Página 1 dos resultados de 1 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Degradació, crisi urbana i regeneració a Ciutat Vella de Barcelona : una anàlisi politicoespacial

Gomà Carmona, Ricard
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
26.68%
L'objectiu central d'aquest article és analitzar els processos de degradació, crisi i regeneració de Ciutat Vella de Barcelona, els quals són considerats de naturalesa politicoespacial, és a dir: tenen lloc en un marc territorialment específic i llurs factors explicatius es troben en l'àmbit de la decisió pública. A aquest efecte, l'article s'estructura en quatre grans apartats. Després d'una breu presentació del districte, es proposa un model explicatiu de la seva lògica politicoespacial de degradació al llarg del desenrotllisme autoritari. Es caracteritzen, tot seguit, les dimensions fonamentals de la crisi urbana resultant, a finals dels setanta. S'insereix Ciutat Vella en els models urbans predominants a la Barcelona dels vuitanta i principi dels noranta. I, finalment, s'analitzen els continguts i els escenaris de gestió de la política de regeneració urbana de Ciutat Vella al llarg dels últims quinze anys. L'article es tanca amb una proposta de reinterpretació analítica bidimensional d'aquesta política.; El objetivo central de este articulo es analizar los procesos de degradación, crisis y regeneración de Ciutat Vella de Barcelona, los cuales son considerados de naturaleza políticoespacial, es decir: se desarrollan en un marco territorialmente específico y sus factores explicativos se hallan en el ámbito de la decisión pública. A tal efecto...