Página 13 dos resultados de 434 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Antropología y «crisis de la medicina» : el patólogo M. Kuczynski-Godard (1890-1967) y las poblaciones nativas en Asia Central y Perú

Knipper, Michael
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2009 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Este artículo examina el trabajo del médico alemán-peruano Max Kuczynski/Máxime Kuczynski-Godard (Berlín, 1890–Lima, 1967) en zonas rurales de Asia Central (1924-1926) y Perú (1938-1948). El texto se enfoca principalmente en el planteamiento científico que avala el gran interés de este patólogo en la antropología y el trabajo de campo con poblaciones nativas. Las reflexiones teóricas de Kuczynski son analizadas en el contexto de los debates sobre la «crisis de la medicina» que removieron la comunidad médica alemana cuando éste fue catedrático en la universidad de Berlín en la época de entreguerras. De esta manera, se pone de relieve que la determinación para salir del laboratorio y realizar el trabajo médico y científico próximo a las poblaciones nativas, fue la expresión de consideraciones epistemológicas y éticas profundas.

La Pagesia, gestora o subordinada en el periurbà semblances i diferències entre la regió metropolitana de Barcelona i l'àrea urbana de Toulouse (1950-2000) /

Sempere Roig, Jordi
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Consultable des del TDX; A portada: Programa de doctorat: Geografia Humana (opció Demografia) - Centre d'Estudis Demogràfics; Títol obtingut de la portada digitalitzada; Mitjançant una aproximació tant qualitativa com quantitativa, aplicant l'anàlisi estadística, la recerca bibliogràfica, el treball de camp i l'elaboració d'entrevistes en profunditat -així com amb la creació d'un conjunt de documents cartogràfics, gràfics i fotogràfics representatius-, l'autor ha volgut analitzar les diferències i les semblances entre l'activitat agrícola periurbana de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i la que trobem a l'Àrea Urbana de Toulouse (AUT). En concret, s'ha volgut conèixer quina és la reacció de la pagesia d'aquests àmbits davant del fenomen creixent de la pressió urbanística. En aquest sentit, així doncs, ha calgut estudiar la transformació de les explotacions agràries de les zones d'estudi, les característiques del planejament urbanístic vigent a cada país, els trets fonamentals de l'activitat que duen a terme els pagesos en l'actualitat i el rol que ocupa la pagesia en les institucions amb competències urbanístiques (com poden ser els ajuntaments) o amb capacitat d'influir en la vida local, entre d'altres aspectes secundaris. L'elecció de l'àmbit d'estudi ha estat molt acurada...

Algunes reflexions sobre la crisi econòmica a Catalunya i a Espanya

Castells i Oliveres, Antoni
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência Formato: application/pdf
Publicado em //2011 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Antoni Castells i Oliveres (Barcelona, 1950) és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, doctor en Economia i catedràtic d’Hisenda Pública de la mateixa universitat. És especialista en temes de federalisme fiscal, hisenda autonòmica i local, economia regional i economia de l’Estat del benestar sobre els quals ha escrit nombrosos estudis i publicacions. Ha treballat en el servei d’estudis de Banca Catalana fins el 1983, ha estat membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984-1989), membre de la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat (1989-1996) i del Tribunal de Comptes Europeu (1994-2000). És secretari d’Economia de la Comissió Executiva del Partit Socialista de Catalunya, formació per la qual va ser diputat al Parlament de Catalunya (1992-1994). Va ser nomenat conseller d’Economia i Finances del Govern de Pasqual Maragall (2003-2006), càrrec que va repetir durant el Govern de José Montilla (2006-2010)

Dedicatòria d'Antoni Serra a Jordi Arbonès

Serra, Antoni
Fonte: Palma de Mallorca Publicador: Palma de Mallorca
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
ITA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Dins de: Gabriel Alomar : Mallorca i una societat en crisi / Antoni Serra i Bauzà.; Una abraçada d'Antoni Serra. Ciutat. Febrer, 1985.

El Text audiovisual anàlisi des d'una perspectiva mediològica/

Tous Rovirosa, Anna
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2008 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; El text audiovisual: anàlisi des d'una perspectiva mediològica és una investigació sobre cinc sèries estatunidenques: El ala oeste de la Casa Blanca (The West Wing, NBC: 1999-2006), Perdidos (Lost, ABC: 2004-), Mujeres desesperadas (Desperate Housewives, ABC: 2004-), House (House, Fox: 2004-) i CSI: Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation, CBS: 2000-). De cadascuna de les sèries del corpus se n'analitza la primera temporada, que en total sumen 114 episodis. Aquestes cinc sèries s'analitzen amb referència als seus contextos (productius, dades d'audiència, repercussió social, estratègies d'interactivitat) i d'acord amb les característiques genèriques, les invariants temàtiques i la presència de la recurrència temàtica i mítica, ja que cadascuna de les sèries és un exponent d'un subgènere concret (polític, aventures, soap-opera, hospitalari i policíac) de la producció televisiva de l'era del drama (Longworth, 2000-2002). Els punts de partida teòrics són la definició del text serial audiovisual i de la recurrència temàtica, així com una fonamentació conceptual del marc teòric en què s'inscriu la recerca (television studies, formalisme...

Sostenibilitat, espai públic i participació conseqüències i paradoxes del model urbà d'una societat postmoderna = Sustainability, public space and participation : consequences and paradoxes of the urban model of a postmodern society /

Parés i Franzi, Marc
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2006 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Consultable des del TDX; A portada: Departament de Geografia; Títol obtingut de la portada digitalitzada; L'objectiu d'aquesta tesi és elaborar una anàlisi integral de la sostenibilitat en el cas concret dels espais públics de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). L'anàlisi es desenvolupa en un context social de postmodernitat en què, conjuntament a la proliferació d'un model urbà dispers i de baixa densitat, emergeixen nous processos de participació ciutadana. Per fer-ho, s'ha dut a terme una triangulació metodològica integrant mètodes quantitatius amb mètodes qualitatius per acabar desenvolupant una anàlisi integral de la sostenibilitat dels espais públics urbans. Així, s'ha treballat quantitativament a partir de la digitalització cartogràfica des espais públics enjardinats de la RMB, un l'anàlisi quantitatiu de 315 d'aquests espais i un qüestionari enviat a tots els municipis de la regió; però també s'ha treballat amb metodologies qualitatives a partir de 38 entrevistes en profunditat i 19 observacions d'espais públics urbans. La integració s'ha fet a partir de la discussió de dues aparents paradoxes entorn els espais públics urbans de la RMB. La primera, que he anomenat la paradoxa ambiental, es basa en que els espais públics que es desenvolupen en els nous entorns urbans de baixa densitat segurament tenen un impacte ambiental menor que no pas els espais públics desenvolupats en un entorn en general ambientalment més sostenible com és la ciutat compacta. Són els espais públics de la ciutat compacta els que...

The Rodent assemblages from the late Aragonian and the Vallesian (middle to late Miocene) of the Vallès-Penedès basin (Catalonia, Spain)

Casanovas i Vilar, Isaac
Fonte: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2007 ENG; ENG
Relevância na Pesquisa
16.4%
Consultable des del TDX; Títol obtingut de la portada digitalitzada; La conca del Vallès-Penedès es una àrea clau per a l'estudi de les successions de mamífers del Miocè europeu, donat que el seu abundant registre cobreix gairebé la totalitat d'aquest període. Recentment, degut a les obres d'ampliació de l'Abocador de Can Mata (ACM), al terme municipal de Els Hostalets de Pierola (l'Anoia, Barcelona), el nombre de jaciments coneguts de micro- i macromamífers s'ha duplicat. L'estudi de les faunes de micromamífers de la sèrie estratigràfica de l'ACM ha permès aportar importants dades bioestratigràfiques per a la definició de les biozones MN 7 i MN 8, actualment basades en localitats aïllades de França i Alemanya. També es proposa una correlació bioestratigràfica amb altres conques ibèriques com Calataiud-Terol. Pel que fa als rosegadors de la sèrie de l'ACM, es descriu una nova espècie de castòrid: Chalicomys n. sp. Aquesta espècie ja presenta un mode de locomoció aquàtica molt similar al del castor actual. Durant les obres d'ampliació de l'ACM es localitzà un nou jaciment, Barranc de Can Vila 1 (BCV1), que, a més d'una abundant mostra de micro- i macrofauna, ha lliurat un esquelet remarcablement complet d'una nova espècie de gran antropomorf: Pierolapithecus catalaunicus. L'estudi dels rosegadors de BCV1 ha permès situar cronològicament aquesta localitat a la part baixa de la MN 7+8...

Venus a Google anàlisi dels discursos sobre l'art a internet /

Martí Orriols, Meritxell
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT; CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Aquesta tesi explora els discursos sobre l'art clàssic a Internet, mostrant les tensions existents en el si de la cultura occidental contemporània, les paradoxes nascudes de la generalització de l'ús de les noves tecnologies que, al mateix temps que democratitzen l'accés a la informació, generen contradiccions respecte l'autoritat i la legitimitat del coneixement. Posar una Venus a l'espai digital és un acte comunicatiu que resumeix l'essència d'una nova consciència: l'afirmació i empoderament de l'individu es produeix en relació proporcional a la seva capacitat de compartir informació. Per mitjà d'una anàlisi del discurs, s'hi interpreten les noves pràctiques culturals que tendeixen a traslladar una part dels debats acadèmics a la perifèria, culminant-se el procés d'ensulsiada d'estructures de poder iniciada per la postmodernitat. Els discursos sobre l'art a Internet evidencien un fenomen que va més enllà de l'anomia postmoderna, que supera la crisi de valors i que dóna resposta al suposat esfondrament de la cultura. Tot fent una anàlisi de les pràctiques culturals dutes a terme a la xarxa, ens adonem de la importància que té el camp artístic al voltant del qual s'estan construint un seguit de discursos que...

Carta mecanografiada de Joan Sales a Bernard Lesfargues

Sales, Joan
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
FRA
Relevância na Pesquisa
16.4%
Paper amb la capçalera d'El Club dels Novel·listes.; J. Sales explica a B. Lesfargues que estan fent grans esforços per sortir de la crisi que els ha portat la fallida d'IFAC. També s'alegra que amb Bearn ja seran quatre les novel·les catalanes que Gallimard haurà inclòs a la col·lecció Du monde entier.

Per una sortida progressista a la crisi : dimecres, 5 d'Abril 1 hora d'atur : el PSUC de Catalunya dóna suport a la crida unitaria de CC.OO i UGT

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
Fonte: [S.l.] : [S.n.], Publicador: [S.l.] : [S.n.],
Tipo: Image; Cartells polítics Formato: image/jpeg
Publicado em /]/[197 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Mapa del continent europeu amb la senyera catalana i la bandera comunista

La crisi del marxismo y su incidencia en la ética

Bilbeny, Norbert
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1990 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%

Educación científica a propósito de la palabra crisis

Bonil, Josep; Pujol, Rosa M.
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2011 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La palabra crisis ha tomando una gran relevancia social. Tras ella se vislumbra una situación que incorpora múltiples dimensiones entre las que destacamos una crisis socioambiental, una sociocultural y una sociocientífica. Aceptar este diagnóstico sitúa a la educación científica ante el reto de pensar cómo dotar a la ciudadanía de los recursos que le permitan construir las oportunidades que ofrece una crisis. Creemos que la complejidad se constituye como una propuesta sólida para abordar dicho reto. El artículo reflexiona en torno a las crisis que refleja nuestro mundo y las aportaciones de la complejidad. Seguidamente propone algunas reflexiones sobre la forma que toma un currículum cuando se entiende desde la complejidad. Por último propone y ejemplifica algunos cambios respecto ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? derivados de repensar la educación científica desde una mirada compleja.; Lately the word crisis has acquired enormous social relevance. Behind it a multi-dimensional crisis can be glimpsed, with emphasis on the socio-environmental, socio-cultural and socio-scientific dimensions. Accepting this diagnosis means that Science Education is confronted with the challenge of devising how to endow citizens with the resources that will enable them to build on the opportunities a downturn offers. We believe complexity is a solid proposal for tackling this challenge. The article looks at the crises our world reflects and the contributions made as a result of complexity. It then offers certain views on the form a curriculum takes when understood from complexity. Finally it proposes certain exemplary changes with respect to the questions «What to teach?» and «How to teach?» that arise from rethinking Science Education from a complex viewpoint

El debat sobre la formació

Llorens Serrano, Clara; Martí Olivé, Joel; Verd Pericàs, Joan Miquel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //1996 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
L’article forma part de la primera fase d’una recerca DGICYT, que el grup QUIT de la Universitat Autònoma de Barcelona està realitzant sobre la relació entre formació i ocupació remunerada, amb l’objectiu d’interrogar-se críticament sobre la concepció dominant de la formació, segons la qual, la formació és un factor cada dia més clau per trobar feina i/o millorar-hi. Partint de la inadequació entre formació i ocupació que s’observa en el mercat de treball, es pretén desemmascarar com l’existència d’una pluralitat d’ocupacions implica una pluralitat de formacions. Concretament, en aquestes pàgines s’introdueix, en primer lloc, un concepte multidimensional de formació (sorgit d’un procés de discussió del grup de recerca, al voltant de les diferents aportacions teòriques). En base a aquest, s’analitza, en segon lloc, el context discursiu (concepcions de la formació per part dels agents socials) en què es desenvolupen les estratègies formatives de les persones i, sobretot, les de les empreses (ja que, al capdavall, són aquestes les que defineixen els perfils formatius requerits). Finalment, s’acaben contraposant a aquest discurs unilateral-modernitzador, unes pràctiques reals quant a polítiques públiques i pel que fa a requeriments de les empreses en el procés productiu...

Influència de la crisi climàtica del Miocè superior en els hàbitats dels primats euroasiàtics i les seves respostes evolutives

Bonilla Salomón, Isaac
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Text Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%

Territorios en transición. Retos y oportunidades del mundo rural en tiempos de crisis

Doneddu, Silvia; Espluga, Josep,
Fonte: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, Publicador: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Tipo: Tesis i dissertacions electròniques; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2013 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La presente investigación tiene como objetivo la localización y caracterización de "Distritos Agroecológicos", a través de la identificación de casos paradigmáticos en los contextos territoriales de dos diferentes países europeos: Catalunya y Sardegna. Se identificarán dinámicas cooperativas vinculadas a procesos de producción y de organización del trabajo donde el conocimiento tradicional y la sostenibilidad en la producción de alimentos, constituyen elementos claves para que el territorio se enfrente a las crisis a través de espacios locales de cooperación que autoalimenten el desarrollo endógeno. La identificacion de experiencias està relacionada con sistemas de producción ecológica, sostenible, local y tradicional, estableciendo el enfoque del Agroecologia como filtro para la identificación de los casos empíricos. No existiendo una teorización específica sobre el Distrito Agroecológico, uno de los objetivos de la investigación es probar la posible existencia empírica de un sistema territorial que pueda representar las variables entre la teorización del Distrito y el enfoque de la Agroecología. En este contexto el marco definido en el trabajo ha sido instrumental para la identificación de las experiencias y la relevación de las dinámicas...

La ramaderia de muntanya sota el canvi climàtic : estudi sobre la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa de les explotacions ramaderes convencionals del Pallars Sobirà

Pellicer García, Pablo; Saurí i Pujol, David
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf; application/pdf
Publicado em //2014 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
La continuïtat de la ramaderia a les zones muntanyoses es troba en risc sever. El canvi climàtic és un fenomen que es suma a la ja precària situació de la ramaderia al Pallars Sobirà, castigada pel despoblament, l'envelliment de la població i la crisi econòmica. En aquest context, les entrevistes realitzades mostren com els ramaders, tot i ser conscients dels creixents fenòmens climàtics extrems, com les sequeres, a la zona, la seva capacitat adaptativa es veu reduïda per causa d'aquests estressos socioeconòmics. Entre ells, el procés d'envelliment posa en risc el manteniment del coneixement tradicional que és un dels aspectes clau en l'adaptació. Tanmateix, les estratègies d'adaptació a estressos climàtics posades en pràctica actualment pels ramaders són limitades i tenen un marcat caràcter reactiu.; The continuity of farming in mountain areas is at severe risk. The climate change is a new stress factor that joins the older socioeconomic stressors in the Pyrenees. The interviews show up that, despite the livestock farmers in the Pallars Sobirà have already noticed some extreme meteorological stressors, like droughts, related to climate change, they present a small adaptive capacity as a consequence of the socioeconomic stressors that have been striking this collective. One of them is the aging and the lack of generation replacement that affects to the continuity of the traditional knowledge...

Reus, vila oberta. Els primers anys de la guerra de Separació

Güell, Manel
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
L’article exposa la difícil trajectòria d’una població gran durant la guerra de Separació. Els primers anys, Reus va trobar-se enmig d’una frontera militar d’una gran inestabilitat i va optar per no oferir resistència a l’ocupant i cooperar-hi, amb independència del bàndol de què es tractés. Alhora, va procurar mantenir les relacions amb els dos bàndols i proclamar la seva lleialtat a tots dos per separat. Reus va tenir una supervivència difícil, amenaçada per les inacabables aportacions als exèrcits (diners, armes, lleves, proveïments, treballadors) i sobretot pels allotjaments, que foren dels més durs de Catalunya. La vila, que hagué de suportar una despesa econòmica exorbitant, féu fallida i s’endeutà d’una manera exponencial i crònica. També va perdre bona part dels seus habitants. El cas de Reus és el cas de la lluita de les poblacions rurals per superar la crisi política i militar de mitjan segle XVII.; El artículo expone la difícil trayectoria de una población grande durante la guerra de Separación. En los primeros años, Reus se halló en medio de una frontera militar de una gran inestabilidad, y optó por no ofrecer resistencia y cooperar con el ocupante, con independencia del bando de que se tratase. Al mismo tiempo procuró mantener las relaciones con ambos bandos y proclamar su lealtad a los dos por separado. Reus tuvo una supervivencia difícil...

Las órdenes religiosas y la crisis en el nombramiento de obispos en Castilla bajo Felipe IV (1621-1665)

Rawlings, Helen
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2012 SPA
Relevância na Pesquisa
16.4%
La Iglesia española del siglo XVII destacó, sobre la de otros países católicos de la Europa occidental, por el alto porcentaje de miembros de las órdenes religiosas —especialmente dominicos— nombrados obispos. Su autoridad como predicadores y teólogos, en la tradición postridentina, les hacía candidatos eminentemente aptos para el cargo, pero tenían poca experiencia en asuntos de gobierno —requisito fundamental para un episcopado que trabajaba en estrecha alianza con el Estado. Las presiones, tanto políticas como fiscales, a las cuales fue sujeta esta alianza en tiempos de Felipe IV provocaron una crisis sin precedentes en la provisión de candidatos a obispados en Castilla, lo cual favoreció el ascenso de las órdenes religiosas en la carrera episcopal.; L’Església espanyola del segle XVII va destacar, per sobre de la d’altres països catòlics de l’Europa occidental, per l’alt percentatge de membres dels ordes religiosos —especialment dominics— nomenats bisbes. Tot i que la seva autoritat com a predicadors i teòlegs, en la tradició posttridentina, els feia candidats eminentment aptes per al càrrec, tenien poca experiència en assumptes de govern —requisit fonamental per a un episcopat que treballava en estreta aliança amb l’Estat. Les pressions...

La tuberculosi a Barcelona, un problema que no acaba

Millet, Juan Pablo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em //2013 CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
La tuberculosi és una malaltia infecciosa que afecta cada any a 8.800.000 persones i que produeix uns 1.4 milions de morts al món, la majoria en els països pobres. Al problema de la seva freqüent associació amb el virus de la Sida, el VIH, se li ha afegit l'augment de les resistències a antibiòtics sobretot a causa d'un mal seguiment del tractament. A més, es desconeix quants pacients tornen a emmalaltir (tenen una recurrència) un cop curats i quina és la seva probabilitat de morir a llarg termini. Per això, l'objectiu d'aquesta tesi doctoral és conèixer la incidència (nous casos) i els factors associats a tenir una recurrència de tuberculosi, i de morir, en pacients de la ciutat de Barcelona. El treball destaca la gran eficiència dels plans de prevenció a Barcelona i també assenyala la necessitat de seguir amb la lluita contra la tuberculosi en l'actual situació de crisi, ja que l'augment de la pobresa pot portar a un augment de la malaltia.

Les altres cares de la crisi

Calders, Pere
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em // CAT
Relevância na Pesquisa
16.4%
Secció: El davantal de Pere Calders