Página 1 dos resultados de 7 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

Ètica i deontologia de les relacions públiques

Parés i Maicas, Manuel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT
Relevância na Pesquisa
46.97%
Com a punt de partida es fa una proposta de definició de les relacions públiques i s’exposen quines són les seves principals característiques comunicatives, així com també els seus camps d’acció. Tot seguit es formula la tipologia dels seus actors. Tots aquests prolegòmens tenen per objectiu estudiar el dret, l’ètica i la deontologia de les relacions públiques. S’analitzen els codis deontològics estrangers més rellevants en aquest àmbit, per estudiar després els que existeixen a Espanya en el camp del periodisme i el seu silenci sobre les relacions públiques en el sentit constitutiu del terme.; The text begins with a proposed definition of Public Relations: The principalcommunicative characteristics, its fields of activity, and the typology of its actors, are the main bases on which the Law, Ethics and Deontology of PR should be approached. The main foreign deontological codes existing in this field are analysed. Finally a study is made of the deontological codes of journalism existing in Spain and their silence regarding the real role of PR.

La llengua anglesa un capital en un mercat. aprenentatge i usos de l'anglès a la Plana de Castelló

Torras Oliveras, Eulàlia
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2014 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.65%
Igual que al Japó o a Corea, també en el nostre context hi ha un debat públic constant sobre les raons per les quals sembla que mai no acabem aprenent anglès, tot i que aquesta llengua se’ns ensenya almenys durant 8 anys d'escolaritat obligatòria. Dins d'aquest context, la tesi té com a objectiu oferir un panorama del que significa aprendre i utilitzar l'anglès a la Plana de Castelló. Són els titulats de la Universitat Jaume I els qui es van seleccionar com a població de referència en la qual aquest procés es podria estudiar amb la màxima rellevància. La tesi comença presentant el marc teòric que donarà suport a l'anàlisi de les dades empíriques. Els conceptes bàsics de Pierre Bourdieu de ‘mercat lingüístic’, ‘capital’, ‘camp’ i ‘habitus’ es tracten en detall, i s’entrellacen amb els de globalització, inserció laboral, funcions socials del llenguatge o l’enfocament per competències. Saber anglès implica tenir un determinat tipus de capital cultural, és a dir, el capital lingüístic. El segon capítol de la tesi presenta el mercat lingüístic global per tal de posicionar correctament la llengua anglesa a la zona de Castelló. Es donen exemples que mostren les característiques del mercat lingüístic en cada un dels grups o cercles de països...

El modelo de comunicación del gobierno del PP en la última legislatura y en la crisis del 11-14M

Arceo Vacas, José Luis
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2005 CAT
Relevância na Pesquisa
26.43%
El Gobierno del PP parece que puso en práctica, en toda la legislatura 2000-2004 y no sólo al final de ésta, un modelo de comunicación y de relaciones públicas basado en el hacer sin escuchar a los ciudadanos. Hubo una diversidad de temas importantes en esos cuatro años en los que dicho gobierno demostró desconexión con la sociedad, rubricado con la entrada de España en la guerra de Irak. Parece probable, asimismo, que esos asuntos importantes de la legislatura terminasen por adquirir protagonismo en la conciencia de los ciudadanos debido a la percepción de buena parte de éstos de que el Gobierno podía estar mintiendo en la crisis del 11M. La crisis tras los atentados del 11M fue gestionada política y comunicacionalmente por el Gobierno del PP con la misma falta de escucha de la opinión pública que en el resto de la legislatura. Así que parece que no fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 los que produjeron el vuelco electoral. Ya había muchos electores instalados en una tendencia hacia el cambio. Por tanto, sin atentados, el PSOE probablemente hubiese formado gobierno con otros partidos, aun quizás con algún escaño menos, pero con tantos votos, incluso más, que el PP.; It seems that the Government of the PP put into practice...

Característiques d'una pràctica docent i la seva influència en el desenvolupament de la competència científica

Sardà i Jorge, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
26.43%
Aquesta tesi doctoral contribueix a aportar evidències sobre com l'aplicació d'unes determinades estratègies didàctiques, que conformen una pràctica docent, possibiliten a mig termini una millora del nivell de la competència científica de l'alumnat. En aquesta recerca s'ha analitzat l'estudi de cas d'una professora de ciències, que ha treballat amb els mateixos alumnes més d'un curs (grup experimental), i s'han identificat els aspectes que més caracteritzen la seva pràctica docent. Aquests nois i noies obtenen bons resultats en proves que mesuren la competència científica, en comparació amb un grup control. El nivell de competència científica s'ha mesurat amb un qüestionari que es va dissenyar amb ítems del programa PISA dels anys 2000 i 2003. Aquest qüestionari es va aplicar durant tres cursos acadèmics, el 2005-06, el 2006-07 i el 2007-08, amb l'alumnat de 4t d'ESO d'una institució educativa formada per tres escoles. Els resultats mostren que les tres estratègies que destaquen en la pràctica docent de la professora són: el desenvolupament de la capacitat d'autoregulació dels nois i noies utilitzant la metacognició, de les habilitats comunicatives i de les seves expectatives cap a l'aprenentatge. Aquests factors promouen la millora de la competència científica de tot alumnat i...

Els Actors de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Xarxes, percepcions i expectatives

Morata, Francesc; Rodríguez, Pilar
Fonte: Institut Universitari d'Estudis Europeus Publicador: Institut Universitari d'Estudis Europeus
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
16.43%
Segons la nostra hipòtesi, la viabilitat de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) dependrà sobretot de la seva capacitat de mobilitzar, d’implicar i de connectar els actors públics i privats dels diferents nivells territorials als quals s’adreça aquesta iniciativa. Per tant, el grau de coneixement i el posicionament dels diferents actors respecte al projecte resulten essencials a l’hora de definir una estratègia de cooperació d’aquestes característiques. L’objectiu d’aquest document és explicar els resultats de l’enquesta duta a terme amb un miler d’actors públics i privats de l’EPM. Aquesta tenia per objectiu obtenir dades relatives a aspectes clau del context en el que s’insereix el projecte, així com informació rellevant per definir estratègies d’actuació que poden ajudar a desenvolupar les capacitats organitzatives i comunicatives necessàries per gestionar una organització complexa com aquesta. L’estudi empíric es va estructurar al voltant de tres línies d’anàlisi: 1r) el present de l’Euroregió; 2n) El posicionament respecte l’EPM i 3r) El futur de l’EPM

Strategies and spoken production on three oral communication tasks a study of high and low proficiency EFL learners /

Khan, Sarah
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2011 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.43%
Descripció del recurs: 14-07-2011; Aquest estudi pretén examinar les estratègies i la producció oral d'aprenents d'anglès com a llengua estrangera en tres tasques comunicatives a l'aula. Els objectius van ser investigar: a) diferències entre les tasques en la producció oral d'aprenents de competència alta i baixa b) diferències entre les tasques en l'ús de les estratègies d'aprenents de competència alta i baixa c) diferències en la producció oral i l'ús de les estratègies entre els grups d'alta i baixa competència d) si les estratègies que els aprenents creuen que fan servir reflecteixen les estratègies que realment fan servir i e) fins a quin punt el qüestionari d'estratègies pot preveure la producció oral. En aquest estudi, hi van participar 48 estudiants universitaris catalans i espanyols amb un nivell de competència oral baix (N=24) i alt (N=24), a més a més de quatre nadius que van actuar com a punts de referència per a la producció oral. Els participants es van gravar en vídeo en parelles, fent les tres tasques: explicant una història en dibuixos (Picture Story), descrivint una obra d'art (Art Description) i omplint buits en la informació proporcionada (Information Gap). Les tasques es van fer en un espai de dues setmanes entre cadascuna. Immediatament després de cada tasca els aprenents van assenyalar les estratègies que havien percebut (PSU) en un qüestionari de 44 ítems (SQ). Una anàlisi factorial va agrupar PSU en cinc categories: les estratègies Interaccionals...

Tense-Aspect Morphology in the Advanced English L2 Variety: Exploring Semantic, Discourse and Cross-linguistic Factors

Vraciu, Eleonora Alexandra
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.43%
La tesi pertany a una línia d'estudis recentment iniciada amb l'objectiu de descriure la varietat de l'anglès avançat. Proposem una anàlisi integral d'una sèrie de factors semàntics, discursius i interlingüístics que conformen l'ús de la morfologia verbal que empren aprenents avançats catalans i francesos d'anglès idioma estranger; específicament dues poblacions d'especialistes de l'anglès (estudiants de Filologia Anglesa i professors d'anglès a la universitat). A partir d'un corpus de narracions orals d'un llibre en imatges, explorem la distribució de la morfologia temporo-aspectual en relació amb les característiques semàntiques dels predicats (la hipòtesi de l'aspecte) i els moviments narratius que els predicats expressen en la narració (la hipòtesi del discurs). Les formes verbales són analitzades també des de la perspectiva de l'anomenat estíl retòric d'aprenent, és a dir la tria sistemàtica de recursos lingüístics que els aprenents fan en tasques comunicatives complexes en base a un repertori après de formes però també à una determinada manera de seleccionar i organitzar la informació pròpia del seu idioma matern. El fet que els aprenents disposin d'aspecte gramatical en català i en francès no garanteix...