Página 1 dos resultados de 297 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Métodes digitals per la determinació del volum del ventricle esquerre en imatges gammagràfiques

Pladellorens i Mallofré, Josep
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.67%
Descripció del recurs: el 18-08-2008; Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Diferents mètodes han estat utilitzats per calcular el volum del ventricle esquerre. En aquesta tesi s'analitzen alguns d'aquests mètodes. Dins dels mètodes que utilitzen imatges gammagràfiques, la determinació del contorn i del fons tenen una importància fonamental. Hem estudiat el mètode de Hawman i un nou mètode basat en morfologia matemàtica. Hem aplicat els mètodes a dos tipus d'imatges. Imatges d'un model i imatges de pacients que hem obtingut d'un hospital. S'han comparat els resultats obtinguts amb ambdòs mètodes amb els volums coneguts del model per una banda i amb els volums donats per experts en el cas de les imatges de pacients. El mètode basat en la morfologia matemàtica dona bons resultats i és superior al mètode de Hawman.; Diversos métodos han sido utilizados para calcular el volumen del ventrículo izquierdo. En esta tesis se analizan algunos de estos métodos. Dentro de los métodos que utilizan imágenes gammágraficas. La determinación del contorno y del fondo tiene una importancia fundamental. Hemos estudiado el método de Hawman y un nuevo método basado en la morfología matemática. Hemos aplicado los métodos a dos tipos de imágenes. Imágenes de un modelo e imágenes de enfermos que hemos obtenido de un hospital. Se han comparado los resultados obtenidos con ambos métodos con los volúmenes conocidos del modelo por un lado y con los volúmenes dados por expertos en el caso de las imágenes de los pacientes. El método basado en la morfología matemática da buenos resultados y es superior al método de Hawman.

Diseño de procesadores ópticos multicanales aplicación al procesado de texturas /

Barbé i Farré, Joaquim
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
27.74%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; En aquest treball s'estudia l'adaptació de tres processadors óptics, per aplicar-los a tasques de caracterització, classificació i seudo-coloració de textures. Gràcies a la velocitat i paral.lelisme de les arquitectures proposades les diferents aplicacions han pogut ser implementades en temps real. El primer processador óptic adaptat es el difractómetre convergent, arquitectura basada en la del correlador de transformades conjuntes (JTC). El processador óptic construït permet obtenir ópticament l'espectre de potencia de las imatges de les diferents textures utilitzades. Per tal de poder canviar les imatges en forma dinámica en el procesador s'ha utilitzat una pantalla de cristall liquid, configurada per modular en amplitut. El front d'ona al atravessar l'escena representada en amplitud en el modulador, es perturbat. En el pla on es forma l'imatge de la font puntual, junt amb aquesta, apareix l'espectre de potència de l'escena. Una càmera CCD situada en aquest pla i una tarja digitalitzadora es l'encarregada de capturar l'imatge de l'espectre, imatge que es analitzada per l'ordinador. La principal modificació realiztada l'arquitectura, respecte a un difractómetre convencional...

Contributions to computed tomography image coding for JPEG2000

Muñoz Gómez, Juan
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
27.74%
Avui dia, gràcies als avanços en la ciència mèdica, existeixen diverses tècniques d'imatges mèdiques destinades a tractar de revelar, diagnosticar o examinar una malaltia. Moltes d'aquestes tècniques produeixen grans quantitats de dades, especialment les modalitats de tomografia com- putada (CT), imatges per ressonància magnètica (MRI) i tomografia per emissió de positrons (PET). Per gestionar aquestes dades, els centres mèdics utilitzen PACS i l'estàndard DICOM per emmagatzemar, recuperar, distribuir i visualitzar imatges mèdiques. Com a resultat de l'alt cost d'emmagatzematge i transmissió d'imatges mèdiques digitals, la compressió de dades juga un paper clau. JPEG2000 és l'estat de l'art en tècniques de compressió d'imatges per a l'emmagatzematge i transmissió d'imatges mèdiques. És el més recent sistema de codificació inclòs en DICOM i propor- ciona algunes característiques que són interessants per a la codificació d'aquestes imatges. JPEG2000 permet l'ús de finestres d'interès, accés a diferents grandàries de la imatge o la decodificació una regió específica d'ella. Aquesta tesi aborda tres problemes diferents detectats en la codificació de CT. El primer prob- lema de la codificació d'aquestes imatges...

Análisis de las imágenes del cuerpo humano en libros de texto españoles de primaria

López-Manjón, Asunción; Postigo, Yolanda
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
27.79%
Las imágenes utilizadas en la enseñanza, consideradas como sistemas externos de representación, suponen un desafío educativo debido a las numerosas dificultades que tienen los estudiantes con este tipo de material. El objetivo del trabajo es determinar si el tratamiento de las imágenes en los libros de texto seleccionados facilita su aprendizaje. Analizamos las imágenes sobre el cuerpo humano de libros de 3.º, 4.º y 6.º cursos de educación primaria de tres editoriales españolas. Examinaremos si hay diferencias entre editoriales y si existe algún tipo de secuenciación del uso de las imágenes a través de los cursos. Analizaremos el número, tamaño, tipo de imagen, presencia o ausencia de componentes visuales y verbales de la imagen, y si existe referencia a la imagen en el texto. Los resultados muestran que el tratamiento dado a las imágenes no ayuda a superar las dificultades con las que se enfrentan los estudiantes, al no incluir recursos específicos que podrían guiar su interpretación. La comparación entre las editoriales indica que una de ellas proporciona significativamente más recursos que las otras para el aprendizaje a partir de las imágenes. Aunque escasos, existen algunos criterios de secuenciación de las imágenes a lo largo de los cursos.; Les imatges utilitzades en l'ensenyament...

La Cohesió en narracions amb imatges estudi evolutiu amb una població catalano-parlant /

Domingo i Morera, Ramon
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.58%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquest treball estudia tres recursos lingüístics que forneixen la cohesió textual:Els temps del verb i les seves formes aspectuals, La Referència de Persona i els Connectors,amb l' objectiu general de mostrar, quins d'aquests recursos apareixen a les diferents edats de la mostra de subjectes que hem seleccionat. METODOLOGIA GENERAL PARTICIPANTS Una població integrada per deu subjectes de cada edat : 3,5,7,9,11 i 13,20 i 72 anys ( mitjana) MATERIAL Dues històries gràfiques que els subjectes han d'explicar. La història gràfica A, consta de sis vinyetes, i la història gràfica B de 7 vinyetes. PROCEDIMENT Entrevistes individuals . En primer lloc es presentava la història A ordenada i tot seguit la B . La consigna utilitzada era : "Ara et mostraré una història amb imatges i tu m'has d' explicar el que hi veus. Tens tot el temps que vulguis per mirar les imatges. Quan estiguis a punt ja pots començar". Les narracions gravades amb video i transcrites i codificades amb el format CHAT del CHILDES PROJECT ( Mc. Whinney ,1994 ). RESULTATS 1r.-El context narratiu (la consigna donada, i el coneixement compartit entre el parlant i el receptor ) influeix en la utilització de les formes verbals de present o de passat...

Per què les imatges científiques poden ser problemàtiques per a l’ensenyament de les ciències?. L’exemple de l’estructura, el color i la forma d’una imatge científica

López Simó, Víctor; Pintó, R.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
37.47%
Aquest article tracta algunes de les dificultats que els estudiants poden trobar-se en la lectura d’imatges científiques. L’article analitza breument tres imatges molt corrents (un espectre electromagnètic, una òrbita terrestre i una representació molecular d’un sòlid) i a cadascuna d’aquestes imatges s’identifica un element problemàtic: un element visual que pot fomentar interpretacions i comprensions incorrectes.

Evaluación de la regeneración ósea mediante procesado de imagen

Pascual Merino, Aleix; Álvarez López, José M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 SPA
Relevância na Pesquisa
27.67%
La regeneració òssia és un procés estudiat per experts de tot el món. Aquests experts estudien materials capaços d’accelerar el procés de formació de teixit ossi en zones on s’han produït defectes ossis. Després d’un determinat període de temps de l’aplicació dels materials d’estudi en la zona on hi havia una manca de teixit ossi, s’obtenen imatges d’aquesta zona on l’expert mitjançant l’ inspecció visual d’aquestes imatges avalua si l’os s’ha regenerat bé o no. El problema d’aquest mètode d’avaluació es que requereix d’un expert on la valoració d’aquest és subjectiva i difícil de quantificar, el que pot provocar que hi hagi discordança entre experts. Amb la finalitat de aprofitar les imatges en que es basa l’expert per avaluar la capacitat de regeneració òssia dels materials d’estudi es proposa realitzar un anàlisi quantitatiu de la regeneració òssia basat en el processament d’imatge. L’algorisme dissenyat es capaç de classificar imatges de la mandíbula en: imatges de regeneració bona i dolenta mitjançant la parametrització de l’histograma de nivells de grisos de la imatge, solucionant la falta d’objectivitat del mètode d’avaluació de la regeneració òssia i la necessitat d’un expert per realitzar-la.; La regeneración ósea es un proceso estudiado por expertos de todo el mundo. Estos expertos estudian materiales capaces de acelerar el proceso de formación de tejido óseo en zonas donde se han producido defectos óseos. Después de un determinado periodo de tiempo de la aplicación de los materiales de estudio en la zona que carecía de tejido óseo...

Algorithms for the multiple variants of registration in 3D range data

Mateo Prous, Xavier
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
27.79%
Des del naixement de la fotografia hi ha hagut sempre un gran interès en la possibilitat de detectar una tercera dimensió en les imatges obtingudes per una càmera. Aquesta tercera dimensió permetria la diferenciació i filtrat dels diferents objectes presents a una escena, i per tant facilitar molts del problemes actuals en la recerca de visió per computador. Per tal d'aconseguir-la, diverses tècniques s'han anat utilitzant a través del temps, des de la clàssica estereoscopia fins a altres mètodes més actuals com el Structure from Motion. Durant els darrers anys l'evolució de la tecnologia ha fet possible l'aparició de dispositius que permeten la captura directa d'aquesta informació 3D sense la necessitat d'una intervenció manual. L'ús de diferents espectres de llum com el làser o la llum infraroja, així com la seva integració en els dispositius, han possibilitat aquesta important millora, acompanyada al mateix temps d'una reducció en el preu dels components que ha fet possible el seu ús per gran part de la comunitat de recerca. Aquesta tesis està enfocada en el principals problemes derivats de l'ús de les anomenades càmeres range que, a més de la imatge RGB usual, ofereixen una imatge addicional indicant la distància als objectes de l'escena. Gràcies a l'aplicació directa d'aquestes imatges range...

Imatges i paraules

Tuson, Jesús
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2002 CAT
Relevância na Pesquisa
27.47%
La idea que vivim en l'era de les imatges és posada en qüestió en aquest escrit, en què es planteja una continuïtat entre etapes molt antigues del desenvolupament humà, on ja existia una harmonia entre la dimensió visual i la sonora o lingüística. L'increment de les imatges, a més, no sembla que posi en perill la capacitat humana, essencial i distintiva, d'adquisició i ús de les llengües. Si de cas, l'allau de les imatges deixarà empremtes en el lèxic; però no influiran en els nivells pregons de les llengües, sotmesos, és clar, al canvi lingüístic ordinari.; This article casts doubt over the idea that we live in an era of images, and puts forward a continuity between the far-distant periods of human development, where there was harmony between the visual dimension and that of the sonorous or linguistic ambit. Furthermore, the increase in images does not appear to have threatened the essential and distinctive human capacity for the acquisition and use of languages. It may well be that the veritable avalanche of images will leave its mark on the lexis; but this will not influence the deepest levels of language, which are submitted, naturally, to ordinary linguistic change.

Organització d'imatges segons contingut

Vilana Roca, Marc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
27.58%
Aquesta memòria farà un repàs sobre les característiques més importants de les imatges (color, textura i forma). La combinació d’aquestes característiques seran les que ens donaran un índex de semblança entre imatges, s’utilitzaran diferents mètodes sobre una base de dades relativament petita, unes 500 imatges obtingudes aleatòriament i on com a mínim existeixen dues imatges semblants, per tal d’extreure algunes conclusions. Finalment s’implementarà una petita aplicació en Matlab que utilitzi els algorismes que millor resultat donen per aquesta base de dades.; Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

Fast computer vision algorithms applied to motion detection and mosaicing

Vivet Tañà, Marc
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
27.79%
"The research described in this book was carried out at the Computer Vision Center; Aquesta tesi està centrada en la detecció de moviment i el seu aprofitament per la sumarització de les escenes de vídeo en imatges mosaic. Mentre construir la imatge mosaic amb càmeres pivotants és un tema ben conegut, no es aquest el cas per les càmeres amb moviment. El primer pas consisteix en alinear totes les imatges en un únic sistema de coordenades. Aquest procés, anomenat alineament d'imatges, prové de l'estimació de la transformació que projecta cada imatge de vídeo en aquest sistema de coordenades comú. La imatge mosaic es genera assignant a cada punt, un cert valor derivat de la informació transmesa per les diferents imatges amb informació sobre aquest punt. Moviment i mosaics estan profundament relacionats. La tesi s'estructura en sis capítols. Després d'una introducció als aspectes de percepció del moviment en una seqüència de vídeo i exposar el pla de la tesi, el segon capítol aborda el problema de la detecció de moviment amb càmeres estàtiques. Amb aquesta finalitat, es presenta una àmplia descripció dels algoritmes de separació del fons de la imatge descrits en la literatura. Es presenta a continuació l'algoritme de sostracció de fons desenvolupat en la tesi. Aquest algorisme combina diferents senyals visuals i utilitza un model gràfic probabilístic per garantir la coherència espai-­‐temporal per al model de fons. Aquest model representa cada píxel com una variable aleatòria amb dos estats...

Compressió d'imatges de DNA microarray basada en autosimilaridad

Ruibal Montoro, Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 01/07/2014 SPA
Relevância na Pesquisa
27.47%
Els experiments DNA microarray generen milers de dades en forma d'imatges al voltant de tot món. Aquesta informació ha de ser eficientment emmagatzemada ja que cal guardar fins que les tècniques d'investigació estiguin cent per cent desenvolupades i estandarditzades. A partir de l'estudi de les característiques de les imatges DNA microarray, aquest article descriu un algorisme de compressió d'imatge sense pèrdua basat en la autosimilaridad de les mateixes imatges. S'han generat taules de dades a partir d'experimentar amb la codificació definida en aquest article. Dels resultats obtinguts s'observa que en determinats casos s'aconsegueix obtenir una millora de fins a gairebé 2 bpp a la compressió d'una imatge codificada respecte a una sense codificar pel algoritme basat en la autosimilaridad. En altres casos aquesta codificació significa fins a 3 bpp d'empitjorament en els resultats. En conclusió, amb una tècnica encara per millorar s'ha demostrat que utilitzant la autosimilaridad de les imatges DNA microarray per fer una codificació és possible obtenir millors resultats de compressió.; Los experimentos DNA microarray generan miles de datos en forma de imágenes alrededor de todo mundo. Esta información tiene que ser eficientemente almacenada ya que es necesario guardarla hasta que las técnicas de investigación estén cien por ciento desarrolladas y estandarizadas. A partir del estudio de las características de las imágenes DNA microarray...

Aplicació per a mòbils Android per a poder cercar text en imatges

Vila Tudela, Eloi
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 30/06/2014 CAT
Relevância na Pesquisa
27.83%
Les imatges s'usen cada vegada més en àmbits molt diversos. Aquestes imatges solen contenir colors, objectes i/o textos i les bases de dades poden contenir infinitat d'imatges. Existint tantes imatges apareix la necessitat de classificar-les, d'ordenar-les i de poder-ne buscar alguna en concret i trobar-la amb relativa facilitat (que una persona hagi de repassar totes les imatges d'una base de dades pot ser una tasca molt poc productiva i ineficient). El resultat d'aquest treball és la classificació d'imatges segons les lletres o text que contenen i la seva posterior recuperació. S'ha desenvolupat una aplicació per a dispositius mòbils amb sistema Android que envia el text que l'usuari vol buscar al servidor on estan allotjades les imatges. Aquest servidor busca entre les imatges que disposa les cinc que contenen un text i que aquest s'assembla més al text rebut. Aquestes imatges són retornades a l'aplicació i mostrades a l'usuari. Un exemple d'ús podrien ser les imatges del sistema Street View de Google.; Las imágenes se usan cada vez más en ámbitos muy diversos. Estas imágenes acostumbran a contener colores, objetos y/o textos y las bases de datos pueden contener infinidad de imágenes. Existiendo tantas imágenes surge la necesidad de clasificarlas...

El meu àlbum digital : Model-Vista-Controlador, PHP i Android

Agudo Gonzalez, Victor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 30/06/2014 CAT
Relevância na Pesquisa
27.58%
El projecte "El meu àlbum digital" neix de la necessitat de guardar les nostres imatges en àlbums digitals. Per a això, s'ha desenvolupat una aplicació que permet sincronitzar les nostres imatges i associar-les a àlbums que anteriorment hem creat. La solució, una aplicació mòbil i una aplicació web amb una interfície moderna i intuïtiva per oferir un servei encara inexistent al mercat. El projecte "El meu àlbum digital" neix de la necessitat de guardar les nostres imatges en àlbums digitals. Per a això, s'ha desenvolupat una aplicació que permet sincronitzar les nostres imatges i associar-les a àlbums que anteriorment hem creat. La solució, una aplicació mòbil i una aplicació web amb una interfície moderna i intuïtiva per oferir un servei encara inexistent al mercat.; El proyecto "Mi álbum digital" nace de la necesidad de guardar nuestras imágenes en álbumes digitales. Para lo cual, se ha desarrollado una aplicación que permite sincronizar nuestras imágenes y asociarlas a álbumes que anteriormente hemos creado. La solución, una aplicación móvil y una aplicación web con una interfaz moderna e intuitiva para ofrecer un servicio todavía inexistente al mercado. El proyecto "Mi álbum digital" nace de la necesidad de guardar nuestras imágenes en álbumes digitales. Para lo cual...

Quantificació de traces d'ús en instruments lítics mitjançant imatges digitalitzades Resultats d'experiments amb xarxes neurals i estadística /

Pijoan López, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
37.74%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El treball, com a acció física que és, modifica la matèria. Aquest és el principi bàsic de les anàlisis de traces d'ús. La modificació de la matèria a partir del treball basteix a la societat dels productes necessaris per a la seva reproducció social. De fet, els instruments lítics formen part d'aquests productes. Nosaltres podem identificar els instruments mitjançant les anàlisis de traces d'ús, a instàncies d'inferir l'acció social. A més, nosaltres hem de pensar com observar el canvis en la matèria. Això en principi ho solventem mitjançant imatges. Definim la imatge com a una representació emergent de la Realitat. En aquest sentit, qualsevol imatge és una modelització de la Realitat. Reconeixem objectes mitjançant imatges i, en aquest procés, definim aquells aspectes que considerem rellevants. Aquest és un bon mètode per desenvolupar la nostra feina, però val a dir que sorgeixen cert problemes que es vinculen amb la inherent subjectivitat del procés d'observació. Les imatges digitals aporten una possible solució, donat que la seva pròpia configuració digital ens permet quantificar-les. Es pot desenvolupar una més complexa quantificació a partir dels valors numèrics dels píxels...

Scene classifier for real time road detection

Gili Albareda, Enric; Álvarez López, José M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
27.47%
L’objectiu principal del projecte és el de classificar escenes de carretera en funció del contingut de les imatges per així poder fer un desglossament sobre quin tipus de situació tenim en el moment. És important que fixem els paràmetres necessaris en funció de l’escenari en què ens trobem per tal de treure el màxim rendiment possible a cada un dels algoritmes. La seva funcionalitat doncs, ha de ser la d’avís i suport davant els diferents escenaris de conducció. És a dir, el resultat final ha de contenir un algoritme o aplicació capaç de classificar les imatges d’entrada en diferents tipus amb la màxima eficiència espacial i temporal possible. L’algoritme haurà de classificar les imatges en diferents escenaris. Els algoritmes hauran de ser parametritzables i fàcilment manejables per l’usuari. L’eina utilitzada per aconseguir aquests objectius serà el MATLAB amb les toolboxs de visió i xarxes neuronals instal·lades.

Geometric differential operators for shape modelling

Gil Resina, Debora
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
27.58%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Les imatges médiques motiven la recerca en molts camps de visió per computador i processament d'imatges: filtratge, segmentació, modelat de formes, registració, recuperació i reconeixement de patrons. Degut a canvis de contrast febles i una gran diversitat d'artefactes i soroll, les tecniques basades en l'anàlisis de la geometria dels conjunts de nivell més que en la intensitat de la imatge donen resultats més robustos. Partint del tractament d'imatges intravasculars, aquesta Tesi es centra en el diseny de operadors diferencials per al procesament d'imatges basats en principis geometrics per a un modelat i recuperació de formes fiable. De entre totes les àrees que apliquen restauració de formes, ens centrarem en tecniques de filtratge i segementació d'objectes. Per a obtenir uns bons resultats en imatges reals, el procés de segmentació ha de passar per tres etapes: eliminació del soroll, modelat de formes i parametrització de corbes. Aquest treball tractaels tres temes, encara que per tal de tenir algoritmes tant automatitzats com sigui possible, disenyarem tecniques que satisfaguin tres principis bàsics: a) esquemes iteratius convergint cap a estats no trivials per evitar imatges finals constants i obtenir models suaus de les imatges originals; b) un comportament asymptotic suau per asegurar l'estabilització del procés iteratiu; c) un conjunt fixe de parametres que garanteixin el mateix (independentment del domini de definició) rendiment dels algoritmes sia quina sia la imatge/corba inicial. El nostre tractament des d'un punt de vista geomètric de les equacions generals que modelen els diferents processos estudiats ens permet definir tecniques que compleixen els requeriments anteriors. Primer de tot...

Efectes de la compressió amb pèrdua en les imatges de teledetecció i la cartografia resultant Lossy compression effects on remote sensing images and resulting cartography /

Zabala Torres, Alaitz
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
27.47%
Text en català i anglès; Descripció del recurs: el 14-07-2011; La teledetecció proporciona, probablement, la més enorme font de dades de la qual la humanitat disposa sobre el planeta. I aquesta generació de dades continua creixent a un ritme vertiginós, no només perquè els satèl·lits existents segueixen enviant imatges, sinó també perquè es llancen nous satèl·lits, en molts casos capaços de generar encara més informació. Aquest procés comporta enormes possibilitats d'aplicació, però també una important problemàtica de maneig de tota aquesta informació i una creixent necessitat de formats de compressió que permetin disminuir el volum de dades emmagatzemades sense disminuir significativament la qualitat de les imatges per a aplicacions posteriors. A més a més, el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE), promou l'establiment de serveis de dades web, que habitualment requereix de l'ús d'estratègies de compressió per a transferir imatges de manera repetitiva a entorns d'ample de banda potser restringit. L'objectiu principal d'aquesta Tesi doctoral és estudiar i quantificar els efectes de diferents tècniques de compressió amb pèrdua en la cartografia generada a través d'imatges de teledetecció...

Modeling, estimation and evaluation of intrinsic images considering color information

Serra Vidal, Marc
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
27.89%
Els valors dels píxels de les imatges són el resultat d'una combinació d'informacions visuals provinents de múltiples fonts. Recuperar la informació dels múltiples factors que han produït una imatge sembla un problema molt difícil. Tanmateix, és important fixar-se que els éssers humans desenvolupem l'habilitat d'interpretar les imatges i de reconèixer i aïllar determinades propietats físiques de l'escena. Les imatges que descriuen una sola característica física d'una escena s'anomenen imatges intrínseques. Aquestes imatges serien molt útils per la majoria de processos de la visió per computador, que sovint es veuen afectats pels diversos efectes que normalment trobem en les imatges naturals (ombres, especularitats, interreflexions, etc.) En aquesta tesi s'analitza el problema de l'estimació d'imatges intrínseques des de diferents punts de vista, com per exemple la formulació teòrica del problema, les cues visuals que poden ser útils per a estimar certes imatges intrínseques o els mecanismes d'avaluació del problema. Primer introduïm breument l'origen del problema de l'estimació d'imatges intrínseques i també parlem del seu context i d'alguns temes relacionats. Llavors, presentem una revisió exhaustiva de la bibliografia d'imatges intrínseques en el camp de la visió per computador...

Validació automàtica d'imatges de comptadors de gas

Lagunas Fernández, Aitor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em 30/06/2015 CAT
Relevância na Pesquisa
27.89%
Aquest projecte consisteix en la validació dels números basada en el reconeixement d'imatges, en concret, imatges de comptadors de gas on poden haver-hi diferents models. S'utilitzen uns descriptors de contorn HOG per les imatges, de manera que s'aconsegueix, mitjançant un entrenament, un model. Aquest model l'obtenim gràcies a una representació no supervisada de les imatges on es pot distingir el número de sèrie de cada comptador. Aquest projecte consisteix en la validació dels números basada en el reconeixement d'imatges, en concret, imatges de comptadors de gas on poden haver-hi diferents models. S'utilitzen uns descriptors de contorn HOG per les imatges, de manera que s'aconsegueix, mitjançant un entrenament, un model. Aquest model l'obtenim gràcies a una representació no supervisada de les imatges on es pot distingir el número de sèrie de cada comptador. Aquest projecte consisteix en la validació dels números basada en el reconeixement d'imatges, en concret, imatges de comptadors de gas on poden haver-hi diferents models. S'utilitzen uns descriptors de contorn HOG per les imatges, de manera que s'aconsegueix, mitjançant un entrenament, un model. Aquest model l'obtenim gràcies a una representació no supervisada de les imatges on es pot distingir el número de sèrie de cada comptador.; This project involves the validation of numbers based on image recognition...