Página 1 dos resultados de 3 itens digitais encontrados em 0.009 segundos

Discurso leído por el académico D. Buenaventura Bassegoda en la sesión pública celebrada el día 17 de marzo de 1907

Bassegoda, Bonaventura,
Fonte: Barcelona : Imprenta Barcelonesa, Publicador: Barcelona : Imprenta Barcelonesa,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1907 SPA
Relevância na Pesquisa
106.34%
A portada: Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Universitat Autònoma de Barcelona; Discurs llegit per l’arquitecte i acadèmic Bonaventura Bassegoda i Amigó a la Academia Provincial de Bellas Artes, durant la sessió celebrada el 17 de març de 1907 en motiu del repartiment de premis als alumnes distingits per l’Acadèmia. El tema del discurs Notas sobre la arquitectura catalana, fa una síntesi dels treballs d’arquitectes francesos com De Caumon, Violet le Duc, Dartein i Choisy; Discurso leído por el arquitecto y académico Bonaventura Bassegoda i Amigó en la Academia Provincial de Bellas Artes, durante la sesión celebrada el 17 de marzo de 1907, con motivo del reparto de premios a los alumnos distinguidos por la Academia. El tema del discurso Notas sobre la arquitectura catalana, hace una síntesis de los trabajos de arquitectos franceses como De Caumon, Violet le Duc, Dartein y Choisy; Speech delivered by the academic and architect Bonaventura Bassegoda i Amigó at the Academy of Fine Arts at the meeting held on 17 March 1907, for the distribution of awards to distinguished alumni by the Academy. The theme of the speech 'Notas sobre la arquitectura catalana' makes a small summary that follows the work of French architects such as De Caumon...

Elogio del arquitecto D. Augusto Font y Carreras : (1845-1924) /

Bassegoda, Bonaventura,
Fonte: Barcelona : Academia Provincial de Bellas Artes, Publicador: Barcelona : Academia Provincial de Bellas Artes,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1925 SPA
Relevância na Pesquisa
96.41%
A portada: Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona; Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Universitat Autònoma de Barcelona; Discurs llegit per l’arquitecte i acadèmic Bonaventura Bassegoda i Amigó a l’Academia Provincial de Bellas Artes, en honor al també arquitecte i acadèmic August Font i Carreras (1845-1924). El text el presenta en la seva faceta de mestre de la Escuela Superior de Arquitectura i com deixeble d’Elies Rogent, tot enumerant les seves principals obres entre elles, la façana de la Catedral de Barcelona o l’edifici del Palau de Belles Arts, construït per a l’Exposició Universal de 1888. Il·lustren el text, croquis d'alguns dels projectes arquitectònics realitzats al llarg de la seva carrera; Discurso leído por el arquitecto y académico Bonaventura Bassegoda i Amigó en la Academia Provincial de Bellas Artes, en honor al también arquitecto y académico August Font i Carreras (1845-1924). El texto presenta su faceta como maestro de la Escuela Superior de Arquitectura y como discípulo de Elias Rogent, enumerando sus principales obras, entre ellas, la fachada de la Catedral de Barcelona o el edificio del Palacio de Bellas Artes...

Elogio del primer conde de Lavern : 1836-1926 /

Bassegoda, Bonaventura,
Fonte: Barcelona : Academia Provincial de Bellas Artes, Casa de Caridad, Publicador: Barcelona : Academia Provincial de Bellas Artes, Casa de Caridad,
Tipo: Llibres electrònics; info:eu-repo/semantics/book Formato: application/pdf
Publicado em //1927 SPA
Relevância na Pesquisa
66.4%
Forma part del projecte: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (UAB); Localització de l'original: Universitat Autònoma de Barcelona; Discurs llegit per l’arquitecte i acadèmic Bonaventura Bassegoda i Amigó a l’Academia Provincial de Bellas Artes, en honor a Pere Gerard Maristany i Oliver (1863-1926), primer Comte de Lavern i President de la referida corporació. Dins el discurs sobre aquest polifacètic personatge dedicat al comerç es destaca la seva labor com a mecenes i col·leccionista, i com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Discurso leído por el arquitecto y académico Bonaventura Bassegoda i Amigó en la Academia Provincial de Bellas Artes, en honor a Pere Gerard Maristany i Oliver (1863-1926), primer Conde de Lavern y Presidente de la referida corporación. En el discurso sobre este polifacético personaje dedicado al comercio que también destacó en su labor como mecenas y coleccionista, y como presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona; Speech delivered by the architect and academic Bonaventura Bassegoda i Amigó at the Provincial Academy of Fine Arts in honor of Pere Gerard Maristany i Oliver (1863-1926). First Conde de Lavern, and President of the referred corporation. The speech about this multifaceted character...