Página 1 dos resultados de 60 itens digitais encontrados em 0.008 segundos

Apropiacions de la premsa a Catalunya durant la Guerra Civil

Figueres, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
76.37%
L'article fa una exhaustiva repassada del panorama de la premsa apropiada i col·lectivitzada durant la Guerra Civil espanyola. El fenomen, encara poc estudiat, presenta una gran varietat de matisos i particularitats. A més del relat històric de diferents casos de diaris apropiats i col·lectivitzats, amb el testimoni de diversos protagonistes que ho visqueren, la present recerca inclou una valoració de l'abast del procés i taules sobre els diaris ja existents, apropiats, transformats o de nova creació a Barcelona i a comarques. Tampoc no hi falten dades sobre impremtes i una distribució d'aquesta premsa segons la llengua de publicació i segons la seva ideologia.; The article deals extensively with the subject of newspapers and periodicals which were appropriated and collectivized during the Spanish Civil War; this subject had previously not been extensively researched in spite of the variety of nuances and peculiarities it contains. The article relates the stories of various newspapers which were appropriated and collectivized and includes eyewitness accounts by people involved in the process. It goes on to evaluate the real extent of the expropriation process and provides statistical tables for the city of Barcelona and other areas of Catalonia both on newly-created newspapers and on existing newspapers which were appropriated or transformed. The article also includes information on printing houses and classifies the newspapers by language and ideology.

La cartografía del Estado Mayor del Ejército de Tierra republicano durante la Guerra Civil española. El archivo del general Vicente Rojo

Nadal, Francesc; Villanova, José Luis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
86.63%
En los últimos años, se ha llevado a cabo un considerable esfuerzo de análisis y catalogación de la ingente cantidad de mapas militares, planos, croquis y vistas panorámicas realizados durante la Guerra Civil española, pero aún quedan múltiples aspectos por investigar. En este artículo, analizamos la formación cartográfica del general Vicente Rojo —el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra republicano—, las relaciones de Rojo con la cartografía durante la Guerra Civil y la cartografía militar contenida en su archivo personal, que se custodia en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Dicha cartografía posee un gran valor cartográfico y militar, porque fue utilizada por el Estado Mayor del Ejército de Tierra republicano durante el período en que Rojo estuvo al frente del mismo, y porque contiene una serie de documentos cartográficos manuscritos inéditos de gran importancia para comprender el desarrollo de algunas de las operaciones bélicas principales; Al llarg dels últims anys, s’ha dut a terme un considerable esforç d’anàlisi i catalogació de la ingent quantitat de mapes militars, plànols, croquis i vistes panoràmiques realitzats durant la Guerra Civil espanyola, però encara resten múltiples aspectes per investigar. En aquest article...

Semiótica de la propaganda : aplicación empírica de un modelo de análisis formal a portadas de prensa de la Guerra Civil Española

Pineda, Antonio; Macarro Tomillo, Antonio; Barragán Romero, Ana Isabel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
86.69%
Aquest article es basa en l'aplicació d'un model dissenyat per a l'anàlisi semiòtica de la propaganda. El model s'aplica a una mostra de 182 portades de premsa procedents del diari ABC (en la seva edició madrilenya, políticament prorrepublicana) durant la Guerra Civil Espanyola. El model utilitzat estudia fonamentalment el procés de representació semàntica de les instàncies de poder propagandistes. En la present investigació, l'aplicació de conceptes i estructures formals del model es complementa amb la quantificació dels resultats empírics. Les portades analitzades s'entenen com a missatges propagandístics unitaris compostos per una imatge i un text; el grau en què ambdós codis convergeixen en un únic concepte propagandístic és un dels diversos aspectes de la Semiòtica de la Propaganda estudiats en aquest treball. Per mesurar aquesta convergència, els missatges són analitzats utilitzant el concepte teòric de el “propagandema” o unitat mínima de significat propagandístic. Els resultats evidencien que les portades d'ABC coadjuven a l'esforç de propaganda bèl·lica de la República, i funcionen bàsicament com un discurs a curt termini destinat a mantenir l'esperit de combat del bàndol republicà. No obstant això...

Arqueología forense : estudio de los traumatismos peri-mortem en los restos exhumados de las fosas comunes de la Guerra Civil Española

López López, Andrea
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
66.22%
Tras la muerte de Franco se vio la necesidad de que la investigación y las exhumaciones de las fosas se realizará por un equipo que, incluyendo la arqueología, fuera capaz de esclarecer lo que les ocurrió a las víctimas. El estudio e interpretación de los traumatismos peri-mortem, de las características de la fosa y de los materiales recogidos, será vital para conocer la causa y circunstancias de la muerte de las víctimas, pudiendo denunciar así el carácter delictivo de estos crímenes que, pese a que ocurrieron hace más de 50 años, deben ser investigados desde el ámbito de la criminalística.; Després de la mort de Franco es va veure la necessitat que la recerca i les exhumacions de les fosses es realitzes per un equip que, incloent l'arqueologia, fos capaç d’aclarir el que els hi va ocórrer a les víctimes. L'estudi i interpretació dels traumatismes peri-mortem, de les característiques de la fossa i dels materials recollits, serà vital per conèixer la causa i circumstàncies de la mort de les víctimes, podent denunciar així el caràcter delictiu d'aquests crims que, malgrat que van ocórrer fa més de 50 anys, han de ser investigats des de l'àmbit de la criminalística.; The Spanish Civil War and the subsequent Franco repression left behind thousands of “missing people”...

«They did it in Spain» La transformació del pensament estratègic nord-americà davant la Guerra Civil Espanyola i el perill de penetració feixista a l'Amèrica Llatina

Espasa de la Fuente, Andreu
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
66.59%
Quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, l'Administració Roosevelt va imposar un embargament "moral" d'armes contra Espanya. A partir del gener de 1937, l'embargament fou legalitzat. Aquesta política se sol explicar per la força de l'aïllacionisme en la vida política nacional, per la influència dels votants catòlics en la coalició New Deal i per la tendència a seguir el lideratge britànic entre els alts funcionaris del Departament d'Estat. Aquest treball pretén analitzar la política espanyola de l'Administració Roosevelt en relació amb la Política de Bon Veí a l'Amèrica Llatina i el progressiu abandonament de la política d'appeasement. La derogació de l'embargament no arribà fins a l'abril de 1939, quan Washington reconegué el nou règim franquista, però les lliçons apreses a Espanya resultaren decisives en la transformació del pensament estratègic nord-americà de l'època. Entre altres coses, la por a la repetició de la tragèdia espanyola a l'Amèrica Llatina –especialment a Mèxic– contribuí a preparar el país per a la participació en la Segona Guerra Mundial.; When the Spanish Civil War broke out, the Roosevelt Administration imposed a "moral" arms embargo against Spain. In January 1937, the embargo was legalized. This policy is usually explained by the strength of isolationism in national politics...

La mirada fascista sobre la guerra civil española: noticiarios y documentales italianos entre historia y propaganda (1936-1943)

Aronica, Daniela
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
76.48%
La insurrección armada de Franco triunfó en parte gracias a la ayuda material e ideológica de la Italia fascista y de la Alemania nazi. Cuanto ocurrió en España siguió teniendo repercusiones en el tablero geopolítico europeo en los años inmediatamente posteriores a la guerra civil. De ahí el interés en profundizar en las relaciones entre estos países durante pero también después de la contienda. En esta tesis lo hacemos desde la vertiente italiana. Lo que sitúa nuestro discurso entre el 18 julio de 1936, cuando Franco se sublevó contra el gobierno legítimo, y el 25 de julio de 1943, cuando Mussolini fue depuesto. Un minucioso y exhaustivo trabajo de localización y catalogación de los materiales audiovisuales, y la reconstrucción de su historia productiva, en estrecha interconexión con el contexto político-militar de la época, han sido condición previa para indagar con criterio riguroso la contribución del cine de no ficción realizado desde la Italia de Mussolini a una historia cultural de la guerra civil, por un lado; y al debate propiamente historiográfico, por otro. Para ello hubo que investigar el funcionamiento de la maquinaria de la propaganda cinematográfica fascista sobre el terreno: los problemas de organización...

Ressenyes

Campillo, Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/review; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1978 CAT
Relevância na Pesquisa
66.34%
Obra ressenyada: Robert MARRAST: El teatre durant la guerra civil espanyola. Assaig d'història i documents. Barcelona : Publicacions de l'Institut del Teatre ; Edicions 62, 1978.

Tractament periodístic-literari de la Guerra Civil espanyola pels corresponsals anglosaxons

Muñoz Arroyo, Oliver
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
76.58%
La Guerra Civil espanyola va suposar pels republicans la primera batalla de la Segona Guerra Mundial, mentre que pels franquistes va ser el preludi d'una tercera guerra mundial entre occident i el comunisme. Espanya va acaparar l'atenció internacional i van començar a arribar corresponsals estrangers per cobrir el conflicte. Aquest treball analitza les cròniques i reportatges de cinc autors anglosaxons (Orwell, Hemingway, Dos Passos, Buckley i Langdon-Davies) que van utilitzar tècniques pròpies de la literatura per fer periodisme de guerra.; La Guerra Civil española supuso para los republicanos la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, mientras que para los franquistas fue el preludio de una tercera guerra mundial entre occidente y el comunismo. España acaparó la atención internacional y empezaron a llegar corresponsales extranjeros para cubrir el conflicto. Este trabajo analiza las crónicas y reportajes de cinco autores anglosajones (Orwell, Hemingway, Dos Passos, Buckley y Langdon-Davies) que utilizan técnicas propias de la literatura para hacer periodismo de guerra.; The Spanish Civil War was for republicans the first battle of World War II, but for the Franco supporters was the prelude to a third world war between the West and Communism. Spain garnered the international attention and foreign correspondents arrived to cover the conflict. This research analyzes the articles and reports of five Anglo-Saxon writers (Orwell...

La narració de la Guerra Civil espanyola en els àlbums il·lustrats

Planes Ferrer, Guida
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
96.78%
En un moment en el qual la recuperació de la memòria històrica pel que fa a la Guerra Civil espanyola i a les seves conseqüències ha pres una nova embranzida tant en el debat públic com a nivell de les institucions, ens hem volgut plantejar com la literatura que adrecem als infants i als joves ajuda a transmetre aquests fets tan crucials i dramàtics de la història de l'Estat espanyol. La literatura pot tenir un paper important a l'hora de transmetre emocions que permetin als nens i als joves compartir i entendre el que va significar aquella guerra mitjançant les experiències i la memòria en primera persona dels personatges. Així serà possible que coneguin i es puguin apropiar d'aquesta part del passat, amb l'esperança que mai més no es puguin repetir uns fets com aquells. L'objectiu d'aquest article és, d'una banda, exposar quin és l'estat actual de la publicació d'àlbums il·lustrats en llengües catalana i castellana que tracten el tema de la Guerra Civil espanyola (editats a partir de 1975, tant traduccions com obres de producció pròpia) i, de l'altra, analitzar quins són i com funcionen alguns dels elements particulars d'aquesta tipologia de llibres a l'hora de narrar els fets i les conseqüències d'aquesta guerra. Gràcies a la síntesi narrativa dels llenguatges del text i de la il·lustració...

Entre la informació i la propaganda. Premsa en la guerra civil espanyola (1936-1939)

Figueres, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT
Relevância na Pesquisa
96.6%
D’una banda, volem sintetitzar conclusions d’altres treballs nostres, i que el present esquema ofereixi no només les conclusions dels treballs que fins avui hem desenvolupat sobre la comunicació en la Guerra Civil, sinó també remarcar trets de conjunt del periodisme escrit a Catalunya. Igualment volem aportar una reflexió i interpretació arran de la recent bibliografia, acarada amb una lectura hemerogràfica que permeti fer una anàlisi més fina del paper dels mitjans escrits durant la Guerra Civil espanyola a Catalunya i que vagi més enllà dels tòpics, segons els quals, atès que eren simple propaganda governamental, no aporten noves dades sobre el conflicte si no és el coneixement per part de la societat, esdevenen simplement un entorn auxiliar en comptes de ser un entorn de referència o prioritari quant a la cerca de notícies, a causa de presència constant de la censura, etc. Els mitjans seguiran el comportament de la societat oral, com la ràdio i el míting, per exemple, però el periodisme excel·lirà en la ràdio, el cinema i la premsa.

El KPD a la Guerra Civil Espanyola i la qüestió del Front Popular : algunes reflexions

Andreassi Cieri, Alejandro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
66.34%
Les tensions entre el Partit Comunista Alemany i el Partit Socialdemòcrata van conduir a una incapacitat per a una acció unificada contra l’amenaça feixista que hagués pogut impedir l’accés de Hitler a la cancelleria alemanya. En esclatar la Guerra Civil Espanyola, els comunistes alemanys van veure una oportunitat per enfrontar-se i derrotar el feixisme i per recompondre la unitat de les forces del moviment obrer alemany. La seva activa participació en el conflicte els va permetre tenir un paper protagonista en l’impuls de la línia davant populista en la seva lluita contra el feixisme.

La memoria colectiva y el pasado reciente en el cine y la televisión. Experiencias en torno a la constitución de una nueva memoria audiovisual sobre la Guerra Civil

Gutiérrez Lozano, Juan Francisco; Sánchez Alarcón, Inmaculada
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2005 SPA
Relevância na Pesquisa
76.4%
Los autores analizan el cine y la televisión no tan sólo como herramientas configuradoras de la memória colectiva. El artículo presenta una selección comentada de los principales títulos cinematográficos y documentales sobre la guerra civil española.; ; Els autors analitzen el cine i la televisió com a eines no només de difusió de la història sinó també, i sobretot, com a eines configuradores de la memòria col·lectiva. L'article presenta una selecció comentada dels principals títols cinematogràfics i documentals entorn la guerra civil española.; The article analise cinema and television like a tool to construct commun memory. The article offers a selection of Spanish civil war' cinema and television titles.

Teatre, guerra i revolució : Barcelona, 1936-1939

Foguet i Boreu, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT
Relevância na Pesquisa
66.75%
Inclou el volum 2 (annex): Documentació del sindicat d'espectacles de la CNT ; Documentació del sindicat d'espectacles de la UGT ; Documentació de les institucions vinculades a la Generalitat de Catalunya ; Premis; Oferim a continuació el segon volum –l’annex– de la tesi doctoral Teatre, guerra i revolució. Barcelona, 1936-1939, presentada per Francesc Foguet i Boreu a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2001 i editada, en una versió reduïda, a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat el 2005. Una part del primer volum d’aquesta tesi –que no va poder ser publicada en llibre per raons d’espai– es va donar a conèixer en diversos articles: “La dramatúrgia estrangera als escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)”, Els Marges, núm. 74 (tardor de 2004), p. 27-52; “La Institució del Teatre durant la guerra i la revolució (1936-1939)”, Revista de Catalunya, núm. 199 (octubre de 2004), p. 7-56; “Dramaturgs estrangers a Barcelona, 1936-1939”, El Contemporani, núm. 30 (juliol-desembre de 2004), p. 35-39; “Les relacions de la CNT i la UGT en el sector dels espectacles públics (1936-1939): una fal·laç unitat sindical”, Afers, núm. 47 (2004), p. 139-155, i “La dramatúrgia espanyola en els escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)”...

La composición musical para el cine en la guerra civil española. Música, política y propaganda en cortometrajes y mediometrajes (1936-1939)

López Gómez, Lidia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
66.4%
A lo largo de los años en los que transcurrió la Guerra Civil española (1936-1939), las productoras cinematográficas, tanto de tendencia republicana como nacional, continuaron creando películas, noticiarios y documentales que a día de hoy suponen una de las más importantes fuentes para el estudio de este período. La producción cinematográfica de ambos bandos durante los años de la guerra se caracterizó por la predominancia de los intereses partidistas sobre los artísticos o culturales, por lo que el cine, y por ende, la música compuesta para éste, se situaron al servicio del conflicto bélico. Esta investigación analiza la música compuesta para los cortometrajes y mediometrajes producidos en España durante la Guerra Civil española estableciendo una nueva propuesta analítica que otorga una visión interdisciplinar sobre la música compuesta para la pantalla y las circunstancias políticas y propagandísticas que envolvían la creación audiovisual. La primera parte del trabajo consiste en un estudio contextualizado de las producciones audiovisuales, así como una visión sobre la situación cultural musical durante los años de la guerra. La segunda parte consiste en un análisis de los usos y funciones de la música en las distintas producciones audiovisuales documentadas y contextualizadas en el apartado anterior (películas y documentales)...

Memoria de la guerra civil española. Entre el sol y la tormenta de Sara Berenguer

López, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA
Relevância na Pesquisa
66.3%
En este artículo pretendo analizar dos cuestiones en relación con las memorias de guerra de la militante anarquista Sara Berenguer. En primer lugar, quiero atender a las estrategias discursivas (clase, género, sexualidad) de construcción de la subjetividad en este texto. Además, me interesa indagar cómo estos discursos se interseccionan con la posición espacio-temporal (tiempo de la memoria y tiempo-espacio del exilio) del sujeto autobiográfico. Mi objetivo principal es proponer una problematización de los conceptos de “memoria colectiva” y de “experiencia femenina” y reivindicar, por lo tanto, la relevancia tanto teórica como política de análisis críticos basados en narrativas personales.

Recuperar la història de la Segona República Espanyola

Fontana, Josep,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2003 CAT
Relevância na Pesquisa
56.49%
L'article recull un discurs de Josep Fontana pronunciat l'octubre de 2002 a la Universitat Autònoma de Barcelona on reflexiona entorn la necessitat de formular una nova lectura història de la Segona República espanyola, de la guerra civil i del franquisme.; El artículo recoge un discurso de Josep Fontana pronunciado en octubre del 2002 en la Universitat Autònoma de Barcelona donde reflexiona acerca de la necesidad de formular una nueva lectura de la historia de la Segunda República española, de la guerra civil y del franquismo.; The article collects a speech of Josep Fontana pronounced in October, 2002 in the Universitat Autònoma of Barcelona where analises the need to formulate a new reading of the history of the Second Republic, the civil war and of the franco's regime.

"Cruzados de la civilización cristiana". Algunas aproximaciones en torno a la relación entre fascismo y religión

Alonso Ibarra, Miguel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
66.54%
Un dels elements que més debat ha suscitat en la historiografia contemporània ha estat per què un nombre tan gran de persones van ser seduïdes pel feixisme i es van implicar en processos de violència massiva arreu del continent europeu. Això, si bé ha generat un ampli nombre de monografies i articles, amb prou feines ha estat abordat des d'una perspectiva centrada en aquests mateixos individus. En aquest sentit, aquest article pretén aproximar-se a una d'aquestes motivacions que es troben darrere del gran atractiu del feixisme, que no és una altra que el paper que va jugar la religió com a mecanisme socializador de la idelogía feixista, a través d'un estudi centrat espacialment en els soldats del bàndol rebel durant la Guerra Civil espanyola.; Uno de los elementos que más debate ha suscitado en la historiografía contemporánea ha sido el por qué un número tan grande de personas fueron seducidas por el fascismo y se implicaron en procesos de violencia masiva a lo largo y ancho del continente europeo. Algo que, si bien ha generado un amplio número de monografías y artículos, apenas ha sido abordado desde una perspectiva centrada en esos mismos individuos. En este sentido, este artículo pretende aproximarse a una de esas motivaciones que se encuentran detrás del gran atractivo del fascismo...

La propaganda radiofónica de la España nacional en Canarias durante la Guerra Civil, 1936–1939

Yanes Mesa, Julio Antonio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
76.37%
En el presente trabajo nos hemos propuesto arrojar luz sobre uno de los episodios más interesantes, y peor conocidos, de la historia de la radio en España: el uso masivo del medio durante la Guerra Civil en las Islas Canarias, donde el general Franco inició la rebelión contra la II República. A tal fin, pertrechados con datos inéditos recabados en fuentes primarias, tanto archivísticas como hemerográficas, hemos podido desvelar un cúmulo de hechos hasta el momento desconocidos y, al calor de éstos, ponderar el papel jugado por las ondas hertzianas a escala internacional en un enclave tan marginal en aquellos años como el isleño. Al margen de su aportación intrínseca, la investigación reivindica el estudio del sector en las periferias para enriquecer el estado actual de los conocimientos de la historia de la radio española.; In the present work we have proposed to throw light on one of the most interesting, and worse known episodes, of the history of the radio in Spain: the massive use of the medium during the civil war in the Canary Isles, where the general Franco initiated the revolt against the Republic II. For this purpose, supplied with unpublished data collected in primary sources, both archival and library records...

Fotoperiodismo de guerra: de la guerra civil española a la guerra del Vietnam

Trinidad Sánchez, Meritxell
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
86.77%
Aquest treball té per objectiu analitzar l'evolució del fotoperiodisme de guerra des la guerra civil espanyola fins la guerra del Vietnam. A través de l'estudi de cinc fotografies de cadascuna de les guerres que es produeixen durant aquest període (1936-1975), la guerra civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i la del Vietnam s'observa un canvi a la tècnica i en l'estil de les fotografies.; Este trabajo tiene por objetivo analizar la evolución del fotoperiodismo de guerra desde la guerra civil española hasta la guerra del Vietnam. A través del estudio de cinco fotografías de cada una de las guerras que se producen durante este período (1936-1975), la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial y la del Vietnam, se observa un cambio en la técnica y en el estilo de las fotografías.; This work aims to analyze the evolution of photojournalism of war from the Spanish Civil War to the Vietnam War. Through the study of five photographs of each of the wars that occur during this period (1936-1975) , the Spanish Civil War, World War II and Vietnam War, we can see changes in the techniques and in the style of photography.

L’arxiu Centelles : història d’una maleta i el seu contingut

Ferré Panisello, Teresa
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
66.42%
El nom del fotoperiodista Agustí Centelles (1909-1985) ha tingut una difusió extraordinària des que el 2009 els seus hereus van vendre’n l’arxiu al Ministeri de Cultura, deixant de banda, però, què hi ha en aquest arxiu i quina és la història d’aquella mitificada maleta on el fotògraf s’endugué milers de negatius a l’exili. Aquest article vol fer una aproximació a l’arxiu Centelles des de diferents vessants: la història del propi objecte, els dubtes que han planat sobre la seva autoria, el contingut ordenat pel seu autor i els documents apareguts recentment que permeten aproximar-se a través de la fotografia als anys de la II República i la Guerra Civil espanyola.; The photojournalist Agustí Centelles (1909-1985) has been the focus of extraordinary attention since 2009 when his heirs sold the archive to the Spanish Ministry of Culture. At that time, the controversy surrounding the sale overshadowed the content of the suitcase that contained the negatives that the photographer took with him into exile in 1939. This article approaches the Centelles Archive from different angles: the history of the object itself, the questions that have arisen over Centelles’ authorship, the organisation of the archive and the recently revealed documents that in conjunction with the archive provide a photographic analysis of the Second Spanish Republic and the Spanish Civil War.