Página 1 dos resultados de 11 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Formación inicial de los docentes de enseñanza media. Una mirada desde las universidades «pedagógicas» chilenas

Jofré Araya, Galvarino; Gairín Sallán, Joaquín
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
26.18%
El presente estudio, realizado en 2006-2007, analiza la relación que se establece entre las universidades pedagógicas chilenas y los centros de prácticas profesionales de enseñanza media. El estudio de campo realizado incluye 54 encuestas a profesores universitarios de tres universidades, entrevistas con sus directivos y la participación de 15 estudiantes en focus group. Los resultados avalan y explican la consideración de cuatro competencias docentes (técnica, metodológica, social y personal) y la persistencia en el profesorado y el alumnado de la idea de que la formación disciplinaria es más importante que la pedagógica. Asimismo, también influye en ello la escasa y poco funcional relación entre universidades y centros de práctica profesional y la presentación en la universidad de temas y contenidos lejanos a la realidad laboral. Paralelamente, se ratifica la necesidad de llevar a cabo una formación en, sobre y en relación con la acción, la conveniencia de relacionar conocimiento disciplinario y pedagógico, la importancia de un trabajo colectivo y la consideración del estudiante como persona; El present estudi, realitzat al 2006-2007, analitza la relació que s’estableix entre les universitats pedagògiques xilenes i els centres de pràctica professional de l’ensenyament mitjà. L’estudi de camp realitzat inclou 54 enquestes a professors universitaris de tres universitats...

Táctica, técnica i estratègia un enfocament funcional /

Solà Santesmases, Josep
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2005 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
16.62%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'origen de la present tesi doctoral es situa en l'assumpció per part de l'autor de la necessitat d'una bona teoria per establir correctes línies de recerca experimental, la relació existent entre el comportament motor i la intel•ligència humana i, en darrer lloc, en emfatitzar l'apropament del desenvolupament teòric a l'aplicació pràctica que doni sentit als pedagogs esportius i reverteixi significativament en la societat. En aquest context, es desenvolupa l'aprofundiment teòric de la tàctica esportiva com a comportament intel•ligent en el marc de la dimensió qualitativa del model de camp psicològic funcional (formalitat psicològica, materialitat biològica i finalitat adaptativa) i es proposa un model didàctic d'intervenció pedagògica que respon als diferents nivells funcionals. La tàctica esportiva com a interacció social interpretativa i integració funcional amb els comportaments perceptivo motors, permet oferir una classificació funcional dels esports en funció de la finalitat adaptativa física o convencional i, sobretot, en funció de les convencionalitats bàsiques que permeten als individus entendre's en les més diverses relacions interpersonals presents en els esports. Secundàriament...

Crònica d’un projecte d’educació plurilingüe: Un estudi de cas

Pallarés Monge, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.18%
Els programes d’aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) estan guanyant terreny i nombrosos estudis els propugnen com els entorns més adequats per a l’aprenentatge de segones llengües a través de les àrees curriculars no etiquetades com a “de llengua”. Aquest article presenta la crònica documentada del desenvolupament d’un programa experimental AICLE que forma part d’un projecte d’investigació longitudinal, l’objectiu del qual és explorar des d’una perspectiva sociocultural el programa AICLE d’un centre de secundària de Barcelona, així com algunes de les opcions metodològiques adoptades pels docents per superar les dificultats que s’afegeixen quan es fa servir una llengua estrangera a l’aula de continguts. L’anàlisi de les dades provinents d’enregistraments de vídeo de l’aula, complementada amb el diari de camp del professor en el rol d’investigador en l’acció, a més d’entrevistes i grups de discussió amb els estudiants, mostra l’ús que aquests fan del complex dispositiu pedagògic que se’ls presenta per mitjà de les tasques i materials dissenyats ad hoc pel professorat que treballa en col·laboració

Itinerari d'educació ambiental : petjades a Comes de Rubió

Monteixo (Grup de recerca); Girós Sorribes, Marc; Puig Guerra, Santi; Sáez Almendros, Sara; Boada, Martí,; Garcia i Orellana, Jordi; Rieradevall, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
16.18%
El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va ser creat l’any 2003. A causa de la seva recent creació, manca el desenvolupament de moltes de les seves àrees. Actualment, el parc està creant una xarxa d’itineraris d’Educació Ambiental (EA). Per aquesta raó, és interessant dedicar aquest treball al disseny d’un itinerari d’EA a la zona de Comes de Rubió, situada dins l’àmbit territorial del PNAP. L’objectiu principal del present projecte és l’elaboració d’aquest itinerari amb els recursos necessaris per tal que sigui implementable d’una manera immediata. Per tal d’analitzar la viabilitat de l’itinerari s’ha aplicat el protocol de valoració dissenyat pel grup Edukamb. La puntuació que s’ha obtingut ha estat 61 sobre 100, fet que indica que l’itinerari és viable tot i que compta amb algunes mancances. S’ha constatat que les condicions de l’itinerari són idònies per poder ser visitat pel públic en general, entre altres coses per la forma circular de l’itinerari, per tenir 3 km de recorregut i per disposar d’una gran varietat d’aspectes d’interès. En el disseny de l’itinerari s’ha definit el recorregut, s’han determinat els elements d’interès, s’han proposat 5 parades, s’han dissenyat els materials pedagògics...

Anatomia, química i física experimental al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1808)

Pérez Pérez, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
16.18%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El desenvolupament de la cirurgia moderna va venir determinada per un increment en la demanda de personal sanitari per tal d'atendre els soldats dispersos en els diferents fronts oberts arreu d'Europa. Els Reials Col·legis de Cirurgia són les institucions sanitàries de la Il·lustració més importants que va impulsar la monarquia borbònica espanyola. El Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, fundat el 1760, va ser el segon col·legi creat a Espanya en una àrea geogràfica peninsular fronterera amb França. Des que la monarquia borbònica va clausurar les universitats catalanes el 1714 i va fundar la Universitat de Cervera, l'única institució capaç d'atorgar graus acadèmics universitaris en disciplines relacionades amb la salut a Catalunya era el Col·legi barceloní. Fins i tot els estudiants de medicina de la Universitat de Cervera havien de cursar l'anatomia al col·legi de Barcelona. El programa acadèmic que es va instaurar en els nous col·legis de cirurgia era diferent de la formació tradicional de caire gremial establerta per als cirurgians i barbers. Els nous físics-cirurgians no només volien conèixer sobre terapèutica sinó que estaven igualment atrets per l'anatomia...

Aprender a liderar líderes. Competencias para un liderazgo directivo que promueva el liderazgo docente

Bolívar, Antonio
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
16.52%
El artículo defiende la tesis, apoyada por la literatura y las experiencias internacionales, de que un liderazgo pedagógico requiere, en paralelo, una comunidad de aprendizaje, donde el profesorado desempeñe, a su vez, el papel de líder. Las nuevas demandas a la escuela exigen el liderazgo a todos los niveles, no limitado a quienes ocupan una posición formal. Los líderes formales han de favorecer el liderazgo múltiple del profesorado, creando condiciones y oportunidades para el desarrollo profesional y organizacional. Desde una concepción más orgánica y horizontal, el profesorado ha de ser líder en su propio contexto. Por eso, una formación orientada al desarrollo de competencias para un liderazgo centrado en el aprendizaje incluye distribuir el liderazgo entre un profesorado capacitado. Construir condiciones para un desarrollo de las competencias docentes requiere una cultura de colaboración, en torno a un proyecto educativo conjunto, para la mejora de los aprendizajes de los alumnos.; L’article defensa la tesi, basada en la literatura i en experiències internacionals, que un lideratge pedagògic requereix, paral·lelament, una comunitat d’aprenentatge, on el professorat desenvolupi, al seu torn, el paper de líder. Les noves demandes a l’escola exigeixen el lideratge a tots els nivells...

Competencias profesionales de los docentes de enseñanza media de Chile un análisis desde las percepciones de los implicados /

Jofré Araya, Galvarino Javier
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2010 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
16.18%
Descripció del recurs: el 07-01-2011; El treball de recerca que presentem és un estudi descriptiu - analític en el qual es planteja el següent objectiu general: analitzar les competències que segons el parer dels docents d'ensenyament mitjà es estarien requerint per oferir un millor servei educatiu als alumnes que estan accedint a l'ensenyament mitjà. El disseny de l'estudi inclou dos grans blocs: el marc teòric contextual de referència i el marc aplicatiu.A la primera part, el marc teòric contextual de referència, es tracten els següents tòpics: L'organització del sistema educatiu xilè, donant a conèixer els nivells en què s'organitza, la forma de finançament de tot el sistema educatiu, els mecanismes d'avaluació aplicats en els diferents moments del procés educatiu i una caracterització dels professors en exercici, aprofundint en aquells que exerceixen en l'ensenyament mitjà. En aquest primer punt, pretenem donar a conèixer les particularitats del sistema educatiu xilè que és on els professors estan cridats a exercir la seva tasca professional.Les competències professionals dels docents d'ensenyament mitjà. En aquest treball s'assumeix que els professors d'ensenyament mitjà són professionals de l'educació...

‘Think and Discuss’: Disseny de tasques per a la construcció de competències discursives a l’aula AICLE de matemàtiques. Un estudi de cas

Pallarés Monge, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2010 ENG
Relevância na Pesquisa
16.18%
L’objectiu de la present investigació és explorar des d’una perspectiva sociocultural el programa AICLE d’un centre de Barcelona, així com les opcions metodològiques adoptades pels docents, per tal d’esbrinar si les tasques interactives que es proposen als alumnes són integradores quant a l’aprenentatge de l’àrea –en el nostre cas, les matemàtiques– i l’adquisició d’una llengua estrangera –l’anglès. L’anàlisi de les dades mostra l’ús que els alumnes fan del complex dispositiu pedagògic que se’ls presenta per mitjà de les tasques i materials dissenyats ad hoc pel professorat que treballa en col•laboració. La recerca comprèn una crònica documentada del desenvolupament del programa experimental i l’estudi aprofundit de la tasca Think and Discuss

Development paths of university teachers during a pedagogical development course

Postareff, Liisa; Nevgi, Anne
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
36.92%
El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo de la experticia pedagógica del profesorado universitario durante un curso de formación pedagógica de diez ECTS de cinco meses de duración. Los datos recogidos consisten en un diario reflexivo de los dieciocho participantes en el curso. El método de análisis de contenido sirvió para identificar las diferentes trayectorias de desarrollo del profesorado desde sus diarios reflexivos. Las trayectorias difieren unas de otras en términos de desarrollo de las prácticas, concepciones docentes e identidad profesional. Los resultados muestran cómo algunos profesores se resisten a cambiar sus concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, mientras que otros describen importantes cambios tanto en sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, como en su identidad docente. Estos resultados están en consonancia con la teoría del boundary crossing de Akkerman y Bakker (2011).; Aquest estudi té com a objectiu analitzar el desenvolupament de l’expertesa pedagògica del professorat universitari durant un curs de formació pedagògica de deu ECTS de cinc mesos de durada. Les dades recollides consisteixen en un diari reflexiu dels divuit participants en el curs. El mètode d’anàlisi de contingut va servir per identificar les diferents trajectòries de desenvolupament del professorat des dels seus diaris reflexius. Les trajectòries difereixen les unes de les altres en termes de desenvolupament de les pràctiques...

Think and Discuss : Disseny de tasques per a la construcció de competències discursives a l’aula AICLE de matemàtiques. Un estudi de cas

Pallarés Monge, Oriol
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
16.18%
L’objectiu de la present investigació és explorar des d’una perspectiva sociocultural el programa AICLE d’un centre de Barcelona, així com les opcions metodològiques adoptades pels docents, per tal d’esbrinar si les tasques interactives que es proposen als alumnes són integradores quant a l’aprenentatge de l’àrea –en el nostre cas, les matemàtiques– i l’adquisició d’una llengua estrangera –l’anglès. L’anàlisi de les dades mostra l’ús que els alumnes fan del complex dispositiu pedagògic que se’ls presenta per mitjà de les tasques i materials dissenyats ad hoc pel professorat que treballa en col•laboració. La recerca comprèn una crònica documentada del desenvolupament del programa experimental i l’estudi aprofundit de la tasca Think and Discuss.

El Desenvolupament professional del professor universitari com a docent

Feixas Condom, Mònica
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.8%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu d'aquesta investigació és conèixer l'orientació pedagògica del professor universitari i els elements que incideixen en el desenvolupament professional de la seva carrera com a docent. L'estructura del present estudi inclou quatre grans blocs diferenciats. El primer bloc consta d'introducció i una justificació, s'estableixen els objectius generals i específics i el pla de treball a seguir. El segon bloc revisa, analitza i resumeix la principal literatura relacionada amb l'objecte d'estudi. - En el primer capítol, «Context de la docència universitària», es descriuen les principals característiques de l'entorn sociocultural, polític i acadèmic del treball del professor universitari. La inclinació que pren la recerca en docència universitària parteix de la perspectiva que aquesta ha de procurar aprenentatges significatius en els estudiants. Això s'aconsegueix quan aquests canvien i desenvolupen concepcions pròpies sobre la matèria. Però els estudis que han relacionat la docència de qualitat amb els resultats d'aprenentatge dels estudiants s'han dedicat principalment a analitzar les estratègies de la pràctica educativa dels professors i pocs s'han centrat a estudiar les concepcions o teories implícites dels docents respecte de per què porten a terme dites estratègies i no d'altres. A la segona part del capítol intentem analitzar els principals enfocaments d'ensenyament i aprenentatge i les concepcions docents dels professors universitaris. - En el segon capítol «Desenvolupament professional del professor universitari» defineix desenvolupament docent i presenta els factors que influeixen en el mateix. Ens serveix per explicar el desenvolupament professional del docent i el significat de les etapes i transicions en el desenvolupament docent. Tanmateix pretén aprofundir en els factors afavoridors i els limitadors del desenvolupament del professor universitari com a docent. Aquesta qüestió...