Página 1 dos resultados de 128 itens digitais encontrados em 0.004 segundos

LA CONTRAZIONE DEL CREDITO DURANTE LA CRISI FINANZIARIA: CREDIT CRUNCH O CREDIT SELECTION? UNA DISAMINA SULL’ANDAMENTO DEL CREDITO BANCARIO ITALIANO TRA FRAMEWORK NORMATIVO E CRISI FINANZIARIA.

LEO, SABRINA
Fonte: La Sapienza Universidade de Roma Publicador: La Sapienza Universidade de Roma
Tipo: Tese de Doutorado
IT
Relevância na Pesquisa
36.59%
Obiettivo del presente lavoro è quello di valutare la rilevanza delle determinanti di restrizione intervenute dal lato dell’offerta di credito al fine di verificare quali siano i maggiori fattori che ne hanno causato la restrizione. Nello specifico, la research question, una volta definita la tipologia di contrazione manifestatasi (credit crunch o credit selection), tenta di dare una risposta circa la rilevanza dei fattori di restrizione intervenuti dal lato dell’offerta di credito, nonché l’efficacia/efficienza delle scelte effettuate dagli intermediari bancari. Nel confronto con le altre realtà europee ed internazionali, l’industria finanziaria nazionale si è dimostrata maggiormente resistente rispetto ai contraccolpi provenienti dalla crisi finanziaria: il XV Rapporto della Fondazione Rosselli (2010) attribuisce tale “successo” alla combinazione di due fattori fortemente presenti nel sistema bancario domestico, vale a dire la flessibilità delle tecnologie di credito e la diversità delle imprese bancarie. Ciò non toglie, però, il verificarsi di fenomeni di contrazione creditizia, seppur fisiologica, in seguito a periodi di espansione della politica creditizia e/o conseguentemente a periodi di forte tensione economica e finanziaria: la flessione del credito...

El discurs publicitari de les marques en un context de crisi econòmica

Cosconera Clavé, Anna
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
66.78%
L'actual crisi econòmica ha deixat un conjunt de conseqüències tant socials com econòmiques que no han deixat a ningú indiferent, incloses les marques. Per fer front a la davallada del consum, aquestes s'han vist obligades a desenvolupar noves estratègies comunicatives que passen per adaptar el seu discurs a aquesta nova realitat. A través d’aquest projecte es fa un repàs per tots els anuncis audiovisuals realitzats des de l'inici de la crisi per observar quins impactes socials tenen més rellevància i quins aspectes es tracten en les diferents campanyes.; La actual crisis económica ha dejado un conjunto de consecuencias tanto sociales como económicas que no han dejado a nadie indiferente, incluidas las marcas. Para afrontar el descenso del consumo, éstas se han visto obligadas a desarrollar nuevas estrategias comunicativas que pasan por adaptar su discurso a esta nueva realidad. A través de este proyecto se hace un repaso por todos los anuncios audiovisuales realizados desde el inicio de la crisis para observar que impactos sociales tienen más relevancia y que aspectos se tratan en las distintas campañas.; Currently economic crisis has left a set of social and economic consequences that have not left anyone indifferent...

La nova «guerra de l’aigua» a Barcelona : austeritat, deute i participació privada

March, Hug
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
46.56%
En aquest article es presenten de manera detallada els episodis més recents de reconfiguració del cicle metropolità i regional de l’aigua a Barcelona: la licitació del subministrador en alta Aigües Ter-Llobregat i la creació de l’empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA. Aquests grans canvis s’emmarquen en unes polítiques d’austeritat i de privatitzacions legitimades pel deute creixent de l’Administració pública en un context de crisi econòmica. El deute acumulat per l’administració hídrica (Agència Catalana de l’Aigua) es pot entendre millor si es té en compte la reescalació de les polítiques mediambientals a Europa i una estructura de finançament insuficient del cicle de l’aigua en l’àmbit regional. Més enllà d’aquestes dues grans reconfiguracions, l’article presenta noves esferes del cicle de l’aigua que potencialment poden ser nínxols de mercat importants, com la gestió intel·ligent. Finalment es reflexiona críticament sobre quin impacte poden tenir aquests canvis per a la ciutadania i per al medi ambient.; This paper introduces the most recent developments in the metropolitan and regional reconfiguration of the water cycle in Barcelona: the lease of the raw water supplier Aigües Ter-Llobregat and the creation of the mixed-capital metropolitan firm Aigües de Barcelona...

La fi de l'etapa de creixement i l'entrada en la dimensió desconeguda

Martí, Josep Maria,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
46.45%
La fase expansiva de creixement del sector de la comunicació ha acabat. Ara els mitjans de comunicació convencionals es troben en l’inici d’una nova etapa i hi ha desorientació i incertesa entre els diferents actors del sector. Venim d’una etapa de creixement econòmic sostingut en la qual han nascut els diaris gratuïts, s’ha desregulat el sector audiovisual trencant el monopoli de les ràdios i les televisions públiques. S’han format grans grups de comunicació multimèdia més interessats en els retorns financers que en la seva funció social. La nova etapa està marcada per la greu crisi econòmica actual i els mitjans —amb els d’Espanya al capdavant— han quedat molt afectats per la baixada de la publicitat. Amb una imparable recessió dels ingressos per a la qual no estaven preparades, hi ha moltes empreses desesperades. Això portarà conseqüències greus que van des de la reducció de plantilles i salaris, a la paralització dels plans d’inversió i creixement, desapareixeran diaris i altres mitjans patiran reestructuracions. Aquesta nova etapa és imprevisible perquè s’ha entrat en una dimensió desconeguda.; Expansion in the Spanish media sector is over. At present, conventional media are on the threshold of a new era characterized by disorientation and uncertainty on all fronts. We are emerging from a period of sustained growth...

La Fi de l'etapa de creixement i l'entrada en la dimensió desconeguda

Martí, Josep Maria,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
46.45%
La fase expansiva de creixement del sector de la comunicació ha acabat. Ara els mitjans de comunicació convencionals es troben en l’inici d’una nova etapa i hi ha desorientació i incertesa entre els diferents actors del sector. Venim d’una etapa de creixement econòmic sostingut en la qual han nascut els diaris gratuïts, s’ha desregulat el sector audiovisual trencant el monopoli de les ràdios i les televisions públiques. S’han format grans grups de comunicació multimèdia més interessats en els retorns financers que en la seva funció social. La nova etapa està marcada per la greu crisi econòmica actual i els mitjans —amb els d’Espanya al capdavant— han quedat molt afectats per la baixada de la publicitat. Amb una imparable recessió dels ingressos per a la qual no estaven preparades, hi ha moltes empreses desesperades. Això portarà conseqüències greus que van des de la reducció de plantilles i salaris, a la paralització dels plans d’inversió i creixement, desapareixeran diaris i altres mitjans patiran reestructuracions. Aquesta nova etapa és imprevisible perquè s’ha entrat en una dimensió desconeguda.; Expansion in the Spanish media sector is over. At present, conventional media are on the threshold of a new era characterized by disorientation and uncertainty on all fronts. We are emerging from a period of sustained growth...

Crisis del empleo y polarización de las trayectorias laborales : el caso de los adultos jóvenes en Cataluña

Verd Pericàs, Joan Miquel; López Andreu, Martí
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2016 SPA
Relevância na Pesquisa
46.84%
El artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo es analizar de qué modo la crisis económica y del empleo en España ha afectado a las trayectorias laborales de la población menor de cuarenta años. Las trayectorias durante este período de crisis se analizan desde dos puntos de vista. En primer lugar, descriptivamente, construyendo una tipología de trayectorias y analizándola comparativamente con la población de más de cuarenta años. En segundo lugar, causalmente, identificando aquellos factores que permiten explicar los diferentes tipos de trayectorias hallados. Estos análisis permiten comprobar hasta qué punto se ha dado, durante la crisis, una polarización entre las trayectorias de las personas pertenecientes a las cohortes más jóvenes y aquellas de mayor edad, y por otro lado, si también dentro de las cohortes más jóvenes se ha dado un progresivo distanciamiento en el tipo de trayectorias desarrolladas. Los resultados obtenidos muestran que la «polarización intergeneracional» se da en menor medida de la que se suele defender en la literatura internacional, mientras que la «polarización intrageneracional» no es propiamente una polarización, sino una segmentación en tres tipos. En cuanto al análisis causal...

La ciutat emprenedora en un context de crisi urbana: la capacitat d'adaptació del projecte 22@Barcelona (2000-2013)

Dot Jutglà, Esteve
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
36.61%
La tesi doctoral se centra en l'estudi de la transformació urbana i econòmica del Poblenou (Barcelona) com a conseqüència de la implementació del projecte 22@Barcelona en el període 2000-2013. La investigació examina l'estratègia que adopta Barcelona amb l'atracció i desenvolupament d'activitats del coneixement al Poblenou en un període que compren dues èpoques ben diferenciades, de bonança i de crisi econòmica; davant d'aquests reptes, els agents urbans reaccionen canviant objectius i propostes, fruit de reivindicacions i de necessitats. Amb aquest objectiu s'analitza el procés a partir de l'estudi de les característiques dels projectes i els efectes en la transformació morfològica i econòmica de l'espai; junt amb el rol dels agents públics, socials i econòmics implicats en el projecte urbanístic. L'anàlisi de l'espai productiu es fa a partir del marc teòric de la ciutat emprenedora. Els elements que vertebren la ciutat emprenedora són l'esperit emprenedor dels agents, la trajectòria històrica (econòmica, social i institucional), el rol dels agents participants, i la dinàmica de governança establerta entre els agents polítics, socials i econòmics en diferents períodes. La metodologia de recerca compren el buidatge bibliogràfic...

Els anys 1627-32 i la crisi del segle XVII a Catalunya

Simon i Tarrés, Antoni,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1992 CAT
Relevância na Pesquisa
46.54%
Entorn de la data de 1630 l’Europa Occidental en el seu conjunt patí una de les crisis de subsistències més greus del segle XVII. A Alemanya, la carestia de 1624-31 es veié agreujada per les devastacions de la Guerra dels Trenta Anys, a Franca i a Italia la penúria alimentaria del període 1628-32 es barreja amb els efectes de l'anomenada pesta milanesa i amb el conflicte de la guerra de Mantua; mentre que per a l’Espanya interior, la greu crisi agraria de 1630-32 significa el punt culminant d'un declivi demografico-economic iniciat pels volts del 1530 i que caldria relacionar amb una crisi global de la societat castellana: descens de la producció agraria i industrial, augment de la pressió fiscal, canvis en la propietat de la terra sempre en detriment de la pagesia, etc.

L'impacte de la crisi econòmica en les trajectòries juvenils a Catalunya

Serracant, Pau
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
46.45%
A partir de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya dels anys 2007 i 2012, aquest article analitza els canvis produïts en els patrons de transició a la vida adulta que segueixen les persones joves a Catalunya a causa de la crisi econòmica. Els resultats permeten constatar l’augment del pes de la família d’origen en la provisió de recursos a partir dels quals les persones joves realitzen la transició a la vida adulta, el reforç dels patrons tradicionals de transició, l’allargament de la joventut i un reforç de les trajectòries lineals.

Copywriting : Análisis de la redacción publicitaria en anuncios gráficos del sector del automóvil antes y después de la crisis

Martín Alaran, Maria Carmen
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
46.74%
El propòsit del treball és abordar les Claus de la redacció publicitària des del punt de vista evolutiu, es a dir, estudiant el seu comportament tant en un context com en estil, assumint com a element pertorbador la Crisi Econòmica Espanyola. Per a això es farà un comparatiu entre la comunicació d'abans de la crisi i la de després, així com un balanç entre la comunicació de les marques de gamma alta i gamma mitjana, amb la finalitat d'extreure les conclusions que permetin diagnosticar i interpretar els possibles canvis que ha sofert el missatge publicitari en aquest context. Per a això es centrarà l'estudi en el sector de l'automòbil, ja que ha estat un dels mercats més marcats per la crisi, tant a nivell econòmic com de comunicació, un mercat de constant innovació tant a nivell de producte com publicitari i es cenyirà en l'anàlisi als anuncis gràfics en premsa i revistes.; El propósito del trabajo es abordar las claves de la redacción publicitaria desde un punto de vista evolutivo, es decir, estudiando su comportamiento tanto en contexto como en estilo. Asumiento como elemento perturbador la Crisis Económica Española. Para ello se hará un comparativo entre la comunicación de antes de la crisis y la de después...

Estudi analític de les emissores de ràdio municipals de Premià de Dalt i Premià de Mar i proposta d’optimització i reorientació en el context de 2014

Sanmartí Jurado, Nil
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
46.51%
El present treball té per objecte d’estudi les emissores de ràdio municipals de Premià de Dalt i Premià de Mar, al Maresme. El treball s’estructura en dos grans blocs: el primer, l’anàlisi de la situació en data 2014 de les emissores de ràdio a partir de la seva evolució des del començament de la crisi econòmica que afecta el país. El segon, el plantejament de propostes per a un i altre mitjà així com per a ambdós de forma conjunta, explorant la possibilitat de la seva integració en un nou projecte comunicatiu públic d’àmbit supramunicipal basat en un model multimèdia.; El presente trabajo tiene por objeto de estudio las emisoras de radio municipales de Premià de Dalt y Premià de Mar, en el Maresme. El trabajo se estructura en dos grandes bloques: el primero, el análisis de la situación en fecha 2014 de las emisoras de radio a partir de su evolución desde el comienzo de la crisis económica que afecta al país. El segundo, el planteamiento de propuestas para un medio y el otro, así como para ambos de forma conjunta, explorando la posibilidad de su integración en un nuevo proyecto comunicativo público de ámbito supramunicipal basado en un modelo multimedia.; The present research aims to study Premià de Dalt and Premià de Mar local radio stations in Maresme...

La Gestió europea de les ajudes d’estat durant la recent crisi financera i la seva adequació al sistema comunitari de defensa de la competencia

Fluvià Fajula, Anna
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona) Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
36.67%
En un context de crisi, els Estats es troben en un trade-off entre “relaxar” el sistema de control d’ajudes d’Estat per reduir l’impacte de la recessió, o mantenir-lo i evitar així distorsions competitives. Es tracta d’un cas especial de trade-off entre el curt i el llarg termini. La present recerca investiga com la política europea ha gestionat la demanda d’ajudes públiques durant la recent crisi financera. Es diferencia entre “llei” i “procediment”, i es determina que mentre la primera s’ha adaptat al nou context de crisi per donar cabuda a mesures de rescat, una sèrie d’evidències suggereixen que el segon s’ha “relaxat”, i que pot haver estat una estratègia second best per reduir el risc moral associat als rescats i una estratègia necessària per a mantenir el propi sistema de control d’ajudes d’Estat

Innovació en aliments i crisi econòmica

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
46.45%
Empreses i experts del sector de l'alimentació es van reunir el passat divendres 14 de març a la primera sessió del Laboratori d'idees sobre "Innovació en aliments i crisi econòmica", que organitzava el Parc de Recerca UAB. En aquesta jornada de treball es van identificar oportunitats i tendències de mercat, algunes de les quals es preveu que siguin l'inici de col·laboracions entre els assistents per al llançament de nous productes.

Formació i evolució dels enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica

Galeano, Juan; Sabater, Albert; Domingo, Andreu
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
66.86%
Article realitzat en el marc del projecte Canvi demogràfic i gestió municipal de la diversitat, subvencionat pel programa RecerCaixa de la Fundació La Caixa, amb el suport de l’ACUP, que també forma part de la línia de recerca finançada pel Pla Nacional I+D+I 2011 ¿De la complementariedad a la exclusión?: Análisis sociodemográfico del impacto de la crisis económica en la población inmigrada (ref. CSO2011/24501). Les conclusions principals es poden consultar al web del Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions (http://gedemced. uab.cat). Aquest treball forma part de la tesi doctoral de Juan Galeano, dirigida pels doctors Andreu Domingo i Albert Sabater.; L’assentament territorial de la població immigrada ha esdevingut una realitat tangible. La crisi econòmica ha aguditzat, a més, l’interès respecte als nivells de concentració d’aquesta població. En aquest sentit, la formació d’enclavaments ètnics, entesos com a espais residencials amb una representació significativa d’una població estrangera o més, s’ha convertit en un tema d’atenció particular dins les esferes acadèmica i política, però, a hores d’ara, són pocs els treballs que n’han abordat la formació i l’evolució de manera quantitativa. Mitjançant la implementació d’un mètode de classificació residencial que ens permet prendre la secció censal com a unitat d’anàlisi...

Teixir certeses percepcions i respostes a la incertesa dels treballadors del tèxtilconfecció a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida /

Obiol Francés, Sandra
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT; SPA
Relevância na Pesquisa
36.58%
Descripció del recurs: el 25 d'octubre de 2011; El primer de gener de 2005 cloïa el procés de liberalització del comerç internacional dels productes de la indústria del tèxtil i la confecció iniciat deu anys abans amb la signatura de l'Agreement on Textiles and Clothing de l'Organització Mundial de Comerç. Aquest acord contemplava la progressiva desaparició de les mesures proteccionistes que han caracteritzat el sector als països desenvolupats i que esmorteïen els efectes de la producció de tercers països. Aquest fet ha suposat l'inici d'una nova etapa en el territori en què es centra aquesta recerca: les poblacions que a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida (País Valencià) han construït històricament la seua economia sobre els ciments del sector del tèxtil i la confecció. Als seus treballadors, després d'una llarga temporada essent la mà d'obra barata que l'economia de mercat requeria per a solidificar un consum extensiu, la liberalització els ha suposat un nou pes que suportar a la ja feixuga càrrega que comporta un sector especialment precari en les seues formes: han deixat de ser competitius segons els paràmetres culturals hegemònics. La pretensió principal en aquesta tesi doctoral ha estat analitzar la interpretació que els treballadors del sector del tèxtil i la confecció donen a la crisi del sector –amplificada posteriorment per una crisi econòmica mundial– en termes de percepció de la incertesa. El procés de liberalització comercial ha sigut el centre de l'estudi però no en els seus components econòmics...

La cobertura i el tractament de la crisi econòmica del periodisme espanyol. Els casos de El País, El Mundo i La Vanguardia

Gambín Conde, Marta
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
66.78%
El sector de la comunicació a Espanya ha patit les conseqüències de la crisi econòmica de 2008. Són freqüents els acomiadaments i el tancament d’alguns mitjans. El tractament que en fa la premsa espanyola, a partir dels diaris El País, El Mundo i La Vanguardia, és superficial i insuficient; només 35 mitjans apareixen dins les 389 notícies de l'estudi. L'ús d'agències de comunicació ha fet minvar la qualitat dels continguts i desdibuixar les pautes normatives dels mitjans. La informació està en crisi i la oferta no satisfà les demandes del sector periodístic.; El sector de la comunicación en España ha sufrido las consecuencias de la crisis económica de 2008. Son frecuentes los despidos y el cierre de algunos medios. El tratamiento que de ello hace la prensa española, a partir de los periódicos El País, El Mundo y La Vanguardia, es superficial e insuficiente; solo 35 medios aparecen dentro de las 389 noticias del estudio. El uso de agencias de comunicación ha hecho descender la calidad de los contenidos y desdibujar las pautas normativas de los medios. La información está en crisis y la oferta no satisface las demandas del sector periodístico.; The communication sector in Spain has suffered the consequences of the economic crisis of 2008. Layoffs are frequent and the closure of some media. The treatment makes the Spanish press...

Estudi del panorama actual de la premsa econòmica a Espanya

Picón Martínez, Arnau
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
36.66%
Un període prolongat de recessió econòmica està obligant a qüestionar els fonaments del sistema econòmic global. A Espanya, en un context d'incertesa i alternatives, estar informat i conèixer el que passa sembla més important que mai. Així doncs, on són els periodistes, que tenen la missió de fer comprendre què està passant a tota la societat? La premsa econòmica té la oportunitat de tractar i fer comprendre l'actualitat econòmica, però les crisis econòmica i política semblen coincidir amb una crisi de credibilitat del periodisme. Aquesta investigació vol ser un repàs al panorama de la premsa econòmica actual a Espanya.; Un período prolongado de recesión económica está obligando a cuestionar los fundamientos del sistema económico global. En España, en un contexto de incertidumbre y alternativas, estar informado y conocer qué está pasando parece más importante que nunca. Entonces, dónde estan los periodistas, que tienen la misión de hacer comprender qué está pasando a toda la sociedad? La prensa económica tiene la oportunidad de tratar y explicar la situación económica, pero las crisis económica y política parecen coincidir con una crisis de credibilidad del periodismo. Esta investigación pretende ser un repaso al panorama de la prensa económica actual en España.; A long period of economic recession is forcing us to question the foundations of the global economic system. In Spain...

Determinantes de la crisis en españa : dinámica económica reciente y políticas públicas

Banyuls Llopis, Josep M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
46.76%
Des de 2008 la societat espanyola està sumida en una crisi profunda que a mig i llarg termini comportarà canvis estructurals de gran transcendència. La situació actual no respon a un problema conjuntural sinó que la crisi que estem vivint respon a problemes estructurals de l’economia i la societat espanyola, en un doble àmbit. Per una banda, la feblesa del model productiu i del sector públic, que els anys de creixement havien “dissimulat” però que ara es mostren amb força. Per altra, les polítiques públiques aplicades, que agreugen els problemes i dificulten la eixida de la situació actual. Els dos factors senyalats, dinàmica econòmica i polítiques públiques es reforcen negativament i apunten un futur amb elevades taxes d’atur, desigualtat i pobresa.; Desde 2008 la sociedad española está sumida en una crisis profunda que a medio y largo plazo comportará cambios estructurales de gran trascendencia. La situación actual no responde a un problema coyuntural sino que la crisis que estamos viviendo responde a problemas estructurales de la economía y la sociedad española, en un doble ámbito. Por un lado, la debilidad del modelo productivo y del sector público, que los años de crecimiento habían “disimulado” pero que ahora se muestra con fuerza. Por otra...

Algunas reflexiones sobre la crisis de la concertación social en España y en Europa

Ysàs Molinero, Helena
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
46.51%
A pesar de que la concertación social ha pasado durante los últimos 35 años por etapas muy fructíferas y otras con escasos resultados, lo cierto es que la actual crisis ha llevado a los interlocutores sociales a posiciones irreconciliables. El fuerte retroceso en derechos sociales, en la distribución de poder en la empresa y en el papel atribuido a los sujetos colectivos pone de manifiesto que en esta ocasión la crisis de la concertación social es de naturaleza mucho más profunda. Sin embargo la concertación social es un instrumento fundamental para que sindicatos y asociaciones empresariales puedan cumplir con las funciones que les son atribuidas constitucionalmente y debería reformularse para profundizar en la participación de la sociedad en la toma de decisiones, también a nivel de la Unión Europea.; El present article reflexiona sobre la ruptura del consens social, no necessària i exclusivament com a conseqüència de la crisi econòmica. Aquesta ruptura s'ha traduït principalment en una forta reculada dels drets socials, el desmantellament de l'Estat del Benestar (protecció social, serveis públics), així com en un retrocés de la capacitat de participació de la societat en la presa de decisions. En aquest escenari...

El retraso de la recuperación económica y sus efectos sobre la fuerza de trabajo inmigrante

Parella Rubio, Sònia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
46.87%
La persistència de la crisi provoca que els immigrants vegin cada vegada amb major escepticisme la recuperació econòmica a curt termini a Espanya. Això suposa que bona part de les estratègies de supervivència desplegades durant aquests últims anys per sortejar la crisi hagin deixat d'ésser sostenibles, especialment per a les persones en situació irregular o per les que no perceben cap tipus d'ingrés. Davant aquesta situació, l'article desenvolupa tres aspectes dels impactes de la crisi sobre els treballadors immigrants: de quina manera afecta la desocupació a aquest col·lectiu; quins són els principals efectes socials i econòmics per a la població migrant i en quina mesura l'evolució de la crisi influeix sobre el retorn voluntari.; La persistencia de la crisis provoca que los inmigrantes vean cada vez con mayor escepticismo la recuperación económica a corto plazo en España. Ello supone que buena parte de las estrategias de supervivencia desplegadas durante estos últimos años para sortear la crisis hayan dejado de ser sostenibles, especialmente para las personas en situación irregular o para las que no perciben ningún tipo de ingreso. Ante esta situación, el artículo desarrolla tres aspectos de los impactos de la crisis sobre los trabajadores migrantes: de qué manera afecta el desempleo a este colectivo; cuáles son los principales efectos sociales y económicos para la población migrante; en qué medida la evolución de la crisis influye sobre el retorno voluntario.; The persistence of economic crisis has made immigrants more skeptical about economic recuperation in the short term in Spain. It means that most of the survival strategies developed by them during the last years could not be sustainable...