha estat introduïda i defensada al nostre país per la doctora Pilar Benejam. En aquesta investigació, doncs, la influència del pensament d'aquesta doctora ha estat molt important, així com les investigacions referides a la utilització del llenguatge en la construcció del coneixement social. El marc teòric de la tesi intenta integrar la concepció socioconstructivista del procés d'ensenyament i aprenentatge escolar i els principis de Habermas de la teoria de la comunicació. A partir d'aquesta fonamentació es proposa un model d'investigació educativa inspirat en la investigació acció i en el paradigma sociocrític. En l'àmbit de la Didàctica de les Ciències Socials s'opta per un currículum elaborat a partir d'una selecció de conceptes clau de l'àrea, fet que permet treballar els continguts de manera interdisciplinària i integrar les categories d'espai i temps a una mateixa seqüència instructiva. El treball se centra en dotze alumnes de tercer d'ESO que pertanyen a un mateix grup i a un mateix centre educatiu...

Measuring in action research : four ways of integrating quantitative methods in participatory dynamics

Martí Olivé, Joel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
36.21%
Although action research uses both qualitative and quantitative methods, few contributions have addressed the specific role of the latter in this kind of research. This paper focuses on how quantitative methods can be integrated with participatory dynamics in action research designs. Four types of integration are defined and exemplified. The paper concludes with some reflections on how the integration of quantitative methods in these designs must address epistemological and methodological issues.

Los resquicios de la escuela. La organización escolar y los problemas de la investigación-acción en la escuela

Rambla, Francesc Xavier,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1998 SPA
Relevância na Pesquisa
46.12%

L'avaluació de les competències del psicomotricista en l'àmbit educatiu per millorar el seu desenvolupament professional

Forcadell Drago, Xavier
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
26.33%
La disciplina de la psicomotricitat ha augmentat la seva presència dins l'àmbit educatiu, per la seva importància en l'afavoriment del desenvolupament integral de l'infant. La figura del mestre psicomotricista resulta fonamental, però requereix d'una tecnicitat, competències i formació específiques que fan que sigui complexa de portar a la pràctica. Aquest estudi pretén establir les competències que caracteritzen el perfil professional del psicomotricista en l'àmbit educatiu i concretar un sistema per avaluar-les S'ha utilitzat una metodologia qualitativa a partir d'una triangulació entre els mètodes de la Teoria Fonamentada i de la Investigació – Acció. I els resultats s'han obtingut mitjançant un mostreig teòric i estratègic dels destinataris d'aquest estudi, i una triangulació de dades, en les quals s'han fet servir instruments qualitatius i quantitatius. També s'han utilitzat fonts secundàries, com la revisió de literatura i documentació, i l'elaboració d'una bitàcola de camp i d'anàlisi. L'anàlisi de les dades ha seguit les directrius del disseny sistemàtic de la metodologia de la Teoria Fonamentada, la qual ha permès fer un procés de categorització que ha determinat les competències del psicomotricista en l'àmbit educatiu i ha concretat un sistema per avaluar-les amb la finalitat que pugui afavorir el seu desenvolupament professional. En ell es mostren les fases a seguir per implementar-lo...

La entrevista filmada, una aproximación teórico-metodológica a su realización y uso para la investigación social

Mencaroni, Arianna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
46.16%
El present treball de recerca és una primera aproximació teòrico-metodològica a l'estudi de “l’entrevista filmada” per a la recerca social. En ell s'analitza la tensió conceptual entre els dos termes: "l'entrevista" i el "filmar". Així mateix, es posen a prova els conceptes plantejats en diferents contextos i pràctiques de recerca, atenent específicament als models de col•laboració i els rols aquí sorgits, amb l'objectiu de formular un marc interpretatiu de les qüestions a les quals s'enfronta l'investigador a l'hora de planejar, filmar i usar l'entrevista en una recerca social; El presente trabajo de investigación es una primera aproximación teórico-metodológica al estudio de la “entrevista filmada” para la investigación social. En él se analiza la tensión conceptual entre los dos términos: "la entrevista" y el "filmar". Asimismo, se ponen a prueba los conceptos de ahí derivados en distintos contextos y prácticas de investigación, atendiendo específicamente a los modelos de colaboración y los roles ahí planteados, con el objetivo de formular un marco interpretativo de las cuestiones a las que se enfrenta el investigador a la hora de planear, filmar y usar la entrevista en una investigación social

Figuras performativas de la acción colectiva una trayectoria con la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desde las políticas de conocimiento feminista y la etnografía crítica /

Aguirre Calleja, Ana Cristina
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
46.35%
La aportación de esta tesis se realiza específicamente en el campo de la acción colectiva, realizando una relectura de sus marcos conceptuales a partir llevarlos al plano de la figuración. La figuración es una práctica elaborada a partir de los desarrollos de Donna Haraway. Esta práctica trata de reconfigurar los campos de saber a modo de mapas que localizan, en este caso, las trayectorias de acción colectiva y las reglas por medio de las cuales estas acciones performan, con el fin de mostrarnos sus efectos. Estos mapas, como mapas vivos, son mediados por imágenes que prestan sus características al mapa para llevar el análisis a otro nivel . La apuesta de la tesis es analizar el potencial performativo de la acción colectiva a través de realizar un recorrido con la CCIODH a modo de una etnografía crítica. Las siglas CCIODH refieren a la Comisión Civil de Observación por los Derechos Humanos. La etnografía se desarrolla durante la Sexta Visita de observación en México en tres conflictos sociales: Chiapas, Atenco y Oaxaca. El compromiso de la CCIODH es una estrategia civil de defensa de los derechos humanos desde y para la sociedad civil. Este trabajo abre sus propias perspectivas a partir de la posibilidad de aplicar las figuraciones a diferentes ámbitos de análisis. Desarrollando un método por medio del cual pueden llegar a ser articuladas...

Replanteando la investigación de campo : relatos y lugares

Spink, Peter
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
26.32%
La narrativa dominante en gran parte de las investigaciones en psicología es aquella donde se considera la ciencia empírica como un programa de actividades muy especial, teniendo como fin lo que Richard Rorty llamó de “la verdad redentora”. Es decir un “conjunto de creencias que terminarían, por siempre, con el proceso de reflexión acerca de que hacer con nosotros mismos” (200) p.2); una creencia de que hay algo “por detrás de la apariencia, la única y verdadera descripción de todo lo que pasa, el secreto final” (2000 p.2). Por presumir que llevan las esperanzas futuras de la humanidad en sus hombros, los científicos se consideran gente especial; cuidadosamente preparados y capacitados, que cumplen con sus deberes en maneras igualmente especiales. Las mensuraciones deben hacerse con cuidado, las observaciones deben ser objetivas y los procedimientos correctos se hacen necesarios para evitar la contaminación de lo observado por el observador. Aunque la orientación de la ciencia empírica es mas fuerte en la psicología experimental, la hegemonía ejercida por esta orientación es muy grande en las demás áreas – incluyendo la psicología social. En la investigación cualitativa, es necesario demostrar que las personas han sido capacitadas para hacer las entrevistas abiertas...

Innovació en el currículum de ciències socials i formació del professorat una recerca-acció /

Boixader i Corominas, Agnès
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.78%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta investigació concilia la innovació curricular, la investigació educativa i la formació del professorat de Ciències Socials de secundària. És una mostra d'una línia de treball que pretén generar un canvi, innovar, en les pràctiques educatives d'aula per tal d'adaptar l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències Socials a les necessitats dels nous contextos. Pretén donar resposta a preguntes com: quina és la millor manera de treballar a l'aula per aconseguir un bon aprenentatge en Ciències Socials? Com pot el professorat de Ciències Socials fer bones pràctiques? Com es pot formar un professor o una professora de secundària «sentint» que es forma? Com pot, el professorat, fer seu el bagatge teòric d'una innovació? La investigació ha estat possible gràcies a la col·laboració de Diàleg 9, un equip de 9 persones d'especialitats diferents en el camp de les Ciències Socials, que treballant a l'ESO i el Batxillerat van acceptar de bon grat fer innovació curricular a les seves aules. Per tal d'assumir el marc teòric de la línia d'investigació que sobre conceptes socials clau han fet Benejam, Batllori o Casas es va dissenyar un curs de formació i ha estat la seva col·laboració i cooperació quotidianes que han permès fer la investigació mentre tots hi apreníem a fer «bones pràctiques» educatives. La tesi consta de dues parts. En la primera es fa descripció de tot el procés per tal que el lector pugui situar-se en el context de la investigació; s'hi justifica la recerca...

Review essay : from local practices to public knowledge : action research as scientific contribution

Martí Olivé, Joel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 ENG
Relevância na Pesquisa
46.15%
Índex de l'obra ressenyada : Kathryn HERR and Gary L. ANDERSON, The Action Research Dissertation : A Guide for Students and Faculty. Thousand Oaks, CA : Sage, 2005; En los últimos años la investigación acción se ha ido introduciendo progresivamente en la reflexión académica y, con ello, han aparecido publicaciones como The Action Research Dissertation, específicamente orientadas a la realización y presentación de memorias de investigación desde estas metodologías. Más allá de los aspectos puramente instrumentales (aportar criterios y herramientas para la realización de trabajos académicos mediante investigación acción), el libro plantea algunos puntos que juegan un papel clave en la evaluación de la investigación acción en la universidad: sus fundamentos epistemológicos, la posicionalidad del investigador/a, los criterios de calidad y las formas de narrar el proceso. Este ensayo revisa los contenidos del libro en los puntos citados e introduce algunas reflexiones sobre las aportaciones y ausencias del libro, sobre la distinción entre el proceso de investigaciónacción y la memoria académica, así como también, más globalmente, sobre la relación entre la universidad, la investigación acción y las prácticas sociales suscitadas a partir de la lectura.; In recent years action research has been gradually introduced into academic thought...

Movimientos anti-mineros: el caso de Pascua-Lama en Chile

Urkidi Azkarraga, Leire
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 SPA
Relevância na Pesquisa
36.16%
En los últimos años, el aumento de proyectos de minería aurífera en América Latina ha dado lugar a toda una serie de protestas comunitarias englobadas en la consigna del “NO a la minería de oro”. El conflicto de Pascua-Lama, en el chileno Valle del Huasco, fue estudiado durante cuatro meses de trabajo de campo dentro de la metodología de Investigación-Acción. A partir de aquí, se analizaron los intereses y valores defendidos por los actores involucrados en el conflicto así como sus respectivas fuerzas de poder (análisis CLIP). A través de una reconstrucción cronológica del mismo, se observó cómo el cambio de posicionamiento de los grandes agricultores locales supuso un antes y un después en el esquema de poderes. A nivel estratégico, las consultas populares de Tambogrande (Perú), Esquel (Argentina) o Sipacapa (Guatemala), entre otras, no fueron imitadas por el movimiento anti-Pascua-Lama. Aquí, se optó por la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales para oponerse al proyecto de la transnacional Barrick Gold. Estas alianzas propiciaron un mayor acceso a los medios de comunicación que, junto con los conocimientos adquiridos por la práctica activista, supusieron un aumento del poder (un “empoderamiento”) de la comunidad local.; In recent years...

El papel de los estudios lingüísticos en la investigación psicosocial : el caso de las pasiones y los sentimientos

Harré, Rom
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 SPA
Relevância na Pesquisa
36.15%
Entendiendo la conversación como el modelo principal para comprender los episodios sociales, este trabajo pretende plantear un nuevo paradigma en psicología social y explorar sus aportaciones en la investigación psicosocial. Las destrezas lingüísticas se presentan como el medio a partir del cual se construyen los episodios sociales, y conceptos como acción, acto y posición son planteados como conceptos útiles para entender la vida cotidiana. A continuación se intenta desarrollar la aplicabilidad de dichos conceptos a partir de un ejemplo centrado en las emociones, pasiones y sentimientos, llegando a la conclusión de que este nuevo paradigma en psicología social presenta la oportunidad de vencer aquellos problemas que presenta la psicología de las culturas ajenas o la psicopatología.; Assuming conversation as the principal model for understanding social episodes, this work aims at presenting a new paradigm in social psychology, exploring its contributions to psychosocial research. Linguistic skills are presented as the way through which social episodes are constructed, and notions as action, act and position are plotted as useful notions for the understanding of daily life. Then, the application of these notions takes place through examples of emotions...

Webquest y cine en la historia contemporánea : una experiencia de investigación-acción curricular en bachillerato

Acosta Barros, Luis Miguel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
36.15%
Las TIC representan una oportunidad para la integración en la enseñanza de estrategias de aprendizaje colaborativo, más activas, que sitúen al estudiante en el centro de su proceso de adquisición de conocimiento. No obstante, la posibilidad de un cambio real de paradigma no es automático ni fácil, y exige por parte de los docentes la identificación, el análisis y la superación de resistencias y dificultades. En este sentido, presentamos una experiencia propia de investigación-acción que ha recurrido a la Webquest como método para la mejora en la didáctica de la historia desde el empleo del cine como recurso.; The ICTs represent an opportunity to incorporate more active collaborative learning strategies in the teaching practise, which can put the students in the center of their own process of knowledge acquisition. However, the possibility of a real change in the paradigm is not something easy or automatic, and teachers are forced to identify, analyse and overcome difficulties and reluctances. In that respect, we introduce here our own action research experience which has made use of Webquests as a method to improve History Methodology using cinema as a resource.

La investigación-acción en didáctica de las ciencias: perspectiva desde las revistas españolas de educación

Romera Iruela, María Jesús
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
36.17%
En este artículo se elabora un marco conceptual de la investigación-acción en educación y se ofrece el desarrollo que dicha modalidad de investigación ha tenido en la Didáctica de las Ciencias, a través de la identificación de los artículos publicados en las revistas de educación españolas y del análisis de sus contenidos. Se aporta el perfil personal, social y cognitivo de esta línea de investigación y la incidencia que ha tenido la investigación-acción española en la Didáctica de las Ciencias, en la práctica docente, en la formación del profesorado y en su desarrollo profesional.; This article presents a conceptual framework for action research in Education. It also provides a detailed analysis of the development this modality of research has revealed in Science Education. The investigation has been performed through the identification of those articles published in Spanish journals of Education and the subsequent detailed analysis of their contents. The personal, social and cognitive profile of this line of research is also analyzed, as well as the impact it has had in Spanish action research in Science Education, in teaching practice, in teacher training and in the professional achievements of those teachers.

Assessment of young language learners : using rubrics to bridge the gap between praxis and curriculum

Cañete Outeiral, Anna Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 ENG
Relevância na Pesquisa
26.35%
This article discusses an action research project that took place during the author's second year of teaching English as a foreign language. During the course, the author/teacher was given the responsibility of introducing English as to a group of beginning young language learners (first graders; ages five to seven). Following a few months of teaching, the author detected the need to develop better strategies for the assessment of the pupils’ oral skills. This led to the subsequent steps of designing and implementing an Action Research (AR) project the following aims: to find an assessment system that worked well for the author/teacher, that provided clear evidence of the learners' improvements in their communicative competence and that matched the objectives as stated in the national curriculum for foreign language teaching and learning. This article will describe and discuss the design and outcomes of the AR.; Este artículo explica un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante el segundo año de experiencia profesional de una profesora de Inglés como Lengua Extranjera. Durante el año académico, la autora/ profesora se le dio la responsabilidad de introducir Inglés a un grupo de alumnos de primer grado (entre cinco y siete años)...

Doctor Honoris Causa John Elliott

Elliott, John; Rué, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Documents institucionals Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg; image/jpeg
Publicado em //2003 CAT
Relevância na Pesquisa
46.17%
El professor John Elliott és a l'actualitat Professor d'Educació al Centre for Applied Research in Education (CARE), a la School of Education, de la Universitat d'East Anglia, a Norwich, Regne Unit. Ha dirigit el CARE des de 1996 al 1999 i ha estat Degà de la School of Education and Professional Development entre el 1992 i el 1995. El seu reconeixement intel•lectual internacional li prové fonamentalment del fet d'haver desenvolupat la teoria i la pràctica de la Recerca en l'Acció, una conceptualització avui progressivament acceptada arreu, en el context del desenvolupament curricular i professional, mitjançant un extraordinari nombre de projectes de recerca col•laborativa amb ensenyants i centres educatius, així com amb altres col•lectius professionals. La Recerca en l'Acció és una estratègia de recerca social basada en el principi que són els agents els qui actuen i no les institucions, i que són les seves decisions les que compten a l'hora de dirigir l'acció social i no les reglamentacions i les constriccions institucionals. Finalment, són les evidències de la reflexió compartida les que mostren les vies de continuïtat en la millora de les intervencions. En aquest sentit, la raó final i més decisiva del progrés de les pràctiques professionals i institucionals cal buscar-la en la reelaboració conceptual i pràctica que fan els propis implicats en els contextos i en les accions. Sempre segons una lògica de responsabilitat i d'horitzontalitat a partir d'un procés metodològic de recerca...