Página 1 dos resultados de 2 itens digitais encontrados em 0.052 segundos

Separació de compostos aniònics i neutres amb membranes de transport facilitat millores en la selectivitat /

Calzado Cuevas, Joan Antoni
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf; application/pdf; application/pdf; application/pdf
Publicado em //2001 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
36.13%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Les membranes han estat àmpliament emprades en molts processos, p.e. les membranes sintètiques d'ultrafiltració, macrofiltració o les de diàlisi. Al mateix temps, les membranes líquides (LM) han rebut un gran desenvolupament per crear-ne noves, de més selectives i estables per millorar el seu funcionament en els processos de separació en que intervenen reaccions químiques específiques. En aquest sentit, n'hi moltes aplicacions per a la separació de metalls i alguna per a espècies no metàl·liques. L'ús de ML comporta majors fluxos que a les membranes sòlides de filtració i la inclusió de transportadors també produeix una millor selectivitat. La interacció entre el transportador i el substrat indueix un transport facilitat amb el transportador que ha de ser ràpid i reversible per a aconseguir un transport adequat. La selectivitat prové de l'adequat enllaç o interacció entre el transportador i l'analit, així com d'una velocitat de reacció adient. De tot plegat podem deduir la possibilitat de dissenyar ML a mida, tot desenvolupant nous transportadors o identificant les molècules apropiades que compleixen aquests requisits. El present treball ha estat dirigit a la separació d'anions inorgànics i molècules neutres...

The struggle to redefine the relationship between «knowledge» and «action» in the academy : some reflections on action research

Elliott, John
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2004 ENG
Relevância na Pesquisa
96.41%
El present article intenta redefinir la relació entre teoria i pràctica a partir de la concepció de la investigació en l’acció. La investigació en l’acció (IA) no es troba només orientada cap a la millora de la pràctica, de la mateixa manera que la investigació no es troba només orientada cap a la producció del coneixement. El coneixement pràctic, que es deriva de la investigació en l’acció, pot ser considerat com a teòric. En altres paraules, la narració de la IA inclou l’activitat teòrica com un aspecte de la pràctica. La IA és percebuda com una modalitat d’acció sistemàtica. En els discursos postmoderns actuals, aquesta forma de concebre la investigació en l’acció no pot ser exclosa del domini del coneixement públic. La IA engloba l’estudi dels professors com a agents de canvi i la manera com les seves intencions afecten els canvis pot realitzar-se a partir de recollir múltiples perspectives de la situació en qüestió. Aquestes representacions poden ser usades també com a recursos per informar la seva comprensió dels aspectes particulars de la situació que, com a agents, han de confrontar, conjuntament amb els investigadors educatius. En síntesi, la IA resol el problema de la relació entre teoria i pràctica...