Página 1 dos resultados de 2 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Cuantificación de las partículas de polietileno en líquido sinovial tras artroplastia total de rodilla, utilizando un polietileno convencional o uno altamente entrecruzado : estudio preliminar y protocolo de estudio

Torres Prats, Alberto; Cáceres i Palou, Enric
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
27.14%
La formació de partícules de polietilè és la principal causa de osteòlisi i per tant de fracàs a l’artroplàstia total de genoll. El nostre objectiu és comparar, in vivo, el nombre de partícules que es formen amb un polietilè convencional amb un altament entrecreuat, esperant que el segon cas el nombre sigui més petit. Utilitzem una tècnica de aïllament de partícules en líquid sinovial ja descrita, que reproduïm a l’estudi preliminar. Presentem un protocol d’estudi prospectiu a doble cec, on s’estudiaran pacients amb artroplàstia de genoll d’un any d’evolució.; La formación de partículas de polietileno procedentes del desgaste de los componentes protésicos es principal causa de osteólisis y de fracaso en la artroplastia total de rodilla. Nuestro objetivo es comparar, in vivo, el número de partículas que se forman con un polietileno convencional y con otro altamente entrecruzado, esperando que en el segundo ese número sea significativamente menor. Usamos una técnica de aislamiento de partículas en líquido sinovial ya descrito, que reproducimos en el estudio preliminar. Presentamos un protocolo de estudio prospectivo aleatorizado a doble ciego, en el que se estudiarán pacientes con artroplastia de rodilla de un año de evolución.

Influencia del diseño de alta flexión, con conservación del LCP, en el rango de movimiento tras la implantación de una prótesis total de rodilla

Castillón Bernal, Pablo; Nardi Vilardaga, Juan; Anglés Crespo, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
27.14%
Els nous implants de genoll pretenen millorar la flexió màxima aconseguida amb els implants convencionals. El nostre estudi pretén demostrar que els pacients intervinguts quirúrgicament, per a la implantació d’una artroplàstia total de genoll d’alta flexió, són capaços d’aconseguir un balanç articular i una flexió màxima superior a l’aconseguida pels pacients tractats amb el model convencional. La flexió màxima post-operatòria, a l’any de la intervenció, va ser 13º major en el grup de pacients portadors d’un implant d’alta flexió, respecte al grup de pacients portadors d’un implant convencional. (P < 0,05).; Los nuevos implantes de rodilla pretenden alcanzar una flexión máxima superior a la conseguida con los implantes convencionales.Nuestro estudio pretende demostrar que los pacientes intervenidos quirúrgicamente, para la implantación de una artroplastia total de rodilla de alta flexión, son capaces de conseguir un rango de movimiento y una flexión máxima superior a la conseguida por los pacientes tratados con el modelo convencional.La flexión máxima postoperatoria, al año de la intervención, fue 13º mayor en el grupo de pacientes portadores de un implante de alta flexión, respecto al grupo de pacientes portadores de un implante convencional. (P < 0...