Página 18 dos resultados de 434 itens digitais encontrados em 0.001 segundos

França : diversitat d'enfocaments i relacions dins el món de la comunicació

Miège, Bernard
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1997 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Aquest article es refereix als començaments intensos de la recerca a França, amb grans autors que han exercit la seva influència fins avui. Es fa referència a la diversitat d'aproximacions i de corrents que existeixen en aquest país, cosa que fa que l'escena científica s'hagi de dividir en diferents camps. En relació amb els estudis sobre llenguatge dels mitjans, l'article fa esment dels seus orígens estructuralistes i del present de semiòtica pragmàtica. S'hi analitzen els canvis que s'han originat en la televisió de masses en els darrers anys, juntament amb la creença que el periodisme convencional, amb els seus papers polític i cultural, és en una situació de crisi. S'hi documenten les diverses tendències que estudien el funcionament de les estructures professional i tècnica. L'article analitza la tendència que existeix a França de no considerar els mitjans al marge de la comunicació i de la informació en el seu sentit més genèric. Un dels trets distintius més importants de la recerca francesa és l'interès que hi ha respecte de les noves tecnologies de la informació. La creació d'un nou espai públic i els continguts que s'hi difonen, així com la manera com es reben és un altre dels grans temes que ocupen nombrosos investigadors.; Este artíclo se refiere a los comienzos intensos que experimentó la investigación en Francia...

Història, narrativitat i gir lingüístic. Algunes consideracions

Espinet, Francesc
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2000 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
En aquest article s'intenta discutir quines han estat les aportacions de la narrativitat i del gir lingüístic a la historiografia i a la teoria de la història, en el context de la crisi de les ciències socials en el darrer quart de segle, presidit a Occident per la globalització capitalista i per l'eclosió identitària.; An attempt to discuss what have been the contributions of narrative and of linguistic turn to historiography and the theory of history in the context of the crisis within social science in the last quarter of a century, dominated in the West by capitalist globalisation and an emerging sense of identity.

El dret a la vaga i les seves limitacions : la protecció constitucional del dret a la vaga i la necessitat del seu desenvolupament legal

Àlvarez Rodríguez, Laura
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
En els últims set anys, l’economia espanyola ha sofert transformacions profundes que han aguditzat el desmantellament del nostre fràgil Estat del benestar i la precarització permanent dels drets socials de la classe treballadora. Es podria afirmar que durant aquests anys de crisi, estem assistint no només a una alteració del cicle econòmic sinó, fins i tot, a un canvi de paradigma en les relacions laborals i a una ruptura del pacte constitucional de 1978. En aquest sentit, la vaga sorgeix com a instrument de les persones treballadores per intentar reequilibrar les relacions laborals i com a element de transformació social, econòmica i política. Tanmateix, la regulació espanyola del dret a la vaga és una qüestió pendent. Malgrat el mandat constitucional, l’article 28.2 de la Constitució espanyola de 1978 encara no ha estat objecte de desenvolupament legal, el que es tradueix en l’existència de clares insuficiències en la protecció efectiva d’aquest dret, sobretot en l’àmbit dels serveis essencials per a la comunitat. Des d’una perspectiva crítica amb el context polític i jurídic actual i amb l’evolució de les relacions laborals a l’Estat espanyol, l’objecte d’estudi proposat rau en l’anàlisi de les diferents limitacions -constitucionals...

Anàlisi de la Llei de Seguretat Ciutadana (LO4/2015) en el marc dels drets fonamentals : especial afectació a la tutela judicial efectiva, a la llibertat d’expressió i d’informació, i al dret de reunió i manifestació

Sala Homs, Aina
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Treball de recerca; info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2015 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
El context de crisi i de desafecció política que es viu a Espanya ha propiciat que les mobilitzacions ciutadanes hagin augmentat els darrers anys, creant ben sovint situacions de disturbis a la via pública. Davant d’aquesta situació, el legislador ha optat per endurir la Llei de protecció de la Seguretat Ciutadana i atorgar més potestats a les Forces de Seguretat per tal de minimitzar les conseqüències d’aquestes reunions i manifestacions. Aquesta modificació legislativa comporta una restricció de drets fonamentals que el legislador creu necessària tal d’aconseguir la Pau Social.El Tribunal Constitucional ha reivindicat reiteradament el paper essencial dels drets fonamentals dins del nostre ordenament jurídic, i més concretament el de les llibertats públiques considerant que són les bases necessàries per la consecució d’un Estat plenament democràtic. Per aquest motiu les restriccions dels drets fonamentals han de ser proporcionals i tenir una justificació, no es permet que el legislador sacrifiqui de forma arbitrària drets com la llibertat d’expressió, de reunió o el dret a la tutela judicial efectiva.En aquest treball intentarem dilucidar si les restriccions que introdueix la nova Llei de Seguretat Ciutadana segueixen el patró de proporcionalitat que imposa el Tribunal Constitucional...

Treating tuberculosis in North Korea : the experience of Eugene Bell Foundation

Agov, Avram
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 ENG
Relevância na Pesquisa
16.4%
Tuberculosis, often referred to as “the disease of the poor”, spread in North Korea as a result of the severe decline in the country's socio-economic conditions in the 1990s. This article examines tuberculosis treatment in North Korea through the prism of the humanitarian work of the Eugene Bell Foundation (EBF), which spearheaded an international effort to help the population of the Democratic People’s Republic (DPRK) cope with the humanitarian crisis. In recent years, the EBF has devoted its treatment program to drug-resistant tuberculosis, which is the deadliest strain of the disease. The Foundation’s experience in this field offers a unique perspective on North Korea’s relations with non-governmental organizations. The EBF’s work in North Korea and its relations with officials and tuberculosis patients highlight the difficulties and challenges in managing humanitarian projects in the country. This case study shows, however, how people-to-people exchanges are an effective way to engage North Korea toward positive outcomes in dealing with specific problems in the humanitarian field. In particular, the EBF acts as a connecting node in a complex institutional and human network involving the two Koreas, the United States...

Informació econòmica i confusió en la crònica de la bombolla del crac del 29 de John Kenneth Galbraith

Perramon Ayza, Joaquim Maria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Recursos docents Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Material elaborat dins de l'assignatura Periodisme econòmic; El paper que va jugar la informació econòmica a la premsa en la crac de Wall Street l’any 29 està reflectit a la crònica de la crisi feta pel cèlebre economista John K. Galbraith, on analitza els fets que comencen amb el ‘boom’ immobiliari de Florida fins a la tardor negra de 1929 que alimentaren la febre especulativa i la il·lusió pel diner fàcil

L’eficàcia de les escoles de negoci en una situació general de crisi

Bieto Caubet, Eugènia
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2010 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
A càrrec d'Eugènia Bieto, directora general de l'escola de negocis ESADE. Molt vinculada al món de la iniciativa empresarial ha centrat la seva tasca en la cerca de la innovació estratègica de les empreses i el foment de l'esperit emprenedor. Ha estat subdirectora del CIDEM en el sector de les polítiques d'equilibri territorial i és assesora d'organismes per al foment de l'emprenedoria

La Cataluña emergente : secesionismo y dinámicas populistas europeas

Casals, Xavier
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2015 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
El proceso secesionista iniciado en Cataluña en el 2015 es contemplado habitualmente como una pugna entre partidarios de la independencia y sus oponentes. Sin embargo, este proceso configura un fenómeno poliédrico en la medida que es fruto de una doble desafección política (hacia el Estado y hacia la propia clase política catalana) iniciada en el 2003 y que ha interactuado con el impacto de la crisis económica. Este estudio analiza su génesis y desarrollo y pretende demostrar que sus dinámicas políticas han convertido a Cataluña en el laboratorio político de España y han originado un poderoso populismo plebiscitario.; El procés secessionista iniciat a Catalunya el 2015 es contemplat habitualment com una pugna entre partidaris de la independència i els seus oponents. No obstant això, aquest procés configura un fenomen polièdric en la mesura que és fruit d’una doble desafecció política (cap a l’Estat i cap a la pròpia classe política catalana) iniciada el 2003 i que ha interactuat amb l’impacte de la crisi econòmica. Aquest estudi analitza la seva gènesi i desenvolupament i pretén demostrar que les seves dinàmiques polítiques han convertit a Catalunya en laboratori polític d’Espanya i han originat un poderós populisme plebicitari.; The secessionist process initiated in Catalonia in 2015 is commonly referred to as a struggle between independence supporters and opponents. However...

Béns i serveis associats als ecosistemes de fanerògames marines i estimacions de pèrdues causades per la seva degradació

Barba Ferrer, Carme
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Les praderies de posidònia de la costa catalana són ecosistemes d’alta importància, ja que tenint en compte la seva poca extensió, ens aporten una gran multiplicitat de béns i serveis ecosistèmics. No obstant, els danys observats en els prats en les últimes dècades, tant pel que fa a la regressió en superfície com a la pèrdua d’integritat ecològica, ens indiquen que aquests ecosistemes s’estan enfrontant a una crisi causada principalment per les pressions de les activitats antròpiques a les zones costaneres. En aquest projecte es pretenen identificar tots els béns i serveis que ens proporcionen aquests herbeis, així com també dictaminar quina és la importància de cada un d’ells en el context de la costa catalana. D’altra banda, es pretenen avaluar els impactes i conseqüències de la seva degradació i també quantificar, de manera relativa, la pèrdua d’aquests béns i serveis a la costa catalana, partint de la base que, segons els resultats obtinguts, la pèrdua d’abundància en els prats ha estat d’aproximadament el 60% des d’un hipotètic estat “pre-industrial” fins l’actualitat.; Las praderas de posidonia presentes en la costa catalana son ecosistemas de alta importancia; aunque no son muy extensas...

Decadència i crisi de legitimitat

Tresserras, Joan Manuel,
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%

Crisis en la web 2.0: gestión de la comunicación para preservar la imagen y la reputación organizacional online

Piazzo, Virginia
Fonte: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA; SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%

Xarxes crítiques i polítiques públiques: els impactes del moviment per l'okupació a Catalunya i Madrid (1984-2009)

González García, Robert
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Aquesta tesi és una aproximació als estudis d'impacte polític dels moviments socials. Es parteix de la base d'una doble evolució paral·lela en els escenaris de govern i en les formes que prenen els moviments socials com a principals actors de l'acció col·lectiva en les actuals democràcies occidentals. Durant la dècada dels noranta es produeixen un seguit de canvis socials i polítics en les societats post-industrials i de la informació (Castells, 1998) que ens situen en nous paradigmes per l'anàlisi de les polítiques públiques i de l'acció col.lectiva. Per una banda, la crisi dels models tradicionals de govern, situa les polítiques públiques en escenaris de governança o govern en xarxa (Mayntz, 1993), i, per l'altra, sorgeix una nova generació emergent de moviments socials i noves formes d'interacció entre el poder polític i l'acció col·lectiva. Aquestes novetats ens emplacen a una reelaboració dels instruments analítics i conceptuals que històricament s'han produït tant des de la teoria de polítiques públiques com des de la teoria de moviments socials, per tal d'explicar a través de quins mecanismes, podem parlar d'una inserció efectiva de l'acció col.lectiva en les polítiques públiques als inicis del s. XXI. Dit d'una altra manera...

Ciclina E2, nova diana del checkpoint de fase S. Paper en la modulació de la resposta a inhibidors de la topoisomerasa I

Guerra Moreno, Àngel
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
El checkpoint de la fase S constitueix una barrera anti-càncer. Quan aquest mecanisme de vigilància detecta situacions que posen en perill la integritat genòmica, tals com dany al DNA o estrès replicatiu, genera una resposta que engloba la protecció de la replicació, l'aturada del cicle cel·lular i l'activació i coordinació dels sistemes de reparació del DNA. En última instància, si la crisi no es superada el checkpoint promou l'entrada en apoptosis via p53. Per aquest motiu, la mutació d'elements d'aquest mecanisme de control ha estat àmpliament implicada en tumors primaris humans, ja que afavoreixen l'aparició d'inestabilitat genòmica, un dels motors de la transformació cel·lular maligna. A pesar de la importància d'aquest mecanisme de vigilància en el seu paper antitumoral, la gran majoria de les seves dianes romanen desconegudes. Per tal d'identificar noves seqüències implicades en la resposta, es van realitzar 2 aproximacions a gran escala, obtenció de proteomes 2D-DIGE checkpoint dependents utilitzant com a model S. cerevisiae i l'obtenció de microxips d'expressió en resposta a estrès replicatiu en cèl·lules HeLa. Finalment, van permetre identificar la ciclina E2 com a nova diana del checkpoint de fase S. La ciclina E2 és imprescindible perquè les cèl·lules pugin superar la transició G1/S...

L’activisme femení en conflictes ambientals. Reflexions en clau feminista i apunts per a la gestió del medi

Agüera Cabo, Mercè
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Quins són els arguments que porten les dones a implicar-se en la lluita ciutadana relacionada amb conflictes ambientals locals? És rellevant l’experiència de gènere per interpretar el seu activisme? A partir de l’anàlisi de tres plataformes ciutadanes sorgides al nord-est de Catalunya arran de problemàtiques territorials de caràcter ambiental, l’article explora la rellevància del gènere en els motius de mobilització de les dones. La recerca, inspirada en la teoria ecofeminista, parteix de la hipòtesi que les experiències (individuals) de la feminitat (en tant que assignacions, normes i símbols col·lectius) intervenen en el moment de conformar la nostra percepció, vivència i valoració de l’entorn, i que, per tant, poden filtrar-se en els motius que animen l’activisme de les dones. S’hi conclou que aquelles plataformes ciutadanes que canalitzen argumentacions de tipus experiencial són més atractives per a les dones. Els seus interessos, definits a partir de la vivència de gènere, se centren en la salut, la qualitat de vida, l’herència ambiental i la degradació del paisatge. En l’organització en què domina una orientació ideològica, en canvi, les dones hi són menys nombroses que els homes, joves...

L'atur com a senyal positiva de productivitat

Rodríguez Planas, Núria
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Recentment, molts empresaris plantegen acomiadaments de regulació d'ocupació (ERO) temporals per fer front a la crisi actual. Per exemple, en els darrers mesos, NISSAN i ESTIBARNA han plantejat acomiadaments temporals per a 2.025 i 1.200 treballadors de Barcelona, respectivament. En aquest article, s'analitza com aquests acomiadaments temporals afecten el comportament dels empresaris i dels treballadors en un context on aquests tenen informació privilegiada sobre la seva productivitat abans de ser acomiadats, mentre que el mercat la desconeix. Segons l'estudi, si els treballadors acomiadats que tornen amb l'empresari inicial són els més productius, és possible que prefereixin romandre a l'atur abans que treballar en una feina poc qualificada i mal remunerada. En aquest cas, romandre a l'atur esdevé una senyal positiva de productivitat. Aquest treball demostra que en determinades condicions aquest comportament també és òptim a nivell social i presenta polítiques socials que donen els incentius correctes als diferents agents per tal d'assolir aquest òptim social.

Una semilla de discordia. La entrada de Bandera Roja en el PSUC

Pala, Giaime
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Segons els records i testimonis de molts antics comunistes, un dels fets que van marcar la trajectòria clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) va ser la incorporació a les seves files del nucli d'activistes procedents de l'Organització Comunista d'Espanya (Bandera Roja) a 1974. Un esdeveniment que en opinió d'aquells, va alterar els equilibris interns del partit i va representar un factor, d'entre molts, que expliquen la crisi del PSUC en els anys de la transició a la democràcia. Aquest article és analitzar tot el procés d'entrada del grup de "Bandera Roja" al PSUC, descriure el contingut de les negociacions entre les direccions d'ambdues organitzacions i avaluar l'impacte que realment va tenir en la militància comunista.; Según los recuerdos y testimonios de muchos antiguos comunistas, uno de los hechos que marcaron la trayectoria clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) fue la incorporación en sus filas del núcleo de activistas procedentes de la Organización Comunista de España (Bandera Roja) en 1974. Un acontecimiento que en opinión de aquellos, alteró los equilibrios internos del partido y representó un factor, de entre muchos, que explican la crisis del PSUC en los años de la transición a la democracia. El presente artículo tiene como objetivo analizar todo el proceso de entrada del grupo de “Bandera Roja” en el PSUC...

Els centres TECNIO ubicats al Parc de Recerca UAB ingressen 9,7 milions d'euros l'any 2012

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Malgrat el context de crisi actual, el 2012 el 75% dels centres mantenen els nivells d'excel·lència marcats per ACC1Ó, ingressant 2 milions d'euros per projectes d'R+D+i amb empreses. Durant aquest any, també han generat 7 patents europees, han signat 5 acords de transferència i han creat 2 spin-offs.

Franc Ponti, director del Centre d'Innovació d'EADA : "Sense una bona R+D és impossible innovar"

Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
En l'actual situació de crisi, la innovació es fa més necessària que mai per augmentar la competitivitat de les empreses catalanes. Franc Ponti és expert en la matèria: compta amb més de 15 anys d'experiència com a professor d'EADA i ha treballat amb moltes empreses en projectes de consultoria en creativitat i innovació. Té molt clar els moviments que ha de seguir una empresa per esdevenir innovadora i, sobre aquest tema i altres qüestions parla en aquesta entrevista. UAB Innova va aprofitar la seva participació en l'Open Scince & Innovation Forum, celebrat el passat 4 de desembre, per conversar amb ell.

Panenka, un gol a la crisis del periodismo en papel

Requena Marcet, Roger
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2014 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Pla empresarial de la revista Panenka, una publicació mensual en paper, escrita en llengua castellana i nascuda el 2011, que tracta el futbol des de diferents perspectives socials, històriques, culturals o polítiques, a partir de continguts atemporals, ja siguin entrevistes, reportatges o articles en profunditat, que intenten defugir dels tòpics de l'actualitat. El Pla Empresarial de Panenka mostra el funcionament i estructura de la revista, una publicació en paper capaç de néixer i sobreviure en temps de crisi econòmica i dels mitjans de comunicació, especialment en aquest suport.; Plan empresarial de la revista Panenka, una publicación mensual en papel, escrita en lengua castellana y nacida en 2011, que trata el fútbol desde diferentes perspectivas sociales, históricas, culturales o políticas, a partir de contenidos atemporales, ya sean entrevistas, reportajes o artículos en profundidad, que intentan huir de los tópicos de la actualidad. El Plan Empresarial de Panenka muestra el funcionamiento y estructura de la revista, una publicación en papel capaz de nacer y sobrevivir en tiempos de crisis económica y de los medios de comunicación, especialmente en este soporte.; Business Plan of Panenka, a monthly paper magazine...

Indústria agroalimentària, desenvolupament rural i gènere a l'Amèrica Llatina : treball i vida quotidiana de les dones assalariades de Santa Rosa (Mendoza, Argentina)

Morales Pérez, Soledad
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //1999 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Aquest estudi analitza el treball de les dones en una de les indústries tradicionalment localitzades en les àrees rurals: les indústries agroalimentàries. L'estudi s'ha basat en el treball de camp realitzat en una àrea rural en crisi de la província de Mendoza (Argentina), el departament de Santa Rosa, un departament considerat de marge, no només per la seva localització territorial, sinó també per la seva situació social i econòmica. Des de l'enfocament de gènere s'analitza el paper de les dones en el desenvolupament agroindustrial, tant des de la perspectiva productiva com reproductiva, així com la repercussió del treball productiu en la supervivència de les famílies i en les relacions de gènere.; Este estudio analiza el trabajo de las mujeres en una de las industrias tradicionalmente localizadas en las áreas rurales: las industrias agroalimentarias. El estudio se ha basado en el trabajo de campo realizado en una área rural en crisis de la provincia de Mendoza (Argentina), el departamento de Santa Rosa, un departamento considerado de margen, no sólo por su localización territorial, sino también por su situación social y económica. Desde el enfoque de género se analiza el papel de las mujeres en el desarrollo agroindustrial...