Página 1 dos resultados de 5 itens digitais encontrados em 0.020 segundos

Els Nens i adolescents davant el càncer avançat o terminal dels pares Children and adolescents facing parents' advanced or terminal cancer /

Rodríguez i Morera, Anna
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
46.48%
Els nens i adolescents durant l'etapa avançada o terminal de la malaltia oncològica d'un dels pares experimenten importants canvis en les seves rutines diàries, en els seus sentiments i en la percepció del seu entorn familiar. Tot i així, les reaccions d'ajustament de molts d'ells davant d'aquesta situació no comporta problemes psicològics importants, però si que hi hauria factors que poden afavorir o dificultar aquest procés d'ajustament. Els objectius d'aquesta tesi eren descriure la relació entre el càncer avançat o terminal d'un dels pares i l'augment de risc de dificultats psicosocials en els fills menors, i explorar factors que podrien actuar com a moderadors o mediadors de l'ajustament psicosocial dels fills a la malaltia oncològica avançada o terminal d'un dels pares en la nostra població. Es va estudiar una mostra prospectiva de 74 fills, d'edats compreses entre 5 i 18 anys (M = 11,2 anys, DE = 4,2), i els seus respectius pares, 48 pacients amb càncer avançat o terminal de l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, junt a les seves parelles sanes i els tutors escolars. Encara que tots els nens i adolescents van mostrar d'alguna manera estar afectats per la malaltia...

El divorcio como nudo biográfico : una revisión de la literatura reciente desde la perspectiva de la vulnerabilidad postdivorcio

García Pereiro, Thaís; Solsona, Montserrat
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
26.62%
En el presente artículo, se plantea un nuevo enfoque teórico para el estudio del postdivorcio que encuentra sus bases conceptuales en la perspectiva de la vulnerabilidad, y sus bases empíricas, en una revisión de la literatura más reciente acerca de las consecuencias del divorcio en los ámbitos económico, de la salud y del bienestar general. Se entiende el proceso de divorcio como un nudo biográfico que marca la entrada a un contexto de riesgo en el que los actores deben forzosamente replantearse su proyecto vital. Dentro del enfoque de vulnerabilidad postdivorcio, entran en juego una serie de factores que afectan al proceso de ajuste a dicha situación. Por una parte, están los factores activadores, que son leídos como señales de la vulnerabilidad, y, por otra, los factores mediadores, que potencian o disminuyen la capacidad de respuesta de los individuos que han experimentado la ruptura. La comprensión del postdivorcio como un proceso generador de vulnerabilidades constituye un desarrollo novedoso y un aporte necesario para avanzar en el conocimiento científico del mismo desde un punto de vista sociodemográfico.; En el present article, s’hi planteja un nou enfocament teòric per estudiar el postdivorci que troba les seves bases conceptuals en la perspectiva de la vulnerabilitat...

Canvis i continuïtats en les trajectòries de transició de la joventut catalana

Serracant i Melendres, Pau
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
46.28%
Aquesta tesi es presenta sota la forma de compendi de publicacions, a partir de la compilació de tres articles acadèmics. L'objectiu general de la tesi és analitzar els canvis i continuïtats produïts a Catalunya en les trajectòries de transició a la vida adulta, fent un èmfasi especial en les transformacions produïdes en les trajectòries marcades per la vulnerabilitat. A més d'una identificació, quantificació i anàlisi d'aquests patrons, es pretén vincular els canvis detectats amb les característiques del règim de benestar familista i emmarcar les tendències de canvi detectades en el context de les transformacions en les trajectòries juvenils identificades a nivell europeu. A continuació es presenten els principals resultats de cadascun dels articles. Serracant, P. (2012). Changing youth? Continuities and ruptures in transitions into adulthood among Catalan young people. Journal of Youth Studies, 15(2): 161-176. El primer article analitza les característiques de les trajectòries de transició a la vida adulta entre les persones joves a Catalunya en el darrer any de creixement econòmic previ a la crisi iniciada l'any 2008. Es pretenia esbrinar fins a quin punt s'estaven produint a Catalunya les tendències de canvi en les trajectòries juvenils detectades a nivell europeu. La investigació es basa en una anàlisi de les dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent a l'any 2007...

Anàlisi del paper de les dones gitanes immigrants en l'accés als drets socials

Munté, Ariadna
Fonte: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia, Publicador: [Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012] CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.47%
Consulta del recurs: 17 gener 2013; Des que el poble gitano va entrar a la Península Ibèrica ara fa gairebé sis-cents anys, la situació de discriminació i la transmissió d'imatges negatives de les societats majoritàries vers aquest s'han anat repetint en la societat catalana i espanyola fins a l'actualitat. Aquesta discriminació es posa de manifest en la literatura científica, en les xarxes socials i mitjans de comunicació, i també en l'experiència quotidiana de les pròpies les persones gitanes que resideixen al nostre país. Tot i que els canvis polítics i socials de les darreres dècades han afavorit la millora del poble gitano arreu del món i, concretament, arreu del territori espanyol, la situació de desigualtat vers la societat majoritària encara perdura. Aquesta realitat es veu exacerbada quan les variables gènere, ètnia i condició d'immigrant conflueixen. Els avenços cap a la igualtat no són homogenis per a la globalitat del poble gitano: els integrants "autòctons" d'aquest poble poden arribar a gaudir de tota una sèrie de millores socials vinculades al seu estatus de ciutadania, a l'hora que compten amb una major acceptació de la seva etnicitat per part de la societat majoritària. En el cas dels homes i dones gitanes immigrants...

Ecosystem services in practice: well-being and vulnerability of two European urban areas

Depietri, Yaella
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
46.2%
La gran mayoría de la población europea habita en ciudades y el mejoramiento de la calidad de vida en zonas urbanas constituye un objectivo primordial de las políticas gubernamentales. Las ciudades se ven típicamente afectadas por apiñamientos, tráfico intenso, contaminación atmosférica y acústica, y factores que aumentan su vulnerabilidad con respecto a riesgos naturales. Esta Tesis explica cómo los ecosistemas contribuyen a mejorar la habitabilidad de las ciudades, con foco en zonas urbanas europeas medianas, sirviéndose para ello de estudios empíricos integrados (por ejemplo cualitativos y cuantitativos o socio-ecológicos), así como estudios relevantes con respecto a las medidas a tomar por las autoridades gubernamentales. Explora cómo y porqué las zonas urbanas pueden beneficiarse, en términos del bienestar de sus habitantes y de la reducción de las vulnerabilidad frente a riesgos naturales, de una más amplia gama de medidas y soluciones cuando se tienen en cuenta en forma apropriada los aspectos ecológicos utilizando diferentes escalas geográficas. La revisión de la literatura consultada para esta Tesis comprueba que las funciones reguladoras de los sistemas ecológicos a menudo proveen alternativas eficientes y rentables o soluciones complementarias para las infraestructuras que contribuyen a asegurar el bienestar de la población urbanas y reducir el riesgo de desastres. La investigación empírica en la ciudad de Colonia (Alemania) demuestra que las variables medioambientales juegan un rol central y decisivo...