Página 1 dos resultados de 185 itens digitais encontrados em 0.004 segundos

La Televisió local a Catalunya gestació, naixement i transformacions (1976-2005) /

Guimerà i Orts, Josep Àngel
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
55.83%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesi doctoral porta a terme una descripció i una anàlisi del procés de gestació a finals dels anys setanta, el naixement els primers vuitanta i les transformacions de la televisió local a Catalunya fins a la tardor de 2005, moment en què s'implanta efectivament la Televisió Digital Terrestre (TDT) local al Principat. Es tracta d'una aproximació a un procés complex que aporta, per primera vegada, una descripció completa de l'evolució de la televisió local des del seu naixement fins la implantació d'una nova tecnologia de transmissió del senyal televisiu, la TDT. La tesi identifica i descriu quina són els canvis, quins actors els introdueixen i quins vectors guien la transformació de la televisió local catalana. Així mateix, l'estudi aporta elements interpretatius que permeten entendre com es produeixen aquests canvis, quins elements els fan possibles i, per tant, perquè es gesta, perquè neix i perquè evoluciona l'objecte d'estudi. En aquest sentit, la tesi aporta nous elements, tant descriptius com interpretatius, sobre la televisió local respecte de la investigació precedent sobre el fenomen. La dimensió temporal de la recerca feta permet (re)situar en el context de l'evolució diferents moments i aspectes de l'objecte d'estudi que ja havien estat estudiats prèviament.; The doctoral thesis provides a description and analysis of the process of gestation at the late seventies...

Relacions públiques i comunicació política

Xifra, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56.38%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Les relacions públiques han estat considerades generalment com un conjunt de tècniques de comunicació al servei d'estratègies del màrqueting. Aquesta concepció instrumental ha presidit la majoria d'aproximacions al fenomen, tant des de l'àmbit professional com acadèmic. Tanmateix, les relacions públiques són una disciplina científica amb la seva corresponent dimensió estructural. Així ho ha demostrat l'abundant doctrina nord-americana, especialment a partir de les investigacions de James E. Grunig, qui va elaborar els quatre models de la pràctica de les relacions públiques que imperen a l'actualitat tant als Estats Units com a la resta de països que els han investigat. La dimensió estructural de les relacions públiques, però, ha de superar l'horitzó de la pràctica professional i situar-se en la perspectiva epistemològica de les ciències socials. Des d'aquest punt de vista, la teoria del conflicte és essencial per entendre les relacions públiques com a una disciplina que estudia els processos comunicatius que tendeixen a la prevenció de conflictes potencials o resoldre els actuals entre una organització i els seus públics. El model proposat en aquest treball es fonamenta en aquesta dimensió conflictiva i en el paper de les tècniques de negociació i mediació necessàries per assolir el consens entre les organitzacions i els públics que conformen el seu entorn. La pluridisciplinarietat de les relacions públiques és una característica essencial...

El Xou nostrat l'infoentreteniment en el contingut i la recepció del periodisme electoral a Catalunya en els casos de les eleccions de 2008 i 2010 /

Carrillo Pérez, Nereida
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56%
La nostra recerca estudia la influència de l'entreteniment en la informació política i electoral a Catalunya i aborda tant les característiques d'aquest fenomen en el contingut dels mitjans com la recepció i la percepció per part dels usuaris. La investigació combina una part teòrica -en què revisem i revisitem la literatura sobre l'infoentreteniment, la seva història i les seves característiques- amb una altra d'empírica, basada en els casos de la cobertura mediàtica a Catalunya de les campanyes electorals de 2008 i 2010. El treball de camp inclou anàlisis de contingut i de recepció, aquesta última amb una eina innovadora que hibrida tècniques qualitatives i quantitatives i que suposa la monitorització d'un grup de persones durant tota la campanya. En total, hem analitzat més de 900 elements informatius en l'anàlisi de contingut i més de 300 qüestionaris de recepció i valoració de la informació electoral en l'anàlisi de recepció. Els resultats de l'estudi de contingut proven la hibridació de la informació i l'entreteniment en les peces periodístiques de la campanya electoral en els mitjans catalans en els dos casos analitzats. A més, la continuïtat de les característiques de l'infoentreteniment -en 2008 i 2010- ens aporten una perspectiva diacrònica del fenomen. El macrogènere híbrid es manifesta en el periodisme electoral a Catalunya amb una preponderància de temes autoreferencials...

Domestication of international conflicts in Ukrainian TV coverage overlapping between political and media discourses /

Taradai, Daria
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
46.36%
Aquesta investigació se centra en el procés de construcció de l'actualitat internacional, en particular, en el procés de la seva domesticació. El concepte de domesticació de la notícia es basa en el supòsit de que el públic està més interessat en les notícies rellevants que té totes les connexions (o ancoratges) amb el país d'emissió. Els periodistes poden prendre com indicadors per a la domesticació notícies del discurs polític sobre un tema, de manera que els mitjans de comunicació i els discursos polítics es poden solapar. Com a resultat, notícies poden arribar a ser portaveus de la propaganda política, i poden estar reflectint la ideologia dominant, o servir a la promoció de les idees polítiques compartides o recolzades pels propietaris dels mitjans de comunicació. Aquesta investigació es dedica a l'estudi de la domesticació de la cobertura televisiva dels conflictes internacionals a Ucraïna. La cobertura de la guerra a Ossètia del Sud 2008 va ser triat com objecte d'estudi per a la investigació, tenint en compte el ressò que aquesta guerra va causar entre els polítics ucraïnesos i periodistes a causa de la participació de Rússia i Geòrgia. Tots dos països estan estretament relacionats amb Ucraïna no només a través de la cooperació...

Anàlisi crítica de la cobertura de l'encaix de Catalunya i Euskadi dins Espanya a través dels discursos de la premsa espanyola, catalana i basca publicats durant la Transició i fins l'aprovació dels estatuts català i basc (1975-1979) el discurs editorial i de les columnes d'opinió publicats per ABC, El País, La Vanguardia, Avui, El Correo i Deia /

Perales, Cristina
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
65.85%
La recerca estudia els discursos sobre l'encaix català i basc que projectaven diaris espanyols, catalans i bascos (ABC, El País, La Vanguardia, Avui, El Correo i Deia) en un període que abasta des de novembre de 1975 i fins l'octubre de 1979. L'estudi se centra en l'anàlisi d'editorials i columnes d'opinió. Els editorials són d'interès en la recerca perquè és especialment en ells on es veu més clarament les posicions ideològiques de l'empresa periodística. És a dir, els articles contenen l'ADN del diari, concentren els axiomes ideològics que és el que interessa en el present treball que es poden desplegar al llarg de les pàgines del rotatiu. Les columnes, per la seva part, són els espais que el diari es reserva per presentar opinions que poden ser confluents o dissidents amb la línia ideològica del mitjà. La investigació s'emmarca en l'enfocament multidisciplinar de l'Anàlisi Crítica del Discurs i consta de dos nivells d'aproximació a l'objecte d'estudi: (a) les línies editorials dels sis diaris de la mostra i (b) l'anàlisi en profunditat de dotze articles (un editorial i una columna d'opinió per diari) de rellevància informativa i on els diaris han focalitzat l'atenció de l'estructura de l'Estat i les aspiracions nacionals de Catalunya i Euskadi com a nucli de conflicte. En termes generals podem afirmar que els diaris estudiats queden alineats amb la ideologia espanyolista ABC...

L'accés obert i el PDI i grups de recerca de la UAB

Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
56.06%
Presentació sobre l'accés obert i el DDD adreçada al personal docent i investigador del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació; La presentació té com a continguts principals explicar: a) L'accés obert: els avantatges i els obstacles, b) El Marc legal a nivell espanyol, les directrius de la CE i la Política Institucional d'Accés Obert de la UAB i c)Com publicar al DDD la producció científica dels investigadors i els grups de recerca de la UAB

D'Ermua a Patxi López (1996-2009) la complicitat de la premsa amb la política espanyola al País Basc /

Cabezas de Alcalá, Sílvia
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT; SPA
Relevância na Pesquisa
56.16%
Descripció del recurs: el 28 d'octubre de 2011; La present tesi, titulada “D'Ermua a Patxi López (1996-2009): la complicitat de la premsa amb la política espanyola al País Basc”, té com a objectiu demostrar de quina manera i, fins a quin punt, la premsa de Madrid ha estat i està al servei d'una estratègia política d'Estat per fer fora el nacionalisme basc del poder i l'esquerra abertzale de les institucions democràtiques. La presència del fenomen terrorista al País Basc i les eines per combatre'l han esdevingut, en darrer lloc, un pretext pels diferents governs espanyols, especialment els liderats pel Partit Popular (1996-2004), per estigmatitzar tots aquells àmbits de pensament allunyats de la seva doctrina d'Estat. És agosarat afirmar que els resultats de l'1 de març de 2009 són fruit d'una alteració en el recompte de les paperetes a les urnes, com algunes veus han apuntat, entre d'altres motius perquè no s'han vulnerat les regles del joc democràtic, sinó que aquestes de forma més subtil s'han modificat sota l'emparament legal (Llei de Partits Polítics, 2002). Ara bé, la present tesi parteix de la hipòtesi que aquest canvi de govern i, amb ell de rumb polític a Euskadi, esdevé la culminació d'un llarg procés per fer fora de les institucions l'ampli ventall que representa el nacionalisme basc. Un camí que s'inicià temporalment parlant l'any 1997 amb el cas Ermua...

En busca del ciudadano Kane : los dueños de medios de comunicación y su utilización política

Rebouças, Bruno Henrique Bezerra; Costa, Pere-Oriol (dir)
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
66.26%
Aquesta recerca té com a objecte d'estudi la utilització dels mitjans de comunicació per a finalitats polítiques i intenta analitzar la relació que els polítics professionals mantenen amb els mitjans i com aquests poden ser importants dins d'un procés polític-electoral i per a la formació de l'opinió pública. El nostre objectiu general és, entre d'altres, analitzar l'estructura d'aquests mitjans i grups polítics i descriure com estan situats, utilitzant com a exemple l'estat del Rio Grande do Norte (RN), al Nord-est de Brasil. Partint de les preguntes, ¿a qui pertanyen els mitjans de comunicació i qui té el poder d'informar en l'aquest Estat? anem construïm el marc teòric, analitzant el monopoli i oligopoli en la comunicació a Brasil, especialment a la radiodifusió, en la qual hi ha una gran concentració de concessions públiques en propietat dels polítics professionals amb mandats electius i/o de grups partidaris, què pot ser anomenat de ‘coronelismo electrònic'; Ésta investigación tiene como objeto de estudio la utilización de los medios de comunicación para fines políticos e intenta analizar la relación que los políticos profesionales mantienen con los medios y como estos pueden ser importantes dentro de un proceso político-electoral y para la formación de la opinión pública. Nuestro objetivo general es...

Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura

Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //1980 CAT
Relevância na Pesquisa
66.24%
Revista del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB. A partir de desembre de 2010 passa ha ser una coedició entre la UAB i la UOC.; Anàlisi tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

La comunicació política en els governs de coalició a Catalunya (2003-2014) : un estudi de cas comparat entre els governs tripartits i els de CiU

Ridao, Joan,; Oriol, Sandra
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials. (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
56.18%
La gran assignatura pendent en la formació de governs de coalició és la definició d'estratègiesque garanteixin prèviament un bon funcionament durant la legislatura. No en va, l'èxit d'un govern d'aquestes característiques,en termes de cohesió i estabilitat al llarg de tot el mandat, depèn no només de factors com la combinatòria de socis o la distribució del poder sinó també de les pautes de funcionament intern i extern incorporades als acords coalicionals com la comunicació interna i externa. En efecte, la comunicació constitueix un dels patrons de conductamés rellevants a l'hora de palesar l'activitat col·lectiva i sectorial dels governs, i una font d'estabilitat interna en cas que s'executi de manera eficaç i a satisfacció dels socis. L'anàlisi d'aquest factor té especial importància a Catalunya, doncs, després de més de trenta anys d'autonomia política, segueix sent l'única de les comunitats autònomes de l'Estat governada sempre per més d'un partit polític i que més ha desplegat la dinàmica coalicional.

El boom dels mitjans de comunicació i la investigació en comunicació de masses a Grècia

Papathanassopoulos, Stylianos; Navridis, Klimis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
56.24%
L'estudi comença amb una introducció referent al context historicosocial de Grècia. S'hi fa una referència especial a la manca d'anàlisis i d'informacions fiables sobre els mitjans de comunicació, i s'intenta cercar les causes d'aquesta situació. Recentment, gràcies a un ràpid desenvolupament dels mitjans de comunicació a Grècia, s'han creat departaments de comunicació en algunes universitats, d'aquesta manera s'hi ha iniciat una recerca incipient. Els pocs estudis que hi ha sobre el tema han sorgit des de camps com el dret o la ciència política. Existeixen alguns estudis sobre aspectes culturals i psicològics de la comunicació. S'hi inclou una bibliografia bàsica, juntament amb els programes de les universitats que ofereixen estudis de comunicació.; El estudio empieza con una introducción referente al contexto histórico-social de Grecia. Se hace un hincapié especial en la carencia de unos análisis y de unas informaciones fiables sobre los medios de comunicación, y se hace un intento de buscar las causas de ello. Recientemente, gracias al rápido desarrollo que han experimentado los medios de comunicación en Grecia, se han creado departamentos de comunicación en algunas universidades, y con ello se ha iniciado una incipiente investigación. Los pocos estudios que existen sobre el tema han surgido en campos como los del derecho o la ciencia política. Existen algunos estudios sobre aspectos culturales y psicológicos de la comunicación. Se incluye una bibliografia básica...

La investigació sobre mitjans de comunicació a Itàlia

Wolf, Mauro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
76.2%
Una característica de la literatura sobre mitjans a Itàlia és la barreja d'apropaments teòrics, si bé hem de destacar la rellevància que dels anys seixanta ençà ha cobrat la perspectiva semiòtica. Notem en la producció italiana un cert distanciament o una certa indiferència respecte a la literatura teòrica consolidada internacionalment en aquest camp, excepció feta de la teoria crítica i dels estudis de la recepció, desenvolupats a Itàlia sobretot a partir dels anys setanta. Aquest cert aïllament ha generat noves metodologies i nous problemes en el tractament de temes també nous: l'anàlisi dels processos de producció, la sociologia de la cultura o la sociologia d'organitzacions i professions. Els anys vuitanta es van caracteritzar per la recerca administrativa finançada pels propis mitjans i els anys noranta per l'obertura de la recerca als problemes de comunicació i política (estudi de campanyes i sobre la persuasió.) La representació mediàtica dels fenòmens socials, la publicitat i l'economia dels mitjans són actualment altres línies preferents d'estudi.; Una característica de la literatura sobre los medios en Italia es la mezcla de acercamientos teóricos, por más que hemos de destacar la relevancia que desde los años sesenta ha cobrado la perspectiva semiótica. Notamos en la producción italiana un cierto distanciamiento o una cierta indiferencia respecto de la literatura teórica consolidada internacionalmente en este campo...

D’Ermua a Patxi López (1997-2009) : la complicitat de la premsa amb la política espanyola al País Basc

Cabezas, Sílvia; Institut de Ciències Polítiques i Socials Barcelona, Catalunya
Fonte: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya) Publicador: Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
65.98%
“D’Ermua a Patxi López (1997-2009): la complicitat de la premsa amb la política espanyola al País Basc” versa sobre la connivència de determinats mitjans de comunicació escrits a Madrid, principalment, amb una estratègia política d’Estat. Una estratègia instigada pels governs del Partit Popular (1996-2004) que perseguia estigmatitzar el conjunt del nacionalisme basc associant-lo al terrorisme de l’organització ETA. Es tractava d’una campanya d’intoxicació de l’opinió pública per desacreditar el govern del PNB a Vitòria i, així, fer possible l’alternança política. Tanmateix, el fracàs del tàndem PP-PSE a les eleccions basques de 2001 dóna pas al perfeccionament de l’alternança, per mitjà de l’aprovació de la Llei de Partits Polítics (2002) que possibilità la posterior il•legalització de l’esquerra abertzale, tot fent-la fora del joc parlamentari.

Política i immigració a Catalunya (1950-2015). De 'Els altres catalans' a Súmate

Sierra Massoni, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de projecte; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
55.98%
Es tracta d'un projecte periodístic que consta d'un reportatge i dues entrevistes sobre la relació que hi ha hagut a Catalunya entre immigració i política. A partir d'un recorregut des de les primeres onades migratòries del segle XX fins a l'actualitat, es repassen les històries explicades per Paco Candel durant el Franquisme, la lluita política per guanyar-se la immigració i l'aparició de Súmate durant l'efervescència de l'independentisme.; Se trata de un proyecto periodístico que consta de un reportaje y de dos entrevistas sobre la relación que ha habido en Cataluña entre inmigración y política. A partir de un recorrido desde las primeras olas migratorias del siglo XX hasta la actualidad, se repasan las historias de Paco Candel durante el Franquismo, la lucha política para ganarse a la inmigración en democracia y la aparición de Súmate durante la efervescencia del independentismo.; It is a journalistic project consisting of a reportage and two interviews about the relationship between immigration and politics in Catalonia. It begins in the first migratory waves of the twentieth century to the present, and explains Paco Candel stories about immigrants during the Franco regime, the political struggle to win immigration's favour in Spanish democracy and the emergence of Súmate during the effervescence of Catalan independence movement.

Prensa de información general durante la transición política española (1974-1984) pervivencias y cambios en la representación de las relaciones sociales /

Simelio i Solà, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
65.97%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Esta tesis doctoral examina empíricamente la representación de las relaciones sociales en la prensa durante la transición política española (1974-1984). Nuestra investigación representa una importante aportación respecto a otros estudios realizados en este ámbito, ya que analiza comparativa, sistemática y longitudinalmente la representación de las relaciones sociales en la prensa de información general. Específicamente, se examina la presencia de la ciudadanía en cuatro diarios de información general de ámbito español: El Pais, La Vanguardia, ABC y El Correo Español / El Pueblo Vasco con el objetivo de analizar el impacto de la prensa durante el periodo estudiado. La muestra la constituyen 3.298 unidades comunicativas (UC) a partir de 121 variables. Estas UC se distribuyen en El Pais (425), La Vanguardia (970), El Correo Español (794) y ABC (1109). El total de datos registrados es de 399.058. Esta investigación supone un punto de vista novedoso ya que propone y pone a prueba una metodología que combina planteamientos cualitativos y cuantitativos y se basa en la crítica al orden androcéntrico del discurso académico y de los medios de comunicación. Este estudio encuentra evidencias de que la representación de las relaciones sociales en los diarios analizados no fue transparente y no reflejó al conjunto de la población. Además...

Transformaciones sociales, redes y políticas de comunicación en Chile, 1967-2001 elementos para una ecología política de las comunicaciones /

Gascon i Martin, Felip
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2003 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
56.04%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La tesis estudia las relaciones entre la estructura de las redes de comunicación en Chile, las coyunturas de regulación de sus políticas de comunicación y la realidad de las prácticas sociales. Relaciones que tienen por objeto entender, desde el presente, las lógicas de larga duración histórica en la integración y exclusión de los diversos actores sociales, frente a los procesos de cambio y conservación del modelo de sociedad. Se analiza la construcción histórica de las redes de comunicación internas y externas de Chile durante tres períodos históricos: el pasado lejano (S. XV-XVIII), durante el que se desarrollan las redes indoamericanas originarias (transitorias y adaptadas a los ecosistemas), las redes permanentes de expansión del Imperio Inca y las del Imperio Hispano; el pasado próximo (S. XIX), construcción del Estado-nación chileno; y, el pasado cercano (S. XX), la incorporación de Chile a las tramas transnacionales. La segunda fase de este último proceso, durante el que se configura la denominada sociedad de la información a nivel mundial, se profundiza analizando el contexto socio-político y los textos legales que han regulado las comunicaciones (derecho de la comunicación) durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1967-70)...

La Gestió i la comunicació de l'accés a les universitats de Catalunya

Prujà i Noè, Jesús M.
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
56.38%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; A partir de les teories sobre la demanda social de l'escola francesa de Chevalier i Loschak que afirmen, entre altres qüestions, que tota política pública resulta substancialment inamovible quan els operadors públics que en són responsables es troben satisfets amb la seva oferta, aquesta tesi doctoral planteja la hipòtesi que la política d'accés a les universitats públiques catalanes entre 1987 i 1997, que ha generat -i general- una insatisfacció objectiva en una part important de la ciutadania demandant (la que no va accedir a una plaça o no va accedir a la que va sol·licitar), s'ha mantingut invariable a causa de la satisfacció subjectiva dels operadors públics (universitats i Administració). La introducció, històrica i de caràcter general, sobre les institucions universitàries serveix de base a la descripció, més profunda i detallada, del sistema universitari català emergent després de la recuperació de l'autogovern l'any 1980, per a la qual s'ha comptat amb la documentació inèdita de l'arxiu del Consell Interuniversitari de Catalunya. Els perfils de la política pública es reconstrueixen també diacrònicament amb l'exposició de l'evolució demogràfica i econòmica. Aquesta va coincidir amb el fenomen del creixement accelerat de la demanda d'estudis superiors...

Les campanyes electorals autonòmiques al Parlament de Catalunya, el 2010 i el 2012, del candidat de CiU, Artur Mas pel que fa a l’ús de les comunitats virtuals

Saumell Batllori, Víctor
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
56.1%
Investigació i anàlisi de les campanyes electorals a les eleccions autonòmiques del Parlament català el 2010 i 2012, pel que fa a la comunicació i ús de les comunitats virtuals. S'analitzen elements com l'estratègia i els actors implicats, els canals usats i el model de comunicació, fent contrast entre ambdues campanyes i els altres partits.; Investigación y análisis de las campañas electorales en la elecciones autonómicas del Parlament catalán el 2010 y 2012, en referencia a la comunicación y el uso de las comunidades virtuales. Se analizan elementos como la estrategia y los actores implicados, los canales usados y el modelo de comunicación, comparando las dos campañas y con los otros partidos.; Electoral campaigns research in the autonomic elections of the catalan parliament in 2010 and 2012, focusing on communication and the use of social media. Elements like the strategy, the main actors, the channels and the communication model are analysed, comparing the campaigns in 2010 and 2012 and the other parties.

Del “yes we can” a Podemos. Una nueva perspectiva analítica de la comunicación política en el paradigma político actual

Torra Riera, Laia; Montero Sánchez, María Dolores (dir); Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
46.35%
La sociedad en la que vivimos hoy en día se mueve, piensa, lee a través de Internet. La gran mayoría de actividad humana actualmente pasa a través de herramientas 2.0. No es de extrañar que Internet se haya convertido en un medio altamente utilizado por los políticos, puesto que la gran mayoría de la población se informa a través del mismo. Muchos han sido los políticos que han intentado aprovechar las ventajas que ofrece Internet para darle otro rumbo a la comunicación política. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Barack Obama y su campaña política del 2008 que los comunicadores y políticos pudieron experimentar cómo una buena estrategia de comunicación 2.0 te puede hacer ganar unas elecciones. Con estos antecedentes, el presente trabajo pretende analizar la comunicación política llevada a cabo por Podemos, un partido político modesto aparecido a principios de 2014 en España. Podemos se ha caracterizado especialmente por el uso que ha hecho de los medios de comunicación, especialmente de las redes sociales. Esta formación política ha demostrado cómo las herramientas 2.0 pueden ayudar a los partidos más modestos a convertirse en clave en unas elecciones. Hasta el momento en España, los políticos y sus partidos no hacían un gran uso de las redes hasta la llegada de Podemos que significó un punto de inflexión en la comunicación política española.; La societat en la qual vivim avui en dia es mou...

Estratègies i resultats en el desenvolupament de Barcelona 1990-2010. Un estudi de les polítiques de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, per als grups socials i districtes.

Xurigué i Camprubí, Josep; Blanco Fillola, Ismael
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
56%
L'objectiu de la tesi doctoral és avaluar els beneficis i els costos que han generat les polítiques de màrqueting territorial a Barcelona, entre 1990 i 2010, per als grups socials i els districtes de la ciutat. Es prèn el cas de Barcelona, com a exemple de ciutat europea que ha experimentat èxit en la seva promoció, en termes turístics, d'imatge i econòmics, tot i reflectir costos socials, econòmics, urbanístics, ambientals i del conjunt de projecte, derivats del mateix procés de desenvolupament. Per aquest comès s'analitzen les percepcions d'actors socials, econòmics i polítics, a partir del treball de camp dut a terme, a banda de dades secundàries. En el capítol inicial, a més de descriure els objectius, les preguntes i el mètode qualitatiu emprat a la recerca, se centra el marc teòric sobre el desenvolupament de ciutats i els seus enfocaments funcional i territorial. També s'hi assenyalen els conceptes de màrqueting territorial i els tres instruments que serviran per fer operatiu l'estudi sobre la promoció urbana: les campanyes d'imatge (municipals, anuncis, mitjans de comunicació, pel·lícules, etc.), els grans esdeveniments (entre d'altres, Jocs Olímpics, Fòrum 2004, World Mobile Congress i festivals culturals) i l'urbanisme icònic (edificis i projecte emblemàtics) (Ward...