Página 1 dos resultados de 13 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Joves, amor i sèries de televisió : incidència de l’alfabetització audiovisual en la (re)interpretació dels relats amorosos televisius

Aran, Sue; Rosa-Àuria Munté; Medina Bravo, Pilar; Rodrigo Alsina, Miquel,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
26.44%
Les sèries de televisió ofereixen estereotips amb els quals els teleespectadors, especialment els joves, es poden identificar, i que els permeten construir i/o modificar la seva identitat en funció d’aquests models rebuts. Aquest estudi reflexiona sobre la capacitat dels joves teleespectadors de descodificar les estratègies discursives de la ficció seriada i de ser partícips en l’acceptació i la construcció d’estereotips amorosos. La reflexió sorgeix de l’elaboració i de l’anàlisi de diversos focus groups amb joves universitaris amb la intenció de comprendre’n el grau d’alfabetització mediàtica i la capacitat de pensar críticament sobre els estereotips amorosos; Television series convey stereotyped representations of love relationships which viewers can identify with. Adolescents in particular may view these portrayals as models according to which they may choose to construct and/or change their own identity. This study reflects on the ability of young viewers to decode the discursive strategies of TV series and to be involved in the construction and acceptance of stereotyped love relationships. Our conclusions are founded on the analyses of several focus groups conducted with young university students. These focus groups were especially designed to understand their level of media literacy and their ability to think critically about stereotyped love relationships

Tenemos que hablar : la transformación de las estrategias discursivas publicitarias televisivas bajo los efectos de la crisis

Martínez García, Lorena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
47.27%
El sector publicitari ha estat dels més afectats per la crisi, especialment pel que fa al seu discurs. "Tenemos que hablar" centra el seu objecte d'estudi en les estratègies discursives publicitàries i tracta de descobrir, a través de l'anàlisi i posterior comparativa de spots, com la crisi ha afectat i transformat les mateixes. Davant els resultats del treball de camp es demostra que, efectivament, la crisi ha tingut una gran influència en la transformació de les estratègies discursives, donant lloc a discursos més emocionals i centrats en les marques i en la seva relació amb les persones.; El sector publicitario ha sido de los más afectados por la crisis, especialmente en lo que a su discurso se refiere. "Tenemos que hablar" centra su objeto de estudio en las estrategias discursivas publicitarias y trata de descubrir, a través del análisis y posterior comparativa de spots, cómo la crisis ha afectado y transformado las mismas. Ante los resultados del trabajo de campo se demuestra que, efectivamente, la crisis ha influenciado en la transformación de las estrategias discursivas, dando lugar a discursos más emocionales y centrados en las marcas y en su relación con las personas.; The advertising industry has been one of the most affected by the crisis...

Opinión pública y publicidad (siglo XVII) nacimiento de los espacios de comunicación pública en torno a las bodas reales de 1615 entre Borbones y Habsburgo /

Perceval, José María
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
26.44%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objecte d'estudi de aquesta tesi doctoral és la Publicitat Monàrquica o Representativa a començaments del segle XVII: suports de producció i distribució, formes d' expressió i de transmissió de missatges, xarxes de comunicació i estratègies discursives. La metodologia és pluridisciplinar i aplica diferents eines teòriques per l' anàlisi dels documents i imatges amb l'objectiu de servir a un nou plantejament de la historia de la comunicació en el període estudiat. S'ha escollit com a camp de treball un fet concret i noticiable en quan únic i irrepetible: el doble casament que es va celebrar el 1615 entre les dues cases reials d' España i França. Mitjançant aquest enllaç es van unit la infanta Anna d'Àustria amb el rei de França Lluís XIII, i la princesa Isabel de Borbó amb el príncep espanyol futur rei Felip IV. La tesi es troba dividida en tres grans blocs que analitzen el context, les xarxes i la producció. El context històric (Capítol 1) situa el moment concret del intercanvi de les princeses (9 de novembre de 1615), el període de negociacions matrimonials (1614-1618) i el marc temporal en que estan situades (1598-1621), que comprèn una època de pau relativa a Europa i de radicals canvis culturals i polítics. El Capítol 2 està dedicat al context teòric...

The Struggle for meaning immigration and multilingual talk in an institutional setting /

Codó i Olsina, Eva
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
27.06%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi analitza la (re)producció de les desigualtats socials a través de l'estudi de les pràctiques lingüístiques que s'observen en el servei d'informació d'una oficina d'immigració a Barcelona. Es tracta d'un estudi interpretatiu que intenta integrar l'anàlisi des nivells socials micro i macro. El marc teòric adoptat per a la comprensió de l'organització social és crític i es basa en els models de Giddens (1979, 1984), Bourdieu (1991) i Foucault (1984). Pel que fa al nivell d'estudi de la comunicació cara a cara, es fan servir les nocions de l'ordre interaccional, de Goffman (1983), el concepte de contextualització, de Gumperz (1982), i les anàlisis «tècniques» de la interacció social del paradigma de l'Anàlisi de la Conversa. Per tal de proporcionar una anàlisi contextualitzada de les pràctiques lingüístiques, s'integren diversos tipus de dades, en concret, interaccions de servei (frontstage), material etnogràfic, comentaris informals sobre el servei (backstage) i entrevistes. El corpus de dades interaccionals està format per vint hores d'interaccions naturals enregistrades en àudio. Els participants en què se centra l'estudi són immigrants en situació irregular procedents del sudest asiàtic i servidors locals. L'anàlisi de les dades se centra en tres temes principals: les asimetries de coneixement...

L'AGCS i la política de l'educació anàlisi dels factors de liberalització en l'educació superior /

Verger, Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
26.69%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'Acord General de Comerç de Serveis (AGCS) introdueix complexitat en l'escenari de governança global de l'educació. Des de que aquest acord fou creat en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) a l'any 1995, una sèrie d'actors i lògiques no-convencionals en el món de l'educació es troben involucrades en activitats de regulació educativa. El sistema de regles de l'AGCS pressiona per una liberalització comercial progressiva de l'educació a escala planetària i posa en qüestió la fonamentació lògica tradicional de la internacionalització en el camp de l'educació (conduïda per principis de cooperació i intercanvi cultural). No obstant això, la liberalització educativa en el marc de l'AGCS és també un procés impugnat. Sindicats de personal docent, organitzacions no-governamentals pel desenvolupament, associacions d'universitats públiques i altres parts interessades del món de l'educació rebutgen i han organitzat campanyes polítiques contra l'AGCS en diferents països i en un ample ventall de nivells territorials, des del local fins el global. La meva primera línia d'hipòtesis estableix que les respostes locals tenen la capacitat de configurar la forma i el contingut del nou règim de comerç global promogut per l'Acord. Específicament...

L'Absentisme escolar en zones socialment desafavorides, el cas de la ciutat de Barcelona

García Gracia, Mª Isabel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf;
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.44%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Resum: L'Objectiu principal de la tesi és conèixer els processos institucionals que contribuïen a la invisibilitat de l'absentisme, en base a l'examen de les pràctiques de detecció i control i els processos que els centres escolars desenvolupen davant del fenomen. S'analitzen les pràctiques d'intervenció dels centres de primària i secundària en relació a les representacions i atribució de causes d'absentisme i s'interpreten les similituds i diferències entre centres en base a una aproximació heurística a les cultures de treball del professorat. La tesi es desenvolupa en nou capítols, dividits en dues parts. El primer capítol contextualitza el fenomen de l'absentisme en base a l'examen dels processos d'escolarització a Espanya, els canvis del sistema escolar i la significació social de l'absentisme escolar en un context de reforma comprensiva. En el segon capítol, s'examina l'absència d'informacions regulars disponibles, en base a les informacions estadístiques existents, com a coartada per a reflexionar respecte l'absència de mesura oficial de l'absentisme i aprofundir en el seu caràcter diacrònic. En el tercer capítol s'examinen les competències de les administracions educatives i les característiques dels programes contra l'absentisme escolar desenvolupats en l'àmbit local. El quart i últim capítol s'examinen les principals aportacions de la sociologia de l'educació a l'anàlisi de les desigualtats escolars i es retenen les principals proposicions per a una interpretació eclèctica de l'absentisme escolar...

Urban demolition and the aesthetics of recent ruins in experimental photography from China

Ortells Nicolau, Xavier
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
16.69%
A la Xina de les reformes econòmiques, la demolició i la runa han esdevingut una presencia indefugible a la majoria de ciutats xineses. Reificant "l'amenaça a la ciutat i la seva memòria", en paraules de Yomi Braester, la demolició ha atret una munió d'artistes i cineastes que l'han incorporada a les seves obres. Aquesta tesi doctoral contribueix a estudis recents sobre l'imaginari de les ruïnes a l'art i la cultura visual de la Xina, i al creixent nombre d'estudis sobre fotografia xinesa amb un anàlisi de fotògrafs experimentals que han treballat sobre el tema de la demolició urbana. La prevalença del tema de la demolició urbana respon, en primer lloc, al fet que la runa a les ciutat ha romàs ubiqua i duradorament. En aquest sentit, la tesi esbossa el marc legal i institucional del desenvolupament urbanístic xinès per a explicar les dinàmiques responsables de l'emergència i visibilitat dels paisatges ruïnosos. A la vegada, l'accent en l'experimentalisme artístic serveix per a emfatitzar les diferents maneres com els artistes, tot anant més enllà de la plasmació documental o activista de la demolició, l'han transformada en ruïnes. En aquest sentit, la tesi també participa de la revisió contemporània dels estudis sobre la ruïna...

Creatividad versus armonía. Formas de representación cultural para estructurar la comunicación cultural

Perceval, José María
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/other; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
26.44%
La construcció teòrica de dos termes de la representació cultural a Occident i Orient: Creativitat i Harmonia. Les conseqüències a nivell d'estructuració dels estudis culturals, les realitats socials i les estratègies discursives de la comunicació. Identitats diferents o perspectives de treball diferents?; The theoretical construction of two terms of cultural representation in the West and East: creativity and harmony. The structuring level consequences of cultural studies, the social and the discursive strategies of communication. Different Identities? Or different job prospects?; La construcción teórica de dos términos de la representación cultural en occidente y oriente: creatividad y armonía. Las consecuencias a nivel de estructuración de los estudios culturales, las realidades sociales y las estrategias discursivas de la comunicación. ¿Identidades diferentes o perspectivas de trabajo distintas?

Explorando el uso de estrategias discursivas y semióticas en la construcción guiada del conocimiento

Ruiz, Edgardo; Villuendas, Ma. Dolores
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA
Relevância na Pesquisa
46.98%
En este trabajo se exploró el uso diferencial de las estrategias discursivas y semióticas en la construcción guiada del conocimiento en maestras de primaria. Los datos se recogieron del discurso de la maestra en el contexto de la práctica docente, tomando notas y registros durante veinticuatro clases de una hora cada una. Primero, se transcribieron los discursos para después hacer una videoconfrontación con otros investigadores. Se observa que el empleo de la estrategia elicitativa y la intención didáctica en las tres maestras es similar al formular y reformular la participación de los alumnos de manera más o menos rígida, repetitiva, descriptiva e ilustrada. Se evidencian diferencias en el uso del diálogo típico del género de clase. Es necesario considerar el proceso de enseñanza, no como la mera transmisión de saberes, sino como un compromiso de naturaleza social y personal.; En aquest treball, es va explorar l’ús diferencial de les estratègies discursives i semiòtiques en la construcció guiada del coneixement en mestres de primària. Les dades es van recollir del discurs de la mestra en el context de la pràctica docent, prenent notes i fent-ne un registre durant vint-i-quatre classes d’una hora cadascuna. Primerament...

La divulgación mediática de la ciencia y la tecnología como recontextualización discursiva.

Alcíbar, Miguel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA
Relevância na Pesquisa
26.44%
El artículo reflexiona sobre la recontextualización discursiva de la divulgación mediática de la ciencia y la tecnología; este modelo, que implica a todos los niveles de la lengua, trata de explicar las características de la divulgación periodística de contenidos científicos y tecnológicos con mayor precisión que el modelo tradicional de la «traducción» de un lenguaje especializado fuente a uno coloquial meta. Las estrategias discursivas puestas en juego para lograr recontextualizar la información tecnocientífica (minimización de las incertidumbres asociadas a los experimentos y presentación apodíctica de los resultados, el recurso a lo espectacular, utilización de recursos literarios, etc.), modeladas por la dinámica organizativa y las restricciones de espacio y tiempo propias de la empresa periodística, conforman la imagen pública que los medios construyen de la ciencia y la tecnología.; This report reflects on the discursive recontextualization of the media popularization of the science and the technology; this model, which impacts all levels of language, aims at explaining the traits of the media popularization of scientific and technological content, more accurately than the traditional way of «translation» from a specialized language as source to one colloquial as goal. The discursive strategies set in place for succeeding in re-contextualizing the tecno-scientific information (minimization of the uncertainties associated to the experiments and established introduction of the results...

La primavera de Rodoreda : una nova vida en anglès

Tennent, Martha
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
36.69%
Aquest treball té per objecte descriure l’experiència de traduir a l’anglès alguns dels Vint-i-dos contes i la novel·la La mort i la primavera de Mercè Rodoreda. Tot analitzant el fenomen de la traducció als Estats Units, s’examinen les dificultats amb què ha comptat la publicació d’una obra catalana en l’àmbit cultural anglòfon, però també els fruits que aquesta ha reportat. Gran part de l’article es dedica a il·lustrar, amb exemples, les estratègies estilístiques que s’han emprat per tal d’anar més enllà d’una traducció basada en una simple equivalència semàntica. Entre les eines de traducció esmentades, s’hi troben l’ús de varietats dialectals no estàndards, arcaismes, neologismes, manlleus estrangers i, principalment, innovacions estilístiques mitjançant la intertextualitat amb certes obres d’escriptors de la literatura anglesa com Virgina Woolf, D. H. Lawrence i Angela Carter, entre d’altres.; This article discusses the experience of translating certain works by Mercè Rodoreda into English: a group of short stories from the collection Vint-i-dos contes/Twenty-two Stories and the novel La mort i la primavera/Death in Spring. After analyzing the difficulty of publishing translations of Catalan literature in English...

L’actuació discursiva d’un mestre novell en una classe de llengua catalana : gestió de l’aula i construcció del coneixement

Casas i Deseures, Mariona
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
27.4%
Aquest article presenta un estudi de cas que analitza la interacció a l’aula en l’ensenyament-aprenentatge de llengua catalana a quart de primària. Concretament, l’anàlisi se centra en l'actuació discursiva oral d’un mestre novell des del punt de vista de les estratègies que utilitza per gestionar l'aula i per construir coneixement. A partir de l'instrument d'anàlisi de Castellà et al. 2007, que classifica les estratègies discursives de relació social a l’aula i les estratègies discursives de construcció de coneixement, la recerca es pregunta si l’ensenyant es comporta –durant la sessió enregistrada– com a docent efectiu des del punt de vista discursiu i quines implicacions didàctiques té la seva actuació discursiva. Els resultats demostren que el mestre usa més estratègies de gestió de l’aula que de construcció del coneixement i que el coneixement que construeix és escàs, superficial i repetitiu. Justament, les conclusions intenten respondre fins a quin punt la interacció construeix coneixement i com és el coneixement que es construeix. Partint de la base que la interacció és un mitjà per construir coneixement i no una finalitat per se, el predomini de les estratègies de gestió de l’aula al llarg de la sessió demostra que el mestre usa essencialment la interacció per anar teixint el coneixement...

Les estratègies discursives del docent per guiar els aprenentatges : un estudi de cas “de la pluja d’idees, al paper” :

Bouisset Carrascal, Emma Andrea; Pallarés Monge, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
36.69%
Aquest treball analitza l’enregistrament audiovisual d’una activitat de guiatge duta a terme per una professora practicant en el rol d’investigadora en l’acció en una classe de català de 1r d’ESO per valorar el grau d’efectivitat de la seva parla. Al llarg de la recerca, es confronten els resultats de l’anàlisi qualitativa i quantitativa recollits a partir del discurs enregistrat de la docent amb mostres del treball fet pels alumnes per donar resposta a les preguntes de la investigació i extreure conclusions que permetin configurar una guia de propostes de millora per a la futura tasca docent de la investigadora