Página 1 dos resultados de 91 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Evaluación de la respuesta de células t especificas de virus epstein-barr en pacientes con linfoma de células b e individuos sanos seropositivos

Cardenas Sierra, Denny Miley
Fonte: Pontifícia Universidade Javeriana Publicador: Pontifícia Universidade Javeriana
Formato: PDF
Relevância na Pesquisa
16.62%
El Virus Epstein-Barr (VEB) es un agente persistente detectado en cerca del 95% de la población adulta a nivel mundial. La primoinfección es asintomática en la mayoría de los casos y ocurre durante la infancia; en una minoría de individuos se puede presentar un cuadro sintomático linfoproliferativo conocido como mononucleosis infecciosa (MI), donde se observa una fuerte respuesta de linfocitos T frente a los antígenos del virus, con evidencia de expansiones principalmente oligoclonales e incluso monoclonales del repertorio TCR. La infección con el VEB genera respuesta de linfocitos T de memoria mono y multifuncionales evidenciada frente a epítopes o antígenos líticos y latentes completos, Líneas Celulares Linfoblastoides (LCLs) y en algunos casos lisado viral. Esta respuesta T específica se ha reportado principalmente en individuos sanos seropositivos menores de 50 años, con repertorio T diverso y estable en el tiempo. Por su parte, en individuos mayores de 50 años hay datos contradictorios que van desde la presencia de linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos, mono y multifuncionales para TNF-α, INF-γ e IL-2 o al menos productores de IFN-γ, hasta linfocitos T CD8+ epítope-específicos disfuncionales...

Factors socials en formigues

Ruel, Camille
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.62%
Una tesi llegida al CREAF, a la UAB, ha provat de caracteritzar els factors socials que intervenen en la diferenciació entre obreres i reines en les colònies de formigues. Investigant els mecanismes de comportament, fisiològics i feromonals de les formigues, aquest treball ha confirmat que tant la reina com les obreres influeixen en la producció de noves reines, que incentiven els conflictes dins de la colònia.

AMH-RII : visió molecular de problemes hormonals en la diferenciació sexual

Maréchal, Jean-Didier; Masgrau, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
27.23%
En l'esser humà, la sisena setmana del desenvolupament embrionari marca l'inici de la diferenciació dels conductes genitals. A l'embrió mascle, es genera una hormona que produeix la degeneració dels conductes de Müller (l'hormona anti-mülleriana AMH), sense l'acció repressora de la qual, aquests conductes portarien a la generació de les trompes i la matriu. Una part important de la repressió d'aquesta hormona es basa en processos de fixació a les membranes cel·lulars, gràcies a un receptor específic (l'AMH-RII). Qualsevol error en aquests processos que involucren tant a l'hormona com al seu receptor, pot donar lloc a un singular fenomen d'hermafroditisme. Un equip d'investigadors de la UAB ha pogut elaborar una modelització tridimensional del receptor de l'hormona, que facilita l'estudi de les diferents mutacions que pot patir i, per tant, la comprensió d'aquesta estranya malaltia genètica.

Cèl·lules mare mesenquimals humanes aïllament, caracterització i potencialitat per a la regeneració cardiaca /

Farré Crespo, Jordi; Bayés Genís, Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.55%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La insuficiència cardíaca congestiva és una epidèmia creixent a nivell mundial. Les causes principals de la insuficiència cardíaca estan relacionades amb el dany irreversible que resulta d'un infart de miocardi. El cor humà té una capacitat de regeneració limitada, i la pèrdua de múscul, juntament amb la contracció i la fibrosi de la cicatriu miocàrdica, posen en joc un conjunt d'esdeveniments anomenats remodelat ventricular, que finalment tendeixen cap a una insuficiència cardíaca congestiva. En l'actualitat no hi ha cap tractament o procediment clínic, amb excepció del trasplantament cardíac, que substitueixi la cicatriu de l'infart per teixit contràctil funcional. Recentment, la identificació de diferents tipus de cèl·lules mare capaces de contribuir a la regeneració dels teixits ha generat un notable interès en la possibilitat que la teràpia cel·lular pugui ser utilitzada per reparar el miocardi danyat (cardiomioplàstia cel·lular). No obstant això, es desconeix encara quin és el tipus cel·lular ideal per a la cardiomioplàstia cel·lular. Tradicionalment, es pensava que les cèl·lules mare pròpies d'un teixit adult només podien diferenciar-se cap a cèl·lules del teixit d'origen. Recentment...

Caracterització estructural i racial de la raça ovina aranesa

Parés i Casanova, Pere-Miquel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Aquesta tesi mostra, primerament, els resultats de l'enquesta efectuada als titulars d'explotacions araneses d'ovins, així com la caracterització morfològica de la raça Aranesa mitjançant l'estudi de 31 mesures morfològiques quantitatives, 17 índexs d'interès etnològic i funcional, i les variables qualitatives més importants en etnologia, així com un estudi de la llana. En total s'han enquestat 54 ramaderies, amidat 197 animals adults per a la biometria i mostrejat 53 animals per a l'estudi de la llana. El cens oví aranès l'any 2003 era de 2.569 ovelles i 92 marrans, estimant-se en unes 1.489 ovelles i uns 61 marrans els ovins purs aranesos. Aquestes xifres fan entrar l'Aranesa dins la categoria 4, estatus de perill d'extinció, d'acord amb els criteris de l'EAAP (European Association for Animal Production). Els ramats són de dimensions enormement variables i s'exploten en sistema extensiu en pastures naturals, amb aprofitament estival en peixius d'alta o mitjana muntanya. L'Aranès és un tipus oví d'aptitud càrnia poc marcada, que produeix corders de tipus pasqual pesat, criats "a braguer". El maneig productiu és força dissimilar entre explotacions. Poc menys de la meitat de les explotacions sincronitzen els zels mitjançant la separació dels mascles; en aquestes explotacions...

Millora de la diagnosi no invasiva dels tumors cerebrals humans

Julià Sapé, Mª Margarita
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Propòsit: Millorar la caracterització no invasiva dels tumors cerebrals mitjançant la tècnica de l'espectroscopia de ressonància magnètica de protó. Per a assolir aquest objectiu, es van realitzar tres estudis, amb els següents objectius: Estudi 1) Generar una base de dades accessible per Internet, que contingui dades clíniques i espectroscòpiques completament validades de pacients afectats per tumors cerebrals. Estudi 2) Determinar la influència del temps d'eco utilitzat en l'adquisició en la posterior classificació dels espectres de tumours cerebrals humans. Per això es va comparar l'encert obtingut en la classificació tumoral utilitzant dos temps d'eco diferents (30 ms and 136 ms). Estudi 3) Estimar l'encert de la interpretació de les imatges de ressonància en la classificació dels tumors cerebrals, tant en termes de tipus com de grau de malignitat tumoral. Mètodes: Estudi 1) Totes les dades dels pacients que van entrar al projecte INTERPRET (International Network for Pattern Recognition of Tumours Using Magnetic Resonance, http://azizu.uab.es/INTERPRET ) es van guardar a una base de dades accessible per Internet (iDB). Les dades dels pacients es van seleccionar utilitzant la interfície de preguntes de la base de dades. Els criteris que es van seguir van ser que el cas tingués un espectre adquirit a 1.5 T mitjançant la tècnica de volum senzill i temps d'eco curt (20-32 ms) sobre una àrea nodular del tumor...

Mecanismes de senyalització intracel·lular regulats per la proteïna p19 H-Ras

Camats Malet, Maria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; c-H-ras és un gen essencial per a varis processos del cicle cel·lular com són la proliferació cel·lular, aturada del cicle, diferenciació i apoptosis. El seu paper com a oncogen és degut al fet que es presenta mutat en un 30% dels tumors testats i que a més a més s'han demostrat correlacions entre la presència de mutacions i capacitat transformant. El producte del gen c-H-ras és la proteïna p21, que es troba ancorada a la part interna de la membrana plasmàtica i transdueix les senyals extracel·lulars mitjançant canvis de la seva estructura, dramàticament regulats per intercanvi de GDP a GTP (i al contrari). El canvi d'estructura de p21 cap a la forma activa, amb més GTP unit, provoca que la zona efectora de p21 sigui accessible a varis efectors que són el punt de partida d'una cascada d'interaccions que com a últim terme regularan el cicle cel·lular cap a una situació determinada. El nostre grup d'investigació ha descrit que el gen c-H-ras codifica per una segona proteïna, p19, producte de splicing alternatiu, que es troba entre el citoplasma i el nucli. Degut que p19 no es troba ancorada a la membrana plasmàtica i que a més a més només presenta una activitat residual unidora a GTP...

The Rodent assemblages from the late Aragonian and the Vallesian (middle to late Miocene) of the Vallès-Penedès basin (Catalonia, Spain)

Casanovas i Vilar, Isaac
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La conca del Vallès-Penedès es una àrea clau per a l'estudi de les successions de mamífers del Miocè europeu, donat que el seu abundant registre cobreix gairebé la totalitat d'aquest període. Recentment, degut a les obres d'ampliació de l'Abocador de Can Mata (ACM), al terme municipal de Els Hostalets de Pierola (l'Anoia, Barcelona), el nombre de jaciments coneguts de micro- i macromamífers s'ha duplicat. L'estudi de les faunes de micromamífers de la sèrie estratigràfica de l'ACM ha permès aportar importants dades bioestratigràfiques per a la definició de les biozones MN 7 i MN 8, actualment basades en localitats aïllades de França i Alemanya. També es proposa una correlació bioestratigràfica amb altres conques ibèriques com Calataiud-Terol. Pel que fa als rosegadors de la sèrie de l'ACM, es descriu una nova espècie de castòrid: Chalicomys n. sp. Aquesta espècie ja presenta un mode de locomoció aquàtica molt similar al del castor actual. Durant les obres d'ampliació de l'ACM es localitzà un nou jaciment, Barranc de Can Vila 1 (BCV1), que, a més d'una abundant mostra de micro- i macrofauna, ha lliurat un esquelet remarcablement complet d'una nova espècie de gran antropomorf: Pierolapithecus catalaunicus. L'estudi dels rosegadors de BCV1 ha permès situar cronològicament aquesta localitat a la part baixa de la MN 7+8...

Funcionalitat dels micobacteris ambientals de creixement ràpid com a agents antitumorals

Secanella Fandos, Silvia P.
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; CAT
Relevância na Pesquisa
16.62%
El càncer de bufeta és la patologia maligna més comuna del tracte urinari Aproximadament, el 75-85% dels pacients amb càncer de bufeta presenten malaltia confinada a la mucosa quan es diagnostiquen. A més, després de la resecció transuretral del tumor, existeix un 30-80% de casos de recurrència local i un 1-45% de casos en que el tumor progressa a estadis més agressius. Els pacients, aleshores, requereixen d'un tractament amb Mycobacterium bovis BCG per prevenir les recurrències i la progressió del tumor, a més d'un seguiment continu al llarg de la seva vida. Aquesta teràpia intravesical amb BCG viu, s'utilitza des de fa 36 anys. Per una banda, actualment es comercialitzen i s'administren diferents soques de BCG tant com a vacuna front la tuberculosi com per al tractament del càncer de bufeta superficial. Les diferents soques varien en el seu contingut antigènic. En el context de la tuberculosi, s'han realitzat diversos estudis que relacionen les diferències antigèniques existents entre les soques de BCG amb la inducció de respostes immunitàries diferents. En el cas del tractament del càncer de bufeta es desconeix si les diferents soques de BCG tenen diferent capacitat antitumoral. Per a aquest motiu, en aquest treball s'ha comparat l'activitat antitumoral directa de diferents soques de BCG en cèl·lules tumorals de bufeta. Els resultats obtinguts indiquen que d'entre totes les soques de BCG analitzades...

Efectes de l'oli de peix i l'oli d'oliva en el desenvolupament del càncer colorectal

Pons Pujol, Elisenda
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.55%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Introducció: El càncer colorectal és un dels càncers més freqüentes del nostre país així com en la majoria de societats occidentals. Els factors mebiambientals juguen un paper determinant en el seu desenvolupament. Els nutrients i específicament els greixos, estarien entre els factors més destacats. Tot i que a Groenlàndia, Finlàndia i algunes zones mediterrànies, les dietes tenen un alt contingut en greix, la incidència de càncer colorrectal és relativament baixa en comparació amb la resta de països occidentals. Una important diferència dietètica és l'elevat consum de peix i oli de peix (ric en els àcids grassos n-3, eicosapentaeonic (EPA) i docosahexaenoic (DHA)) en el cas del països nòrdics i l'oli de oliva (ric en àcid oleic C18:1, n-9) a la conca mediterrània. La tesi es basa en la hipòtesi que «l'oli de peix i el d'oliva són capaços de modular el desenvolupament del càncer colorrectal. Objectius: L'objectiu de l'estudi va ser avaluar els mecanismes pels quals aquests olis realitzaven aquesta modulació i la implicació dels àcids grassos presents en aquests. Resultats: Per respondre els objectius plantejats es van utilitzar dues estratègies d'estudi. La primera es basa en estudis in vitro amb línies cel·lulars d'adenocarcinoma colorectal...

Efecte de l'oli d'oliva sobre la carcinogènesi i la producció local d'eicosanoides en un model de càncer colorectal per azoximetà

Mañé Almero, Josep
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.23%
Descripció del recurs: 9 gener 2003; Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Estudis amb animals d'experimentació han suggerit que l'efecte promotor de la carcinogènesi pel greix dietètic no depen tan sols de la quantitat, sinó del contingut específic d'àcids grassos (AG). En aquest sentit, l'efecte dels AG de la sèrie n9, presents principalment en l'oli d'oliva, han sigut escassament estudiats. Objectius: i) Avaluar l'efecte d'una dieta amb un 5% d'oli d'oliva (n9), en comparació a dues dietes isolipídiques a base d'oli de peix (n3) i oli de càrtam (n6), a les fases de iniciació i promoció tumoral en un model de carcinogènesi induïda per azoximetà. ii) Estudiar el canvis en la composició del contingut d'AG de la mucosa colònica. iii) Quantificar la producció d'eicosanoides a la fase inicial de la carcinogènesi colònica. Mètodes: 108 rates Sprague-Dawley foren dividides en tres grups segons la font de greix emprada: n9, n3 i n6. El contingut de total greix fou normolipídic per a rates (5%). La meitat d'animals de cada grup foren induïts amb AOM (7.4 mg/kg/setmana, s.c.) durant 11 setmanes, a la resta d'animals se'ls injectà un volum equivalent de salí. A la setmana 12, desprès de la primera dosi d'AOM o salí...

L’evolució de l’estructura socioresidencial de l’àrea metropolitana de Barcelona : dinàmiques de diferenciació residencial i desigualtat urbana en la ciutat postindustrial

Porcel López, Sergio; Navarro-Varas, Lara; Thiers, Jenniffer
Fonte: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Publicador: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
27.23%
L’espai urbà es configura com una projecció de l’estructura social, reflectint a través de la diferenciació residencial les desigualtats socials presents entre la població resident. En aquesta estructuració socioespacial de les ciutats incideixen aspectes de caràcter global com les grans transformacions socioeconòmiques i demogràfiques, així com aspectes de naturalesa més local que es troben directament relacionats amb la desigualtat social i els mecanismes que intervenen en l’ordenació dels processos de localització residencial. En el cas de la metròpoli de Barcelona, l’anàlisi de l’evolució de la seva estructura socioresidencial durant les dues darreres dècades deixa al descobert una ciutat que tendeix a la fragmentació, guanyant complexitat. En aquesta transformació són perceptibles els efectes de la desindustrialització i de la globalització, així com les dinàmiques residencials desencadenades durant el boom immobiliari. A més, en aquesta Barcelona postindustrial la qüestió de l’habitatge s’erigeix com el principal element de desigualtat urbana.

Publicitat informativa vs. publicitat persuasiva dels automòbils

Aumatell Tió, Meritxell
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
17.23%
Dia a dia podem veure una gran varietat d’anuncis de cotxes a la televisió, però a pocs d’ells prestem atenció i encara menys ens parem a pensar en les empreses que hi ha el darrera. Si ens centrem més concretament en un tipus d’anuncis, per exemple, el dels automòbils, que és un producte que està a la seva etapa de maduresa, i que per tant, és un producte conegut per el mercat i ja no cal informar per donar-lo a conèixer. Veiem que en els anuncis de cotxes la majoria de publicitat és persuasiva però que també existeix la publicitat informativa. Així doncs, quan les empreses fan publicitat informativa i quan fan publicitat persuasiva? Depèn del producte que volen vendre? O no té res a veure? Un altre factor a tenir en compte és que actualment els consumidors rebem una gran quantitat d’anuncis televisius que provoca que passem per alt la majoria de productes anunciats. És eficient la publicitat? Realment té efecte sobre els consumidors? També és interessant preguntar-se si realment a les empreses els hi surt a compte invertir grans quantitats de publicitat o és millor no fer-ne, ja que existeix una gran competència en el mercat i els clients reben una gran quantitat d’informació sobre una bona varietat dels automòbils que poden comprar. En aquest treball resoldrem tots aquests dubtes a través d’una petita mostra dels anuncis de cotxe del 2015...

Identificació i caracterització de factors implicats en la protecció i en la regeneració del múscul esquelètic de ratolí sotmès a necrosi-regeneració crònica

Roma Castañé, Josep
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.23%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La distròfia muscular de Duchenne (DMD) és una de les malalaties recessives lligades al cromosoma X més comuns essent la seva causa primària el dèficit de distrofina, proteïna localitzada en la cara interna del sarcolema. La soca de ratolí mdx també presenta un dèficit total de distrofina i és el model animal més àmpliament utilitzat per aquesta malaltia. Malgrat el seu dèficit de distrofina, el ratolí mdx no presenta un fenotip distròfic tan sever com l'observat en la DMD humana. S'han apuntat dues hipòtesis per tractar d'explicar aquestes diferències entre la malaltia humana i el model murí. La primera atribuirïa al ratolí capacitat regenerativa més gran, mentre que la segona li atribuirïa un descens del seu ritme de necrosi a partir de cert moment de la seva vida. En aquest treball intentem clarificar aquest aspecte mitjançant diferents aproximacions: i) caracterizació morfològica de la patologia muscular durant tota la vida del ratolí mdx i estudi de marcadors de necrosi-regeneració, ii) estudi de la expressió de utrofina (proteïna que presenta elevada homologia amb la distrofina) i b-distroglicà (el lligand natural de la distrofina)...

Teràpia gènica per neuropatia diabètica mitjançant vectors adeno-associats codificant pel factor de creixement similar a la insulina i (IGF-I)

Homs i Avila, Judit
Fonte: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.23%
Descripció del recurs: el 20 de juny de 2011; La neuropatia diabètica és una de les complicacions més freqüents de la Diabetis Mellitus. És una patologia del sistema nerviós perifèric que causa una incapacitat progressiva important de la funció motora i sensorial en els individus que la pateixen. L'afectació nerviosa es distingeix per una degeneració progressiva de les fibres nervioses i un retard en el procés de regeneració de les fibres danyades. Els símptomes de la neuropatia inclouen pèrdua de sensibilitat, rigidesa, coïssor i en ocasions dolor als peus i mans. La teràpia intensiva amb insulina redueix la incidència de les complicacions de la diabetis però els pacients diabètics continuen desenvolupant neuropatia diabètica a llarg plaç. Els tractaments actuals per la neuropatia diabètica no són efectius i estan orientats principalment a pal·liar el dolor neuropàtic. La teràpia gènica podria ser un tractament alternatiu per aquesta patologia. Els vectors Adeno-associats són uns dels vectors de teràpia gènica interessants per assajos clínics en humans, ja que són capaços de dirigir l'expressió del transgen a llarg plaç, mantenint-se de forma episomal a la cèl·lula hoste. A més no presenten toxicitat associada al virus silvestre...

Paper de les proteïnes de fusió mitocondrial Opa1 i Mfn1 durant la diferenciació miogènica

Noguera Jordà, Eduard; Bosch i Merino, Assumpció
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
27.98%
Les mitocòndries generen la major part de l'energia necessària per a la funció cel·lular mitjançant la respiració i la fosforilació oxidativa. Quan els mioblasts diferencien a miotubs, la biogènesi mitocondrial i l'activitat enzimàtica mitocondrial augmenta. A més, la regeneració muscular també està acompanyada d'un augment en l'activitat enzimàtica mitocondrial. I la dinàmica mitocondrial és essencial per mantenir les funcions bioenergètiques mitocondrials. Opa1 i la Mitofusina 1 (Mfn1) són dues proteïnes de fusió mitocondrial involucrades en la dinàmica mitocondrial. Els meus resultats mostren que la pèrdua de funció de Opa1 i Mfn1 redueix dràsticament la diferenciació miogènica en les cèl·lules C2C12. Per una banda, s'observa una gran disminució en l'expressió dels marcadors finals de la diferenciació com la Caveolina 3 o la cadena pesada de miosina (MHC). A més, hi ha una disminució prou marcada en l'expressió de la Miogenina, causada per una disminució en l'activitat de MyoD. En canvi, la pèrdua de funció de mitofusina 2 (Mfn2), una altra proteïna de fusió mitocondrial, no mostra aquests canvis durant el procés de diferenciació. La respiració mitocondrial es veu fortament afectada per deficiència en Opa1 o en Mfn1...

L’estructura socioespacial de la regió metropolitana de Barcelona des d’una aproximació multimètode : una proposta metodològica per a l’estudi de la diferenciació socioresidencial

Costa Losa, Maria; Porcel López, Sergio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
27.23%
Durant les darreres dues dècades, l’estudi de la segregació socioresidencial ha estat objecte d’una diversificació teòrica i metodològica com a resultat de la participació de disciplines diferents per analitzar-la. En aquest article, s’hi presenta una nova proposta metodològica, basada en un disseny multimètode que integra informació social i espacial, a partir de la qual s’identifiquen, s’analitzen i es representen els diferents tipus d’àrees socioresidencials de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un model de triangulació complementària de dades quantitatives que corregeix les restriccions que les dades presenten per si soles i que permet analitzar l’objecte d’estudi de manera més profunda. Els resultats obtinguts no estan exempts d’algunes limitacions que també són element de reflexió a l’article.; Durante las dos últimas décadas, el estudio de la segregación socioresidencial ha sido objeto de una diversificación teórica y metodológica como resultado de la participación de distintas disciplinas en su análisis. En este artículo, se presenta una nueva propuesta metodológica, basada en un diseño multimétodo que integra información social y espacial, a partir de la que se identifican...

Búsqueda de nuevas terapias que favorezcan la neuroregeneración en la esclerosis múltiple

Mota Foix, Miriam
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
17.23%
Los objetivos de este estudio son determinar la huella genética que define la diferenciación de NSC a astrocito, neurona y oligodendrocito. Determinar las vías relacionadas con los procesos de diferenciación hacia cada uno de los tres tipos celulares. Y finalmente, utilizar la huella genètica definida para identificar compuestos que favorezcan la diferenciación de las NSC hacia cada uno de los tipos celulares independientemente.; Els objectius d'aquest estudi són determinar la petjada genètica que defineix la diferenciacició de NSC a astròcit, neurona o oligodendrocit. Determinar les vies relacionades amb els processos de diferenciació cap a cadascun dels tres tipus cel·lulars. I finalment, utilitzar la petjada genètica definida per identificar compostos que afavoreixin la diferenciació de la NSC cap a cadascun dels tipus cel·lulars independentment.

Mecanismes de silenciament epigenètic en càncer colorectal

Forn Bernaus, Marta
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
17.98%
Aquest treball parteix de la premissa que els processos de diferenciació cel·lular i tumorigènesi impliquen vies de senyalització i programes relacionats i que l'estudi dels canvis epigenètics subjacents a ambdós processos pot contribuir a un millor coneixement dels mecanismes i factors que determinen el destí i funcions cel·lulars. L'estudi dels patrons epigenètics en aquests processos s'ha realitzat a diferents nivells: escala genòmica, regions regulades conjuntament en càncer (Silenciament Epigenètic de Gran Abast, LRES) i a nivell individual. L'estudi dels patrons de metilació a escala genòmica mitjançant l'AIMS-Seq va permetre determinar que la diferenciació de l'intestí prim es caracteritza per lleus guanys de metilació que s'esdevenen majoritàriament en les regions contigües a illes CpG promotores (CpGi shores) associades a gens implicats en el desenvolupament, regulació de l'expressió i càncer. La gran majoria d'aquests gens no s'expressaven en intestí, estaven hipermetilats en adenomes de ratolins Apcmin/+ i en la línia cel·lular colorectal murina CT26. Els estudis d'expressió gènica amb microarrays revelaren una sobreexpressió en adenomes dels gens involucrats en comunicació cel·lular, angiogènesi i migració...

Las desigualdades sociales de escolarización en Francia

Urteaga, Eguzki
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
17.23%
Este artículo se interesa por las desigualdades sociales de escolarización en Francia y pone de manifiesto: 1) las desigualdades de éxito que aparecen especialmente a través de una diferenciación precoz de las adquisiciones, 2) la importancia de la herencia familiar a través del capital cultural, las prácticas educativas familiares, la inversión en la escolaridad y la relación que mantienen con el sistema educativo, y 3) la incidencia del contexto de escolarización con ciertas diferencias entre los centros y sus efectos, la distinción entre la pública y la privada, la diferenciación en la elección de los centros y, por último, la distinción entre «buenas» y «malas» clases. Los padres, sobre todo los que disponen del capital cultural suficiente, de las redes sociales adecuadas y de la información pertinente, elaboran a veces unas estrategias muy complejas para que sus hijos estén matriculados en los mejores centros, tengan los profesores más cualificados y experimentados y estén en las aulas de mayor nivel, especialmente a través de la elección de las lenguas extranjeras o de las optativas.; Aquest article s’interessa per les desigualtats socials d’escolarització a França i posa de manifest: 1) les desigualtats d’èxit que apareixen especialment a través d’una diferenciació precoç de les adquisicions...