Página 1 dos resultados de 9 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Rediseño de la imagen corporativa de la Agencia Estatal de Meteorología

Camacho Casas, Alexis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
26.7%
Aquest estudi es va concebre com un cas pràctic en el qual es mostrava la situació que viu el disseny gràfic a nivell institucional dins el marc de l'Estat Espanyol. La manera com això es va dur a terme va passar per la creació d'una nova proposta per a la imatge corporativa de l'Agència Estatal de Meteorologia. Es va presentar un manual d'estil professional, basat en l'anàlisi prèvia que es va realitzar dels elements bàsics del llenguatge del disseny gràfic de manera general i aplicats a l'actual imatge de la AEMet.; El presente estudio se concibió como un caso práctico en el que se mostraba la situación que vive el diseño gráfico a nivel institucional dentro del marco del Estado Español. La manera en como esto se llevó a cabo pasó por la creación de una nueva propuesta para la imagen corporativa de la Agencia Estatal de Meteorología. Se presentó un manual de estilo profesional, basado en el análisis previo que se realizó de los elementos básicos del lenguaje del diseño gráfico de manera general y aplicados a la actual imagen de la AEMet.; The present study was designed as a case in which the situation in graphic design at the institutional level within the framework of the Spanish state was shown. The way how this happened was performed by creating a new approach to the corporate image of the Meteorological Agency. A new professional style manual was done...

Gabinets de premsa i de comunicació. L’ambigua frontera entre el periodisme i les relacions públiques

Risquete, Jaume
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
26.29%
Els gabinets de premsa i de comunicació són una realitat present en moltes institucions, organitzacions i empreses amb l’objectiu de construir i transmetre una bona imatge i reputació amb tècniques informatives, publicitàries i de les relacions públiques. En els gabinets podem trobar periodistes, economistes, publicitaris i altres professionals. En aquest article s’analitza si aquests professionals fan periodisme o bé la seva tasca s’emmarcaria en les relacions públiques.; Press and communication offices are correctly present in many institutions, organizations and companies, their aim being to build and transmit a good image and reputation using informative, advertising and public relations techniques and skills. Journalists, economists, advertisers and other professionals can be found in these offices. This article analyzes whether the work of these professionals should be classed as journalism or public relations.

El "deber ser" del cuidado : una tipología de cuidado ideal

Genta Rossi, Natalia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Text; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
16.29%
Treball de recerca presentat al seminari de doctorat "Metodología para la construcción de tipologías con técnicas de análisis multivariado" de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales; Este artículo se propone presentar una tipología de cuidados ideal así como una caracterización de la población uruguaya en base dicha tipología. Se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta de Representaciones del Cuidado que indagaba en las situaciones consideradas ideales para el cuidado de niños y de adultos mayores, realizada por el equipo de género del Departamento de Sociología de la Universidad de la República (FCS, 2011). Para la construcción de las tipologías se utilizó el análisis de correspondencia, ya que se trabajó con variables nominales. Como resultado, se obtuvieron tres factores que refieren al grado deseado de institucionalización de los cuidados y del grado de obligación sentida por el cuidado familiar. Con el objetivo de caracterizar a la población se utilizó el análisis de clasificación. La población se divide en tres grupos, uno llamado familista, con alta obligación y media institucionalización (sobre todo en el caso del cuidado ideal a niños), un segundo llamado institucional...

Conflicte, discriminació i mediació a l'escola. Representacions, experiències i participació dels joves d'origen immigrant als centres de secundària

Villà Taberner, Rita
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
16.38%
Aquesta tesi doctoral aborda l'anàlisi de la mediació escolar en relació a les experiències de participació i representació dels joves d'origen immigrant als instituts de secundària, amb l'objectiu de discernir si aquestes poden constituir un exemple de racisme institucional. La tesi es divideix en tres parts diferenciades, que permeten una aproximació gradual a l'objecte final d'estudi. En una primera part es descriuen les percepcions en relació al conflicte escolar i la convivència per part de diversos autors: alumnat, opinió pública i perspectiva institucional. Aquesta triple aproximació ens permet obtenir una fotografia de quina és la imatge existent en relació al conflicte escolar, centrant-se amb la seva vinculació amb la immigració. A continuació s'introdueix la mediació en tant que estratègia restaurativa de resolució de conflictes, que substitueix la perspectiva punitiva clàssica per una visió centrada en el reconeixement del dany causat i la reparació. Aquesta part conté una anàlisi detallada del funcionament i característiques de la mediació escolar als instituts catalans, així com la constatació de les diverses resistències institucionals vers determinats usos d'aquesta pràctica. Finalment...

Por senderos inexplorados de la gestión educativa : en búsqueda de la imagen institucional perdida

Questa Torterolo, Mariela Esther
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
57.06%
El presente artículo explica la aplicación de una herramienta para el cambio de imagen institucional que deriva de los resultados obtenidos como consecuencia de una investigación realizada en un centro de formación en carreras técnicas. Dicho centro se encuentra situado en un departamento del interior del Uruguay donde se sufren problemas para incrementar las matriculaciones. El propósito que se persigue es reflexionar sobre la importancia de la imagen institucional para la captación de alumnos. La metodología de la investigación fue el resultado de la estructuración de un estudio de caso que se articuló con técnicas de corte cualitativo y cuantitativo. Se recurrió a entrevistas, encuestas, observaciones y recopilación documental como herramientas para la recolección de datos, lo que posibilitó la triangulación de la información. Los resultados del estudio demuestran la interrelación entre la oferta de cursos brindada, la calidad educativa de los mismos, la forma en que se comunica la oferta al entorno mediante la utilización del márquetin y la influencia de los factores internos de la organización en la imagen institucional. Las derivaciones de la investigación realizada llevan a la conclusión de que, trabajando en aspectos internos de la institución...

La comunicació de crisi com a eina de transformació de la imatge institucional: el 'Cas Palau'

Bellot Sáez, Adrià
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
66.89%
El present treball s'estructura a partir del procés comunicatiu emprat pel Departament de Comunicació del Palau de la Música per tal de pal•liar la seva crisi institucional iniciada l'estiu del 2009, arran del greu cas de corrupció denominat 'Cas Palau'. La investigació pretén comprovar quins factors componen la comunicació aplicada a la crisi, quin paper hi juga en la transformació de la imatge institucional i a través de quins mecanismes s'articula per tal que resulti efectiva, així com aplicar aquests elements a l'estudi de cas citat.; El presente trabajo se estructura a partir del proceso comunicativo efectuado por el Departamento de Comunicación del Palau de la Música para afrontar su crisis institucional iniciada en 2009, como consequencia del grave caso de corrupción denominado "Caso Palau". La investigación pretende comprobar qué factores componen la comunicación de crisis, cuál es su papel en la transformación de la imagen institucional y mediante qué mecanismos se articula para que resulte efectiva, así como aplicar estos elementos al estudio de caso citado.; This work is based in the communicative process executed by the Palau de la Música Department of Communication to trace its institutional crisis that began in 2009 as a consequence of a serious corruption case called "The Palau issue". The research aims to study the factors which take part in crisis communication...

Dones i migració a la Mediterrània Occidental. Barcelona, 2 al 6 de novembre de 1998

Ortiz Guitart, Anna; Pujol, Hermínia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
16.29%
Durant la primera setmana de novembre tingué lloc el curs Dones i migració a la Mediterrània Occidental, organitzat per l'Institut Català de la Mediterrània, amb l'objectiu d'analitzar i discutir temes relacionats amb la situació de les dones migrants des d'una òptica acadèmica i institucional. S'hi abordà el doble vessant de les seves condicions de vida, tant a les societats d'origen com a les d'acollida, s'hi revisà la seva imatge estereotipada i s'hi evidencià la diversitat de projectes migratoris d'aquestes dones.; Durante la primera semana de noviembre tuvo lugar el curso Mujeres y migración en el Mediterráneo Occidental, con el objetivo de analizar y discutir temas relacionados con la situación de las mujeres migrantes desde una óptica académica e institucional. Se abordó la doble vertiente de sus condiciones de vida, tanto en las sociedades de origen como en las de acogida, se revisó la imagen estereotipada que se tiene de ellas y se evidenció también la diversidad de los proyectos migratorios de estas mujeres.; Pendant la première semaine de novembre a eu lieu le séminaire Femmes et migration à la Méditerranée Occidentale avec la volonté d'analyser et discuter sur la realité des femmes migrantes du point de vue académique et institutionnel. On a parlé des conditions de vie dans les societés d'origine et les d'accueil et on a essayé de réviser l'image stéréotypée qu'on a d'elles pour rémarquer la diversité des projets migratoires de ces femmes.; During the first week of november took place the seminar Women and migration in Western Mediterranean...

Política, eleccions i caciquisme a Vic, 1900-1931

Tornafoch i Yuste, Xavier
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.29%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; A començaments del segle XX, en una cojuntura de descomposició institucional, la vida política local de la ciutat de Vic, població catalana d'uns 13.000 habitatnts situada a l'interior de Catalunya, seu de la diòcesi episcopal més extensa del país i amb un important Seminari Conciliar, comença a evolucionar en la direcció d'una modernització que, al llarg dels anys, constatarà importants transformacions. En el context català, la nova política de masses descansarà sobre tres aspectes principals. En primer lloc, s'organitzaran partits capaços de mobilitzar els afiliats i els simpatitzants per aconseguir uns objectius concrets: fer una manifestació, guanyar unes eleccions, constituir una seu social, editar un periòdic. En la fase de transició cap a les organitzacions «mobilitzadores», trobarem partits polítics que combinen el carisma exagerat de determinats líders amb la potència d'unes bases que no es deixen arrossegar si els seus criteris no coincideixen amb els dels «homes forts»; els partits estaran a mig camí entre la influència dels notables i el poder decisori de la militància organitzada. En segon lloc, les urnes reflectiran, progressivament...

Regulació, imatge i tecnologia. La dimensió relacional del Dret en la Societat de la Informació

Teodoro Martínez, Emma
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
26.13%
La societat de la informació (SI), i en particular les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Internet han obert l'espai a noves formes de regulació múltiples, diverses, i canviants. Aquesta tesi analitza tres sistemes i models de regulació desenvolupats en la intersecció dels àmbits del dret i la tecnologia que confirmen un canvi en la naturalesa de les noves formes de regulació emergents. Les propostes de regulació que es presenten en aquest treball es fonamenten en una perspectiva de dret relacional que integra les dimensions ètica, social, de governança i jurídica. Concretament presentem el disseny dels projectes CPAC, SAVASA i Mediakids. En la regulació, existeix una interacció contínua i a diversos nivells en la gestió de la informació. Els grups socials i les organitzacions tenen dinàmiques pròpies, i les eines que utilitzen tenen un origen molt divers. La dimensió relacional del dret consisteix en tots els mecanismes d'autoregulació i d'autocomposició que els grups socials es donen de forma semiautomatitzada en l'ús de les TIC. Es basen en la confiança, es produeixen de forma interactiva a través de la comunicació i el diàleg, i s'emmarquen en contextos institucionals que són ells mateixos heteroregulats des d'instàncies superiors (la UE...