Página 1 dos resultados de 196 itens digitais encontrados em 0.028 segundos

Leer, interpretar y (re)construir : percepciones de jóvenes sobre las mujeres en la política; Reading, interpreting and (re)constructing : youth perceptions about women in politics

Santos, Anabela; Cabecinhas, Rosa; Cerqueira, Carla
Fonte: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació Publicador: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
75.87%
El presente artículo analiza las prácticas de recepción de contenidos difundidos por las revistas portuguesas de información generalista “Sábado” y “Visão”, estudiando, en concreto, el modo en el que los públicos jóvenes comprenden, interpretan y se sitúan en relación a las representaciones de mujeres que ejercen cargos políticos. El análisis temático conducido, el cual partió del material resultante de la realización de once grupos focales, muestra que las/los participantes tendieron a favorecer lecturas congruentes con la ideología tradicional de género. Independientemente de los momentos puntuales de negociación, controversia y resistencia, los resultados indican que la mayoría de las/los participantes no problematizó, de forma crítica, el papel de los medios de comunicación en la (re)construcción de la realidad social marcada por el género, apoyando la reificación de las tríades masculino- político-público y femenino-personal-privado. Más allá de eso, las/los participantes raramente cuestionaron los factores económicos, socioculturales y políticos que influyen en la producción informativa. Conformado por una perspectiva feminista, este estudio destaca la necesidad de que se potencie la capacidad de agencia de los públicos de cara a las asunciones de género diseminadas por los medios informativos y se reflexione sobre los eventuales impactos de las representaciones mediáticas a nivel de la (re)configuración del espacio público.; This paper examines reception practices of contents spread through the Portuguese newsmagazines “Sábado” and “Visão”...

'Parlamenta.cat' : projecte de televisió a la carta per Internet sobre el Parlament de Catalunya

Barbero Sáez, José Damián; Caballé Tomás, Gerard
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
65.99%
‘Parlamenta.cat’ és un projecte de portal web interactiu per informar els ciutadans de l’activitat del Parlament de Catalunya i fomentar la seva participació en la política. A través d’Internet, amb un contingut audiovisual i interactiu per seguir les noves tendències de la xarxa vers uns mitjans encarats a l’audiència, es proposa una cobertura més a fons, amb eines per incentivar la implicació de la societat. Així es forma una opinió pública més compromesa i crítica que acosta la presa de decisions al carrer i fomenta la democràcia.; 'Parlamenta.cat' es un proyecto de portal web interactivo para informar a los ciudadanos de la actividad del Parlamento de Cataluña y fomentar su participación en política. A través de Internet, con un contenido audiovisual e interactivo para seguir las nuevas tendencias de la red hacia unos medios encarados a la audiencia, se propone una cobertura más a fondo, con herramientas para incentivar la implicación de la sociedad. Así se forma una opinión pública más comprometida y crítica que acerca la toma de decisiones en la calle y fomenta la democracia.; 'Parlamenta.cat' is a project of an interactive web portal to inform the citizens about the daily issues of the Parliament of Catalonia and encourage their participation in politics. Through the Internet...

Les polítiques públiques de comunicació a Europa : una anàlisi des de la perspectiva dels macroespais regionals

Murciano Martínez, Marcial
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
66.07%
Per a tots els qui ens hem anat dedicant durant un quant temps a l'estudi dels sistemes de comunicació des de la perspectiva de la seva acció internacional, els fets esdevinguts durant l'última dècada ens han fet modificar significativament el punt de vista amb que abordem els temes tradicionals de la informaió, la comunicació, la cultura o la innovació tecnològica en els sistemes portadors de missatges. A parer meu, un dels aspectes centrals que caracteritzen aquest desplaçament de perspectiva está en la intensificació de la fase actual de mundialització regionalitzada en què ens trobem com a conseqüència de la dinàmica econòmica de mundialització en curs. El pensament anglosaxó denomina habitualment globalització aquesta dinámica de mundialització, tenint en compte sobretot els aspectes tecnològics que van transformant la nostra perspectiva de l'espai i del temps. Com sabem, el pensament crític llatinoamericà ja havia introduït els anys vuitanta el concepte de transnacionalització per tal d'estudiar aquests mateixos fenòmens. No m'estendré en la complexa problemática teòrica que introdueix la mundialització. Tan sols m'interessa subratllar que el tema de les polítiques de comunicació s'inscriu en el marc que defineix la regionalització del sistema mundial. 1 en aquest context analitzaré les característiques principals de les polítiques públiques de comunicació a l'espai europeu.

Unes consideracions sobre la comunicació política

Parés i Maicas, Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //1992 CAT
Relevância na Pesquisa
66.06%
En els darrers anys, la comunicació política ha adquirit carta de naturalesa com una disciplina autónoma en l'ampli ventall de matèries que englobem en el marc de les ciències de la comunicació social

El Nuevo escenario de la comunicación política en las campañas presidenciales de México

Espino, Germán
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
86.01%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La hipótesis general de la investigación es que con el cambio de régimen se ha instaurado un nuevo escenario de la comunicación política para las campañas presidenciales de México. Esta hipótesis se argumenta con base en tres grandes segmentos: 1) Cómo funcionaba la comunicación política en el autoritarismo; 2) Cómo evolucionó el escenario de la comunicación política en el periodo de cambio político; 3) Cómo funciona el nuevo escenario a partir de las teorías recientes de la comunicación política. La tesis se divide en tres grandes capítulos: Marco teórico; análisis sociohistórico del proceso de cambio del sistema político mexicano y; análisis de la campaña presidencial del año 2006. El concepto teórico que guía nuestra investigación es la definición de la comunicación política planteado por Dominique Wolton. Según este autor, la comunicación política es el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, el mundo del periodismo y la opinión pública. Nuestra investigación analiza críticamente teorías muy difundidas como la videopolítica y la americanización...

Relacions públiques i comunicació política

Xifra, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
86.23%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Les relacions públiques han estat considerades generalment com un conjunt de tècniques de comunicació al servei d'estratègies del màrqueting. Aquesta concepció instrumental ha presidit la majoria d'aproximacions al fenomen, tant des de l'àmbit professional com acadèmic. Tanmateix, les relacions públiques són una disciplina científica amb la seva corresponent dimensió estructural. Així ho ha demostrat l'abundant doctrina nord-americana, especialment a partir de les investigacions de James E. Grunig, qui va elaborar els quatre models de la pràctica de les relacions públiques que imperen a l'actualitat tant als Estats Units com a la resta de països que els han investigat. La dimensió estructural de les relacions públiques, però, ha de superar l'horitzó de la pràctica professional i situar-se en la perspectiva epistemològica de les ciències socials. Des d'aquest punt de vista, la teoria del conflicte és essencial per entendre les relacions públiques com a una disciplina que estudia els processos comunicatius que tendeixen a la prevenció de conflictes potencials o resoldre els actuals entre una organització i els seus públics. El model proposat en aquest treball es fonamenta en aquesta dimensió conflictiva i en el paper de les tècniques de negociació i mediació necessàries per assolir el consens entre les organitzacions i els públics que conformen el seu entorn. La pluridisciplinarietat de les relacions públiques és una característica essencial...

Educación para la participación desarrollo de un currículum alternativo en la ESO sobre ciudadanía y medios de comunicación /

Francisco Amat, Andrea
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
66%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La presente Tesis Doctoral consiste en la aplicación de un currículum alternativo vinculado al concepto de ciudadanía y a la emergencia de los medios de comunicación, con una metodología pedagógica concreta, en Institutos de Educación Secundaria. El objetivo principal es el de comprobar cambios cognoscitivos y actitudinales en los adolescentes que participaron en el proyecto con respecto a la política, los medios de comunicación y la sociedad en la que viven. Este trabajo de investigación basa su metodología en la estrategia denominada Investigación- Acción. Los supuestos teóricos sobre los que se sustenta la investigación tienen tres pilares fundamentales: las teorías de la democracia participativa, las teorías críticas hacia el poder de los medios de comunicación de masas y la educación cívica y en medios. Nuestra intención, en términos de hipótesis de trabajo, es la de mostrar que si los jóvenes tuvieran más conocimientos sobre política, los medios de comunicación de masas y la sociedad en la que viven; se implicarían más y, como ciudadanos activos, pedirían responsabilidades a los políticos y participarían en la vida pública. Serían más críticos y autónomos y esto...

Domestication of international conflicts in Ukrainian TV coverage overlapping between political and media discourses /

Taradai, Daria
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
66.23%
Aquesta investigació se centra en el procés de construcció de l'actualitat internacional, en particular, en el procés de la seva domesticació. El concepte de domesticació de la notícia es basa en el supòsit de que el públic està més interessat en les notícies rellevants que té totes les connexions (o ancoratges) amb el país d'emissió. Els periodistes poden prendre com indicadors per a la domesticació notícies del discurs polític sobre un tema, de manera que els mitjans de comunicació i els discursos polítics es poden solapar. Com a resultat, notícies poden arribar a ser portaveus de la propaganda política, i poden estar reflectint la ideologia dominant, o servir a la promoció de les idees polítiques compartides o recolzades pels propietaris dels mitjans de comunicació. Aquesta investigació es dedica a l'estudi de la domesticació de la cobertura televisiva dels conflictes internacionals a Ucraïna. La cobertura de la guerra a Ossètia del Sud 2008 va ser triat com objecte d'estudi per a la investigació, tenint en compte el ressò que aquesta guerra va causar entre els polítics ucraïnesos i periodistes a causa de la participació de Rússia i Geòrgia. Tots dos països estan estretament relacionats amb Ucraïna no només a través de la cooperació...

Los Organismos reguladores del audiovisual y sus actuaciones en la zona euromediterránea la protección de los menores, los derechos humanos y la diversidad cultural en Francia, España, Líbano y Marruecos /

Carniel Bugs, Ricardo
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
65.82%
La presente tesis doctoral tiene como objeto de estudio los organismos de regulación creados en países de la zona euromediterránea como autoridades independientes y sus actuaciones sobre los medios audiovisuales. Los objetivos generales de la investigación son identificar qué garantías formales de independencia se observan en la configuración de los organismos reguladores creados en países mediterráneos y constatar si dichas instituciones cumplen las funciones que tienen legalmente atribuidas respecto los contenidos emitidos por radio y televisión. Para alcanzarlos, a partir de una metodología de corte documental sumada a la realización de entrevistas con representantes de las instituciones analizadas, la investigación se estructura en dos partes, cada cual compuesta de cuatro capítulos. En la primera parte se revisan los fundamentos que justifican la pertinencia de una regulación diferenciada sobre los medios audiovisuales y los principios y características asociadas a un alto nivel de autonomía de las instituciones de regulación. También se analizan las principales políticas de integración euromediterráneas para conocer qué aspectos se desprenden de ellas en relación a los contenidos audiovisuales. En base a los criterios identificados sobre la independencia de los reguladores y los principales ámbitos de regulación...

La influència de la propietat dels mitjans de comunicació en el flux d'informació

Palomo Sabata, Álvaro
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
65.93%
El treball analitza la manera en què la propietat dels mitjans, en la mesura en què pertanyen a conglomerats empresarials amb interessos econòmics que van més enllà del seu àmbit d'influència, pot manipular el flux d'informació en matèries sensibles a la ciutadania però contraries als seus interessos.; El trabajo analiza la manera en que la propiedad de los medios, en la medida en que pertenecen a conglomerados empresariales con intereses económicos que van más allá de su ámbito de influencia, puede manipular el flujo de información en materias sensibles a la ciudadanía pero contrarias a sus intereses.; The paper analyzes the way in which media ownership, because they belong to financial conglomerates with economic interests that reach way beyond their sphere of influence, can manipulate the flow of information on sensitive matters to citizenship but opposite to their interests.

La Privacidad en el escenario digital : análisis de la política de la Unión Europea para la protección de datos de la ciudadanía

Cano Orón, Lorena; Crusafon Baqués, Carmina (dir)
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
65.87%
El objeto de estudio de esta investigación es la privacidad digital, centrada en el marco legislativo del derecho de la protección de datos, que representa una de las consecuencias derivadas de la cultura emergente de la nueva esfera pública digital. Se estudia cómo este contexto tecnológico y digital, que caracteriza la Sociedad de la Información, ha provocado una serie de cambios de comportamiento y de los valores de la ciudadanía. Entre ellos la facilidad de recoger datos, ya sea por las metodologías de extracción de datos o por la publicación en abierto de contenido, es importante saber cuáles son los límites de la legalidad y los fines para los que son recogidos. Ya no se trata sólo de qué datos hay de una persona en el plano virtual, sino de qué tipo de privacidad existe y qué medidas se pueden adoptar tanto para preservarla como para reivindicarla. El estudio se enmarca el derecho de la protección de datos dentro de la política de la Unión Europea, examinando la regulación establecida vigente y los cambios que se pretenden realizar en un futuro próximo.

Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura

Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Oberta de Catalunya
Tipo: Revistes electròniques
Publicado em //1980 CAT
Relevância na Pesquisa
66.11%
Revista del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB. A partir de desembre de 2010 passa ha ser una coedició entre la UAB i la UOC.; Anàlisi tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

Un Laboratori de divulgació tecnològica el New York Museum of Science and Industry i la política de la museïtzació de la tecnologia als Estats Units (1912-1951) /

Sastre Juan, Jaume
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
65.93%
Aquesta tesi doctoral analitza els canvis en la política de la museïtzació de la tecnologia als Estats Units durant el període d'entreguerres a través del cas d'estudi del New York Museum of Science and Industry (1912-1951), un dels primers museus industrials dels Estats Units. El museu, que havia d'ubicar-se en un edifici d'estil neoclàssic en un parc, va néixer l'any 1927 com a Museum of the Peaceful Arts, va passar a anomenar-se New York Museum of Science and Industry quan va traslladar-se al Daily News Building l'any 1931 i va estar a punt de ser rebatejat com a Science Center quan va reinaugurar-se al Rockefeller Center l'any 1936. La tesi segueix la trajectòria d'aquest museu errant a través de tots els canvis de nom, lloc i coses, que reflecteixen un allunyament gradual de les coordenades ideològiques, els règims visuals i les característiques arquitectòniques del que Tony Bennett anomena exhibitionary complex. La tesi replanteja i fa més complexa la narrativa històrica sobre els museus tècnics del segle XX, tot defensant que el període d'entreguerres va viure una transformació en la política de la museïtzació de la tecnologia, que va tenir el seu origen als Estats Units i que suposa la transició entre el model cultural dels grans museus tècnics nacionals del segle XIX i el dels science centers "interactius" de la segona meitat del segle XX. Els museus tècnics...

Populismos latinoamericanos y comunicación una nueva mirada a las interacciones de la política popular desde el caso chileno /

Elórtegui Gómez, Claudio
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
96.07%
La tesis ingresa en el fenómeno de los populismos latinoamericanos y la incidencia contemporánea que posee en la vida política de este continente, mediante el estudio de la realidad política y comunicativa en Chile. El populismo mantiene una conceptualización confusa y hasta contradictoria, por lo que en un primer momento la investigación delimita las condiciones de surgimiento y las características que manifiesta esta relación social, política y comunicativa de los grupos populares que intentan acceder a espacios simbólicos y materiales que les están restringidos o negados en sus respectivas sociedades. Los aspectos de la exclusión, la pobreza, la irrupción de los medios de comunicación y la crisis de los liderazgos de representación tradicional, comienzan a ser una tierra fértil para el desarrollo de nuevas maneras de comprender, identificar, apelar y lograr triunfos electorales por intermedio de nuevos políticos-populistas-mediáticos, quienes saben proporcionar la suficiente visibilidad de los elementos propios de la cultura popular en los medios audiovisuales y masivos (telepopulismo y espectacularización de la política). Explotando el manejo de un hábil marketing político que recupera la simbología mítica y religiosa de electores desencantados con las instituciones latinoamericanas...

Prensa de información general durante la transición política española (1974-1984) pervivencias y cambios en la representación de las relaciones sociales /

Simelio i Solà, Núria
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
65.97%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Esta tesis doctoral examina empíricamente la representación de las relaciones sociales en la prensa durante la transición política española (1974-1984). Nuestra investigación representa una importante aportación respecto a otros estudios realizados en este ámbito, ya que analiza comparativa, sistemática y longitudinalmente la representación de las relaciones sociales en la prensa de información general. Específicamente, se examina la presencia de la ciudadanía en cuatro diarios de información general de ámbito español: El Pais, La Vanguardia, ABC y El Correo Español / El Pueblo Vasco con el objetivo de analizar el impacto de la prensa durante el periodo estudiado. La muestra la constituyen 3.298 unidades comunicativas (UC) a partir de 121 variables. Estas UC se distribuyen en El Pais (425), La Vanguardia (970), El Correo Español (794) y ABC (1109). El total de datos registrados es de 399.058. Esta investigación supone un punto de vista novedoso ya que propone y pone a prueba una metodología que combina planteamientos cualitativos y cuantitativos y se basa en la crítica al orden androcéntrico del discurso académico y de los medios de comunicación. Este estudio encuentra evidencias de que la representación de las relaciones sociales en los diarios analizados no fue transparente y no reflejó al conjunto de la población. Además...

La Política multimedia off-line de la Unión Europea: análisis del caso español

Ramajo Hernández, Nati
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
66.04%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; A través de las acciones emprendidas por la Unión Europea en el área del multimedia off-line se pretende obtener una visión de conjunto de cómo ha podido influir esta política en la creación y consolidación de un potencial mercado español. Para ello, la primera parte de la tesis se centra en el análisis de los diferentes Programas Marco de investigación y desarrollo tecnológico emprendidos por la Unión Europea y su incidencia en el área de las nuevas tecnologías. Se ha llevado a cabo un análisis de la evolución presupuestaria de los Programas Marco y de sus principales líneas de acción. La segunda parte pretende acercarse al campo más concreto de las acciones unidas al multimedia off-line, todo ello gracias al análisis de los programas específicos vinculados con este sector. Finalmente, en el último apartado se aborda la forma en la que las diferentes empresas e instituciones españolas se han podido beneficiar o no de tales ayudas. Concretamente, se establece un perfil del solicitante tipo español y de los productos realizados. Con todo ello se pretende cumplir uno de los principales objetivos: comprobar hasta qué punto la política europea en materia de multimedia off-line ha sido eficaz para el mercado español.; Through the actions started by the European Union in the off-line multimedia field we want to get a whole vision of the influences of this policy in the creation and consolidation of the potencial spanish market. Because of that...

Regulació, imatge i tecnologia. La dimensió relacional del Dret en la Societat de la Informació

Teodoro Martínez, Emma
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
65.95%
La societat de la informació (SI), i en particular les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Internet han obert l'espai a noves formes de regulació múltiples, diverses, i canviants. Aquesta tesi analitza tres sistemes i models de regulació desenvolupats en la intersecció dels àmbits del dret i la tecnologia que confirmen un canvi en la naturalesa de les noves formes de regulació emergents. Les propostes de regulació que es presenten en aquest treball es fonamenten en una perspectiva de dret relacional que integra les dimensions ètica, social, de governança i jurídica. Concretament presentem el disseny dels projectes CPAC, SAVASA i Mediakids. En la regulació, existeix una interacció contínua i a diversos nivells en la gestió de la informació. Els grups socials i les organitzacions tenen dinàmiques pròpies, i les eines que utilitzen tenen un origen molt divers. La dimensió relacional del dret consisteix en tots els mecanismes d'autoregulació i d'autocomposició que els grups socials es donen de forma semiautomatitzada en l'ús de les TIC. Es basen en la confiança, es produeixen de forma interactiva a través de la comunicació i el diàleg, i s'emmarquen en contextos institucionals que són ells mateixos heteroregulats des d'instàncies superiors (la UE...

Leyes a golpe de suceso : el efecto de los discursos mediáticos en las reformas políticas en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor

Peres Neto, Luiz
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2008 SPA
Relevância na Pesquisa
66.06%
S'estudia l'efecte dels discursos mediàtics en les reformes promogudes en la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. Entre 2003 i 2003, 4 esdeveniments delictius, comesos per menors, van causar fort impacte segons l'opinió pública espanyola. A partir de la teoria de l'agenda-setting, observem una transferència de rellevància de l'agenda dels mitjans cap a l'agenda pública que, posteriorment, es va fer present a l'agenda política. Entenem que els professionals de la política van legislar sota la immediatesa d'aquests esdeveniments i el seu eco mediàtic, no contemplant principis constitucionals, en una clara accepció de populisme punitiu.

La Decisión de voto de las amas de casa mexicanas y las noticias electorales televisivas

Vega Montiel, Medley Aimée
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2004 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
76.01%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; En México, los telediarios coadyuvan o incluso reemplazan a las instituciones políticas en sus tareas de representación y promoción de la participación política de los ciudadanos. Ello se hace evidente en dos sentidos. De acuerdo con diversas investigaciones, durante los procesos electorales, los programas de noticias constituyen la principal fuente de información para las audiencias en México. Por otro lado, estos programas han jugado un papel central en el proceso de transición democrática del país. En consecuencia, la existencia de los telediarios es vista como una condición para la vida democrática. Existe la creencia de que estos programas son los responsable de producir ciudadanos informados y de que la única forma en que pueden participar en la esfera pública del debate político, es a través de los programas de noticias. Este fenómeno toma relevancia en el caso de grupos que históricamente se han encontrado marginados de la esfera pública política, como el de las amas de casa. Estas creencias, eliminan la posibilidad de considerar que otros elementos, o mediaciones, pueden definir la participación política de los ciudadanos, tales como: la construcción social del género...

Concentración de empresas de comunicación y el pluralismo la acción de la UE /

Llorens Maluquer, Carles
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
76.15%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El objeto de estudio de esta tesis se centra en la política europea sobre el pluralismo informativo durante la última década del siglo XX. La metodología está basada en una revisión bibliográfica y hemerográfica completada con un conjunto de entrevistas personales a expertos y funcionarios comunitarios. En la primera parte se describe el escenario del sector audiovisual en Europa en la década de los noventa a partir del análisis de la tres economías de la televisión dominantes (pública, comercial y de pago). Luego, se definen y delimitan los conceptos generales como el pluralismo, la concentración y la convergencia. La investigación destaca que tanto el pluralismo como la concentración son términos polisémicos por lo que se hace necesario una serie de definiciones de base. En cuanto a la convergencia, se analiza su relación con el pluralismo y su impacto en la concentración de empresas de comunicación. En la segunda parte de la tesis, se analiza el papel de las instituciones europeas frente a la concentración. En primer lugar, se estudia cómo el Consejo de Europa ha realizado una notable tarea en el estudio del pluralismo y la concentración de medios a través de la creación de numerosos grupos de expertos. Sin embargo...