Página 1 dos resultados de 11 itens digitais encontrados em 0.055 segundos

Aprovechamiento de los recursos sanguíneos en la artroplastia primaria de rodilla

Biarnés Suñé, Alfonso
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
96.33%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; A pesar de que la transfusión cada vez es más segura, no está exenta de riesgos. Por ello es importante tener una buena estrategia transfusional. El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo logístico para predecir la posibilidad de transfusión sanguínea en la artroplastia primaria de rodilla; con el fin de facilitar la elaboración de un algoritmo transfusional. Material y métodos: Estudio prospectivo de 134 pacientes intervenidos de artroplastia primaria de rodilla unilateral realizados entre el 1 de Abril y el 30 de junio del 2003. Las variables fueron analizadas para determinar su asociación univariante con la transfusión sanguínea postoperatoria. Los factores más significativos fueron introducidos en una regresión logística múltiple. Posteriormente se han obtenido las diferentes curvas ROC y se ha calculado el área bajo la curva ROC con el fin de obtener el modelo con mejor poder predictor. Resultado: La asociación de la hemoglobina inicial con el peso del paciente ha obtenido la mejor área bajo la curva ROC (0,805; IC: 0,714 - 0,896). El modelo es: Probabilidad (p) = 1/ (1+e-Z) donde Z =14,960 - 1,008 x Hemoglobina inicial (g/dl) - 0...

Anàlisi de les expectatives dels pacients candidats a artroplàstia total de genoll

Muniesa i Portolés, Josep Mª
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
126.64%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Introducció: La gonartrosi, o artrosi del genoll, és la causa més freqüent de dolor al genoll després dels 50 anys. Es calcula que la gonartrosi causa símptomes invalidants en un 10% de les persones más grans de 55 anys i que una cuarta part d'aquestes pateixen una discapacitat greu. El tractament d'elecció de la gonartrosi invalidant és l'artroplàstia total de genoll, tècnica eficaç i cost-efectiva. Conèixer les expectatives del pacient de trobar millora amb la intervenció quirúrgica és important perquè com més s'apropin els resultats obtinguts d'un acte mèdic a les expectatives prèvies, més probabilitat d'obtenir la satisfacció del pacient. L'objectiu d'aquest treball és aprofundir en l'estudi de les expectatives prèvies a la intervenció d'artroplàstia total de genoll, en pacients diagnosticats de gonartrosi. Material i Mètode: Estudi transversal Criteris d'inclusió: - diagnòstic de gonartrosi i en llista d'espera per a ATG - sense trastorn cognitiu que interferís la comprensió dels qüestionaris - sense dificultat idiomàtica per a comprendre els qüestionaris Criteris d'exclusió: - pacients sense dades d'expectatives - pacients en espera d'ATG de revisió - pacients en espera d'artroplàstia unicompartimental Variables recollides : Demogràfiques...

Prótesis total de rodilla tipo Charnela en casos complejos de artroplastia total de rodilla

González Rodríguez, José Carlos; Monllau García, Juan Carlos; Celaya Ibáñez, Fernando
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
86.33%

Relació de l’aspecte de la ferida quirúrgica en el postoperatori immediat d’una artroplàstia total de genoll amb l’evolució funcional posterior

Gil González, Sergi; Cáceres i Palou, Enric; Ginés Cespedosa, Albert
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
146.5%
Mitjançant un estudi observacional prospectiu, hem descrit i classificat la ferida quirúrgica en el postoperatori immediat de 159 pacients que se’ls hi va implantar una artroplàstia total de genoll, mitjançant una escala descriptiva fiable i reproduïble creada pels autors (estudi de validesa). Es va observar que l’aspecte de la ferida quirúrgica en el postoperatori immediat no tenia relació amb la funcionalitat de la pròtesis als 6 mesos de seguiment ni amb el dolor que patia el pacient en l’estància hospitalària. Si que vam observar correlació estadísticament significativa entre el pitjor aspecte de la ferida i l’aparició d’infeccions protèsiques profundes.

Influència del suport audiovisual sobre les expectatives peroperatòries del malalt candidat a una artroplàstia total de genoll

Leal Blanquet, Joan
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
116.36%
Descripció del recurs: 13 gener 2011; La prevalencia de las enfermedades del aparato locomotor,y, en concreto, la artrosis ha ido en aumento con el paso de los años. Esta situación condiciona una problemática socio-económica creciente. En el tratamiento de de esta enfermedad se hace necesario obtener la máxima satisfacción por parte del paciente. Esta satisfacció irá ligada a la calidad de la información que se proporciona al enfermo y, en este sentido, el enfermo puede modificar sus expectativas y por lo tanto incrementar su satisfacción final. Según se observa en la literatura el hecho de adaptar las expectativas del paciente al resultado estándar final condiciona la máxima satisfacción por parte del enfermo. En este trabajo de tesis doctoral se plante un estudio prospectivo, randomizado y comparativo con un nivel de evidencia I segun los criterios descritos en el Journal of Bone and Joint Surgery en el año 2005. Se describen una serie de factores de inclusión y exclusión obteniendo un grupo estudio con 42 pacientes y un grupo control con 50 pacientes. El diseño del estudio se plantea iniciandose en el momento de la indicación quirúrgica, pasando por la administración de un soportye audiovisual en el grupo estudio añadido a la información verbal clásica. Se utilizan diversos intrumentos de medida...

Cuantificación de las partículas de polietileno en líquido sinovial tras artroplastia total de rodilla, utilizando un polietileno convencional o uno altamente entrecruzado : estudio preliminar y protocolo de estudio

Torres Prats, Alberto; Cáceres i Palou, Enric
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
126.58%
La formació de partícules de polietilè és la principal causa de osteòlisi i per tant de fracàs a l’artroplàstia total de genoll. El nostre objectiu és comparar, in vivo, el nombre de partícules que es formen amb un polietilè convencional amb un altament entrecreuat, esperant que el segon cas el nombre sigui més petit. Utilitzem una tècnica de aïllament de partícules en líquid sinovial ja descrita, que reproduïm a l’estudi preliminar. Presentem un protocol d’estudi prospectiu a doble cec, on s’estudiaran pacients amb artroplàstia de genoll d’un any d’evolució.; La formación de partículas de polietileno procedentes del desgaste de los componentes protésicos es principal causa de osteólisis y de fracaso en la artroplastia total de rodilla. Nuestro objetivo es comparar, in vivo, el número de partículas que se forman con un polietileno convencional y con otro altamente entrecruzado, esperando que en el segundo ese número sea significativamente menor. Usamos una técnica de aislamiento de partículas en líquido sinovial ya descrito, que reproducimos en el estudio preliminar. Presentamos un protocolo de estudio prospectivo aleatorizado a doble ciego, en el que se estudiarán pacientes con artroplastia de rodilla de un año de evolución.

Estudio de la alineación rotacional en la artroplastia total de rodilla mediante tomografía computarizada

Coma Muñoz, Ana; Cáceres, J.; Rivas, A.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
96.62%
L'alineació rotacional a l'astroplàstia total de genoll es refereix a la posició dels implants en el pla axial. Un mínim desplaçament afectarà la distribució de la càrrega y variarà l'estabilitat, l'alineació i la cinemàtica de l'articulació. Tot i que hi ha un consens pel que fa als efectes adversos d'una alineació rotacional incorrecta, encara no està clar quines són les referències anatòmiques que cal utilitzar. Les mesures de l'alineació rotacional requereixen un estudi d'alta qualitat. La TC és la modalitat d'imatge d'elecció per a l'estudi postoperatori de l'artroplàstia total de genoll. L'objectiu d'aquest treball es avaluar la capacitat diagnòstica de la TC per a l'estudi de l'alineació rotacional postoperatòria en l'artroplàstia total de genoll i presentar les variacions en el protocol de TC que minimitzen l'artefacte metàl•lic. Aquest estudi avalua la reproductibilitat de l'angle condili posterior, format per l'eix epicondili quirúrgic i la línia bicondilia posterior, mesurant la correlació entre dos observadors. El coeficient de correlació de Pearson mostra una forta correlació positiva (R=0.84) entre els dos observadors. La mitja d'error de les mesures adquirides és de -0.14º amb una desviació estàndar de 2.06º (-0.14 ± 2.06)...

Infecció en artroplàstia total primària de genoll en el nostre centre; avaluació dels factors de risc.

Guirro Castellnou, Pau; Cáceres Palou, Enric
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
76.38%
Valoració de la incidència d’infecció en artroplàstia total primària de genoll al Parc de Salut Mar de Barcelona així com dels factors de risc associats a aquesta infecció, diferenciant factors individuals prequirúrgics i factors relacionats amb la intervenció quirúrgica.

Función y calidad de vida de los pacientes con gonartrosis antes y después de la artroplastia de sustitución. Coste de la gonartrosis según la esperanza de vida y de la cirugía

Ramón Rona, Silvia
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2002 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
66.36%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la pantalla digitalitzada; La artrosis es la enfermedad osteoarticular más prevalente en la raza humana, y la causa más frecuente de discapacidad en los E.E.U.U., cuya incidencia va en aumento y que genera importantes problemas socio-económicos por los costes y la invalidez que conlleva. Actualmente se pueden garantizar unos resultados satisfactorios de la artroplastia de sustitución de rodilla en más del 90% de los pacientes a los 10 años. El primer objetivo de esta tesis ha sido estudiar la situación clínica, funcional y de requerimientos terapéuticos en un grupo de pacientes afectos de gonartrosis primaria. El segundo objetivo ha sido comparar la función y calidad de vida antes y después de la sustitución articular, así como calcular el coste total de la gonartrosis en función de la esperanza de vida y el coste de la prótesis total de rodilla en un hospital de tercer nivel. Para ello, se ha realizado un estudio longitudinal prospectivo de 97 pacientes afectos de gonartrosis primaria, controlados mensualmente durante 6 meses, en lista de espera para prótesis total de rodilla durante junio 1998 - junio 1999. El análisis de los resultados permite concluir que la gonartrosis es una enfermedad dolorosa y discapacitante...

Influencia del diseño de alta flexión, con conservación del LCP, en el rango de movimiento tras la implantación de una prótesis total de rodilla

Castillón Bernal, Pablo; Nardi Vilardaga, Juan; Anglés Crespo, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
126.51%
Els nous implants de genoll pretenen millorar la flexió màxima aconseguida amb els implants convencionals. El nostre estudi pretén demostrar que els pacients intervinguts quirúrgicament, per a la implantació d’una artroplàstia total de genoll d’alta flexió, són capaços d’aconseguir un balanç articular i una flexió màxima superior a l’aconseguida pels pacients tractats amb el model convencional. La flexió màxima post-operatòria, a l’any de la intervenció, va ser 13º major en el grup de pacients portadors d’un implant d’alta flexió, respecte al grup de pacients portadors d’un implant convencional. (P < 0,05).; Los nuevos implantes de rodilla pretenden alcanzar una flexión máxima superior a la conseguida con los implantes convencionales.Nuestro estudio pretende demostrar que los pacientes intervenidos quirúrgicamente, para la implantación de una artroplastia total de rodilla de alta flexión, son capaces de conseguir un rango de movimiento y una flexión máxima superior a la conseguida por los pacientes tratados con el modelo convencional.La flexión máxima postoperatoria, al año de la intervención, fue 13º mayor en el grupo de pacientes portadores de un implante de alta flexión, respecto al grupo de pacientes portadores de un implante convencional. (P < 0...

Avaluació de l’eficàcia de l’àcid tranexàmic com a mètode d’estalvi sanguini en cirurgia protèsica de genoll

Font Gual, Adrià
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
106.28%
Com a conseqüència de l’envelliment, els procediments quirúrgics ortopèdics augmenten any rere any. L’artroplàstia de genoll s’acompanya d’una important pèrdua sanguínia postoperatòria i d’alts requeriments transfusionals. Des de fa anys s’han buscat alternatives a la transfusió sanguínia, producte escàs, car i no exempt de complicacions. En aquest treball avaluem l’eficàcia d’àcid tranexàmic com a mesura d’estalvi, observant que el risc transfusional en pacients no candidats a rebre aquest fàrmac és fins a 13 vegades superior. Ja que els pacients no candidats representen un percentatge important sobre el total, creiem que caldria sistematitzar l’aplicació d’altres mesures d’estalvi transfusional en aquests pacients.